Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Само тук! Вижте всички възможности за финансиране и обучение 2014-2015

КартаКонкурс за доброволческа инициатива 2014 – можеш да се включиш и ти! 

Краен срок: 31 октомври 2014 г.
Фондация Лале и Фондация „Национален алианс за работа с доброволци” (НАРД) обявиха традиционния конкурс за най-интересни и ефективни доброволчески инициативи в България през 2014 година.
конкурса са поканени да участват всички организации и групи, които през настоящата 2014 година са реализирали доброволческа инициатива, без значение на място и време на реализация, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание!
Най-добрите инициативи ще бъдат определени от жури и отличени с почетна грамота и материална награда – инвестиция в развитието на доброволците и организацията.

Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“
Краен срок: 7 януари 2015 г.
По Програмата се предвижда да бъдат обявени четири процедури за подбор на проекти, за които ще бъдат подписани споразумения за безвъзмездна помощ.
Първата грантова схема е „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“. В програмата са предвидени 7 647 059 евро за реализирането на проекти в тази област.
Втората грантова схема е за производство на горива от биомаса. По нея ще бъдат финансирани проекти за производство на пелети, дървесен чипс, екобрикети, биогаз от ферми и др. Бенефициенти са малки и средни предприятия. Бюджетът на процедурата е 1 764 705 евро.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 60% и в рамките от 30 000 до 200 000 евро. Предвидени са мерки за повишаване на енергийната ефективност и оползотворяване енергийния потенциал на биомасата за постигане на общоевропейските цели за намаляване емисиите парникови газове. Това е съществен елемент от прехода към конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, подчерта зам.-министърът и допълни, че в това отношение страната ни разчита на ползотворно сътрудничество с Норвегия.
Едно проектно предложение може да включва една или повече сгради.
Времето за изпълнение на проектите е до април 2016 г.

Конкурс на Сдружение „Постоянно образование“ за дипломна работа
Краен срок: 20 ноември 2014 г.
Сдружение „Постоянно образование”, клон на японския образователен център „Номура“, за втора поредна година обявява парична награда от 500 лв. за Дипломна работа, защитена през 2014 г., в която са залегнали принципите на личностното интегрирано образование и засяга някои от следните теми:
– самопознание, самообразоване и самовъзпитание
– интегриране на процеси и индивидуални качества
– гражданско образование и доброволен труд
– възпитание в толерантност, неагресивност и мир
– основни цели на образованието
– живот и работа в общност
– взаимозависимост във взаимоотношенията
– преоткриване на общочовешките ценности
– силата на единността в общностите
– човек и природа

Награди за политически карикатури обяви ООН
Краен срок: 15 ноември2014 г.
Организацията на обединените нации (ООН) приема кандидатури от карикатуристи от цял свят за участие в наградите Ranan Lurie Political Cartoon Awards.
Работата на кандидатите трябва да отговарят на следните принципи – уважение към човешкото достойнство, взаимно уважение и приятелски отношения между нациите, както и отговорно отношение към икономиката и околната среда.
Материалите трябва да бъдат репродукции на политически карикатури, които са публикувани в медия за периода септември 2013 г. и 15 октомври 2014 г. Първата награда в конкурса възлиза на 10 хил. долара, втората е 5 хил. долара, а третата е 3 хил. долара.

Обучение на активни блогъри за противодействие срещу езика на омразата, 17 ноември 2014
Краен срок: 31 октомври 2014 г.
Операторът на Програма за подкрепа на НПО в България организира безплатно еднодневно обучение на активни блогъри за противодействие срещу езика на омразата в интернет.
Обучението ще бъде на английски език и ще има практическа насоченост. Ще се води от експерт на Съвета на Европа и представители на български неправителствени организации.
Обучението ще се проведе на 17 ноември 2014 г. (понеделник) от 9:30 до 18:00 часа, в гр. София. За участници, които пътуват от места извън София, организаторът покрива пътни, дневни и разходи за една нощувка.
Обучаемите ще получат сертификат за участие, който удостоверява тяхното желание и принос за противодействие срещу езика на омразата в интернет.
Условията за участие са посочени в онлайн регистрационната форма, която всеки кандидат трябва да попълни и изпрати до 31 октомври 2014 г. (петък):

Второ издание на CV РАБОТИ-лница за младежи, 29 октомври 2014
Краен срок: 20 октомври 2014 г.
Нестле България организира второ издание на инициативата на 29 октомври 2014 г. от 09:30 часа в Централния офис на Нестле (гр. София, бул. „Европа“ 128). Събитието е насочено към ученици, студенти и младежи от всички професионални направления и в него свободно могат да вземат участие всички желаещи от цялата страна.
В рамките на специално разработена сесия младежите ще имат възможността да получат ценна информация, практически насоки, уроци и съвети за изготвяне на документите си при кандидатстване за работа, стаж или проект. CV РАБОТИ-лницата ще помогне на младите хора да разберат защо е важно да знаят как да изготвят своята автобиография и мотивационно писмо, какви са основните правила за съдържание на документите, на какво трябва да се наблегне и какво да се избягва в процеса на писане, както и какъв формат и съдържание създават добро впечатление на работодателя. Единственото условие за участие е до 20 октомври младежите да се регистрират като изпратят e-mail на адрес: nestleneedsyouth@bg.nestle.com, посочвайки трите си имена и телефон за контакти.

Deutsche Welle набира журналисти за платен стаж
Краен срок: 31 октомври 2014 г.
Журналисти, които владеят английски и немски език, могат да кандидатстват за осемнадесет месечната стажантска програма DW Akademie, която предлага комбинация от академичен и практичен тренинг.
Избраните кандидати ще прекарат шест месеца като участници в специализирани семинари. Следващата част от обучението за период от девет месеца, включва работа в различни редакции на Deutsche Welle в Бон и Берлин, както и в едно от чуждестранните бюра на медията в Брюксел, Вашингтон или Москва. Заплащането на стажантите възлиза на 1.590 евро на месец, като имат право на две увеличения по време на обучението си. Наред с това получават и възможност за ваканция в рамките на един месец.

Thomson Reuters провежда тренинг по финансова журналистика
Краен срок: 15 декември 2014 г.
Журналисти, които владеят добре английски език, могат да кандидатстват за тренинг програмата на Thomson Reuters в Ню Йорк, Лондон и Азия. Деветмесечният курс обхваща интензивно обучения и работа на терен под ръководството на опитни редактори.
Участниците ще придобият знания за всички аспекти на финансовата журналистика. Предимство при кандидатстването е опит при боравенето с бази данни, работа с мултимедии и владеенето на арабски, мандарин или руски език.

Конкурс за стажанти в ИПИ за периода ноември 2014 – януари 2015
Краен срок: 26 октомври 2014 г.
Кандидатите трябва да изпратят есе на една от следните теми:
1. Кои са първите три стъпки, които трябва да предприеме новото правителство?
2. Каква е икономическата цена на политическата нестабилност?
3. Трябва ли да се насърчава раждаемостта в България? Ако да – как, ако не – защо?
Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 800 думи.

Стаж в Европейския център за превенция и контрол на заразите
Краен срок: 31 януари (всяка година)
Европейския център за превенция и контрол на заразите (ЕЦПК) (European Center for Disease Prevention and Control – ECDC) организира стажове веднъж годишно.
Всеки стаж е платен и е с продължителност между 3 и 9 месеца. ЕЦПК е агенция към ЕС, която цели засилването на предпазните мерки в Европа срещу заразни заболявания.

Летен институт по лидерство и международно сътрудничество, 9 юни – 20 юли 2015, Сан Диего, Калифорния
Краен срок: 5 януари 2015 (за кандидати, живеещи извън САЩ)
Летен институт Hansen по лидерство и международно сътрудничество е международна програма, която предоставя уникална лидерски опит и програма в международното сътрудничество. Програмата е насочена към създаване на международна общност от млади учени, които ще използват опита си като основа за създаване на трайни приятелства и придобиване на общо практическо разбиране на по-мирно бъдеще.

Стипендии за лидери на общностни решения
Краен срок: 27 октомври 2014 г.
Могат да кандидатстват общностни лидери на възраст 25-38 години.
Стипендия: пътни, виза, застраховка, издръжка.
Програмата за общностни решения е програма за професионално развитие на най-добрите и най-ярките световни лидери на общността. CSP (Community Solutions Program) е програма на Бюрото за образователни и културни въпроси на Държавния департамент на САЩ и се изпълнява от IREX. Одобрените кандидати ще участват в:
– Четиримесечен стаж в местна неправителствена организация или правителствена агенция;
– Структурирано виртуалното обучение и работа в мрежа чрез Online Community Leadership Institute; и
– Подготовка и изпълнение на последващи проекти в родните им страни.
Кандидатът трябва да избере една професионална тема, върху която той / тя възнамерява да се съсредоточи върху, докато е в САЩ:
– Прозрачност и отчетност,
– Толерантност и разрешаване на конфликти,
– Проблеми на околната среда,
– Жени и въпросите на половете.
България е страна-участничка.

Специализация в Изследователски център анадолските цивилизации
Краен срок: 15 декември 2014 г.
Могат да кандидатстват: младши и старши учени от всички националности.
Финансирането покрива: настаняване, пътни, и стипендия.
Университет Коч кани учени, специализирани в археология, история на изкуството, история и свързани дисциплини с Турция от неолита до османските епохи. Финансирането, което включва настаняване, пътни и стипендия, ще бъде дадено на около 10 кандидат докторанти и 10 учени с докторска степен да прекарат една учебна година в Истанбул в Изследователски център анадолските цивилизации на Университет Коч (RCAC).
Успешните кандидати ще пребивават в Истанбул по време на 9-месечната учебна година (15 септември – 15 юни).

