Св. Паисий Светогорец със скандално пророчество: Третата световна война ще тръгне от Балканите

тареца Паисий Светогорец (1924-1994) е един от най-големите чудотворци на нашето време. Заради праведния си живот и богоугодни дела е обявен за светец от Православната църква.Той оставя много поучения как хората да живеят хармоничен живот в синхрон с Бога, за да спасят душите си. Отшелникът дава и някои пророчества за последните времена преди идването на Антихриста, които се определят като доста скандални….