Mediapool: В трите поръчки за Чирен играят консорциуми около ГБС и Ковачки, кой ще вземе 621 млн. в нарушение на ЕС правилата? (4 ДОКУМЕНТА)

Три фирми са подали жалби пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу обявените от държавния газов оператор „Булгартрансгаз“ три търга за разширението на газохранилището в Чирен, чийто срок за подаване на оферти изтече на 19 септември, предаде Mediapool. Така се потвърждава новина на Narod.bg, че кръговете около „Главболгарстрой” и Христо Ковачки се готвят да вземат разбитата на три обществена поръчка за 621 милиона лева с ДДС в разрез с правилата на Европейския съюз.

Сред обжалващите е свързваната с бизнесмена Христо Ковачки компания „Атоменергоремонт“, която жалеше и предишните търгове за газохранилището, прекратени от възложителя.

Другите двама недоволни от новите тръжни процедури са българското строително дружество „Интерпром“ ЕООД, което е било собственост на Калоян Теодосиев, и обединението „Дженералел енд еменди газ“ между чешките „ДС Инвест“ и „КБ Систем“, сочат данните на КЗК.

И трите дружества са участвали в трите търга, обявени от „Булгартрансгаз“ в началото на август. Те са надземната част с компресорни станции, за нови подземни сондажи на съоръжението и за изграждане на газопровод от хранилището до мрежата на „Булгартрансгаз“ край козлодуйското село Бутан и са за общо 517 млн. лв. без ДДС. И трите обаче настояват за спирането на обществените поръчки, уточни Mediapool.

Първата обществена поръчка за доставка на материали и оборудване е с прогнозната стойност в размер на 300 000 000.00 (триста милиона) лева без ДДС.

Втората е за планиране и проектиране, като за нея се отделят 133 694 000 (сто тридесет и три милиона шестстотин деветдесет и четири хиляди) лева без ДДС.

Трета обществената поръчка „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан“ е с прогнозната стойност 83 915 000,00 (осемдесет и три милиона деветстотин и петнадесет хиляди) лева без ДДС.

ТОТАЛ: 517 609 000 лева без ДДС, с данъка сумата набъбва до 621 129 000 лв.

Предложенията за трите търга бяха отворени във вторник, без офертите на чехите, защото по информация на Mediapool те не са предали ключа за декриптирането на подадените документи.

Заради поръчката в разрез с правилата на ЕС, което компрометира целия строеж, обединението „Дженералел енд еменди газ“ с чешко участие е изпратило сигнали до:

Президента Румен Радев,

Премиера Гълъб Донев,

Европейския парламент,

Българската прокуратурата,

Европейската на Лаура Кьовеши,

Комисията за защита на конкуренцията,

Министерството на енергетиката,

Министерството на правосъдието,

Министерството на вътрешните работи,

Кадри Самсон – европейски комисар по въпросите на енергетиката,

Вера Йоурова – зам.-председател на Европейската комисия,

„Булгартрансгаз” ЕАД,

Посолството на САЩ в България,

Посолството на Чешката република в България,

ПП „Да, България”,

ПП „Продължаваме промяната”,

ПП „Демократи за силна България”,

ПП „Зелено движение”,

ПП „АБВ”

ГД „Боец”, сочат документи,които публикува само Narod.bg.

Поради високия обществен интерес покрай обществената поръчка за газохранилището, която касае и националната сигурност, редакцията публикува 4-те жалби, които може да прочетете в активните линкове в тази публикация.

ДОКУМЕНТ №1: Жалба КЗК Газопровод

За надземната поръчка, която е най-скъпата и е за 300 млн. лв. без ДДС, са отворени офертите на консорциуми, сформирани около „Главболгарстрой“ (ГБС) и „Атоменергоремонт“.

Първият е ДЗЗД „Тех енерджи експанжън“ с участници „Главболгарстрой“, дъщерното ѝ „Главболгарстрой интернешънъл“, „Техмадекс С.А.“ и създадената преди десет дни старозагорска фирма „Протрейсинг“ ЕООД на Тончо Тончев.

Вторият е ДЗЗД „Чирен Хад 2022“ с участници „Атоменергоремонт“, занимаващата се с търговия „Силвър уей“, собственост на Станислава Цвяткова, и австрийската „Хабау“.

ДОКУМЕНТ №2: Жалба КЗК Надземна част

Отново обединения, сформирани около ГБС и „Атоменергоремонт“, са играли и играли и за 13-те нови сондажа за съхранение на газ, оценени на 133.7 млн. лв. без ДДС.

Това са ДЗЗД „Чирен дрилинг 2022“ с партньори „Атоменергоремонт“ и „АЙЕНЕЙ Билд“ ЕООД на Ани Миланова, както и ДЗЗД „Екзало дрилинг Чирен“ на ГБС, „Главболгарстрой Интернешънъл“ и „Газ проджект девелопмънт“ ЕООД, което също е създадено преди дни в Сливен и е на Петър Марков, разкри още Mediapool.

Най-много оферти – шест, са получени за газопровода, за който са предвидени близо 84 млн. лв. без ДДС. Там отворените предложения са пет.

Сред тях отново са консорциуми около ГБС и фирмата на Ковачки – ДЗЗД „Стройгазсистем“ в която участват ГБС, дъщерната ѝ международна компания и „Протрейсинг“; както и ДЗЗД „Чирен Нова Пайплайн“ между „Атоменергоремонт“, търговското дружество със 100 лв. капитал „Диема строй“ ЕООД и „Хабау“.

