Хипократова клетва? Зам.-министър Илко Гетов брани интересите на милионерите-фармацевти

По време на дългото си управление като председател на Българския фармацевтичен съюз (БФС) проф. Илко Гетов изгражда трайни и взаимноизгодни отношения с платежоспособни фармацевтични компании, а от заемането на зам.-министерския пост до момента не пропуска нито една възможност да действа и/или бездейства в защита на интересите на фармацевтичната индустрията, пише mediamall.info.

Не е случайна и острата критика на Васил Пандов – бивш адвокат на БФС, понастоящем народен представител и зам.-председател на Комисията по здравеопазване, срещу освобождаването на проф. Гетов от председателския пост в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

В публично обявената си позиция доц. Пандов подчертава, че позиция срещу освобождаването на проф. Гетов са изразили още съсловната организация на магистър-фармацевтите, представители на фармацевтичната индустрия и други организации.

Бившият началник на кабинета на МЗ по времето на проф. Сербезова, доц. Пандов продължава да подкрепя проф. Гетов, докато в същия момент призовава мин. Христо Хинков да си подаде оставката. Обвинява го, че прехвърля проблема с недостига на лекарствени продукти върху единствения специалист в екипа му – проф. Илко Гетов и предходния министър проф. Сербезова”.

Тази солидна публична защита на зам.-министъра е донякъде обяснима, като се има предвид, че още през първия мандат на Илко Гетов като председател на БФС Васил Пандов е избран за адвокат на съюза.

Експертизата на Илко Гетов във фармацевтичния сектор е също толкова безспорна, колкото и това, че е екипен играч. Основните му общественозначими съотборници са именно защитникът на БФС до 2021 г. адв. Васил Пандов, проф. Асена Сербезова, която наследява проф. Гетов начело на БФС, бившият зам.-мининистър на здравеопазването Жени Начева и изпълнителният директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании (ARPharm) Деян Денев.

На 09.11.2023 зам.-министър Илко Гетов дава интервю по БТВ, качено на сайта на МЗ, в което заявява:

“Аз за цялата система и за цялото министерство не мога да отговарям. Аз мога да дам пояснения за моите ресори, за които аз отговарям. По отношение на стратегическите документи и второто плащане на Плана за възстановяване и устойчивост, ние сме представили и предали за разглеждане и приемане абсолютно всички документи и е осигурено плащането. По отношение на Спешната помощ – тази година е поставена цел 61 обекта и те ще бъдат открити и пуснати в експлоатация.”

На дадената на 27.02.2024 г. пресконференция проф. Гетов заявява, че “проблемът с липсата на инсулин и други лекарства в аптеките е поради недостатъчно добрата работа на търговците на едро“. Добавя, че се обсъждат законодателни промени за прецизиране на задълженията на всички участници във веригата на разпространението на лекарства.

За да се избегне всякакво съмнение за използване на „полулъжи, полуистини и внушения”, правим уточнение, че изложените факти са публично известни и обоснованите предположения се базират именно на проследяването на документи, както и на анализ кой се облагодетелства от действията и бездействията на зам.-министър Илко Гетов!

1. Аз за цялата система и за цялото министерство не мога да отговарям. Аз мога да дам пояснения за моите ресори, за които аз отговарям.
Не е известно поради какви съображения Илко Гетов изрично декларира, че отговаря за определени ресори, тъй като досега не е известно да му е търсена отговорност в сфера, от компетентностите на друг зам. министър на МЗ. От справка на интернет страницата на МЗ е видно, че проф. Гетов следва да осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването в следните дирекции: „Лекарствена политика“, „Международни проекти и програми“ и отдел „Образование и квалификация“ в дирекция „Лечебни дейности“. Той отговаря и за дейността на Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и домовете за медико-социални грижи за деца.

Отделно за периода 13.09.2023г. – 15.12.2023г. проф. Гетов отговаря и за ресорите на отстранения от поста зам.-министър д-р Бойко Пенков като дирекциите „Електронно здравеопазване“ и „Лечебни дейности“ с изключение на отдел „Образование и квалификация“.

В този контекст несъстоятелни се явяват нападките на доц. Пандов към министъра по отношение на неговата подготвеност по темата за недостига на лекарствени продукти, при положение, че както отдел “Лекарствена политика”, така и дейността на ИАЛ са в ресора на проф. Гетов – изтъкнат и още единствен специалист в екипа на министъра.

Логично е именно от него, а и от предходния министър да се търси отговорност за проблема с недостига на лекарства, тъй като промяната на формулата в СЕСПА е извършена по нареждане на предходния министър, а заместника му отговаря за лекарствената политика към момента.

2. “По отношение на Спешната помощ – тази година е поставена цел 61 обекта и те ще бъдат открити и пуснати в експлоатация “.

В цитираното изявление проф. Гетов умело използва именно компилация от полулъжи, полуистини и внушения, обнадежден от предстоящата ротация и очакванията за по-некритичен към неговия “екип” министър!

В частта относно Спешната помощ истина е само поставената цел – 61 обекта, в останалата част – те ще бъдат открити и пуснати в експлоатация, проф. Гетов следва да опресни паметта си с данни от доклада, който той е представил на министъра относно: Статус на изпълнение на проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 .г, по проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа развитие на системата за спешна медицинска помощ” предстои обявяване на обществена поръчка за 23 бр. обекта, които към момента нямат избран изпълнител. Допълнително, поради различни причини по време на изпълнението на проекта, за 8 бр. обекта се налага извършване на препроектиране, като за целта трябва да бъде проведена обществена поръчка за избор на изпълнител.

Следователно дали и кога обектите ще бъдат изпълнени и пуснати в експлоатация зависи на първо място от своевременното обявяване на обществената поръчка, на следващо, дали ще бъде обжалвана, дали ще бъде направено искане за временни мерки, дали отговорният ресорен министър ще разпореди плащане в указания срок на държавната такса в хипотезата на касационно обжалване и пр. Тоест – втората част от изявлението на мин. Гетов се състои от полулъжи, полуистини и откровени внушения.

И доколкото изпълнението на проекта „Подкрепа развитие на системата за спешна медицинска помощ” е бъдещо несигурно събитие, видно от докладите на проф. Гетов до министъра, изпълнението на индикаторите по останалата част от проектите, в ресора на проф. Гетов, е невъзможно!

Направените дотук разходи ще останат за сметка на бюджета на МЗ, а пропуснатите ползи са за сметка на всички български граждани. От справките за финансовото изпълнение на ПВУ е видно, че разплатените суми по проекти, изпълнявани от МЗ са само за К12.И4 – „Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха”.

От финансовото изпълнение на плана е видно, че от 308 млн. бюджет от ЕС, по първото плащане от ПВУ, към 31.01.2024 към МЗ са изплатени 15 милиона. Дали проф. Гетов представя полуистини, полулъжи или откровени внушения, данните са проверими и достъпни на https://www.minfin.bg/bg/1562.

Реклама

3. “По отношение на стратегическите документи и второто плащане на Плана за възстановяване и устойчивост, ние сме представили и предали за разглеждане и приемане абсолютно всички документи и е осигурено плащането“.
В тази част от изявлението си проф. Гетов представя поредната полуистина – неговият екип е представил и предал за разглеждане 4 от 6 стратегически документа, касаещи второто плащане по ПВУ.

3.1 Влизането в сила на измененията на регулаторната рамка за електронно здравеопазване е обн. с ДВ 103/24.12.2022г. по времето на служебния министър Асен Меджидиев, като е прието Наредба № Н-6 от 21 декември 2022 г. За функционирането на националната здравноинформационна система. С наредбата се регламентира интеграцията на НЗИС с регистрите, информационните бази от данни и системи на всички второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.

Интеграцията с информационните системи на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се осъществява с цел осигуряване на стандартизиран начин на предписване, изпълнение и отчет на лекарствени продукти чрез достъп до информация за включените в Позитивния лекарствен списък лекарствени продукти и утвърдените цени на лекарствените продукти.

При наличието на законово основание за интеграцията на НЗИС с регистрите на ИАЛ, бездействието на ресорния зам. министър в областта на Лекарствената политика, по отношение процесите по оптимизиране на СЕСПА, може да се обясни единствено с поети ангажименти, за съхраняване на наследения от проф. Сербезова механизъм за наблюдаване медикаментите в Позитивния лекарствен списък, които се доплащат от държавата.

