Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Мария Габриел в Египет: Стабилността на Египет е от ключово значение за сигурността в Средиземноморието и Европа

s-ekspertite-po-migraciqМножество срещи с представители на държавните институции в Египет, министри, Папа Теодор II, дипломати, организации на гражданското общество, експерти по миграцията са равносметката от мисията в Египет на зам.-председателя на Групата на ЕНП относно евро-средиземноморските отношения Мария Габриел. Тя беше начело на парламентарна делегация на Групата на ЕНП в Европейския парламент, в състава на която бе и председателят на Комисията по външна политика Елмар Брок. Проведените срещи дадоха възможност на делегацията да се запознае на място с политическата ситуация, положението в областта на миграцията и сигурността, ситуацията с човешките права. Египет е ключова държава в регион, който е толкова близо и толкова важен за Европа, и нейната стабилност е от ключово значение за сигурността в Средиземноморието и ЕС.

Важната роля на Египет в региона беше обект на задълбочена дискусия с министъра на външните работи Самех Шукри. На преден план бяха изведени въпросите, свързани със ситуацията в Сирия и Либия, мирния процес в Близкия Изток и конфликта Израел-Палестина. В срещата с министъра на международното развитие д-р Сахер Насър изпъкнаха въпросите за икономическите реформи със специален акцент върху жените и младите хора (49% от населението на Египет е до 24 години). Като ключова се очерта необходимостта от придобиването на такива знания и умения, които да допринесат за успешна реализация на пазара на труда.

В контекст на една от основните цели на мисията за задълбочаване на междупарламентарното сътрудничество беше проведена среща с председателя на Парламента на Египет Али Абдел-Ал, председателя на комисията по външни работи Ахмед Саид, председателите на комисиите по отбрана и национална сигурност и по права на човека. В дискусията бяха обсъдени приоритети като борбата с тероризма, нелегалната миграция (на 17 октомври е приет Закон за борба с трафикантите на мигранти), възстановяването на туристическия сектор. Случващото се в Средиземноморието налага обмяна на опит и помощ от ЕС за Египет за справяне с нелегалната миграция и контрол на границите.

Конфликтът в Сирия и породената от него миграционна вълна бяха обект на обсъждане и с Генералния секретар на Лигата на арабските държави Ахмед Абул-Гит, като тук Мария Габриел специално наблегна на ключовата роля на страните от региона за разрешаване на сирийския конфликт. Тя повдигна въпроса и за ролята на някои малцинствени общности в Либия като туареги, тебу и амазиг –включването им в политическия процес и използването на опита им в опазването на границите на юг е от голямо значение.

Детайлен анализ на ситуацията с бежанците с акцент и на икономическия аспект беше направен с представителите на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) и Международната организация по миграция. Сирийските бежанци са много малка част и към момента се интегрират успешно спрямо тези, които не са от Сирия. Със затварянето на западния балкански маршрут, миграционният натиск върху Египет рязко се е увеличил. Голямо предизвикателство са и непридружените малолетни, чийто брой пристигнали на територията на ЕС от Египет се е увеличил двойно за една година. Засегнати бяха и въпросите за доброволното завръщане, регистрацията на бежанците и ситуацията в Либия, откъдето са част от пристигналите.

В рамките на мисията, Мария Габриел проведе и среща с Папа Теодор II, папа и патриарх на Коптската православна църква. Във фокуса на разговора бяха ситуацията с християните (в Египет има 14 милиона християни) и новия закон за строеж на църкви, приет само преди седмици. Папа Теодор II отправи призив за подпомагане на Египет да остане стабилна държава, защото от това зависи стабилността на Средиземноморието и до голяма степен на Европа. Той наблегна също на нуждата да се насочат усилията за подпомагане на Египет за икономически реформи и особено на реформите в образованието.

s-gen-sek-na-arabskata-liga s-min-na-mejdunarodnoto-satrudnichestvo s-papata s-predsedatelq-na-parlamenta

 

Теми: Светът