Creative Shock – Международен конкурс за бизнес казус
Краен срок: 19 октомври 2014 г.
Creative Shock е годишен бизнес конкурс за студенти от цял свят. Участниците всяка година се събират за решаване на бизнес, маркетинг и PR проблеми на социални предприятия и организации.
Конкурсът е отворен за студенти бакалавърска и магистърска степен.
Участниците в конкурса трябва да формират екип от 3 до 4 членове.
1-ви кръг: 20-29 октомври; по време на първото предизвикателство екипите решават социален бизнес казус.
2-ри кръг: 30 октомври – 9 ноември; по време на втория етап екипите създават guerilla маркетингова стратегия за международни социални организации и представят решението си във видео формат.
Петте най-добри отбора ще стигнат финала, който ще се проведе в ISM Университет по мениджмънт и икономика във Вилнюс, Литва на 5-7 декември 2014 г. Тези екипи ще имат само една нощ, за да решат последния казуса и да се конкурират помежду си.
Отборът победител получава голямата награда и 1500 евро.

Обучение по журналистика на публичните отношения, 26 април – 1 май 2015, Охайо, Кълъмбъс, САЩ
Краен срок: 30 октомври 2014 г.
Програма на Kiplinger „Журналистика на обществените въпроси” предлага краткосрочни стипендии, за да се постигне по-добро използване на новите онлайн инструменти и канали. Стипендиантите прекарват интензивна седмица в Държавния университет в Кълъмбъс, Охайо. Те ще бъдат преминат обучение, което ще могат да приложат незабавно в нюзрума. Ще работят по възможностите в журналистиката на Twitter, Facebook, LinkedIn и други социални медийни сайтове.
Ако сте журналист в печатна, електронна или онлайн медиа с пет или повече години опит, и знаете английски, кандидатствайте.

Jumpthegap – международeн конкурс за дизайн на бани
Краен срок: 25 февруари 2015 г.
Новото издание на надпреварата ще включва две категории: една за студенти и друга за професионалисти. По един проект от всяка категория ще получи награда от по 4000 евро, съобщиха още организаторите. В допълнение тази година ще бъде връчена специална награда за устойчивост, която е предоставена от инициираната от Roca фондация We Are Water.

Международен форум за млади лидери за правата на човека, 11-17 октомври 2015, McGill University, Montreal, Canada
Краен срок: 31 октомври 2014 г.
Международният форум за млади лидери събира лица под 30-годишна възраст, които са доказали своята страст за прилагане на иновативни, предприемачески решения за най-наболелите проблеми в света, и им предлага възможност да си взаимодействат и да се възползват от опита на другите.
Участниците идват от различни среди, включително НПО, политици, представители на правителството, академичните среди, частния сектор и медиите.
За да може да кандидатствате, трябва да:
– Бъдете под 30-годишна възраст към 31 юли 2015 г.
– Да притежавате университетска степен в която и да е област;
– Да притежавате висока степен на владеене на английски език; и
– Да сте показали лидерство, иновации, креативност, и / или на предприемачеството във вашата сфера на действие.
За избраните кандидати всички разходи конференцията ще бъдат покрити, включително пътни разходи до и от Монреал, квартира, храна и разходи за виза.

Конкурс за участие във Fellowship Exchange Program
Краен срок: 15 ноември 2014 г.
WSOS Community Action Commission, Inc. – Great Lakes Consortium for International Training and Development в сътрудничество с Фондация Сега, България, CCF, Унгария, CeRe, Румъния, и CKO, Словакия,обяви конкурс за участие в „Подкрепа на гражданското участие в малцинствените общности“ – програма за обмен на България, Унгария, Румъния, Словакия и САЩ. Програмата се финансира от Държавния департамент на САЩ.
Канят се да кандидатстват за участие в конкурса за 42-дневна стипендия в САЩ специалисти от всяка сфера на България, Унгария, Румъния и Словакия.

Конкурс за текстове NinjaEssays
Краен срок: 12 ноември 2014 г.
Могат да участват автори от цял свят.
Целта на конкурса за есе е да вдъхнови автори от цял свят, за да покажат творческите и критичните си уменията. Вашият текст трябва да бъде на една от следните теми:
– „Писането на есе като една от най-големите тенденции и проблеми в съвременното образование“;
– „Непоносимата лекота на битието: Достъпността на съвременното образование проблем ли е? Трябва ли всеки да получи диплома?“;
– „Значението на образованието в живота ми“;
– „Как една книга промени живота ми“;
– „Завършването на колеж задължително ли е, за да си готов за кариера?“;
– „Съвременните образователни инструменти намаляват ли ролята на учителите?“;
– „Работа в екип в училище: това е вдъхновяващо ли е или дискриминиращо?“.

18-месечен стаж в областта на мултимедиите на Deutsche Welle
Краен срок: 31 октомври 2014 г.
Deutsche Welle предлага нова възможност за стаж, който ще ви отведе из целия свят само за 18 месеца. Стажовете с английските и немските редакционни отдели ще ви даде шанс да се задълбочите в икономическите и културните въпроси, както и в новините и спорта. Ще имате възможност да работите и в най-малко един от другите езикови отдели на DW като китайски, фарси или испански отдел, и да се включите в работата им в съответствие с езиковите си умения. Независимо от езиковите ви умения, вие ще сте част от редакционните екипи още от първия ден, ще пишете и ще провеждане на интервюта за телевизия, радио и онлайн.
DW търси кандидати, които:
– са завършили университет или колеж преди началото на стажа;
– предишен опит в областта е предимство, но не е задължителен;
– отговарят на езиковите критерии.
Стипендия: до 1 885 евро/месечно

#H2020-MSCA COFUND – CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES
Краен срок: 01-10-2015 17:00:00 (Brussels local time)
Objective:
The COFUND scheme aims at stimulating regional, national or international programmes to foster excellence in researchers’ training, mobility and career development, spreading the best practices of Marie Sk?odowska-Curie actions.
This will be achieved by co-funding new or existing regional, national, and international programmes to open up to, and provide for, international, intersectoral and interdisciplinary research training, as well as transnational and cross-sectoral mobility of researchers at all stages of their career.
Scope:
Each proposal funded under the COFUND scheme shall have a sole participant that will be responsible for the availability of the necessary matching funds to execute the proposal.
Participants submit multi-annual proposals for new or existing doctoral programmes or fellowship programmes that may be run at regional, national or international level. The evaluation is organised in two different panels: A) Doctoral programmes and B) Fellowship programmes. Support cannot be awarded to researchers who are already permanently employed at the host organisation.

„Граждански компас“ набира партньори по програмата „Европа в училище“
Краен срок: текущ
Сдружение „Граждански компас“ си поставя за цел да подобри познанията в българската класна стая в сферата на Европейски съюз, политическите и изборни процеси – неща, на които не се отделя достатъчно внимание нито в училищата и университетите, нито от страна на родителите. В рамките на проекта „Европа в училище“, учениците биват запознавани (в рамките на един учебен час) с основите на ЕС, смисълът от членството на България, както и изборния процес и тежестта на вота им. В тази връзка търсим партньори на ниво клас/училище, за представяне на лекцията.
„Граждански компас“ е сдружение с нестопанска цел, което си поставя за мисия да се бори за по-добра информираност и политическа грамотност на българското общество. Ние вярваме, че осъзнатият избор е това, което ни прави силни, което ни дава правото да се наречем гражданско общество, което ни изгражда катоотговорни личности.

Кандидатствайте за участие в Модел на Европейския съюз – София 2014, 24 – 28 ноември 2014
Краен срок: не е посочен
Модел Европейски съюз е симулация на законодателния процес в институциите на Европейския съюз. Законодателните предложения, които ние ще обсъдим, са:
1. Трансатлантическата търговия и инвестиционно партньорство
2. Европейския инструмент за съседство
Благодарение на финансиране от Erasmus + български, хърватски, испански, критски и гръцки участници не плащат такса участие и могат да получат частично възстановяване на разходите за пътуване.

Грантове на Инициатива Психично здраве на Фондация Отворено общество
Краен срок: текущ
Програмата на Инициатива Психично здраве очаква проектопредложения, които стимулират реформа на националното здравеопазване, социалното подпомагане, образованието, както и политиките по заетостта. Програмата предвижда подкрепа за организации, които работят в областта на политиката на базата на застъпничество на местно или национално равнище, с цел насърчаване на живота в общността за хора с интелектуални затруднения.
Проектите трябва да са насочени към хора с увреждания в областите:
1. Жилищно настаняване
2. Ранна интервенция
3. Включващо образование
4. Субсидирана заетост
Кандидатите трябва да бъдат неправителствени организации в Централна и Източна Европа и бившия Съветски съюз.
Кандидатите могат да бъдат и организации, базирани в други страни, които фокусират дейността си в този регион.

Финансиране от National Geographic Society/Waitt Grants
Краен срок: текущо
Програмата подкрепя изключителни проекти, които не могат да бъдат финансирани от други източници. Подкрепят се до 100 проекта годишно със суми от 5000 до 15000 щ.д.

Грантове за защитници на човешките права на предната линия
Краен срок: текущ
Грантовете в размер до 7 500 евро са за организации или отделни лица, които са в риск.

Обменна обучителна програма за младежи
Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study Program (YES) for high-school students

Краен срок: не е посочен
Програмата предоставя стипендии на ученици от гимназията (15-17 годишни) за едногодишно обучение в САЩ. Програмата е значима за разширявае на комуникацията между народа на САЩ и другите страни партньори в помощ на насърчаване взаимното разбирателство и уважение. Учениците живеят с приемни семейства, посещават гимназия, включват се в дейности, които им помагат да научат за американското общество и стойности, да придобият лидерски умения и да помогнат на американците да научат за тяхната стран и култура.
Кандидатите трябва:
– Да са ученици в 9 или 10 клас на средните училища;
– Да оговарят на възразстовите условия за ученици в средното училище за виза J-1 visa/SEVIS;
– да са родени между 1 януари 1998 и 15 юли 2000.
– Да имат много добър и отличен успех;
– Да имат познания по английски език (кандидатите трябва да докажат познанията си по английски език по време на регистрацията);
– Отговарят на условията за виза за САЩ;
– Да са  граждани на страната, където кандидастстват.
Учениците със специални образователни потребности, които са родени между 1.03.1997. и 15.7.2000. и не са завършили училище, могат да кандидатстват за YES.
If you are a student in the 9th or 10th grade of high school, born between 1 January 1998 and 15 July 2000, Bulgarian citizen, have a standing of very good or better in school, and have not lived in the U.S. for more than 3 months in the past 5 years, come to one of our English-language testing locations:
Stara Zagora – 9 October, 62 Tsar Ivan Shishman Street, Romain Rolland Language School
Varna – 11 October, 29 Podvis Street, First Language School
Sofia – 13 October, 4a Slaveikov Square, Sofia City Library

Програма „Творческа Европа“
Програма „Творческа Европа“ замени програмите Медия, Медия Свят и Култура, които функционираха в периода 2007-2013 г. Филтрирайте, като в Status посочите Open, за да видите актуалните централизирани конкурси по програма „Творческа Европа“.

