ВАС поряза Кирил Петков и Тома Белев – пусна тунела под Шипка (ДОКУМЕНТ)

ВАС поряза кабинета на Кирил Петков, като отмени окончателно решението на Министерския съвет, с което е приет Планът за управление на природен парк „Българка“. Това означава, че последната пречка пред строителството на тунела под Шипка падна и сега на ход е държавата.

Да припомним, че „екологът” Тома Белев включи парка в резерватна зона в плана за управление на природен парк „Българка”, само и само да блокира строежа.

Върховният административен съд обаче с окончателно решение отхвърли плана за управление на парк „Българка” на стойност 2.6 млн. лева, изготвен от екип с ръководител бившият заместник-министър на екологията Тома Белев в кабинета на невнятния Кирил Петков.

Така с решение от 1 април т.г. ВАС потвърди решение на Административен съд София-град от февруари м.г. и обяви решението на кабинета „Кирил Петков” за приемане на Плана за управление на парк „Българка“ край Габрово за „незаконосъобразно и постановено в съществени противоречия на административното право“.

Върховният административен съд потвърждава заключението на първата инстанция, че изпълнителите, чрез заобикаляне изискванията на Закона за защитените територии, са обявили резерватна зона, в която попада трасето на тунела Шипка, без да има характеристика на такава.

Сред мотивите на съда изпъква голямата разлика във времето от изготвянето на плана до неговото приемане – близо шест години.

През това време ситуацията в региона се е променила, променени са обществено-икономическите отношения, имоти са се сдобили с нови собственици, които биха били заинтересована страна от плана, смята съдът. Освен това, тъй като една от обжалващите страни е Община Габрово, за шестте години от изготвянето до одобрението и приемането на документа, Община Габрово е развила инвестиционната си политика и планираните инвестиции са различни от времето, когато планът е писан и обсъждан, пише още в съдебното решение.

Всъщност тунелът под Шипка събори плана на парка.

Според плана за управление на парк „Българка“ изпълнението на проекта „Обход на Габрово с тунел под връх Шипка“ „попада в зона с предвиден резерватен режим“. Това на практика означава забрана за всякакво ново строителство. Изключения се допускат за водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управление на парка и възстановяване на биологичното разнообразие, както и елементи, гарантиращи сигурността на посетителите на парка.

В раздел „Ограничения“ на плана тунелът под Шипка е посочен като „заплаха за естествените екосистеми“, което е още едно ограничение срещу мечтаното съоръжение.

Тези ограничения, според кмета на Габрово Таня Христова, заплашват изпълнението на финалния етап от проекта за обход на Габрово и по конкретно неговият финален етап, който е тунелът под Шипка. С този аргумент през февруари 2022 г., месец и половина, след като планът беше приет, Христова депозира жалба в съда с искане за неговата отмяна.

В жалбата си тя настоя планът да бъде променен, като в него се включат предвидените като допустими в Закона за защитените територии дейности, сред които е строителство на инфраструктурни обекти, предвидени в устройствени и технически планове и проекти.

Как се одобрява план, писан преди шест години и непроменен оттогава.

Изглежда, че голямата разлика във времето от писането на плана до внасянето му за одобрение не е била пречка той да бъде приет и обнародван в Държавен вестник. По-късно обаче точно тя стана пречка за отмяната му.

Изготвянето на план за управление на природен парк „Българка“ стартира през 2009 г. с искане на парковата дирекция МОСВ да одобри започването на процедура за неговото изработване.

Разработен е в периода 2013-2014 г. , а през 2015 г. в Министерството на околната среда и водите е внесено уведомление за готовия план. Същата година планът влиза във Висшия експертен екологичен съвет, където получава някои забележки и е предложено на министъра на околната среда да го върне за преработка. Корекциите са направени и през декември 2015 г. Експертният екологичен съвет го приема, след което – от август до септември 2016 г. е предложен за обществено обсъждане.

Този план престоява до декември 2021 г., без по него да се правят промени. На последното за 2021 г. заседание на правителството е внесен за приемане и получава одобрението на министрите, а в първия брой на Държавен вестник за 2022 г. е публикуван във вида, в който е разработен шест години по-рано.

Планът не отговаря на изискванията за своевременност и актуалност, отчитат двата съдебни състава, „тъй като към момента на приемането му е следвало да бъде осъществена неговата актуализация“. „Той е бил актуален към 2013 г., а неактуален към 2021 г., когато е приет“, посочва съдът, като подчертава, че оценките, изследванията и изводите, послужили за изработването му, са от още по-рано – от 2012 г.

Природен парк „Българка“ е разположен в централната част на България, върху билните части и северните скатове на Шипченска и Тревненска планини и части от прилежащия им Предбалкан. На негова територия са най-съхранените букови екосистеми и ландшафти, характерни за Централна Стара планина. Опазването на защитените територии, през които се оказва, че върви трасето на проекта за тунел под връх Шипка беше поредната пречка пред проекта, която с решението на съда от 1 април 2024 г. вече не е пречка.

Дали обаче строителството на 127-годишната мечта на габровци, както наричат в региона непостроения тунел, ще започне още тази година, министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков е оптимист. За да се сбъдне оптимизма му обаче работата трябва да започне най-късно през септември т.г., смята самият той.

В мотивите на ВАС а има описани и още нарушения.

Важно е да се отбележи, че в консорциума на Тома Белев участва клона на швейцарската неправителствена организация WWF, който се управлява от Веселина Кавръкова, жена на Тома Белев и фирмата „Марсилеа“, която е 100 % собственост на WWF.

Участието на швейцарското НПО е още по-смущаващо, предвид факта, че те са обжалвали пред ВАС оценката за въздействие върху околната среда на тунела под Шипка и обходният път на Габрово.

Това е нагледен пример и доказателство как зелените терористи злоупотребяват с дадени им права и по този начин забавиха изграждането на тунела под Шипка с над 3 години. Това е един от многото случаи, когато еколозите, чрез различни хватки, обжалвания и доноси до наши и европейски институции, бавят и провалят големи инвестиционни проекти от национално значение.

Пари за тунела има – в държавния бюджет за 2024 г. са заложени 36 млн. лв. за изпълнение на строителството на тунела под Шипка, което е 10 на сто от стойността на целия проект от 360 милиона лева.

Narod.bg припомня, че като премиер Кирил Петков назначи незаконно Тома Белев за зам.-министър на околната среда без той да е освободен като председател на „Асоциацията на парковете в България“.