Мондешки – “Троянският кон на Пеевски”, напълнен с милиони от ПИБ

Адвокат Момчил Мондешки получава 16,3 милиона лева между 2014 и 2018 г. от “Първа инвестиционна банка” (ПИБ), известна и като FiBank, без да се яви на нито едно тяхно дело. Официално парите са му платени, за да “консултира” съдебни казуси на банката. Хонорарите от по над 1 милион лева за консултация обаче изглеждат като средство за плащане по “законов” път на пари от банката, които в последствие да послужат за подкуп. Пари на Мондешки са изплащани от ПИБ и във връзка с печално известната афера на банката с откраднатите 22 милиона евро от румънската Агенция за плащане и участие в земеделието (APIA). Освен това Мондешки е получил и стотици хиляди от фирма, свързвана с Пеевски. Това се разбира от документи, с които BIRD разполага.

В последните 15 години на прехода ни съдебната власт в България явно функционира с помощта на така наречените “брокери на влияние”. Героите с прякори, а и не само: Красимир Георгиев – Красьо Черния, Петьо Петров – Пепи Еврото, предприемача Иван Мирински, Мартин Божанов – Нотариуса и Калин Чанков и придобилият популярност покрай случая Жоси бивш съдия и настоящ адвокат Велимир Атанасов. Повече подробности за тях има по-долу в публикацията ни. В тази “елитна” група на “брокери на влияние” попада и адвокат Момчил Петков Мондешки.

Проверка на НАП разкрива 16,3 милиона лв. от ПИБ

Момчил Мондешки е проверен от НАП като физическо лице за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2018 г., тоест за 5 годишен период. Проверката е на териториалната дирекция във Велико Търново и е осъществена от 26.06.2019 г. до 30.09.2020 г. Протокол от проверката под № ПФ-04001119000711-073-001/30.09.2020 г. хвърля светлина върху реалния размах, с който Мондешки работи. Само през 2014 г., като прясно вписан адвокат, той получава над 9 милиона лв. хонорари от ПИБ. За периода 16.05.2014 – 31.12.2014 г. Мондешки е получил общо 16 302 450,27 лв. от ПИБ.

Малка, но съществена подробност е, че когато от ПИБ започват да наливат пари по сметките на прясно вписания адвокат, той се ползва със славата на един от най-успешните брокери в Софийски градски съд (СГС). Сочен е за много близък до Владимира Янева и до Румяна Ченалова. Близост, верифицирана през записите от #ЯневаГейт. Плащанията на ПИБ дават индикации, че Мондешки явно е “лобирал” по техни съдебни казуси в София, Стара Загора, а вероятно и в Шумен и е много възможно това да е станало с протекцията и контактите на двете съдийки.

Очевидно скандалът #Яневагейт, който стартира в началото на ноември 2015 г. не е повлиял фатално на Мондешки и не е уплашил до толкова ПИБ, че те да се откажат от неговите “услуги”. През 2015 и 2016 г. приходите на Мондешки от ПИБ са по-скромни, по около половин милион лева, но през 2017 г. той получава 3 566 996 лв. от банката, а през 2018 г. 1 349 522 лв.

За 5 години Момчил Мондешки получава 42 на брой плащания от ПИБ. Стойността им варира от няколко десетки хиляди лева (най-малкото) до внушителните над 1,5 милиона лева еднократно плащане по банковата му сметка. Подробен списък в края на текста.

Авансово плащане на 1,55 млн. лв. на Мондешки

Много е любопитно за какво точно от ПИБ са плащали на Мондешки, при условие, че и днес никой не е виждал адвоката в съдебната зала, като процесуален представител. Той не се е явявал нито по делата на ПИБ, нито по което и да е друго дело. Единствените качества, в които Мондешки се изявява в съдебната зала е като подсъдим и като осъден. Въпреки биографията си на реабилитиран престъпник, той получава милиони от ПИБ. Това официално са хонорари за негови адвокатски услуги – консултации по делата свързани с казуси на банката.

Мондешки “консултира” ПИБ как да избегне връщането на откраднатите 22 милиона евро от Румъния

През януари 2017 г. Момчил Мондешки и “Първа инвестиционна банка” (ПИБ) се договарят той да получи общо 2 755 000 евро без ДДС, ако успее да помогне на банката да избегне връщането на откраднатите 22 милиона евро. Мондешки е поел ангажимента да се справи със съдебните дела срещу ПИБ, заведени от Министерство на земеделието и храните на Република Румъния, чрез Агенция за плащане и участие в земеделието (АPIA). Това се потвърждава от изтекло копие на консултантския договор сключен между адвоката и банката.

Първа страница от договор от 16.01.2017 г.

Договореното възнаграждение за Мондешки във въпросния договор по т. 1 до 3 включително, е в размер на 2 200 000 евро без ДДС. За изпълнение на т. 1.1.4 са договорени 450 000 евро без ДДС плюс още 25 000 евро без ДДС за изпълнение в определен срок. Въпросната точка изисква постигане на “положителни” за възложителя окончателни решения по Търговско дело № 2451/2016 г. по описа на ВКС, с предмет молба за отмяна на Разпореждане от 9 юни 2014 г. по гр. д. № 4919/2014 г. на СГС. I г.о., I състав, потвърдено с решение № 937 от 8 май 2015 г. по гр.д. № 4018/2014 г. на Софийски Апелативен съд, гражданско отделение, 2-ри състав, което не е допуснато до касационно обжалване с Определение № 646 от 27 юли 2016 г. по т.д. № 2844/2015 г. на ВКС. За успех по това търговско дело № 2451/2016 г. на ВКС, страните се договарят, че се има предвид произнасяне съда с окончателен съдебен акт, с който се оставя без разглеждане като недопустима молбата за отмяна. За успех по т. 1.1.6 са договорени отделно още 100 000 евро без ДДС.

Основен обект на интерес за ПИБ по този договор са следните дела:
1. Търговско дело № 2499/2016 на Върховен касационен съд (ВКС).
2. Гражданско дело № 127/2017 на Софийски апелативен съд (САС).
3. Търсена отмяна на решения по т. д. № 2375/2014 на САС и т. д. № 233/2016 на ВКС.
4. Търсена отмяна на решения по гр. д. № 4018/2014 на САС, т. д. № 2844/2015 на ВКС и т. д. № 2451/2016 на ВКС.
5. Търсена отмяна на решения по гр.д. № 3427/2014 на САС, гр. д. № 3166/2015 на ВКС и гр. д. № 3156/2016 на ВКС.
6. Защита на действията на ЧСИ, гр. д. № 256/2017 на Софийски градски съд.

Договорът предвижда, три дни след подписването, Момчил Мондешки да получи от ПИБ аванс в размер на 650 000 евро без ДДС.

През 2019 г. обаче ПИБ губи окончателно пред ВКС търговско дело № 3132/2017, образувано по молба на ПИБ за отмяна на влязло в сила решение за плащане по банкова гаранция № 000LG-L-003436/31.07.2012 г. на сумата 22 033 854.39 евро и разходите за изпълнението против банката. Мондешки е ангажиран да спре действията на частния съдебен изпълнител Уляна Димоларова против ПИБ, но и това не се случва. В онзи момент ПИБ е изправена пред хипотезата да преведе на румънското Министерство на земеделието над 22 милиона евро банкова гаранция, която дължи като обезпечение по сделка за храни. На практика от банката ангажират Мондешки срещу 12% от търсената от румънците сума, но той не постига успех. Какво друго освен корупционна сделка би могло да се крие зад този договор? В последствие от ПИБ обявиха, че са спечелили 3 дела пред румънския съд и са свалили запорите по сметките им в БНБ, но се провалят пред ВКС с консултанта си Мондешки.

От документите на ПИБ става ясно, че на 12.06.2014 г. са изплатили на Мондешки 977 915 лв. за “правна защита и съд” по граждански дела 4919/2014, 4920/2014, 4921/2014, всичките водени от ПИБ срещу Ви Ем Корпорейшън. Почти същата сума Мондешки получава на 13.06.2014 г., за консултира ПИБ по търговско дело, отново срещу Ви Ем Корпорейшън. Фирмата е участник във въпросната печално известна схема по източването на румънската земеделска разплащателна агенция АПИА. През 2015 г. собственикът на компанията – Валери Милорадов Петров обяви, че не той, а от ПИБ са оперирали с неговата компания. Първа инвестиционна банка, дава банкови гаранции в размер на 31 милиона евро на компанията, за участие в търг за доставки на олио и брашно за бедните, организиран от румънската агенция. Търгът е спечелен от Ви Ем Корпорейшън, парите са взети авансово, но храни не са доставени. Сделката става скандално известна като най-голямата еднократна кражба на еврофондове, осъществена със съучастието на банката. Щетата за румънската държава е поне 22 милиона евро.

Ценни “консултации” струващи на ПИБ милиони

Един от договорите между Момчил Мондешки и ПИБ, за “консултации /устно в телефонни разговори или провеждане на срещи или писмено чрез правно становище/” е типов, не е за конкретни дела и е на стойност 1 224 000 лв. с ДДС, платими в едноседмичен срок от подписването му на 07.06.2017 г. Мондешки веднага издава фактура и още на следващия ден, на 08.06.2017 г. получава сумата по сметката си.

Фактура издадена от Момчил Мондешки

Какво знаем за другите договори? Например консултантски договор 074470 от 20.06.2014 г. на стойност 1 100 000 лв. по търговско дело 565/2011 в ОС Стара Загора. Делото е производство по несъстоятелност на “Стенстрой Инженеринг” и ПИБ претендира сума от 8 650 000 евро. По силата на запис на заповед от 22.08.2008 г. “Стенстрой Инженеринг” ЕООД се е задължило безусловно и неотменимо, при предявяване на записа на заповед в срок до 30.10.2012 г., да плати на “Първа инвестиционна банка” АД сума от 8 650 000 евро. Мондешки се включва, когато се разпределя масата на несъстоятелността. Размерът на хонорара от 1 100 000 лв. навежда на подозрението, че във връзка с това дело е била осъществена някаква корупционна сделка, чрез която банката е била облагодетелствана при разпределението на масата на несъстоятелността. Самото процесуално представителство по подобно търговско дело с материален интерес от около 16 867 500 лв. минималното адвокатско възнаграждение би следвало да е в диапазона между 140 000 и малко под 300 000 лв., в зависимост от етапа на несъстоятелността, в която адвоката се включва. В историята обаче вероятно няма консултантски хонорар от 1 100 000 лв. по дело с материален интерес от 16 954 000 лв.

Ситуацията с хонорарите плащани от ПИБ на Мондешки става още по-смущаваща, с хонорара отново от 1 100 000 лв. платен с договор 074471 за консултации по изпълнително дело 2085/2014 при ЧСИ Стоян Якимов. Последният е сочен за много близък на Делян Пеевски и дълго е приоритетен ЧСИ при разпродаването активите на КТБ. Според запознати той е учил право в един поток с адвоката на Пеевски Александър Ангелов. Също така е безспорен факт, че назначената за синдик на КТБ Кристи Маринова е била счетоводител на Мондешки, а Ангел Донов, също синдик в банката, е работил заедно Мондешки по казуси на сем. Баневи.

Пак явно сакралната сума от 1 100 000 лв. е платена на адвоката Мондешки от ПИБ по договор 074472 за консултация по търговско дело 212/2014 г. на ОС Стара Загора. Делото е отново производство по несъстоятелност на “Ремотекс – Раднево” ЕАД. Историята на ПИБ и “Ремотекс” е публична. През 2014 г. банката придобива активите на фалиралото дружество. Според публикации от онзи момент ПИБ плаща на търг сумата от близо 9 млн. лв. и става собственик на основната част от активите на фалиралото дружество. Банката е кредитирала предприятието за ремонт на тежка минна техника с близо 16 млн. лв. преди да започне процедурата по несъстоятелност. Въпросът е защо от ПИБ плащат сумата от 1 100 000 лв. на Мондешки във връзка с този казус.

