Неделята на Вси светии: Първата след Петдесетница

Първата неделя след Петдесетница е посветена на всички светии.Православната църква установява този празник по три причини: да ни посочи плодовете, с които слизането на Светия Дух изпълни и оплоди нетленната действителност, духовния свят; второ – да ни напомни, че има много герои на вярата, които със съвършен живот и с жертвена изповед са служили на Бога и са овенчани от Него с „венеца на славата“, но са останали безименни и неизвестни за света….