Ало, Гешев! Кметът от ГЕРБ в Бургас Димитър Николов крие къде изчезна 1 милион?

Главният прокурор Иван Гешев дали ще продължи да си върши работата? Ето тема за раздвижване на закърнялото държавно обвинение – акционерното дружество, което е концесионер на един от най-големите подземни паркинги в центъра на Бургас – под площад „Св.св. Кирил и Методий“, от три години не плаща таксите си към общинския бюджет. Така до края на май т.г. са натрупани задължения от над 950 хил. лв.

В тази сума влизат и начислените лихви за над 100 хил. лв., а елементарната сметка показва че до края на октомври общият обем на задълженията би трябвало да е надхвърлил сумата от 1 млн. лв.

До този момент обаче от администрацията на бургаския кмет от шайката ГЕРБ Димитър Николов мълчат като Бойко за къщата в Барселона.

Договорът за концесията за 30 години на паркинга пад площад „Св. св. Кирил и Методий“ е сключен през април 2007 г. с дружеството „Глобъл технолоджи къмпани“ АД. Тогава то се ангажира да изгради и стопанисва паркинга, да облагороди площада и да плаща концесионна такса.

Финансовите отчети на дружеството, публикувани в Търговския регистър, обаче показват, че дейността му непрекъснато е съпътствана от финансови затруднения. Справка в Търговския регистър показва, че с малки изключения то непрекъснато генерира загуби.

„Глобал технолоджи къмпани“ ЕАД е учредена през 2007 г. с капитал 50 хил. лв. Това става с кредит, отпуснат на „Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс“ ЕООД. Според докладите на дружеството, неговата основна дейност е „експлоатация на инфраструктура“.

В края на 2007 г. финансовото състояние на дружеството отчита загуба в размер на около 223 хил. лв. Част от тези средства в размер на 53 хил. лв. са били за проектирането на паркинга.

Година по-късно (през 2008 г.), компанията регистрира приходи в размер на 212 хил. лв. и около 228 хил. лв. разходи. През 2009 г. обаче разходите достигат почти 360 хил. лв. 

За финансирането на проекта за изграждането на паркинга, „Глобал технолоджи къмпани“ ЕАД тегли кредит от „Първа инвестиционна банка“ в размер на около 14,7 млн. евро или приблизително 28.7 млн. лв.

През 2011 г. беше направена първата копка по изграждането на паркинга. Въпреки че той трябваше да бъде готов за 15 месеца, откриването му стана едва през 2017 г.

Година по-рано независим одитор пише в доклада си, че дружеството е отчело нетна загуба в размер на почти 1,9 млн. лв. през годината, като към 31 декември 2016 г. собственият му капитал е отрицателна величина от „минус“ 11,5 млн. лв.

„Обстоятелствата, наред с останалите събития, са индикатор, че  налице съществена несигурност, която би могла да породи значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие“, се посочва още в доклада.

Въпреки това „Глобъл технолоджи къмпани“ продължава да съществува и да генерира още загуби.

От 2019 г. компанията спира да плаща концесионните си вноски към Община Бургас и да трупа лихви и неустойки. Към 31 май тази година цялата дължима сума е вече в размер на около 954 хил. лв.

Като причина за неизплащането на сумите, от „Глобъл технолоджи къмпани“ посочват ситуацията около кризата с COVID-19. Само, че икономическите последици от нея започнаха през 2020 г., а не година по-рано.

Хронологията на плащанията към Община Бургас също показва, че  плащането на вноските затруднява концесионера. В някои от случаите това става със закъснение, в други – частично, след което разликите са били компенсирани по-късно.

„Последното натрупване се е получило около 2019 г., когато цяла концесионна такса не е внесена, каза общинският съветник Иво Баев (Демократична България). Малко преди това, заради закъснялата вноска, е усвоена гаранцията от 75 хил. лв., която е задължителна част от концесионния договор. Сега фактически тази гаранция я няма“, обяснява още Баев.

През 2020 г. Сметната палата е направила предписание концесионните вноски да бъдат увеличени, тъй като те следва да бъдат актуализират с годишния инфлационен индекс, обявен от Националния статистически институт. Размерът на тези вноски не може да бъде по-нисък от този предходната година. Така с актуализацията на стари концесионни вноски на практика са натрупани нови задължения.

Междувременно се появява и ново инвестиционно предложение.

„Пристигна един господин, който се казва Станимир Бургаски, който каза, че е много сериозен предприемач, казва Иво Баев. Доколкото разбрах е собственик или управлява колекторска фирма и други бизнеси. Той каза „аз съм готов да поема управлението на паркинга“, съответно да възстановим по някаква схема и да погасим задълженията.

Тогава ние най-любезно казахме, че това е по-добрият вариант отколкото да се прекратява концесия и да се търсят по съдебен път пари, които най-вероятно няма да бъдат събрани, защото тази фирма няма имущество, с което да обезпечи задълженията си. След това този човек изпрати обобщение на бизнес план – локация, предизвикателства, предложения за реформи, развитие, финансово състояние, прогнози, архитектурни скици на обекта“, разказа Иво Баев.

Скоро след това „инвеститорът“ изчезва, като няма и информация дали действително е водил и преговори за поемане на задълженията, които „Глобъл технолоджи къмпани“ има към Община Бургас.

От кореспонденция с Община Бургас и с общинския съветник Иво Баев от август т.г. става ясно, че компанията може да изплати гаранцията по концесионния си договор в размер на 75 хил. лв., дължимите местни данъци и такси (77 хил. лв.) и първата вноска за тази година (77,5 хил. лв.) или общо 229,5 хил. лв. Към момента обаче нито лев не е внесен по сметката на местната администрация.

След проведена извънредна работна среща на три комисии към Общинския съвет в Бургас миналата седмица, на дружеството бе даден срок от 10 дни, за да внесе част от задълженията си, едва след което да бъде обсъден погасителен план.

Според Иво Баев прекратяването на концесията не е в интерес на Община Бургас, защото подобно съоръжение е трудно за стопанисване. Такава стъпка ще доведе и до серия от съдебни дела.

„За истината“ изпрати въпроси и очаква коментар по казуса, както от Община Бургас, така и от дружеството „Глобал технолоджи къмпани“ ЕАД. До приключването на работата по този текст обаче те не бяха получени.

Източник: narod.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *