Фабриката за нитрилни ръкавици в Пловдив отново на тезгяха

Цената се срина от над 7 млн. лв. на 1,1 млн. лв.