Изследователски стипендии за дипломирани жени на Microsoft за академичната 2015/2016
Краен срок: 17 октомври 2014 г.
Изследователски стипендии за дипломирани жени на Microsoft е едногодишна програма за стипендии за талантливи жени докторанти и има за цел да помогне за увеличаване на броя на жените, стремящи се към докторска степен. Тази програма подкрепя жените във втората година на специализаацията на техните проучвания. Жените, които се интересуват от тази стипендия трябва да са в първата си година на докторантура.
Могат да кандидатстват редовни студенти в компютърни науки, електротехника или математика.
Стипендията е в размер 15 000 щ.д. годишно, плюс пътни разходи около 2000 щатски долара.

Копнеж за илюстрации на „За спасяването на света“
Краен срок: 18 октомври 2014 г.
Фондация „Човешката библиотека“, Дружество на българските фантасти „Тера Фантазия“ и списание „Тера фантастика“ канят всички художници на възраст от 13 до 27 години да участват в Копнежа за илюстрации на „За спасяването на света“.
„За спасяването на света“ е тринадесетата книга в поредица „Човешката библиотека“ – антология, която събира близо 50 български фантастични истории от последните 50 години, до една избрани заради силата си да ни размислят, развълнуват, навярно дори… променят?

Фотоконкурс на Евродеск: Време за движение?
Краен срок: 19 октомври 2014 г.
Изпратете по снимка, която споделя това, което сте научили в пътуванията си из Европа или какво бихте искали да изпитате, когато имате възможност да пътувате.
Конкурсантите следва да бъдат на възраст от 13 до 30 години.

Конкурс за млади художници и литератори „Аз, моето семейство, моят град“
Краен срок: 20 октомври 2014 г.
НЧ „Зора – 1872“ обяви конкурс за детска рисунка и литературно произведение на тема „Аз, моето семейство, моят град“.
Всеки участник може да изпраща по една творба и в двете категории. Младите творци ще бъдат разделени в две възрастови групи: до V клас и от V до VIII клас.
Крайният срок за изпращане на творбите е 20 октомври (важи датата на пощенското клеймо) на адреса на читалището: 5310 Габрово, кв. „Нова Махала“, пл. „Добри Пенчев“ 8, НЧ „Зора – 1872“.
За раздел изобразително изкуство – размер на рисунката до 35 х 50, без изискване на техниката.
За раздел литература – до 3 машинописни страници – разказ, приказка, есе, стихотворение – по желание на участника.
Обявяване на резултатите и награждаване на победителите – 21 ноември 2014 г. – Деня на християнското семейство.
Конкурсът е подкрепен от Община Габрово.
За повече информация:
066 808704 begin_of_the_skype_highlighting 066 808704 FREE  end_of_the_skype_highlighting от 14.30 до 19.00 часа
Боряна Христова
секретар на НЧ „Зора – 1872“

Започва записването за училищния конкурс на ЕС за млади преводачи Juvenes Translatores
Краен срок: 20 октомври 2014 г.
В конкурса ще могат да се включат общо 751 училища от всички държави членки на ЕС, от които 17 от България. Броят на участващите средни училища от всяка държава е равен на броя на нейните депутати в Европейския парламент. Тази година преводаческите си умения ще могат да тестват учениците, родени през 1997 г. (по 2-ма до 5-има от училище).
В конкурсния ден — 27 ноември — учениците ще превеждат текст от 1 страница, свързан с европейската идентичност, като изберат една от възможните 552 езикови комбинации от 24-те официални езика на Съюза. Техните конкурсни работи ще бъдат оценени от преводачи на Европейската комисия, които ще определят по един победител от всяка държава. През април 2015 г. 28-те победители ще бъдат поканени в Брюксел, където ще получат своите награди на официална церемония.

Конкурс за есе на тема: Какъв е будителят днес?
Краен срок: 20 октомври 1014 г.
Литературен клуб „Петър Парижков“ организира конкурс на тема: Какъв е будителят днес? по случай предстоящия Ден на народните будители.
Конкурсът за есе в три категории:
– Първа категория – деца от IV до VIII клас
– Втора категория – деца от IX до XII клас
– Трета категория – участници от 19 до 25 години
Участниците в конкурса трябва да подготвят есе в обем до 3 стандартни страници.

Докторантури в областта на хуманитарните и социални науки, Германия
Краен срок: 20 октомври 2014 г.
Стипендиантската програма „Траектории на промяната“, организирана от ZEIT-Stiftung Ebelin и Gerd Bucerius, разглежда историческите и настоящите процеси на трансформация в съседните на ЕС страни. Програмата предлага стипендии на докторанти в областта на хуманитарните и социалните науки, и поддържа както емпирични изследвания и проекти, насочени към теоретичната рефлексия. За 2014 г. особено се приветстват предложения, които разглеждат променящите се отношения между държави и общества.
Стипендията е в размер на 1200 евро месечно.

Покана за представяне на проектни предложения
Краен срок: 20 октомври 2014 г.
BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води

Приоритет: Интегрирано управление на морските и вътрешните водни ресурси
Може да се кандидатства за проучвания и създаване на инструменти/методологии за и разработване на Програми от мерки (ПоМ) съгласно РДМС; подпомагане разработването на политика за интегрирано управлениена морските и крайбрежните зони и мерки за адаптация към климатичните промени.

BG03 Биологично разнообразие и екосистеми
BG03.SGS Национална кампания за образование и информираност чрез доброволческа дейност и съпътстващи дейности
Програма: BG03 ”Биологично разнообразие и екосистеми”

Приоритет: Повишаване на осведомеността и разбирането за биологично разнообразие и екосистемни услуги, в т.ч. разнообразие и осведоменост относно връзките между биоразнообразието и изменението на климата, както и за икономическата оценка на екосистемите.
Програмата цели да допринесе за постигането на следните три приоритета, дефинирани от донорите на ЕИП:
Приоритет 1: Повишаване на осведомеността и разбирането за биологично разнообразие и екосистемни услуги, в т.ч. разнообразие и осведоменост относно връзките между биоразнообразието и изменението на климата, както и за икономическата оценка на екосистемите.
Приоритет 2: Подобряване опазването на природните екосистеми от инвазивни чужди видове (ИЧВ)
Приоритет 3: Подобрена интеграция на съображения, свързани с биологичното разнообразие, в секторните политики и законодателство

Номинации за третите годишни награди „Валя Крушкина – журналистика за хората“
Краен срок: 20 октомври 2014 г.
За трета поредна година Фонд „Валя Крушкина” при Фондация „Работилница за граждански инициативи” организира провеждането на журналистическия конкурс „Валя Крушкина – журналистика за хората”. Целта на конкурса е да отличи журналисти с активна позиция, която отстояват в името на гражданите.
т 11 септември до 20 октомври 2014, журналисти от различни медии ще могат да бъдат номинирани или да се самономинират в 5 категории:
– Печатна медия
– Електронна медия
– Онлайн медия
– Фотография и операторско майсторство
– Млад журналист (възрастта на номинираните за наградата „Млад журналист“ към 11 септември 2014 година да не надвишава 28 навършени години).
В конкурса могат да участват български журналисти от медии, издавани в България или чужбина – журналисти от печатни медии – вестници, списания, журналисти от електронни медии – радио, телевизия, журналисти от информационни сайтове и агенции, журналисти на свободна практика и блогъри, както и представители на гражданската журналистика.
Един журналист може да бъде номиниран или да се самономинира с максимум 3 материала.

Конкурс за начинаещи куратори на името на Robert Rauschenberg
Краен срок: 20 октомври 2014 г.
Конкурсът има за цел да насърчи новото поколение куратори чрез предоставяне на онлайн достъп до дигитални ресурси и колекции, включително произведения на Робърт Раушенбърг, както и възможност за проучване на нови кураторски перспективи и диалози за изкуството.
Могат да кандидатстват бакалаври или специализанти и пост-докторанти от цял свят, които са най-малко на 18-годишна възраст.

Стипендии на CAS-SEE Rijeka
Краен срок: 20 октомври 2014 г.
Стипендиантската програма на Центъра за за академични изследвания – Югоизточна Европа CAS SEE Риека е програма за международна мобилност на изследователите, които предлага дш два до десет месеца резиденции в Риека, Хърватия.
Програмата е отворена за всички дисциплини в областта на хуманитарните и социални науки. Тя също така приветства заявления в областта на изкуството и точните науки, при условие че:
– Изследователският проект не изисква интензивна лабораторна работа,
– Изследователския проект ича допир до хуманитарните и социални науки,
– Заявителят е с доказан капацитет за диалог с други научни дисциплини
Програмата е насочена към обещаващи млади учени, както и към водещи старши изследователи.
Стипендия: 1 100 евро/ месечно, настаняване, пътни, бюджет за научни изследвания

Грантове на ERC за изследователи
Краен срок: 21 октомври 2014 г.
Европейският съвет за научни изследвания (ERC), създаден от ЕС през 2007 г., има за цел да насърчава висококачествени научни изследвания в Европа чрез финансиране на конкурсен принцип. ERC Advanced Grants са предназначени за подкрепа на изследователи от всички националности, които възнамеряват да извършват своята изследователска работа в която и да е държава-членка или асоциирана страна, в следните области:
– Физически науки и инженерство;
– Науки за живите организми;
– Социални науки и хуманитаристика.

