Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Всички възможности за проекти и програми с финансиране от европейски и държавни институции

ФРГИ – Фонд за развитие на капацитета на НПО

Фондът за развитие на капацитета на НПО има за цел: да насърчи НПО да полагат целенасочени усилия за развитие на своя организационен …
Фондация Америка за България

Приоритетни области – изкуство и култура, гражданско общество, образование, сочиална сфера и културен туризъм
линк към страница

Фондация Лале – Програма за малки грантове

Максималният размер на финансовата подкрепа е до 6000 лева. Продължителността на проекта – до 12 месеца.
линк към страница

ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуеър

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) е партньор на Техсуп-Глобал за България.   Техсуп-Глобал е неправителствена …
линк към страница

ФРГИ – Фонд „Неотложна гражданска намеса“

1. Цел на фонда: Основна цел на фонда е да се откликне на неотложна нужда за разрешаване на местен проблем.   2. Кой може да кандидатства? …
линк към страница

Покана за проекти по програма „Европа за гражданите“

Обявена е покана за проектни предложения по програма „Европа за гражданите“ 2007-2013.ЦелПрограмата „Европа за гражданите“ има следните …
линк към страница

Програма за млади изследователи на National Geographic

Това е програма, чрез която са стартирали кариерите на много от хората работещи в списанието. Екипът има желание да остане верен на себе си …
линк към страница

Покана за проекти „Без граници – компонент 1“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Срок за кандидатстване: от 01 Юли 2011до 30 Септември 2011

Обявена е покана за проекти „Без граници – компонент 1“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.ЦелОсновна цел на поканата е …

Покана за проекти „Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика“

Срок за кандидатстване: от 19 Юли 2011до 30 Септември 2011

Обявена е покана за проектни предложения за разработване на комуникационни мерки във връзка с общата селскостопанска политика.ЦелЦелта …

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG ERF/2010/06-D1.01, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ БЕЖАНСКИ ФОНД

Срок за кандидатстване: от 21 Септември 2011до 30 Септември 2011

Въз основа на Заповед № 489/15.09.2011г. на Ръководителя на Отговорния орган Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, в …
свали документ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №: BG ERF 2010/05-D3.01, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ БЕЖАНСКИ ФОНД

Срок за кандидатстване: от 21 Септември 2011до 30 Септември 2011

На основание Заповед № 490/15.09.2011 г. на Ръководителя на Отговорния орган, Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, в …
свали документ

Покана за проекти по програма „Еразъм за млади предприемачи“

Срок за кандидатстване: от 06 Септември 2011до 17 Октомври 2011

Обявена е покана за представяне на предложения по програма „Еразъм за млади предприемачи“.ЦелЦелта на настоящата покана е да помогне на …

Покана за проекти за аудиовизулани фестивали по програма МЕДИА 2007

Срок за кандидатстване: от 19 Септември 2011до 31 Октомври 2011

Обявена е покана за проектни предложения по програма МЕДИА 2007.ЦелЦелите на настоящата покана са:- да се насърчи промоцията и движението …
линк към страница

Покана за проекти по програма „Младежта в действие“

Срок за кандидатстване: от 27 Юли 2011до 03 Ноември 2011

Обявена е покана за представяне на предложения по поддейност 4.6 „Партньорства“ на програма „Младежта в действие“.ЦелОсновната цел на …
линк към страница

Покана за проекти в областта на младежките дейности

Срок за кандидатстване: от 14 Септември 2011до 15 Ноември 2011

Обявена е покана за представяне на предложения за подкрепа за организации, осъществяващи дейност на европейско равнище в сферата на …
линк към страница

Покана за подкрепа на продуцентски проекти – игрално, документално и анимационно кино

Срок за кандидатстване: от 26 Септември 2011до 25 Ноември 2011

Обявена е покана за представяне на предложения за подкрепа на продуцентски проекти – игрално,  документално и анимационно кино. …
линк към страница

Покана за подкрепа за развитието на онлайн и офлайн интерактивни творби

Срок за кандидатстване: от 26 Септември 2011до 25 Ноември 2011

Обявена е покана за представяне на предложения за развитието на онлайн и офлайн интерактивни творби. Поканата е по програма МЕДИЯ 2007. …
линк към страница

Покани за проекти по програмата за учене през целия живот

Срок за кандидатстване: от 15 Август 2011до 01 Декември 2011

Обявена е покана за представяне на предложения по програмата за учене през целия живот за 2012 г.ЦелОсновната цел на програмата е да …
линк към страница

Покана за проекти за трансгранично сътрудничество между България и Турция

Срок за кандидатстване: от 12 Септември 2011до 08 Декември 2011

Обявена е покана за представяне на предложения по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансирана от …
линк към страница

Покана за финансиране на младежки дейности

Срок за кандидатстване: от 14 Септември 2011до 01 Април 2012

Европейската младежка фондация обяви покана за отпускане на финансова помощ за младежки неправителствени организации.ЦелЦелта на …

Покани за проекти по програма „Култура“

Срок за кандидатстване: от 26 Август 2011до 03 Май 2012

Обявена е покана за представяне на предложения по програма „Култура“.Цели Основната цел на програма „Култура“ е да насърчи културното …
линк към страница

Покана за проекти „Без граници – Компонент 2“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Срок за кандидатстване: от 21 Юли 2011до 03 Май 2013

Обявена е покана за проекти „Без граници – Компонент 2“. Поканата е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.ЦелОсновна цел …

Теми: Фондове