МОСВ ли пази скрап мафията, която краде по 8 млн. на месец?

Разкритията на Narod.bg за скрап мафията, която източва бюджета с до 8 млн. лева на месец, от които 6 милиона се прибират кеш на каса в точно определена банка, като криминалната схема минава през продажни чиновници в Министерството на околната среда и водите (МОСВ), очевадно е неудобна тема за министъра в оставка Юлиян Попов.

Както единствени писахме, 4 фирми – „Автоекопроджект“ АД, „Българска рециклираща компания” АД, „Ауторек” АД и „Българска организация за автомобили” АД, чиято дейност се организира от зам.-председателя на Управителния съвет на Българската асоциация по рециклиране Здравко Биков и бизнесмена Павел Златинов, са вътре в „играта” за милиони.

За да изпълни ролята си на медиатор между крадците във властта и народа Narod.bg входира официално питане до екоминистъра Юлиян Попов за повече официална информация около дейността на четирите дружества за данъчните и финансови престъпления покрай оползотворяването на отпадъци (ООп) на ИУМПС (излезли от употреба моторни превозни средства) и прибирането на екотакси.

Първите три въпроса до министър Юлиян Попов, по които все още чакваме отговор, са:

Кои са длъжностните лица в Министерството на околната среда и водите, които пряко отговарят за изпълнение на нормативните изисквания към дейността и организациите по оползотворяване на ИУМПС и участват в контрола по изпълнение на целите през 2021 г., 2022 г., и 2023 г.?
Постъпвали ли са сигнали в администрацията на МОСВ за злоупотреби и нередности във функционирането на организациите по оползотворяване на ИМПУС?
Правени ли са проверки на дейността на организациите по оползотворяване на ИМПУС през 2021 г. , 2022 г., 2023 г.? В случай, че са правени, моля да посочите колко и от какво естество?
Идва ред на четвъртото питане на Narod.bg, на което министърът в оставка Юлиян Попов, колкото и да не му се иска, е задължен да отговори:

Кои са компаниите подизпълнители, които са пряко ангажирани с дейностите по оползотворяване на отпадъци?

Яснота по темата ще хвърли повече светлина върху размера на скрап октопода, който изсмуква по 8 милиона лева на месец от бюджета.

Narod.bg очаква МОСВ министърът най-сетне да си влезе в ролята на управленец и да отговори на поставените въпроси, пораждащи обосновано предположение за грандиозна корупция в министерството.