Конкурс за туристическо видео за млади студенти/ученици на InternationalStudent.com 
Краен срок: 22 октомври 2014 г.
Видеото следва да е дълго не повече от пет минути, да разказва за предложено ви обучение в чужбина. Ако вече сте международен студент, видеото може да разказва за всяко пътуване, които бихте искали да предприемете. За да бъдете допуснати до участие в конкурса, трябва да бъдете на 18 или повече години и вече сте записани или планирате да се запишете в колеж или университет извън родната си страна.

Международен конкурс за модерен дизайн на кирилица
Краен срок: 24 октомври 2014 г.
ParaType и Type Journal канят дизайнери на кирилски шрифт от цял свят да участват в Международен конкурс за модерен дизайн на кирилски шрифт 2014. Кирилски шрифтове, създадени и / или пуснати след 15-ти септември 2009-а, могат да бъдат представени на конкурса.
Участниците не подлежат на никакви ограничения, основани на възраст, образование, професия или владеене на езици, използващи кирилица. Няма ограничение за броя на представените шрифтове. Могат да кандидатстват както индивиди, така и фирми.

Програма Max Weber на Института на Европейския университет, Флоренция
Краен срок: 25 октомври 2014 г.
Програмата Max Weber е най-голямата международна докторантска програма в социалните и хуманитарните науки в Европа. Тя предлага около 50-55 изцяло финансирани стипендии за квалифицирани изследователи от цял свят, които работят в дисциплините на EUI – икономика, история, право и социални и политически науки и техните под-полета. Стипендиите се присъждат за 12, 24 или по изключение – 36 месеца.
Кандидатите могат да са от всяка точка на света, те следва да са получили своята докторска степен преди не повече от 5 години. Те следва да имат ниво на владеене на английски език – C1.
Основната субсидия е 2000 евро на месец. Стипендиантите получават възстановяване на разходите за едно отиване и връщане от дома си до Флоренция в максималния размер на 1200 евро.

Зимно училище по федерализъм и управление, 2-13 февруари 2015, Инсбрук
Краен срок: 26 октомври 2014 г.
Международният форум ще изследва връзката между федерализъм и демократично участие от мултидисциплинарна и сравнителна перспектива, и ще предостави на участниците по-задълбочен анализ и практически познания.
Двуседмичната следдипломна програма приветства международно участие: млади учени и университетски преподаватели, докторанти и студенти, държавни служители от местно, регионално или национално ниво, както и служители на международни организации или неправителствени организации.

Дарителска програма за опазване на природното и културно наследство „Мото-Пфое“
Краен срок: 27 октомври 2014 г.
Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на околната среда е отворена за всякакъв вид инициативи за опазване на околната среда и културното наследство – индивидуални или колективни – които са действащи през 2014 г. Проекти, които са в процес на планиране, в идейна фаза, или са приключили, не се взимат под внимание. В програмата могат да участват включително и проекти, чиито автори са млади хора на възраст до 18 години, като в този случай се изисква проектът да се осъществява под ръководството на пълнолетни лица.
Категории:
1. Опазване на природната среда
Проекти за опазване на флората и/или фауната, и/или природни феномени. Проекти, свързани със създаване/внедряване на зелени технологии, с намаляване консумацията на природни ресурси и/или с понижаване степента на замърсяване на околната среда.
2. Опазване на културното наследство
Проекти за съхраняване на сътворените от човека обекти от националното и/или европейско културно-историческо наследство. Проекти, чиято цел е създаване на нови, или обогатяване на традиционни културни ценности.

Charm yourself online! – Онлайн курс за младежки работници относно приобщаващи младежки организации и култура на правата на човека
Краен срок: 27 октомври 2014 г.
Модулите са:
Модул 1: Въведение
Модул 2: Права на човека
Модул 3: Расизмът и дискриминацията
Модул 4: Включване и изключване
Модул 5: Паралелни семинари по различни видове изолация

COSME – COS–WP 2014-3-04 – Cluster Excellence Programme
Краен срок: 29 октомври 2014 г.
Заинтересованите клъстерни организации и бизнес мрежи трябва да бъдат ангажирани в стратегическо сътрудничество (или да планират да работят заедно) по обща верига на стойностите или по транснационален проект в която и да е производствена или услуга сектор, да са изправени пред общи предизвикателства, и да са готови да:
– Подобряват своите управленски практики, както и своите пазарни / конкурентни предимства или аналитичен капацитет;
– Предоставят висококачествени услуги на своите малки и средни предприятия, по-специално за интегриране на креативност в техния бизнес, улесняват МСП за интернационализация, по-добро използване и разпространение на главните базови технологии (ГБТ), подпомагане на малките и средни предприятия за защита на правата на интелектуална собственост и по-нататъшно решаване на въпросите на ефективността на ресурсите в рамките на своя клъстер.

Конкурс за студентско есе на тема: „Моята визия за модернизирането на българската администрация“
Краен срок: 30 октомври 2014 г.
Целева група: студенти от специалностпублична администрация, обучаващи се във висшите училища в страната или чужбина, без значение от курса, степента или форма на обучение.
Категории:
– Иновации и практики за добро управление;
– Отворено управление;
– Е-управление.
Най-добрите отличени три есета и техните автори ще бъдат представени на конкурса за добри практики в Европейския институт по публична администрация,EIPA Маастрихт, Кралство Нидерландия. Авторите на други отличени текстове ще бъдат поканени да участват в учебен курс от Каталог 2014 на ИПА по избор. Отличените есета ще бъдат публикувани на Интернет страницата на ИПА и портала за студентски стажове.

Грантове за сценични изкуства за насърчаване на японската култура
Краен срок: 30 октомври 2014 г.
Японска Фондация приема предложения за проекти, които се провеждат между 1 април 2015 г. и 30 юни 2016 г., в две категории:
– TOURING GRANT: подпомага представянето на проекти на сценични изкуства, свързани с Япония, в които японски творец е включен в обиколката на различни места в Европа, с акцент върху места извън големите столици, където няма редовно излагане на японски сценични изкуства;
– COLLABORATION GRANT: подпомага процеса на развитие, съвместната работа между японски и европейски творци за създаване на нови творби, които имат потенциал да се развият като touring project в близко бъдеще, повишавайки разбирането на японската култура, представяна пред европейската публика .

Конкурс Доброволческа инициатива 2014 на Национален алианс за работа с доброволци и фондация Лале
Краен срок: 31 октомври 2014 г.
Фондация Лале и Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“ /НАРД/ обявяват традиционния конкурс за най-интересни и ефективни доброволчески инициативи в България през 2014 година.
В конкурса са поканени да участват всички организации и групи, които през настоящата 2014 година са реализирали доброволческа инициатива, без значение на място и време на реализация, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание!
Представените инициативи ще бъдат оценени по постигнатите резултати, значението за хората в общността; броя и характеристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансовата ефективност.
Най-добрите инициативи ще бъдат определени от жури и отличени с почетна грамота и материална награда – инвестиция в развитието на доброволците и организацията.
Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и отделни лица.

Младежки конкурс за есе „Животът ни е като нощ и ден“ за ученици от VII до XII клас
Краен срок: 31 октомври 2014 г.
Сдружение „Артцентрик“ – Русе и Електронно списание „LiterNet“ обявиха младежки конкурс за есе под надслов „Животът ни е като нощ и ден“.
Как съвременните млади хора виждат своя живот? Кое ги вълнува, как примиряват в себе си контрастите? Избрахме този стих от поемата „Едисон“ на Витезслав Незвал, за да разкрием вечните търсения на младите, на поетите, на мечтателите, на откривателите… Поемата на Незвал намери своя проникновен интерпретатор – актьора Никола Чиприянов (1945–2010), в чиято памет се организира конкурса.
В конкурса могат да участват ученици от VII до XII клас.
Есетата следва да са в обем до 3 стандартни страници.

Observer обяви награда за журналистически материали на тема изкуство
Краен срок: 31 октомври 2014 г.
Международната фондация Anthony Burgess и в. Observer набират кандидатури на журналисти, работещи в областта на изкуствата, за специализираната награда Observer/Anthony Burgess Prize for Arts Journalism.
Инициативата отличава най-добрите журналистическите текстове посветени на изкуството във всичките му форми и интерпретации. Важно условие е тези материали да не са били публикувани преди. Особено се приветстват текстове на автори, които до този момент нямат публикации в други големи медийни организации.

Конкурс за 2014 г. за наградите за комуникация в областта на ОСП
Краен срок: 31 октомври 2014 г.
Разработили ли сте комуникационна инициатива или кампания в сферата на земеделието и развитието на селските райони, която бихте искали да представите пред международна аудитория? Искате ли да споделите опита си с други заинтересовани страни в областта на комуникационните въпроси, свързани с ОСП? Участвайте в конкурса!
Могат да кандидатстват:
1. Национални министерства;
2. Неправителствени организации (НПО);
3. Организации, представляващи местни, регионални и общински органи;
4. Други публични или смесени органи;
5. Професионални организации (включително асоциации на земеделски производители, земеделски асоциации или асоциации за развитие на селските райони);
6. Мозъчни тръстове, изследователски и академични институции;
7. Медии; и
8. Комуникационни агенции / комуникационни експерти.
Какви видове проекти могат да бъдат подавани за участие?
Всички текущи или приключили проекти, които очевидно информират по теми, свързани с общата селскостопанска политика, и за които етапът на изпълнение е започнал не по-рано от 1 януари 2011 г.

Финансиране за консервационни проекти на Whitley Funds for Nature
Краен срок: 31 октомври 2014 г.
Могат да кандидатстват граждани на държави, които не са определени като страни с висок доход от Световната банка.
Грант: 35 000 паунда.

