ПРИЗИВ: Ударете банките и трите телекома с данък „свръхпечалба“, щавят народа

Трите мобилни оператора и банките правят огромни печалби, като оскъпяват непрекъснато услугите си, а правителството и БНБ нищо не правят, за да защитят народа. Една от възможните мерки е въвеждане на данък върху свръхпечалбите, коментира Георги Кадиев, ексдепутат от левицата и бивш зам.-министър на финансите. В своя публикация във фейсбук Кадиев подкрепя с конкретни числа тезата си:

„Виваком“, А1 и „Йетел“, вдигнаха едностранно цените си с по 15% в началото на 2023, а сега  правят индексация с между 4.7% и 9.5%. Едностранните увеличения на трите мобилни оператора за 2023 и 2024 ще измъкнат от джоба на българския потребител, без той да може да се защити, общо 535 млн. лева, е изчисли Кадиев. Той е стигнал до този резултат, като е прегледал финансовите отчети на мобилните оператори. Ето какво сочат те:

Общите приходи на „Виваком“ за 2021 и за 2022 г. са съответно 1,080 млрд. лв. и 1,165 млрд. лв.
Оперативната печалба (EBITDA) за двете години е съответно 500 млн. и 536 млн лева – тоест печалбата е 46% от приходите.
Само първото едностранно вдигане на цените през 2023 с 15%, при годишни приходи от услуги от около 922 млн. лева означава, че този телеком е прибрал от абонатите си 138 млн. лв. годишно. А едностранното вдигане през февруари 2024 с 4.7% при годишни приходи от услуги от 993 млн. лв. ще донесе на „Виваком“ за година още 47 млн. лева – или общо 185 млн. лева за 2023 и 2024.

Отчетът на А1 за 2022 г. още не е публикуван. За 2021 г. общите приходи на компанията са 1,132 млрд. лева, оперативната печалба (EBITDA) e 420 млн. лв. Тоест  37% от приходите са печалба.
Само от едностранното вдигане с 15% в началото на 2023 г. А1 са прибрали от абонатите си (при год. приходи от услуги 768 млн. лв.) 115 млн. лева. За 2024 г. едностранното увеличение е 9.5%. Което, изчислено върху резултатите за 2021 г., означава, че за 2024 г. А1 ще прибере от абонатите си още около 73 млн. лева – или общо 188 млн. лева допълнителен приход само от едностранните увеличения за 2023 и 2024 г.

Реклама

Картината при „Йетел“ е подобна. Общо приходи 836 млн. лв. за 2021 и 893.7 млн. лв. за 2022 г. Оперативната печалба за двете години е съответно 300 млн. и 271.3 млн лева, което прави съответно 36% и 30% печалба.
Едностранното вдигане на цените за 2023 с 15% при годишни приходи от услуги от 646 млн. лева е донесло на „Йетел“ близо 97 млн. лв., а следващото повишение, през февруари 2024 с 9.5%, при год. приходи от услуги от 682 млн. лв, ще донесе на „Йетел“ за година още 65 млн. лева – или общо 162 млн. лева за 2022 и 2023.

Изчисленията на Георги Кадиев са съвсем груби. Те не отчитат например, че мобилните оператори правят някои изключения и не „индексират“ цените за част от клиентите си – тези в неравностойно положение. Но няма съмнение, че приходите им растат и че печалбите им са огромни. 

При банките положението е още по-драматично – те също правят свръхпечалби, като вдигат таксите едностранно и дори по-често и от телекомите, а БНБ мълчи, пише Кадиев. Ето какви са официалните данни за печалбите на банковия сектор по години:

2020: 815 млн.лв.
2021: 1.437 млрд.лв., ръст 76%
2022: 2.1 млрд.лв., ръст 46%
2023:  3.4 млрд.лв., ръст 62%

„Това не става без политически чадър. И тук си имат своя Мартин Нотариуса“, завършва публикацията си Георги Кадиев.