Народът иска депутати на съд, да се намеси Румен Радев

Президентът Румен Радев да упражни правомощията си по конституция и да върне за ново обсъждане Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите! За това настояват в петиция граждански сдружения като „Ти решаваш“ заедно с инициативни комитети от цялата страна в сигнал до Narod.bg.

Подкрепилите петицията българи настояват да бъде стопирана онази част от приетите промени, гласувани на 19 април след внесени между първо и второ четене предложения, които са изцяло извън обхвата на законопроекта.

Основна цел на призива към президента е да бъде потърсена отговорност от народните представители.

Наложително е и да бъде спряна затвърждаващата се в Народното събрание порочна практика да се приемат законови изменения, внесени между първо и второ гласуване, които напълно излизат от предметния обхват на съответния законопроект.

Освен че не са разглеждани от ресорните комисии, не са съгласувани от компетентните институции и не се представят на обществеността, те са в грубо нарушение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Това заобикаляне на принципните изисквания за внасяне, обсъждане и приемане на основните законопроекти най-често води до прокарването по ускорен и непрозрачен начин на лобистки и спорни промени в законите.

Подобна практика е особено опасна за обществения живот и функционирането на държавата.

Такъв е и текущият случай с приемането на текстове за силно орязване на екологичните процедури в Закона за опазване на околната среда, удължаването на срока на действие на решенията за необходимостта от ОВОС и решенията по ОВОС от 5 на 15 години, отпадането на възможността за възстановяване на двуинстанционно производство, както и улесняване изменението на общите устройствени планове в Закона за устройство на територията.