„Професор” Даниела Кох-Кожухарова спипана от прокурор, УНСС мълчи

Безобразията в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) с незаконната титла на проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ добиха нови измерения с разкрития от прокуратурата, останали без последствия дори от ръководството на ВУЗ-а, поне засега, научи Narod.bg.

Достолепната Кох-Кожухарова…
Ако се питате защо образованието от години тенденциозно затъва все по-дълбоко и дълбоко в бездната на неграмотността, ето един от възможните отговори – оказва се, че държавното обвинение признава, че „професорката” е изпитала студент, докато той се намирал на 100 км от София и УНСС – в района на град Рила…

Вече писахме за драмата с Кох-Кожухарова, над която опъват чадър както ръководството на ВУЗ-а, така и ротационният министър на образованието Галин Цоков, който за четири месеца бе осъден 2 пъти заради отказа да отвори отново процедурата за повече от спорната професура на Кох-Кожухарова.

Разкрихме още, че очевидец е подал сигнал как маститата преподавателка дала държавен изпит на двама студенти, които дори не са се явили в залата, както е докладвано – срещу 1500 лева.

По казуса минала проверка от прокурор В. Атанасова от Софийска градска прокуратура, като Narod.bg целенасочено публикува част от прокурорското постановление и жалбата срещу него, за да станат ясни както нарушенията, така и чадърът над „професорката”.

Даваме гласност и на показанията на изклинчилите студенти Георги и Ерика, за да се видят всички противоречия в търсене на истината за абсурда незаконен професор да прави кариера в УНСС.

Както вече писахме съществуват обосновани съмнения, че проф. д-р Даниела Николаева Koх – Кожухарова от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ в УНСС е получила титлата в нарушение на закона.

Освен това съществува свидетел, който твърди, че Кох-Кожухарова е взела нерегламентирано 1500 лв., за да постави положителни оценки на двама студенти – Ерика Николаева Николова и Георги Йорданов Тодоров, на държавния изпит по испански език през юли 2023 г., без те да са се явили на устния изпит.

Оказва се, че в деня на изпита Георги Тодоров е бил в района на Благоевград и по-точно в родния град Рила, което прави невъзможна неговата поява на изпит в София, което е доказано с камерите на АПИ, засекли колата му, която „само аз карам”.

Въпреки това прокурор В. Атанасова от Софийска градска прокуратура не вижда причина да образува досъдебно производство срещу Кох-Кожухарова за получаване на рушвет срещу оценка…

И друго – след като е доказано с камерите на Агенция „Пътна инфраструктура”, че Георги не е бил в София по време на изпита, а има положителна оценка, Кох-Кожухарова не трябва ли бъде ли уволнена, както налага чл. 58а от Закона за висшето образование, а именно:

Чл. 58а. (Нов – ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) (1) Член на академичния състав или на останалия персонал на висшето училище подлежи на дисциплинарно уволнение, ако умишлено извърши някое от следните нарушения:

1. постави изпитна оценка без да е проведен изпит;

2. изпита и постави оценка на лице, което няма право да се яви на изпит при него;

3. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2004 г.) издаде документ от името на висшето училище, на негово основно звено и/или филиал, който невярно отразява завършени етапи в обучението на студент, докторант и специализант.

(2) Процедурата за установяване на нарушенията по ал. 1 се определя от правилника за дейността на висшето училище.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Член на академичния състав, за който е доказана по установения ред проява на корупция, се уволнява дисциплинарно. (https://lex.bg/laws/ldoc/2133647361)

Дали пък близостта на пишман професорката до Екатерина Богомилова, опасно близката до ректора проф. Димитър Димитров главна асистентка, не е причина за чадъра от ръководството на ВУЗ-а?

Не на последно място стои въпросът след колко пъти още трябва да бъде осъден министър Галин Цоков, за да отвори процедурата ѝ за получаване на професура при положение, че дори Комисията по образование в Народното събрание му е наредила да реши случая законосъобразно, което той продължава да не прави?!

За да е пълен кошмарът Narod.bg разполага с отговора на Национален център за информация и документация (НАЦИД), , че Кох-Кожухарова е изключена оттам. Дни по-късно, обаче, УНСС я връща през главата на НАЦИД. Благодарение на незаконната си титла „професорката” Кох-Кожухарова даже журира в Нов български университет и дори в Софийския университет „Климент Охридски“.

А не е ли това смисълът на изключването от НАЦИД – да не може да журира, след като не отговаря на критериите. В такъв случай е много любопитно да се провери доколко са законосъобразни становищата ѝ като член на журита и как се отразява това на кандидатите, на които журира?