Третият кандидат е „Кенпайп Индъстрис интернешънъл България“, която бе избрана да строи газовата връзка със Сърбия, но се отказа от нея.

Отворена е офертата на ДЗЗД „Инфра Експерт-Вемак“, сформирано около турската „Вемак“ с участници Консорциум „Вемак“ ДЗЗД и „Инфра Експерт“ на Иво Михайлов. Петата оферта е на ДЗЗД „Чирен Пауър Лайн“. И тук не е отворена офертата на „Денералел енд еменди газ“ заради недаден ключ за декриптиране.

ДОКУМЕНТ №3 Жалба КЗК Сондажен фонд

Предстои разглеждане на предложенията дали отговарят на критериите на обществените поръчки, за да се прецени кои се допускат до отваряне на ценовите оферти.

Ако КЗК реши да спре процедурите до произнасяне по жалбите, „Булгартрансгаз“ ще трябва да прекрати действията си по разглеждане на офертите, подчерта Mediapool.

Жалбите на „Дженералел енд еменди газ“, „Атоменергоремонт“ и „“Интерпром“ са внесени на 5, 7 и 8 септември и в момента антимонополната комисия ги разглежда. Чешкото обединение атакува и трите процедури, „Интерпром“ – търговете за надземната част и газопровода, а „Атоменергоремонт“ – само сондажната поръчка.

Чешкото обединение смята, че „Булгартрансгаз“ е заложил необективни и неясни критерии към кандидатите да участват в търговете.

В изпратено до медиите негово становище се посочва, че разделянето на проекта за разширението на газохранилището на три поръчки ев противоречи на европейската практика и ще доведе до „букет“ от различни оборудвания и доставчици.

ДОКУМЕНТ №4: Сигнал

„Дженералел“, което посочва като свой опит реконструкция на летището в Прага и изграждането на газопровода „Моравия“ в Румъния, смята, че така обявени обществените поръчки ще генерират повече разходи, отколкото ако обектът се възложи на цяло.

Така щели да участват големи европейски и световни компании, които ще изградят по-бързо и по-качествено разширението на газохранилището.

„Обектите не могат да бъдат въведени в експлоатация отделно, те са неразривно свързани помежду си и проектните параметри на всеки един от тях могат да бъдат постигнати само при съвместна работа с другите два строежа“, посочват още от чешкото обединение.

„В така обявените поръчки съществуват редица технически несъответствия, които могат да доведат до значителни изменения в графика и начина на изпълнение на трите поръчки.

Това ще доведе до множество финансови претенции към „Булгартрансгаз“ и съответно – до значително оскъпяване на обекта“, допълват от „Дженералел“.

Те твърдят също така, че изискванията по отношение на надземната част са завишени, а за сондажите – значително занижени, и техническите спецификации на обществените поръчки директно определят доставчици и продукти в противоречие с европейските изисквания.

Плановете на „Булгартрансгаз“ при обявяването на новите поръчки бяха разширеното газохранилище до капацитет за съхранение 1 млрд. куб. м и възможност за едновременен добив и нагнетяване за влезе в експлоатация до края на 2024 г., но очевидно това няма да стане предвид атаките в КЗК срещу търговете още дори преди да са подадени и разгледани офертите и вероятността споровете да стигнат и до Върховния административен съд.

Ето и 9-те драстични нарушения, които опорочават проекта, с който България цели диверсификация и енергийна независимост:

Според експерт на Narod.bg в трите поръчки са заложени редица противоречия, неясноти и некомпетентно зададени параметри. Това ще доведе до невъзможност те да бъдат изпълнени в проектните им рамки.

Ето всичките нарушения в 9 точки:

1. Изграждането на разширението е разделено на три обществени поръчки в противоречие с практиката на Европейските страни. Това води до събиране на “букет” от различни оборудвания и доставчици.

2. Така обявените обществени поръчки ще генерират повече разходи, отколкото възлагане на обекта в цялост.

3. Обединяването на трите обществени поръчки в една би мотивирало в процедурата да участват големи европейски и световни компании, притежаващи потенциал както в професионалната и интелектуална, така и в техническата области. Това ще доведе до по-бързото и по-качествено изграждане на разширението на ПГХ Чирен.

4. Разделянето на три поръчки създава предпоставка за доставка на три различни типа оборудване, което от своя страна крие опасности при бъдещото функциониране на газовото хранилище.

С обединяването на обществените поръчки за изграждане на разширението на ПГХ „Чирен“ би се предотвратило неправомерното разходване на средства, би намалило времето за изпълнение на обекта, би намалило риска от участие на изпълнители с недоказан опит.

5. Обектите не могат да бъдат въведени в експлоатация отделно, те са неразривно свързани помежду си и проектните параметри на всеки един от тях могат да бъдат постигнати само при съвместна работа с другите два строежа.

6. В така обявените поръчки съществуват редица технически несъответствия, които могат да доведат до значителни изменения в графика и начина на изпълнение на трите поръчки. Това ще доведе до множество финансови претенции към Булгартрансгаз и съответно – до значително оскъпяване на обекта.

7. С така обявените обществени поръчки грубо са нарушени редица европейски норми.

8. Изискванията по отношение на надземната част са завишени, а същевременно по отношение на сондажния фонд – значително занижени.

Този подход предполага тенденциозно намаляване на изискванията с оглед даване възможност на конкретно дружество да спечели поръчката.

9. В техническите спецификации на обществените поръчки директно са определени доставчици и продукти в противоречие с Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент.

Подробности за скандалната разбита на 3 части поръчка с вероятно предизвестен победител може да откриете в прикачените файлове, които Narod.bg прави публично достояние.

Източник: narod.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *