Как бяха съсипани мощности за 100 млн., дивашки кражби в ПАВЕЦ „Чаира” (I част)

Как бяха съсипани мощности за над 100 милиона лева в помпено-акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) „Чаира”, най-голямата подземна централа на Балканския полуостров, разположена в Рила под язовир „Белмекен” разкрива сигнал до Narod.bg, подкрепен с документи.

Драмата с ПАВЕЦ започва през пролетта на 2022-а с авария в хидроагрегат 4 на централата, след което започнали брутални кражби на супер скъпо оборудване, за което има издадена и справка от ДАНС.

По този повод от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР – Пазарджик се извършва проверка по преписка вх. № 312000-23***/2023 г. по описа на ОД МВР Пазарджик и вх.№ 50**/2023 г. по описа на РП Пазарджик.

Оказва се, че има данни за липси на демонтирано оборудване от ПАВЕЦ „Чаира“ при извършваната рехабилитация – медни шини и медни кабели от високоволтови шкафове ВВШ/. ел. табла, открита разпределителна уредба /ОРУ/ и контролна разпределителна уредба /КРУ/, медни стержени и силициева ламарина на генератори ХГ-2 и ХГ–4.

По тази причина в началото на ноември 2023-а полицията изисква от изпълнителния директор на НЕК Мартин Георгиев заверени копия на документи, съотносими към престъплението.

В резултат на извършена проверка в периода 7 ноември – 20 ноември 2023-а са установени липси на огромно количество демонтирани медни шини от високоволтовите шкафове, призна източникът на Narod.bg.

Колосалната авария в ПАВЕЦ „Чаира” добива облик от кореспонденция между инженери в централата, разкри източникът на Narod.bg.

От обяснение на ВИ (името се пази в редакцията, б.ред.) научихме, че обучението на оперативния персонал за новите системи е било с продължителност около 6 часа (общо за всички системи, съоръжения и защити); за турбинния регулатор предстои някъде в далечното бъдеще; всички настройки на системите за управление, защити, сигнализация, достъп до инженерните станции и пароли имат само хората от фирмите, отговарящи за ХА-4 към 22.03.2022 г.; оперативният персонал не е изпитан по Наредба № 9, каквито са изискванията  при въвеждане в експлоатация на нови съоръжения, като липсват утвърдени инструкции; въпреки сигнала, подаден от оперативния персонал на ПАВЕЦ „Чаира“ през август 2021 г., че работа с минимален състав на оперативния персонал ще доведе до крупна производствена авария и трудови злополуки, никой не взе становище и не пое отговорност да реши този огромен проблем.

И един въпрос от Narod.bg – взети ли са писмени обяснения от всички лица ЦУ-НЕК, П-тие „ВЕЦ“, ПАВЕЦ „ЧАИРА“, отговарящи за рехабилитацията и вземащи ежемесечно допълнителни възнаграждения за това, присъствали ли са на пробите с ХА-4 и къде са се намирали, за да се изяснят всички обстоятелства около случилата се авария?