Исландски стипендии Snorri Sturluson, Рейкявик
Краен срок: 31 октомври 2014 г.
Стипендиите се отпускат на писатели, преводачи и учени (не на студенти) в областта на хуманитарните науки, извън Исландия, и ще им позволят да останат в Исландия за период от най-малко три месеца,с цел подобряване на техните знания на исландския език, култура и общество.

Конкурсът Доброволческа инициатива 2014 е отворен за номинации
Краен срок: 31 октомври 2014 г.
Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявявиха конкурс за най-интересни и ефективни доброволчески инициативи в България през 2014 година. В конкурса са поканени да участват всички организации и неформални групи, които през настоящата 2014 година реализират доброволческа инициатива, без значение на място и време на реализация, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание!
Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността; броя и характеристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансовата ефективност.
Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и отделни лица. Формулярът за представяне може да бъде изтеглен от Интернет страницата на Фондация Лале или получен по електронна поща след заявка. Очакваме номинации до 31 октомври 2014.
Повече информация е налична на интернет страницата на Фондация Лале.

Конкурс за набиране на иновативни бизнес проекти
Краен срок: 31 октомври 2014 г.
Целта на провеждането на конкурса е да се генерират иновативни бизнес идеи с висок потенциал за реализация. Проектите трябва да са свързани някои от следните сектори: минна индустрия; преработвателна индустрия; компоненти и системи за енергийна ефективност и ВЕИ; химическа промишленост; рециклиране на отпадъци и опазване на околната среда; електроника, електрически двигатели. Под иновативна бизнес идея (иновативен проект) се има предвид продукт, процес, услуга или бизнес модел, който представлява технологична новост с полезен ефект и задоволява реална пазарна потребност (ниша) на българския пазар. Когато кандидатите предлагат идея, те трябва да докажат, че тя има практическо приложение, както и да се ангажират с развитието на проекта.
До три проекта ще бъдат подкрепени от фонда на „Асарел-Медет” АД под формата на дялова инвестиция, с обща стойност 200 000 евро.
На първия етап от конкурса участниците трябва да предоставят писмено резюме на проекта, което да включва описание на идеята, конкурентни предимства и пазарен потенциал, бюджет и основни финансови параметри, както и представяне на екипа. Одобрените за втори етап кандидати ще бъдат поканени да представят подробни бизнес план и финансова обосновка. Третият етап представлява презентация на проектите пред журито на конкурса.

Стаж в Службата за хармонизация на вътрешния пазар
Краен срок: 31 октомври 2014 г. (за стаж през февруари); 31 март (за стаж през септември)
Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM) е европейска агенция с нестопанска цел със седалище в Аликанте, Испания.
Мисията на Службата е да управлява системите на Общността за регистрация на марки и дизайн.

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC ADVANCED GRANT
Краен срок: 31 октомври 2014 г.
Advanced Grants са предназначени за подпомагане на главни изследователи в етап на кариерата, в който те вече са установени научни ръководители с призната репутация на изследователски постижения.

Стипендии в обществено здраве и тропическа медицина, Лондон, UK
Краен срок: 31 октомври 2014 г.
Научноизследователската дейност следва да бъде насочена към разбиране и подобряване на общественото здраве и тропическа медицина на местно, национално и глобално ниво.

Грантове на Sasakawa Peace Foundations
Краен срок: 31 октомври 2014 г.
Приемат се предложения за:
>> Редовни проекти – Проектите трябва да са насочени към областите, които са считани за важни от Фондация Сасакава за мир и трябва да насърчават международното разбирателство, обмен и сътрудничество. Категориите, които се считат за такива са:
1. Усилия за гарантиране на мира и сигурността в международната общност
– Изграждане на мира и сигурността;
– Нетрадиционни въпроси на сигурността.
2. Отговор на положителните и отрицателните аспекти на глобализацията
– Пазари и неравенство;
– Въпроси, свързани с демографските промени и придвижване на населението;
– Интерфейс между науката и технологията и обществото.
>> Специални фондове – Този вид проекти трябва да работят по проблеми в азиатските и тихоокеанските региони. Има четири приоритетни географски зони:
– Sasakawa Pacific Islands Nations Funds;
– Sasakawa Japan-China Friendship Fund;
– Sasakawa Middle East Islam Fund;
– Sasakawa Pan Asia Fund.
Могат да кандидатстват корпорации, НПО, университети и други образователни институции и частни организации, извършващи дейности с нестопанска цел от всички страни.
Грантовете варират от 20 000 до 100 000 щ.д.

Резидентна програма за художници в Германия
Краен срок: 31 октомври 2014 г.
Програмата е отворена за художници под 35-годишна възраст, или по-възрастни, ако са завършили висше образование в рамките на последните 5 години.
Следващите дисциплини са допустими:
– Архитектура;
– Визуални изкуства;
– Сценични изкуства;
– Дизайн;
– Литература;
– Музика / звук;
– Видео / филм / нови медии;
– Хуманитарни науки / Социални науки / Икономика;
– Култура и право.
Стипендиите се отпускат за 3-12 месеца.
Работни езици са немски, английски или френски език.

Borealis Student Innovation Award
Краен срок: 31 октомври 2014 г.
За наградата могат да кандидатстват с научни тези завършили в областта на устойчивото развитие, химия, полимерна химия, полимер аналитична, техническа химия, механично и индустриално инженерство или приложения, с особен акцент върху полиолефини, олефини или базови химикали. Вашата научна разработка не трябва да бъде по-стара от две години и трябва да бъде завършена до края на октомври, за да кандидатства за наградата на следващата година през януари. Могат да кандидатстват студенти от цял свят.
Награда: 5 000 евро.

Награда за хуманитарна фотография Luis Valtuena на Лекари на света
Краен срок: 31 октомври 2014 г.
Наградата е в чест на Luis Valtuena, Flors Sirera, Manuel Madrazo и Mercedes Navarro, убити в Руанда през 1997 г. и в Босна през 1995 г. по време на изпълнение на служебните им задължения като международни хуманитарни работници.
Могат да участват фотографи любители и професионалисти от цял свят.

Награда за графичен дизайн на Yamaha
Краен срок: 1 ноември 2014 г.
Yamaha (Music и Motor) обявиха нова международна награда за дизайн, която търси нови дизайни на марки, символи и пиктограми, които по универсален начин насърчават темата „концепция“. Темата на конкурса е „Графичната форма на KANDO“. Темата идва от японската дума и философията Kando, която отнесена за сърцето, означава „дълбоко трогнато”.
В конкурса могат да участват утвърдени и начинаещи дизайнери или дизайнерски колективи от цял свят.
Награда: 10 000 щ.д.

НОВО: Международен семинар на тема „Нова субективност, нови емоции, нови политики: Опозиционната политика и противоположните култури през Желязната завеса през 1970-те“, юни 2015 г., Франкфурт
Краен срок: 1 ноември 2014 г.
Интересувате се от темата? Изпратете вашето предложение за доклад. При одобрение организаторите ще покрият вашите настаняване и пътни разходи.

НОВО: Стипендии за журналисти Matter
Краен срок: 1 ноември 2014 г.
Може да кандидатства всеки.
Ще бъде даден един грант от 10 000 щ.д. на автор или екип автори, които да могат да разследват въпрос от световно значение или местни истории от глобален интерес.

Национален конкурс за реализирана през 2014 г. инициатива/програма/проект „В подкрепа на детската безопасност“
Краен срок: 3 ноември 2014 г.
Конкурсът се осъществява по инициатива на Държавната агенция за закрила на детето в рамките на Национална кампания на тема: „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа”.
Могат да кандидатстват реализирани през 2014 година инициативи, програми или проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на децата в следните категории:
1. Инициативи/програми/проекти от детски градини, училища, читалища, клубове и школи за деца, домове и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи.
2. Инициативи/програми/проекти от държавни институции, областни и местни администрации.
3. Инициативи/програми/проекти от неправителствени организации и фирми.
4. Журналистически материали, публикации в пресата, предавания и медии, отразяващи проблемите на детската безопасност.
5. Специална награда за личен принос.

„Заедно в час“ набира мотивиращи учители
Краен срок: 10 ноември 2014 г.
Търсят се млади и амбициозни хора, които ще работят като вдъхновяващи учители на ученици с ниски постижения и мотивация.
Набират се кандидати, които се стремят към постигането на високи резултати и проактивно търсят нови предизвикателства. Одобрените участници ще започнат да преподават на 15 септември със старта на следващата учебна 2015/2016 година.
„Заедно в час“ си поставя амбициозната цел до 20 години да бъде преодоляна функционалната неграмотност в България, като има по 200 нови учители на година и бъде обхваната поне една десета от учениците в България.

Национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”
Краен срок: Първа фаза – 15 ноември 2014 г.; Втора фаза (20 ноември 2014 г. – 30 април 2015 г.).
Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (1 октомври – 15 ноември 2014 г.); участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в следните области – превенция на тютюнопушене, отказване от тютюнопушене, превенция на пасивно тютюнопушене. Всеки участник може да представи проекти както в една от изброените области, така и във всички от тях. През втората фаза на конкурса, 20 ноември 2014 – 30 април 2015 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.
Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса.

Стипендии за Швейцарското правителство за отличие
Краен срок: 15 ноември 2014 г.
Швейцарското правителство, чрез Федералната комисия за стипендии за чуждестранни студенти (FCS), връчва стипендии за отличие на Швейцарското правителство на чуждестранни учени и хора на изкуството за учебната 2015-2016. Схемата включва различни следдипломни стипендии на чуждестранни учени и изследователи:
– Университетски стипендии (швейцарски университети, федерални технологични институти, както и университети за приложни науки);
– Изкуства (училища за музика и изобразително изкуство, само за ограничен брой държави).
Тези стипендии се предоставят на висшисти от всички области с възможност за изследвания за докторска степен или кандидат на науките в едни от реномираните университети в Швейцария.
За България специалностите са:
– Стипендии за изящни изкуства
– Пост-докторски стипендии
– Изследователски стипендии

Втори литературен конкурс за ученици обявява еврейско-българският център „Алеф”
Краен срок: 15 ноември 2014 г.
Центърът за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” организира за втора поредна година литературния ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”. Второто издание  е посветено на 100-годишнината от Първата световна война и е на тема: „Евреи и българи – два народа, една родина, една любов”.
В надпреварата могат да се включат ученици от цялата страна от 8-ми до 12-ти клас. В свободна литературна форма – есе, разказ, съчинение или студия те ще трябва да опишат участието на евреите в редиците на българската армия, тяхната саможертва и патриотизъм през Освободителната, Балканската и Първата световна война. Творбите трябва да съдържат примери за прояви на доблест, справедливост и приятелство във военно време между евреи и българи. Необходимо е тези примери да бъдат интерпретирани като доказателство за дълбоките исторически и човешки връзки между двата народа, които години по-късно стават съществена пречка срещу депортирането на евреите от България.