Потърсихме коментар от ПИБ по консултантските хонорари на Мондешки, но такъв не последва. От банката отбелязаха, че дейността им е обект на сериозен контрол, но не обясниха защо ползват услугите на реабилитиран престъпник.

Брокери на влияние

В последните 15 години на прехода ни съдебната власт в България явно функционира с помощта на така наречените “брокери на влияние”. Едно от имената, които станаха нарицателни в съдебните среди след 2009 г. е това на Красимир Георгиев – Красьо Черния. Той продължава да е актуален в средите и днес е сочен за свързващо звено между сенчести бизнесмени и административни съдии. В последните месеци често е засичан в компанията на Борислав Петров Лазаров, по-известен като Боби Новерата.

Красьо Черния и Боби Новерата

За Новерата има повече от категорични доказателства, че е свързан както с Бойко Борисов, така и с организацията на сочения за наркобос Христофорос Аманатидис – Таки. Източници на BIRD.BG свързват със същите кръгове и Красьо Черния. Интересна подробност е, че след бягството на Петьо Петров, известен като Пепи Еврото, се появи информация, че той е бил предупреден от две места за подготвяното му задържане. Източници пожелали анонимност твърдят, че Петров е бил предупреден от високопоставени в йерархията служители в СДВР. От друга страна обаче очевидци разказват, че Петьо Еврото е бил посетен часове преди да изчезне от Красимир Георгиев. Това се случило в офис в непосредствена близост до свързвания с Размиг Чакърян ресторант Келари.

Иван Мирински

Именно Петьо Петров беше сочен за един от най-”оборотните” и влиятелни брокери в съдебната система до преди да бъде разгласен случаят “Осемте джуджета” от АКФ. Петров се ползваше с репутацията на “човека на Пеевски” до преди да бъде осветен като организатор и участник в тежки корупционни схеми и престъпления срещу правосъдието. Твърди се, че паралелно с Петьо Еврото, а и преди него, интересите на Пеевски по конкретни казуси прокарва и строителният предприемач Иван Мирински. Той натрупал контакти покрай ремонтите в различни сгради на съдебната власт.

Публикация на Капитал споменава за посредническата роля на Мартин Божанов – Нотариуса и Калин Чанков и придобилия популярност покрай случая Жоси бивш съдия и настоящ адвокат Велимир Атанасов. Последният е сочен за изключително близък до вече бившия главен прокурор Иван Гешев.

Международен брокер

Всички тези имена обаче бледнеят пред международния мащаб и хонорарите в размер на десетки милиони, които получава адвоката Момчил Петков Мондешки. Освен за румънската афера, той изглежда се ангажира да оправя бакии и в САЩ. Миналата година “Троянският кон на Пеевски”, както беше кръстен от Капитал Мондешки отново влезе в новинарския поток покрай общата си фирма с американския лобист Тони Подеста. Разследване на BIRD.BG разкри, че “тежката артилерия” в лобирането на Демократическата партия в САЩ – Антъни Подеста е подписал лобистки договори на стойност над 2 милиона долара с български компании, чиито собственици се свързват с интересите на санкционирания по глобалния закон “Магнитски” олигарх Делян Пеевски. Вероятно във връзка с тези си ангажименти Подеста започва бизнес начинанието си с “троянския кон на Пеевски” – адвокат Момчил Мондешки.

От ПИБ, но и от Пеевски…

Интересен факт е, че през 2016 г. на Мондешки са изплатени от Водстрой 98 600 000 лв. Те са сметка на “ЛЮК АДСИЦ” по договор за правни услуги от 23 ноември 2016 г. Компанията е свързвана с Иван Мирински и Делян Пеевски.

Това се случва след като “троянецът” придоби национална известност в хода на скандала #Яневагейт, когато беше осветен като участник в разговорите между тогавашния председател на Софийския градски съд Владислава Янева и съдията Румяна Ченалова. Впоследствие той се оказа може би най-ключовата фигура за КТБ, след фалита ѝ, в процеса на разграбването на активите от корпулентни фирми.

