Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Предлагат нови правила за по-добра защитата на лицата, сигнализиращи за нередности за целия ЕС

Европейски въпроси Неотдавнашните скандали, като например „Дизелгейт“, „Люкслийкс“ „Досиетата от Панама“ или понастоящем Cambridge Analytica, показват, че лицата, сигнализиращи за нередности, могат да играят важна роля за разкриването на незаконни дейности, които вредят на обществения интерес и на благосъстоянието на нашите граждани и на обществото.

Днешното предложение ще гарантира високо равнище на защита за лицата, сигнализиращи за нередности, които докладват за случаи на нарушаване на законодателството на ЕС, като определи нови стандарти, валидни за целия ЕС. С новия закон ще се създадат безопасни канали за сигнализиране — както в рамките на дадена организация, така и към публичните органи.

Днешното предложение осигурява защита на територията на целия Съюз за лицата, сигнализиращи за нарушения на законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки, финансовите услуги, предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма; безопасността на продуктите; сигурността на транспорта; опазването на околната среда; ядрената безопасност, безопасността на храните и фуражите и здравето на животните и хуманното отношение към тях; общественото здраве; защитата на потребителите; неприкосновеността на личния живот, защитата на данните и сигурността на мрежите и информационните системи. То се прилага и по отношение на нарушения на правилата за конкуренция на ЕС, нарушения и злоупотреби при правилата за облагане с корпоративен данък и вреди, нанасяни на финансовите интереси на ЕС.

Теми: Светът