Награди за политическа карикатура на ООН на името на Ranan Lurie
Краен срок: 15 ноември 2014 г.
Може да участва всеки професионален автор на политическа карикатура, с публикации в което и да е издание, на който и да е език.
Награди: Първа награда – 10 000 щ.д.; втора награда – 5 000 щ.д.; трета награда – 3 000 щ.д.

Платен стаж за студенти в The Wall Street Journal
Краен срок: 15 ноември 2014 г.
Студенти, които целят кариера в журналистиката, могат да кандидатстват за стажантската програма на The Wall Street Journal. Продължителността на платения стаж е 10 седмици по време на летните месеци.
Стажантите ще работят заедно с репортерите и редакторите на световната медия и ще имат възможност да навлязат в техния професионален свят. Очаква се кандидатите да предлагат свои идеи за материали, както и да помагат на екипа в ежедневните му задачи.

Докторски стипендии в Наука за Слънчевата система в Германия на Max-Planck Research School (IMPRS)
Краен срок: 15 ноември 2014 г.
Могат да кандидатстват международни студенти с магистърска степен по физика или свързано поле.
Стипендията покрива таксите за обучение, преместване, жилищното настаняване и дневни разходи.

Програмата за подкрепа на НПО в България: Трети конкурс за набиране на проектни предложения
Краен срок: 18 ноември 2014 г., 17:00 ч.
Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) обявява начало на третия конкурс за набиране на проектни предложения. В рамките на два месеца допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в четири тематични области: „Демокрация, права на човека и добро управление“, „Социално включване и овластяване на уязвими групи“, „Устойчиво развитие и опазване на околната среда“, „Изграждане на капацитет на НПО“.
Програмният оператор ще проведе информационни дни в периода както следва:
10 октомври 2014 г. (петък) – 10:00 – 13:00 ч.; гр. София, зала „Рубин“, Принцес Хотел София, бул. „Мария Луиза“ 131.

Конкурс за предотвратяване престъпленията срещу дивата природа стартират ИАГ и БДЗП
Краен срок: 20 ноември 2014 г.
Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) обявиха конкурс с награди за всеки, който спомогне разкриването на престъпления срещу дивата природа.
Всеки желаещ може да направи номинация в кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“, като номинира както себе си, така и свой колега или познат. Изпратете кратко описание на извършеното според вас престъпление (не повече от 500 думи) и действията, които сте предприели то да бъде предотвратено или разкрито. Документи, показващи развитието на случая като снимки, кореспонденция с институции и др., е важно да се приложат, тъй като те удостоверяват действията предприети от кандидата. Кандидатите ще бъдат разделени в две групи:
– Професионалисти – хора, които са служители на институции (напр. ДГС, РПУ и т.н.)
– Любители – активни хора, които не принадлежат към институция или организация, която е свързана с разследването, предотвратяването или друга дейност отнасяща се до престъпленията срещу дивата природа.

Покана за творческа резидентна програма Odyssеe
Краен срок: 22 ноември 2014 г.
Програмата е насочена към хора на изкуството, учени и професионалисти в областта на културата от страни, различни от Франция, които искат да развиват проекти в рамките на френските културни центрове – исторически паметници. Повече от 400 творци от над 50 различни страни са взели участие в програмата, развивайки проекти в различни области, като например музика, архитектура, изкуства и занаяти, визуални изкуства, драматичен писане, писането на романи, сценарии, анимационен филм на решения, фотография и журналистика.
Стипендия: 1200 евро на месец плюс настаняване и пътни разходи.

Национален конкурс „Доброволец на годината“ 2014
Краен срок: 25 ноември 2014 г.
Фондация “АСТИКА” обявяви четвърти национален конкурс “ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА 2014?. 2014 г.
Доброволците ще са разпределени в следните категории за номиниране:
1. околна среда
2. социални дейности
3. толерантност
4. култура и изкуство
5. младежки политики
6. гражданско участие
Номинациите ще бъдат подложени на гласуване от 25 ноември до 30 ноември 2014 г.
Носителят на приза “Доброволец на годината” и наградените по категории доброволци ще бъдат оповестени на 5 декември 2014 г., на официална церемония посветена на “Международния ден на доброволеца”.Конкурса се реализира с подкрепата на: Национална програма за младежта, MMС и Община Бургас

Грантове за изследване на HIV на CIPHER
Краен срок: 26 ноември 2014 г.
Целта на Програмата за безвъзмездна помощ за CIPHER е да финансира изследователски проекти, които да допринесат за оптимизиране на диагностиката, профилактиката, лечението и грижите за бебета, деца и юноши, засегнати от ХИВ в условията на ограничени ресурси.
Грант: 75 000 щ.д. на година до две години изследвания

Конкурс за наградата на Европейската сметна палата
Краен срок: 30 ноември 2014 г.
Европейската сметна палата (ЕСП) стартира конкурса за наградата на ЕСП за изследвания в областта на одита на публичния сектор за 2014 г.

Израелски стипендии за магистратура
Краен срок: 30 ноември 2014 г.
Могат да кандидатстват и бакалаври от България.
Предлагат се стипендии за:
1. Летни езикови курсове
2. Една академична година за изследователи

Японски държавни стипендии за студенти
Краен срок: 30 ноември 2014 г.
Заинтересованите студенти могат да изберат една от съответните области на обучение:
– Социални и хуманитарни науки
– Естествени науки

Конкурс за есе, посветено на Рафаел Лемкин
Краен срок: 30 ноември 2014 г.
Society Initiatives Institute, неправителствена организация от Украйна, се стреми да запълни липсата на информация в социалните, културни и духовни сфери, формирани около фигурата на Рафаел Лемкин, учен, юрист, експерт по международно право, създал в най-широкия научни и юридически смисъл термина „геноцид“. В чест на Рафаел Лемкин и за да се разпространят и да продължат теоретичните изследвания по въпросите на геноцида, Society Initiatives Institute организира Международен конкурс за есе „Геноцид – тъмната марка на човечеството“. Есето може да бъде написано в контекста на правен, политически, исторически, културен, икономически или друг проблем, свързан с геноцида.
Всеки участник може да представи само едно есе, разработено на английски, украински, руски или полски. То трябва да отразява стила писане на участника и оригиналното му/й мислене.
Есето трябва да бъде дълго до 1000 думи в следния формат: есе заглавие / име на автора и контакти / училище / университет / принадлежност / есе (въведение, основни доводи, изводи).

Стипендии за журналисти Nieman в Харвард
Краен срок: 1 декември 2014 г.
Nieman Foundation for Journalism в Харвард избира до 12 международни стипендианти всяка година. Международните стипендии Нийман са запазени за граждани на нации, различни от Съединените щати, работещи в Съединените щати или за медийни компании в САЩ.
Кандидатите трябва да са на пълно работно време (включително журналисти на свободна практика) с опит най-малко от пет години.

Международна стипендиантска програма по право на ООН, Хага, Холандия
Краен срок: 1 декември 2014 г.
Програмата осигурява висококачествено обучение от водещи учени и практици по широк кръг от субекти на международното право.
Могат да кандидатстват кандидати на 24-45 годишна възраст, които имат юридическо образование

The Seaworld and Busch Gardens Conservation Fund (Worldwide Grant Program)
Краен срок: 1 декември 2014 г.
Фондът приема търси да подкрепи проекти, посветени на повишаване общественото съзнание за опазване на дивата природа. Финансирането може да варира между (но не само) 5 000 евро до 25 000 евро.

14 Andreu World International конкурс за дизайн
Краен срок: преди 1 декември 2014 г.
Конкурсът е отворен за студенти по дизайн и професионалисти, без ограничение на възрастта.
Тема: Дизайн за стол и / или маса

Едногодишна стипендия на BAYHOST, Бавария
Краен срок: 1 декември 2014 г.
Бавария спонсорира едногодишна стипендии за възпитаници от Източна Европа. Стипендията е за обучение в Баварските държавна университети (университети, университети за приложни науки и университети за изкуство) и църковни университети. BAYHOST предоставя стипендии за всеки предмет, но само за следдипломни изследвания (магистърски и докторски програми).
Могат да кандидатстват абсолвенти от България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия и Украйна.
Стипендия: 700 евро месечно.

Грантове за фотографи на Aftermath Project 2015
Краен срок: 3 декември 2014 г.
Предложенията могат да се отнасят до последиците от многобройни видове конфликти, а не само на международни войни. Конфликтът може да е бил на ниво общност – например, насилие между селски етнически групи или градски безредици в индустриализирана страна. Той може да е бил регионален или може да е била пълномащабна война. Няма конкретна времева рамка, която определя „равносметката“, въпреки че по принцип Aftermath Project се стреми да подкрепя истории, които вече не се покриват от мейнстрийм медиите, или които са били игнорирани от медиите.

Международни стипендии на New Europe College
Краен срок: 8 декември 2014 г.
New Europe College – Институт за академични изследвания в Букурещ, Румъния, обяви конкурс за стипендии за академичната 2015-16 година. Програмата е насочена към млади изследователи / международни учени, които работят в областта на хуманитарните науки, социални науки и икономика. Продължителността на обучение може да бъде:
1. пълна академична година (10 месеца, от октомври до юли) или
2. една стипендия (октомври до февруари или март до юли).
Кандидатите трябва да притежават докторска степен или да са докторанти в напреднала фаза на своите изследвания. Предимство се дава на кандидати на възраст под 40 г. и на тези, които все още не са се ползвали от стипендия на NEC. Работни езици: английски, френски и немски. Доброто владеене на английски е желателно.