Хронология на получените от Мондешки суми от ПИБ

За 5 години Момчил Мондешки получава 42 на брой плащания от ПИБ на обща стойност 16 302 450,27 лв. Десет от тях са за суми около и над милион лева:

1) 88,012.35 лв. на 16.05.2014, основание: 74452/14.05.2014
2) 68,454.05 лв. на 20.05.2014, основание: 74453/14.05.2014
3) 29,337.45 лв. на 23.05.2014, основание: няма информация
4) 236,466.40 лв. на 02.06.2014, основание: 74457/30.05.2014
5) 64,454.05 лв. на 02.06.2014, основание: 74455/30.05.2014
6) 118,233.20 лв. на 02.06.2014, основание: 74456/30.05.2014
7) 117,348.80 лв. на 09.06.2014, основание: 74459/05.06.2014
8) 977,915.00 лв. на 12.06.2014, основание: 74462/11.06.2014
9) 29,337.45 лв. на 12.06.2014, основание: 74460/11.06.2014
10) 129,084.78 лв. на 18.06.2014, основание: 74463/18.06.2014
11) 88,012.35 лв. на 04.07.2014, основание: 12/18.06.2014
12) 88,012.35 лв. на 04.07.2014, основание: 13/18.06.2014
13) 391,166.35 лв. на 11.07.2014, основание: 15/18.06.2014
14) 117,349.08 лв. на 11.07.2014, основание: 16/19.06.2014
15) 977,915.00 лв. на 11.07.2014, основание: 17/19.06.2014
16) 1,100,000.00 лв. на 31.07.2014, основание: тд 565/2011
17) 29,337.45 лв. на 06.08.2014, основание: 74458/05.06.2014
18) 88,012.34 лв. на 14.08.2014, основание: 22/25.06.2014
19) 1,100,000.00 лв. на 21.08.2014, основание: 19/21.06.2014
20) 97,791.50 лв. на 29.08.2014, основание: 23/26.06.2014
21) 1,100,000.00 лв. на 19.09.2014, основание: 20/23.06.2014
22) 174,068.87 лв. на 06.10.2014, основание: тд 1206/2014
23) 58,674.90 лв. на 20.10.2014, основание: 25/28.06.2014
24) 1,100,000.00 лв. на 22.10.2014, основание: 21/24.06.2014
25) 58,674.90 лв. на 03.11.2014, основание: 26/29.06.2014
26) 70,409.88 лв. на 05.11.2014, основание: 27/29.06.2014
27) 129,084.78 лв. на 05.11.2014, основание: 28/29.06.2014
28) 550,000.00 лв. на 18.11.2014, основание: 29/30.06.2014
29) 258,169.56 лв. на 15.05.2015, основание: 1/13.02.2015
30) 38,725.43 лв. на 02.06.2015, основание: дог./25.05.2014
31) 258,169.56 лв. на 19.06.2015, основание: тд 4671/2013
32) 70,410.00 лв. на 18.11.2015, основание: гд 3166/2015
33) 120,000.00 лв. на 06.12.2016, основание: 6/06.12.2016
34) 240,000.00 лв. на 06.12.2016, основание: 7/06.12.2016
35) 240,000.00 лв. на 06.12.2016, основание: 6/06.12.2016
36) 1,525,547.40 лв. на 18.01.2017, основание: 9/17.01.2017
37) 234,699.60 лв. на 06.02.2017, основание: 10/02.02.2017
38) 240,000.00 лв. на 03.05.2017, основание: 12/02.05.2017
39) 1,224,000.00 лв. на 08.06.2017, основание: 13/07.06.2017
40) 1,056,148.20 лв. на 27.11.2017, основание: 15/22.11.2017
41) 1,549,017.36 лв. на 17.01.2018, основание: 16/11.01.2018
42) 70,409.88 лв. на 27.08.2018, основание: 17/14.08.2018

Източник: bird.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *