Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Мария Габриел: По-близко сътрудничество между ЕС и страните от АКТБ ще допринесе за борбата с незаконната миграция

1_crУчастниците в 32-ата сесия на Съвместната парламентарна асамблея на ЕС и страни от Африка, Карибите и Тихия океан (АКТБ) проведоха дебат с представители на Съвета на ЕС и Съвета на държавите от АКТБ, който обхвана няколко ключови теми, важни за страните-партньори. В разискването участваха държавният секретар на Министерството на външните и европейки работи на Словакия Лукаш Паризек и министърът на Министерството на туризма, международната търговия, индустрията и потребителските въпроси на Сейнт Китс и Невис.

Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент Мария Габриел наблегна в изказването си на необходимостта да се приложи член 13 от Споразумението от Котону, който предвижда близко сътрудничество между страните от АКТБ и ЕС, за да се защитят правата на мигрантите, но и за борба срещу незаконната миграция. „Срещата на върха от Валета и създаването на Европейския фонд за спешна помощ представляват конкретен напредък по изпълнението на ангажиментите, заложени в член 13, засягащ и реадмисията на нелегалните мигранти. Тези стъпки в правилната посока са призив за по-голямо внимание от страна на ЕС и страните от АКТБ относно член 13. Нужни са също действия в подкрепа на контролираната, законната и кръговата миграция“, заяви Мария Габриел.

На следващ ред тя повдигна въпроса за преразглеждането на европейската схема „Синя карта“, която позволява на висококвалифицирани работници да работят и да се придвижват в рамките на ЕС. В тази връзка Мария Габриел призова Съвета на ЕС да използва схемата като предпочитан инструмент за кръгова миграция между ЕС и страните от АКТБ.

Накрая зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европарламента засегна въпроса за визовия режим на ЕС с държавите от АКТБ.  Гражданите на 16 държави от АКТБ вече са освободени от изискването за визи в случаите на преминаване на външните граници на ЕС за краткосрочен престой. Същото се отнася и за европейските граждани, пътуващи за съответните страни от АКТБ. „16-те подписани споразумения допринасят за мобилност и директни контакти между гражданите на страните от АКТБ и тези на ЕС. Потенциалът по отношение на туристическите потоци също е важен, особено за островите в Карибския и Тихоокеанския басейни. Необходимо е да изведем на преден план положителния ефект от тези споразумения“, заключи Мария Габриел, която беше докладчик на Европейския парламент относно визови споразумения с пет държави от региона.

 

Теми: Светът