Медийни грантове за журналисти, блогъри и фотографи
Краен срок: декември 2014 г.
Офисът на Финансовия механизъм на ЕИП предоставя медийни грантове на медии, журналисти, блогъри и / или фотографи, интересуващи се от отразяване на ключови области на подкрепа за ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество. Целта е да се осигури възможно най-широко разпространение или целенасочено популяризиране сред съответните групи в обществото на областите, подкрепяни от ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество. Грантовете се предоставят за участие в подходящи мероприятия, посещение на място на финансирани програми и / или проекти, или други дейности, които са от значение в страните бенефициери или донори на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество. За грантове се кандидатства до края на декември 2014 г. с общ бюджет 5000 евро. Максималният размер на индивидуалния грант е 1000 евро.

Покана за набиране на проектни предложения по Фонда за двустранни отношения на национално ниво
Краен срок: текущо до 15 декември 2014 г.
Приоритет 1: Обмяна на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск (бюджетни средства: 120 000 евро);
Приоритет 2: Популяризиране на европейските ценности и по-специално изучаването на история в мултикултурно общество (бюджетни средства: 100 000 евро).
Размерът на гранта на един проект е от 5 000 евро (мин.) до 30 000 евро (макс.)
Не се изисква съфинансиране.
Проектите следва да приключат до 31 октомври 2016 г.

Магистратура по международни изследвания на мира, Университет на Нотр Дам, САЩ
Краен срок: 15 декември 2014 г.
Магистратурата в Университета на Notre Dame ще ви подготви за кариера в областта на обществената политика, политическа промяна, организационно управление и анализ на конфликти и трансформация.

Грантове от Фонда СПИН на Елизабет Тейлър
Краен срок: 31 декември 2014 г.
Фондът приема кандидатури от всички организации, работещи в сектора на ХИВ / СПИН в световен мащаб. Кандидатите следва да изпратят становище за необходимост заедно с описание на предложената програма и на капацитета на организацията за осъществяване на предложената програма.
Фондът на Елизабет Тейлър поддържа два вида организации:
1. Предоставящи преки грижи и услуги на хората, живеещи с ХИВ / СПИН;
2. Осигуряващи образование за обществеността по отношение на вируса на ХИВ и превенцията на СПИН.
Критерии за допустимост:
– Кандидатите трябва да бъдат общности / организации, работещи в областта на ХИВ / СПИН.
– Кандидатите трябва да са съществуващи организации, които са демонстрирали почтеност в управлението на своите дейности.
– Кандидатите трябва да имат познания и способност целесъобразно да предоставят услуги или да постигат други поставени цели.
– Кандидатурите трябва да бъдат написани на английски език.

Търсят се доброволци за работа с деца в Кения, Тайланд и Индонезия
Краен срок: 1 януари 2015 г.
International Humanity Foundation търси трудолюбиви и отдадени доброволци, които следва да са над 18-годишна възраст, със свързано образование (социални ануки, педагогика, медиицина, социални дейности и под.) и опит на работа с деца.

Стипендии за консервация на пирродата на името на Prince Bernhard
Краен срок: 11 януари 2015 г.
Целта на Фонда на WWF Принц Бернхард за отпускане на стипендии (PBS) е да предостави финансова помощ на физически лица, които желаят да упражняват краткосрочно професионално обучение или изследвания, които ще им помогнат да допринесат по-ефективно за усилията за опазване в тяхната страна. Като приоритет PBS подкрепя учени в средата на кариерата им, които работят в областта на опазване на природата и свързаните с тях дисциплини.
Могат да кандидатстват жители на Африка, Азия / Тихоокеанския регион, Латинска Америка и Карибския басейн, Източна Европа и Близкия Изток
Стипендия: 10 000 швейцарски франка

HCO-12-2015 Call for proposal ERA NET: Антимикробната резистентност #H2020
Краен срок: 21 април 2015 г.
Предложенията трябва да са ключови за ефективната координация на съвместното финансиране на научни изследвания в областта на антимикробната резистентност

Грантове за европейски обмени на медийни практики
Краен срок: 15 декември 2014 г.
Тези обмени се стремят на различни фактори в медиите да укрепят и разширят на компетенциите по отношение на журналистическо обучение или медийно съдържание с оглед включване на многообразието и недискриминацията в ежедневната им практика.
Могат да кандидатстват журналисти и медийни работници, пребиваващи в някоя от 28 страни от Европейския съюзл
Грант: предплатен билет и фиксирана, еднократна помощ от 500 евро за покриване на разходите за издръжка по време на 5-дневния обмен

Глобален фонд за жените – Грантове
Краен срок: 15 декември 2014 г.
Глобалният фонд за жените инвестира в женски групи, подкрепящи човешките права на жените и момичетата, като се фокусира върху три основни области:
– Нула насилие
– Икономическо и политическо овластяване
– Сексуално и репродуктивно здраве и права
Могат да кандидатстват: ръководени от жени групи извън САЩ.
Грант: между 5000 и 30000 щатски долара годишно за оперативни и проектни разходи.

Национални стипендии „За жените в науката“
Краен срок: 15 декември 2014 г.
Програмата на L’Orеal и ЮНЕСКО „За жените в науката“ е уникална, пионерска програма за промотиране на жените в науката, които чрез работата си допринасят за преодоляване на предизвикателствата от утрешния ден. Всяка година програмата „За жените в науката“ отличава високи научни постижения в областта на естествените науки и насърчава таланти от целия свят.
Отправяме покана към жени учени от цяла България да подадат своите кандидатури за 3 национални стипендии по програмата „За жените в науката“. Три стипендии на стойност 5000 евро всяка ще бъдат връчени на млади жени учени в областта на естествените науки. Кандидатите трябва да са на възраст до 35 години. Стипендиите са учредени с цел да поощрят жени учени към по-нататъшното им професионално научно развитие.

Консурс за есе на Младежката пратформа на Gulen Institute, University of Houston
Краен срок: 15 декември 2014 г.
Конкурсът предизвиква младите умове да идентифицират пречките за стабилен мир и социална хармония и да предложат възможни решения от собствените си културни перспективи.
В конкурса могат да участват ученици от горните класове от цял свят.

Направи си самоснимка и се включи в инициативата „Ние искаме мир“ Make a Selfie for ?#?WeWantPeace? Initiative
Краен срок: 1 януари 2015 г.
Най-добрите селфита ще бъдат включени в специална публикация.

Sony World Photography Awards
Краен срок: 8 януари 2015 г.
Наградите са посветени на подпомагане и култивиране на фотографската култура.
Категориите са:
– За професионалисти – с 45 подкатегории
– Отворен конкурс – подходящ за любители – с 10 подкатегории
– Студентски фокус – за снимки на предмет или сцена, които символизират съвременното общество
– Младежка награда – за участници под 19-годишна възраст, с три подкатегории

Новаторски обучителни мрежи Marie Sklodowska-Curie (ITN)
Краен срок: 13 януари 2015 г.
Европейските промишлени докторати (EID) имат за цел обучение на висококвалифицирани изследователи и стимулиране на предприемачеството, творчеството и иновациите в Европа. Това трябва да се постигне по-специално чрез участието на не-академичния сектор в академично докторско обучение, така че уменията да отговарят по-добре на нуждите и на публичния, и на частния сектор. Всеки EID се състои от най-малко двама бенефициенти от две различни държави-членки и асоциирани страни.

Стипендианти по околната среда на Университета Харвард
Краен срок: 14 януари 2015 г.
Стипендиантите по околната среда ще работят в продължение на две години с харвардски преподаватели, с цел да постигнат нови знания, а също и укрепване на връзките между академичните дисциплини на университета.

Стипендии на Open Society Foundation
Краен срок: 2 февруари 2015 г.
Проектът на стипендиант може да идентифицира проблем, който не е бил разпознат по-рано, да развива нови идеи за справяне с познати проблеми или да предложи нова стратегия за застъпничество. Проектните теми трябва адресират най-малко две области от интерес за Open Society Foundation: права на човека, прозрачност на управлението, достъп до информация и до правосъдие, както и насърчаване на гражданското общество и социалното включване.
Могат да кандидатстват журналисти, активисти, учени и политици от цял свят.
Стипендията е от 80 000 – 100 000 щ.д. годишно плюс бюджет за пътуване, разходи за виза, здравно осигуряване и т.н.

Call for proposal H2020 ENERGY EFFICIENCY – PPP EEB AND SPIRE TOPICS
Краен срок: 04.02.15
A total indicative budget of EUR 9 million and EUR 8 million respectively is available. Projects will be implemented under the contractual Public Private Partnerships on Energy-efficient Buildings (EeB) and on Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency (SPIRE).
Two topics available:
1. Buildings design for new highly energy performing buildings
Scope: Projects should focus on development and demonstration of solutions which significantly reduce the cost of new buildings with at least ‘nearly zero-energy’ performance levels, whilst accelerating significantly the speed with which these buildings and their systems are taken up by the market. The focus should lie on solutions for appropriate indoor air quality and comfort, design adapted to local climate and site, passive solutions (reducing the need for technical building systems which consume energy) or active solutions (covering a high share of the energy demand with renewable energies), building energy management systems (where appropriate), highly efficient Heating, Ventilation and Air-Conditioning (HVAC, e.g. low temperature systems, solar cooling), electric and/or thermal energy storage of renewable energy onsite and nearby. Projects should also provide solutions for automated and cost-effective maintenance of the installed equipment, and assess differences between predicted and actual energy performance. Such differences should be documented and minimized.
2.New technologies for utilization of heat recovery in large industrial systems, considering the whole energy cycle from heat production to transformation, delivery and end use
Scope: Research and demonstration on technologies, technical and operational approaches to recover waste heat from industrial processes, from material flows originating in industrial processes (e.g. waste streams, by-products, intermediates) or plant perimeters and to transform it into useful energy forms.

