ВАС остави на Гайтански – Вълка сграда за аклиматизация на диви свине

Върховният административен съд отмени решение на Административния съд в Софи в частта, в която е отхвърлена жалбата на Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Искър“ при „Югозападно държавно предприятие“ ДП срещу заповедта  на главния архитект на Столична община.

В заповедта беше  наредено да се премахне незаконен строеж, състоящ се от две сгради, който се намира в резиденцията на Румен Гайтански, известен още като Вълка,  край язовир Искър.  Едната е едноетажна масивна стопанска сграда (за аклиматизация на дива свиня), а втората е помощна сграда към нея.

Върховните магистрати отменят заповедта на главния архитект на Столична община в частта, в която на Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Искър“ – „Югозападно държавно предприятие“ ДП е наредено да премахне констатирания незаконен строеж.

Делото за премахването на постройките в резиденцията на Гайтански край язовир Искър тече от две години в съдилищата.

Предмет на съдебен контрол в първоинстанционното производство пред административния съд е заповед на главния архитект на Столична община, с която е разпоредено на „Био Майнинг“ АД – София и на Югозападно държавно предприятие“ ДП – Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Искър“ да премахнат едноетажната масивна стопанска сграда (за аклиматизация на дива свиня) и едноетажна масивна постройка –  помощна сграда към нея“, които са на язовир „Искър“, изградени в имот, публична държавна собственост, без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж.

Върховните магистрати приемат извода на първоинстанционния съд за липса на допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при издаване на оспорения административен акт – заповедта на главния архитект на Столична община.

Заповедта е издадена при спазване на предвидената в Закона за устройство на територията процедура.

Констативен акт от 13.12.2021 г., въз основа на който започва административното производство за установяване на незаконните строежи, е съставен е надлежно връчен на дружеството – жалбоподател.

Подадените срещу констатациите в него възражения са приети от административния орган за неоснователни, за което са изложени мотиви в оспорената заповед.

Служебно са събрани и допълнителни доказателства, касаещи периода на извършване на строежа. Относно времето на изграждането им ответникът се позовава на данни на служители на ТП „Държавно ловно стопанство“ – Искър и липсата на отразяването на строежите в одобрената през 2015 г. кадастрална карта.

Заключението на вещото лице за извършването им преди не-повече от 5-6 години потвърждава тази констатация. В съставения констативен акт и в оспорената заповед изрично е посочено, че се касае за нови строежи, пише „24 часа“.
 

Източник dnes.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *