Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

ЕК с мерки за по-чиста питейна вода за всички европейци

вода Европейската комисия предложи законодателство, с което ще се повиши качеството на питейната вода, ще се подобри достъпът до питейно водоснабдяване и ще се осигури повече информация за гражданите.

Правото на достъп до основни услуги с добро качество, включително водоснабдяване, е един от принципите на европейския стълб на социалните права, който правителствените и държавните ръководители единодушно подкрепиха по време на срещата на върха в Гьотеборг.

Повечето хора, живеещи в ЕС, разполагат с много добър достъп до висококачествена питейна вода благодарение на съществуващото от много години законодателството на ЕС, което защитава европейците и гарантира достъпа им до висококачествена питейна вода. Стремежът на Комисията е да се погрижи това високо качество да се запази в дългосрочен план. Правилата, по отношение на които Комисията предлага актуализация, ще повишат качеството на водата и безопасността й.

Съгласно новите правила от държавите членки се изисква да подобрят достъпа за всички, особено за уязвимите и маргинализираните групи, чийто достъп до питейна вода е затруднен.

Благодарение на друга важна промяна в законодателството обществеността ще разполага с разбираема и удобна за ползване онлайн информация за качеството на питейната вода и за водоснабдителната система в съответния регион, с което се очаква да се повиши доверието в качеството на чешмяната вода.

Теми: Екология, Светът