Машинно гласуване? Частна фирма реди изборите

Частната фирма “Смартматик” управлява изборите в България за пореден път с машинното гласуване, а институциите у нас нямат пълен контрол върху процеса, защото компанията “Смартматик” е създател и де факто остава владетел на софтуера на машините, коментираха пред “Труд news” IT-специалисти, юристи и експерти по изборни анализи у нас.

Софтуерът е собственост на държавата, но за всяко надграждане за нови избори е необходимо участието на фирмата-създател, обясниха неразрешимия казус с машините от ЦИК.

Комисията е категорична, че “произвеждането на изборите следва да се разглежда като въпрос на национална сигурност”. Членовете на ЦИК настояха в Изборния кодекс да се посочи държавен орган, който разполага с “експертен и административен ресурс, който да е ангажиран с изработването на такъв софтуер и неговото модифициране”, за да се гарантира честността на вота.

Българската компания “Сиела Норма” като представител на “Смартматик” за страната ни е единствената фирма, която може да работи по надграждането на софтуера за изборите 2 в 1 на 9 юни, а предложенията на Обществения съвет към ЦИК за постоянно видеонаблюдение за повече прозрачност в изборния процес не биха могли да решат съмненията около честността на машинния вот.

Точно заради въпросите, които в поредицата от предсрочни избори останаха нерешени, Централната избирателна комисия (ЦИК) предложи на Министерския съвет да се възложи на Българската академия на науките (БАН) разработването на софтуер за гласуване, който изцяло да бъде под контрола на държавата.

“Това предложение не намери необходимата подкрепа”, заявяват от ЦИК в свой доклад за проблемите, които са възникнали при организацията и провеждането на местните избори миналата есен, по време на правителството “Денков-Габриел”.

“Всяка машина може да бъде манипулирана от хора, защото най-слабото звено в една цялостна система е човекът. Винаги има възможност за пробив”, обясниха университетски преподаватели по информационни технологии.

Политически наблюдатели припомниха, че машините за гласуване са отменени в Германия и Ирландия, а в момента с такива устройства като нашите се гласува само в държави като Бутан и Венесуела. И обърнаха внимание на странното бездействие на Временната парламентарна комисия за проучване на всички факти, свързани със сигурността на машинното гласуване, чийто “срок на действие изтече” преди месец и в която депутатите се събраха точно 2 пъти за цялото време.

В същото време депутати от различни парламентарни групи признаха, че машините за гласуване са създали повече проблеми, отколкото решения и като пример посочиха неизпълнимата цел чрез машинно гласуване да се реши въпросът с корпоративния и с купения вот.

В решението си за обявяването на обществената поръчка от месец март за осигуряването на машинното гласуване за европейските избори ЦИК посочи, че това по прогнозна стойност би струвало 7 066 000 лв. без включен ДДС или в размер на 8 479 200 лв. с включен ДДС. Както е известно, заради изборите 2 в 1 ЦИК я прекрати и заяви, че пуска нова обществена поръчка.

Отново ЦИК в поредица от свои доклади до народните представители посочи следното: “Практиката показва, че при всяка модификация на софтуера под различна форма се налага участието на представители на “Смартматик Интернешънъл Холдинг Б. В.”. Нещо повече, от Комисията са категорични, че ако в България продължава да се гласува с машини, то “трябва да бъде изготвен нов софтуер по възлагане от българската държава, който да бъде публично достъпен (open source) и който да позволява да се произвеждат избори от всякакъв вид, както и произволна комбинация от тях”.