Кметът Николай Рашков даде общински имот за 613 бона на фирма на… майка си

Комисията за противодействие на корупцията, част от разделената на две КПКОНПИ, е излязла с решение, че кметът на Община Горна Оряховица Николай Рашков от партия „Пряка демокрация” е бил в конфликт на интереси, подписвайки договор за продажба на общински имот на фирма „Мирвана” ЕООД, чийто управител е бил допреди да стане кмет, а впоследствие прехвърлена на 80-годишната му майка. Комисията налага глоба от 5000 лева, както и отнема еднодневното възнаграждение на кмета от 225,15 лева.

Казусът би бил комичен, но може да доведе до много сериозни последствия, включително отстраняване на кмета от длъжност и забрана за една година да участва в избори.

В мандата на предишния кмет инж. Добромир Добрев фирма на Николай Рашков участва в търг и печели общински имот срещу 613 000 лева. Достигната цена е 50% над първоначалната и сделката е очевидно добра за Общината.

Спечелилият търга обаче обжалва процедурата и така идва краят на мандата и властта в Общината се сменя. Николай Рашков става кмет и веднага излиза от управлението на дружествата си. Вместо него управител на въпросното дружество, спечелило търга, става възрастната му майка.

На 24 ноември 2023 г., седмица след встъпването в длъжност, новоизбраният кмет подписва договор за продажба с майка си. Фирмата превежда на общината 613 хиляди лева и става собственик на имота.

Само че тук хлопва капанът и веднага КПКОНПИ е сигнализирана за конфликт на интереси.

Според закона кметът няма право да сключва договори с роднини, както и с фирми, които е управлявал доскоро. Нищо, че няма никаква щета, няма облагодетелстване, тъй като продажбата реално е извършена при предишния кмет, Комисията установява конфликт на интереси и от там вече нещата могат да станат много сложни.

В България има съд и той ще реши. Разбира се, че ще жаля. Ни най-малко не съм ощетил Общината, напротив. Спечелил съм честно търга, наддавайки с 50%. Подписал съм един договор, който е по процедура, завършила при предишния кмет. Вкарал съм пари в бюджета, не съм взел. Още не съм получил решението, но след като го получа, веднага ще обжалвам, коментира наглият кмет Николай Рашков.

Дали ще се стигне до нови кметски избори зависи както от съда, така и от Общинската избирателна комисия, която всъщност е органът, който може да отстрани кмета. Но първо трябва да се мине през две съдебни инстанции, което вероятно ще отнеме една година.

Остават, обаче, въпроси без отговор:

– С какви пари ще се придобие общинската земя, търгувана и спечелена от кмета Рашков?

– Парцелът съседен ли е на „фабриката” му за шивачки без заплати?

– С какви пари плати кампанията си Николай Рашков и спонсора му „Джуджето” Демерджиев от Варна ли е?

– Комичният социалист от ПП Явор Божанков ли е скритият кмет на Община Горна Оряховица? Неговият първи братовчед Даниел Божанков бе назначен от Николай Рашков за заместник-кмет с ресор „Бюджет, финанси, икономическо развитие и международни отношения“…

Narod.bg публикува самото решение на Комисията за противодействие на корупцията, част от вече разделената на две комисии КПКОНПИ:

УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на Николай Рашков с ЕГН **********, в качеството му на кмет на община Г. О. – лице, заемащо публична длъжност по на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПК, затова че по силата на Договор за покупко-продажба на недвижими имоти от 24.11.2023 г. се е разпоредил с общинско имущество в интерес на “М.“ ООД с ЕИК *********, в което е бил съдружник и управител до 16.11.2023 г., в нарушение на разпоредбата на чл. 77, ал. 3 от ЗПК.

НАЛАГА: на основание чл. 113, ал. 1 от ЗПК глоба в размер на 5 000 лв. /пет хиляди лева/ на Николай Рашков с ЕГН ********** и постоянен адрес в град В. Т., ул. „К.“ № **, вх. „*“, ет. *, за осъществен конфликт на интереси по чл. 70 от ЗПК – нарушение на разпоредбата на чл. 77, ал. 3 от ЗПК, извършено в качеството му на кмет на община Г. О. и лице, заемащо публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПК.

ОТНЕМА: на основание чл. 99, ал. 1 от ЗПК отнема в полза на Община Г. О. от Николай Рашков с ЕГН ********** и постоянен адрес в град В. Т., ул. „К.“ № **, вх. „*“, ет. *, сума в размер на 225,10 лева /двеста двадесет и пет лева и десет стотинки/, представляваща нетното дневно възнаграждение, получено от лицето за 24.11.2023 г., на която дата същото осъществило конфликт на интереси по чл. 70 от ЗПК – нарушение на разпоредбата на чл. 77, ал. 3 от ЗПК, извършено в качеството му на кмет на община Г. О. и лице, заемащо публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПК.

Посочената в настоящото решение сума, в общ размер на 5 225, 10 лв. /пет хиляди двеста двадесет и пет лева и десет стотинки/, следва да се преведе по банкова сметка на КПК:

Банка: БНБ

Банкова сметка /IBAN/: BG56 BNBG 9661 3000 1455 01

Банков идентификационен код /BIC/: BNBGBGSD

Бенефициент: Комисия за противодействие на корупцията

        На основание чл. 92, ал. 3 от ЗПК, в седмодневен срок, считано от датата на уведомяване за решението, сумата 5 225, 10 лв. /пет хиляди двеста двадесет и пет лева и десет стотинки/, може да бъде заплатена доброволно по горепосочената банкова сметка.

На основание чл. 94, ал. 1 от ЗПК, решението може да се оспори от заинтересованото лице пред Административен съд – В. Т. по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

На основание чл. 93, т. 1 от ЗПК, препис от решението да се изпрати на Николай Рашков.

Препис от решението да се изпрати на Окръжна прокуратура – В. Т., с оглед преценка за реализиране на правомощията й по чл. 93, ал. 2 от ЗПК, съгласно който прокурорът може да подаде протест до съда в едномесечен срок от съобщаването на решението, с което се установява липсата на конфликт на интереси, както и с оглед правомощията му по надзор за законност на административните актове.