Парламентът обсъжда промени в Кодекса за социално осигуряване НА ЖИВО

Депутатите ще обсъдят проект на решение, внесен от Министерски съвет, за определяне на допълнителен срок за събиране на приходи, за извършване на разходи и за предоставяне на трансфери. Това е точка първа за днес, според приетата програма за работа на парламента.Предвижда се, че до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. приходите се събират в съответствие с действащите закони, а извършването на разходите и предоставянето на трансфери е в размер, не по-голям от размера им за същия период на предходната година, като се отчитат влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства, при спазване на фискалните правила по Закона за публичните финанси….

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *