Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Детски играчки, коли и дрехи са най-опасните стоки според сигнали на потребителите в ЕС

дрехи, митница

Европейската комисия излезе с доклад относно системата за бърз обмен на информация за опасни продукти за 2017 г . Според него националните органи са използвали системата за бърз обмен на информация в още по-голяма степен, като са изпратили чрез нея над 2000 сигнала за опасни продукти.

Категорията продукти, за които най-често са подавани сигнали, са били детските играчки (29%), следвани от моторните превозни средства (20%) и облеклата, текстилните изделия и модните артикули (12%).

2201-те сигнала, изпратени чрез системата за бърз обмен на информация, са довели до почти 4000 последващи действия, като например изтегляне на продукти от пазара.

От 2003 г. насам чрез системата за бърз обмен на информация се гарантира, че всички държави членки и Европейската комисия се уведомяват своевременно за опасните нехранителни продукти, иззети и/или изтеглени от пазара където и да е в Европа. В момента в системата участват 31 държави (държавите от ЕС плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).

Теми: Бизнес, Светът