„СРСгейт“: 4 години тайно записвали делата в Софийския районен съд по заповед на „шефа”

Четири години в Софийския районен съд (СРС) незаконосъобразно са извършвани звукозаписи на съдебните заседания по наказателни дела въз основа на заповед на председателя Александър Ангелов. Стотици записи са били съхранявани в продължителен период на място на сървъра на СРС, до което е имал достъп всеки съдия и служител в Наказателното отделение на съда.

А това на свой ред е създало риск от манипулации на записите и тяхното безконтролно разпространение към трети лица. Това става ясно от акт от проверка на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) след получен сигнал от съдия от СРС, пише „Лекс“.

Инспекторатът е разпоредил всички записи, извършени въз основа на заповедта на председателя Александър Ангелов, да бъдат изтрити, а в бъдеще да бъдат правени само след разпореждане на съда по конкретното дело, каквото е изискването на Наказателно-процесуалния кодекс.

На 3 декември 2019 г. председателят на съда нарежда съдебните секретари да правят звукозаписи на всички съдебни заседания по наказателни дела. Звукозаписът по делото трябва да се съхранява до изтичане на тридневния срок за искане на поправка и допълнение на протокола. Заповедта се изпълнява в продължение на повече от три години, докато в началото на октомври 2023 г. съдия от СРС сезира инспектората.

В сигнала си той пише, че записите не се изготвят по реда на НПК като „често, дори и без знанието на съдията или поради негов пропуск (не е забелязал), секретарите извършват записи на заседанията, без изрично да е разрешил“.

Съдията казва още, че записите се съхраняват в електронни папки, до които достъп имат широк кръг от хора, а в тях има чувствителна лична информация, дори е възможно да има и класифицирана информация, банкова тайна и др. Той изразява опасенията си, че няма гаранция, че тази информация няма да достигне до трети лица или с нея няма да се злоупотреби.

При проверка на сървъра е установено наличието на звукозаписи от съдебни заседания, създадени или модифицирани в периода от 1 януари 2022 г. до 14 ноември 2023 г. Открити са и други 979 записа на съдебни заседания на сървъра на съда. До тях пълен достъп за четене, редактиране и изтриване имат всички потребители на Наказателно отделение.

Съгласно заповедта на председателя записите трябва да се трият след 3 дни, след като са изготвени протоколите от заседанията, но на практика това не се случва, установяват инспекторите.

Точният брой на записите не е установен.

Електронният формат на всеки един от файловете със звукозаписи позволява той да бъде отворен, редактиран, презаписан и копиран от всеки един потребител с право на достъп до мястото, на което се съхраняват, т.е. съществува потенциален риск от безконтролно разпространение на файловете и на съдържащите се в тях лични данни.

След констатациите и разпореждането на инспектората председателят на СРС издава нова заповед, че звукозаписи по наказателни дела да се правят само по реда на НПК.