Докато от трибуната на НС и в Комисията по здравеопазване Васил Пандов използва всяка възможност да прехвърли иначе логичните обвинения към предходния министър и настоящия заместник върху служебния кабинет и проф. Хинков, собственият му брат адв. Марин Пандов (адвокат не на БФС, а на ПП) e ангажиран с водените от проф. Сербезова дела срещу държавата и проф. Хинков.

Не без ирония следва да се припомни, че водените срещу нея дела за всяване на паника, в качеството ѝ на председател на БФС, са по повод изявленията ѝ за недостига на лекарства. Понастоящем проф. Сербезова обяви, че ще съди министър проф. Христо Хинков именно заради отправени към нея критики, че е „в играта с реекспорта на лекарства“, за промяна в режима за реекспорт на лекарства, като в този процес по думите му „общественият интерес е нарушен“.

С публичната подкрепа на началника на кабинета ѝ доц. Пандов и на брат му адв. Марин Пандов в съдебната зала, с интерес очакваме в чия полза ще се реши спорът.

3.2 Относно изработването на Националната карта на дългосрочните нужди на сектор ,,Здравеопазване“, служебният министър Меджидиев изразява официална позиция, в отговор на запитване от Васил Пандов: “Предвид длъжността, която заемате в периода от 19.01.2022 г. до 01.08.2022 г., а именно – началник на кабинета на министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова, би следвало да сте запознат с факта, че Националният план за възстановяване и устойчивост е одобрен с Решение № 203 на Министерския съвет от 7 април 2022 г.

През периода от 07.04.2022 г. до 02.08.2022 г., ръководеният от проф. Сербезова екип не е предприел необходимите действия по разработване на Националната карта на дългосрочните нужди на сектор „Здравеопазване“, така че тя да бъде готова и приета от Министерски съвет. В началото на месец август 2022 г., веднага след встъпването си в длъжност, настоящото ръководство на Министерство на здравеопазването създаде необходимата организация за изготвяне на този важен документ в спешен порядък. До 30.09.2022 г. Националната карта на дългосрочните нужди на сектор „Здравеопазване“ е изготвена от експерти на Министерството, обсъдена е с Ръководството на Министерството и впоследствие е изпратена, чрез Дирекция „Централното координационно звено“ към Министерски съвет, за предварително съгласуване от ЕК. След приключване на процедурата по съгласуване документът ще бъде внесен за приемане от Министерски съвет.”

3.3 По отношение на останалата част от пакета стратегически документи: Национална здравна стратегия 2021—2030 г. и план за действие за изпълнение на стратегията; Национална стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа в Република България 2021—2030 г. и план за действие за изпълнение на стратегията; Национален план за борба с рака в Република България 2021—2027 г., истина е, че документите са представени и предадени за разглеждане и приемане.

Останалата част от публично известната истината е, че заради очевидно спорни и лобистки текстове, предложени от екипа на проф. Гетов, последният вариант на Стратегията отново е върнат за прецизиране и преработка на текстовете, този път от нарочно създадена междуведомствена комисия.

При отправено запитване относно “авторството“ на текстовете на стратегията, от МЗ отговарят единствено, че документът е дело на „екип от експерти“. По информация от експертите на МЗ, предложените текстове не са съгласувани от съответните дирекции, поради категоричното несъгласие на експертите със съдържанието на стратегията.

Видно и от изразените становища, в периода на обществено обсъждане, стратегията е подложена на унищожителна критика от почти всички заинтересовани страни, главно поради липсата на прозрачност и явно лобистки и в същото време противоречиви текстове – както в рамките на самата стратегия, така и по отношение на съответствието с националното и европейско законодателство.

Следва да се провери доколко отговарят на истината твърденията, че текстовете са подписани и предадени еднолично от проф. Гетов. Относно авторството – очевидна е заслугата на Деян Денев в частта за лекарствената политика, за друга част от текстовете експерти сочат именно доц. Васил Пандов, а доколко представената информация е полуистина или внушение, тежестта за доказване на противното носи именно проф. Гетов, който е подписал и предал скандалните текстове за приемане в МС.

На принципа „След мен потоп, каквото можах да съсипя, съсипах, за последиците – да му мислят междуведомствените комисии и следващите министри”, проф. Гетов може спокойно да се оттегли на заслужен отдих, удовлетворен от свършеното от една страна като регулатор, а от друга като лобист на фармаиндустрията, с оглед подобряването на нейните бизнес възможности.