„Българската панда“ може да е била последният вид панда в Европа – проучване

Гигантски панди
Мечката панда, известна още като гигантска панда или панда, е безспорно един от най-емблематичните видове мечки в света.

Ендемични за Китай, тези мечки са известни с черно-белите си шарки на козината, сладкия си и глупав характер, трудностите при размножаването и това, че са били невероятно застрашени – въпреки че усилията за опазване всъщност са подобрили броя им до степен, в която сега се считат за уязвими, а не за застрашени.