Служебният кабинет смени състава на КЗП

Служебното правителството определи нов състав на Комисията за защита на потребителите, досегашният председател и двамата членове на Комисията са освободени.

От пресслужбата на Министерския съвет информират, че за работата на действащото към момента ръководство на Комисията в Инспектората на Министерството на икономиката и индустрията са постъпили общо 132  сигнала, насочени срещу дейността му.

При извършените проверки е установено, че в голямата си част, описаните твърдения в сигналите, отговарят на действителността, като това компрометира Комисията като орган, упражняващ контрол в защита на потребителите.

Установените нарушения най-често се отнасят до неспазване на законоустановени срокове, посочени в Закона за защита на потребителите, неизвършване на проверка по всички проблеми и въпроси, повдигнати от потребителите в подадените от тях жалби.

Системно неработещата електронна система и електронен портал за подаване на жалби е препятствало подаването на жалби и сигнали от потребители. Установени са още нарушения, допуснати при осигуряване на кадровата обезпеченост на КЗП в т.ч. назначаване на служители и прекратяване на служебни и трудови правоотношения в нарушение на трудовото законодателство. Установени са неправомерно сключени граждански договори, които представляват скрити трудови договори, както и забавяне на изпълнението на дейности по приключване на административнонаказателно производство с произнасяне на административнонаказващия орган и допуснати процесуални нарушения при осъществяване на производствата. Липса на регламентация с вътрешни правила на осъществяването на контрола за нелоялни търговски практики също са сред нарушенията, посочват от правителствената информационна служба.

От Министерския съвет допълват, че всичко това компрометира КЗП като орган, упражняващ контрол в защита на потребителите.

Новото ръководство на Комисията за защита на потребителите е в състав: Мария  Филипова – председател; Александър Колячев и Цветислава Лакова – членове.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

Източник dnes.bg