Антибиотиците се предписват само електронно, 56 лекарства за сърце стават безплатни

Хартиените рецепти останаха в историята. Изтече гратисният период, в който можеше да се предписват антибиотици както на хартиена, така и на електронна рецепта. Още от тази сутрин стана задължително електронното предписване както от ОПЛ, така и от зъболекари и специалисти.

Друга важна промяна, която засяга пациентите и влиза в сила от утре, това е че 56 лекарства за сърдечно-съдови заболявания стават безплатни. Здравната каса ще поеме 100% от цената за една разновидност на лекарствата, съдържащи 52 активни вещества, които са включени в позитивния лекарствен списък. В списъка са включени и всички 407 дозировки и търговски наименования на тези 52 активни вещества, които притежават разрешение за употреба в страната.

свързани

Антибиотиците и някои от антидиабетните препарати вече се предписват само електронно. Според д-р Мирослав Спасов това ще сложи край на безразборния прием на антибиотици.

свързани

С електронните рецепти се упражнява контрол от страна на държавата върху внесените количества, изразходваните количества. Това ще помогне за следващото изготвяне на бюджета за лекарства за следващата година и за следващите периоди във времето“, каза д-р Мирослав Спасов.

свързани

Част от пациентите одобряват електронния вариант на рецептите, а ако предписаното лекарство липсва в аптеката, то би могло да се замени. Рецептите, издадени на хартия преди 29 март, важат шест месеца от датата на издаване и ще бъдат обслужени, въпреки че са на хартия.

Вижте повече в репортажа.

Източник: Bgonair.bg