CEF Transport – 2014 Calls for Proposals
Краен срок: 26 February 2015
Priorities:
Funding Objective 1:
– Railways, inland waterways and roads projects on the Core Network including connections to inland and maritime ports and airports, as well as the development of ports
– Projects on the Comprehensive Network (railways, inland waterways, roads, maritime and inland ports)
– Projects to connect the TEN-T with infrastructure networks of the neighbouring countries – in particular related to cross-border sections (railways, inland waterways, roads, maritime and inland ports)
Funding Objective 2:
– Deployment of new technologies and innovation, other than those covered by the Multi-annual Work Programme
– Freight transport services
– Actions to reduce rail freight noise, including by retrofitting of existing rolling stock
Funding Objective 3:
– Telematic applications systems other than those covered by the Multi-Annual Work Programme
– Actions for better accessibility to transport infrastructure for disabled persons
– Actions implementing transport infrastructure in nodes of the core network, including urban nodes
– Connections to and development of multimodal logistics platforms

Конкурс за иновации Imagine Cup на Microsoft
Краен срок: 15 март 2015 г.
Imagine Cup е глобален конкурс за най-добър нов иновативен софтуер и печелившият отбор ще прибере 50 000 щатски долара. Създайте проект за десктоп или таблет, използвайки Windows, или мобилен проект, използвайки Windows Phone, или проект на браузър, използвайки Windows Azure, и можете да спечелите на Световните финали на Imagine Cup в Сиатъл 2015 г.
Типовете конкурси са:
– Конкурс за игри
– Иновации
– Световно гражданство
В конкурса може да участва всеки ученик/студент над 16-годишна възраст.

Финансиране от Фондация Antipode 2015
Краен срок: 31 март 2015 г.
Фондация Антипод цели да развива социалните научни изследвания, образованието и дава стипендия в областта на радикалната география. Наградите от Международния семинар на Фондация Антипод са предназначени за подкрепа на радикални географи, които провеждат събития (включително конференции, семинари, летни училища и изследователски действия, срещи), които задълбочават радикалните анализи на географските въпроси и водят до ново и по-добро общество. Предимство ще имат кандидатите и инициативи на исторически по-слабо представени групи, региони, страни и институции.
Фондация Антипод очаква да подкрепи всяка успешна кандидатура с до 10 000 паунда. Събитията трябва да се провеждат в рамките на годината на отпускане; в този случай периода 1 юни 2015 г. и 31 май 2016 г. Допустимите разходи могат да включват пътуване икономична класа, превод, настаняване и хранене.

Покана H2020 ICT-04-2015 – ИКТ
Краен срок: 14 април 2015 г.
Ще бъдат подкрепени:
Research & Innovation Actions:
– Next generation servers, micro-server and highly parallel embedded computing systems
– New cross-layer programming approaches
Innovation Actions:
– Towards platforms and ecosystems
– Connecting innovators across value chains

Подкрепа за иновации, човешки ресурси, политика и международно сътрудничество
Краен срок: 21 април 2015 г.
Ще бъдат подкрепени пилотни действия в областта на използване на иновационния потенциал на научноизследователските инфраструктури, използващи развойни продукти (PCP) и / или схеми за обществените поръчки за иновации (PPI).

Покана за представяне на предложения ЕС-Бразилия за изследвания и сътрудничество за развитие на съвременна кибер инфраструктура
Краен срок: 21 април 2015 г.
Тема: Cloud Computing, включително аспекти на сигурността

Call for proposal Europe as a Global Actor INT-11-2015
Topic: European cultural and science diplomacy: exploiting the potential of culture and science in the EU’s external relations INT-11-2015

Краен срок: 28-05-2015 17:00:00 (Brussels local time)
Scope: Research should analyse and compare in depth EU and EU Member States’ bi- and multilateral cultural relations with major third countries and regions in EU’s neighbourhood and beyond, as well as international organizations. It should emphasize the institutional set-up, aims, processes and contents of the EU’s external cultural activities and how cultural issues are embedded into its external relations more generally as well as examine how successful these activities are in building relationships. As part of this exercise, science and technology cooperation – as significant complement of cultural diplomacy – should explicitly be examined. The role of the Council of Europe and the multilateral dimensions of global cultural relations within UNESCO should equally be investigated.
The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR 1.5 and 2.5 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.
Expected impact: Research that will look into the evolutionary nature of multiple cultural ties between Europe and specific countries and world regions, also from a historical perspective, is expected to furnish a critical overview of the existing EU and Member State external cultural and science policies. It will explore incentives for joint action and reveal possibilities for achieving synergies and coordination. It will highlight best practices and effective cooperation, but also inconsistences and shortcomings in political and economic terms. The findings will contribute to a better understanding of the potential for and challenges facing European Union cultural and scientific diplomacy and the embedding of culture into its external relations more widely. They will allow for drawing policy implications on the set-up, the role of different EU institutions and services in, as well as the contents and processes of such diplomacy.

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA
Краен срок: 30 юни 2015 г.
Приоритетни области за финансиране на проектите за градско развитие:
– осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална, здравна и културна инфраструктура и подобряване на енергийната й ефективност;
– подобряване на физическата среда и превенция на риска чрез изграждане на нова или възстановяване на деградирана или декапитализирана градска инфраструктура, което може да включва всички допустими индикативни дейности по Приоритетна ос 1 на ОПРР, индустриални зони, бизнес, търговски и развлекателни центрове, спортни съоръжения;
– устойчиви градски транспортни системи чрез модернизация и развитие на мрежите от инфраструктура за обществен транспорт и комуникации, както и свързаната инфраструктура, включително системи за управление на трафика, паркинги и др. съоръжения за подобряване на транспортните системи;
– организация и подобряване на икономическите дейности чрез развитие и изграждане на нови институции на бизнес средата.

Покана за набиране на предложения по Фонда за двустранни отношения, Програма БГ 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак”, Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014/ begin_of_the_skype_highlighting 2009 – 2014/ FREE  end_of_the_skype_highlighting
Краен срок: по Мярка 2 – 1 декември 2015 г.
В съответствие с Регламента за изпълнение на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 и с Програмното споразумение за финансиране на Програма БГ12, фондът ще финансира следните мерки:
Мярка 1: търсене на партньори преди или по време на изготвяне на проектно предложение, което ще бъде подадено по някоя от горепосочените покани за набиране на проектни предложения и малки грантови схеми;
Мярка 2: създаване на контакти, обмен, споделяне и предаване на знания, технология, опит и най-добри практики между Бенефициенти по горепосочените покани за набиране на проектни предложения, малки грантови схеми и предварително дефиниран проект и и организации от Държавата – донор.

Call for proposal Resource-efficient eco-innovative food production and processing SFS-08-2015-1
Краен срок: 16-12-2015 17:00:00 (Brussels local time) Intermediate deadlines(s)18-03-2015 17:00:00 (Brussels local time)17-06-2015 17:00:00 (Brussels local time)17-09-2015 17:00:00 (Brussels local time)
Specific Challenge: To remain competitive, limit environmental degradation and optimise the efficient use of resources, the development of more resource-efficient and sustainable food production and processing, throughout the food system, at all scales of business, in a competitive and innovative way is required. Current food production and processing systems, especially in the SME sector, need to be revised and optimised with the aim of achieving a significant reduction in water and energy use, greenhouse gas emissions and waste generation, while at the same time improving the efficiency in the use of raw materials, increasing climate resilience and ensuring or improving shelf life, food safety and quality. New competitive eco-innovative processes should be developed, within the framework of a transition towards a more resource-efficient, sustainable circular economy.
Scope: The SME instrument consists of three separate phases and a coaching and mentoring service for beneficiaries. Participants can apply to phase 1 with a view to applying to phase 2 at a later date, or directly to phase 2.
In phase 1, a feasibility study shall be developed verifying the technological/practical as well as economic viability of an innovation idea/concept with considerable novelty to the industry sector in which it is presented (new products, processes, design, services and technologies or new market applications of existing technologies). The activities could, for example, comprise risk assessment, market study, user involvement, Intellectual Property (IP) management, innovation strategy development, partner search, feasibility of concept and the like to establish a solid high-potential innovation project aligned to the enterprise strategy and with a European dimension. Bottlenecks in the ability to increase profitability of the enterprise through innovation shall be detected and analysed during phase 1 and addressed during phase 2 to increase the return in investment in innovation activities. The proposal should contain an initial business plan based on the proposed idea/concept.
The proposal should give the specifications of the elaborated business plan, which is to be the outcome of the project and the criteria for success. Funding will be provided in the form of a lump sum of EUR 50,000. Projects should last around 6 months.
In phase 2, innovation projects will be supported that address the specific challenge of Sustainable Food Security and that demonstrate high potential in terms of company competitiveness and growth underpinned by a strategic business plan. Activities should focus on innovation activities such as demonstration, testing, prototyping, piloting, scaling-up, miniaturisation, design, market replication and the like aiming to bring an innovation idea (product, process, service etc.) to industrial readiness and maturity for market introduction, but may also include some research.

Call for proposal Horizon 2020 dedicated SME Instrument -ICT-37-2015-1
Topic: Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument)

Краен срок: 16-12-2015 17:00:00 (Brussels local time)Intermediate deadlines(s)18-03-2015 17:00:00 (Brussels local time)17-06-2015 17:00:00 (Brussels local time)17-09-2015 17:00:00 (Brussels local time)
Specific Challenge: The challenge is to provide support to a large set of early stage high risk innovative SMEs in the ICT sector. Focus will be on SME proposing innovative ICT concept, product and service applying new sets of rules, values and models which ultimately disrupt existing markets.
The objective of the ODI is threefold:
– Nurture promising innovative and disruptive ideas;
– Support their prototyping, validation and demonstration in real world conditions;
– Help for wider deployment or market uptake.
Proposed projects should have a potential for disruptive innovation and fast market up-take in ICT.
In particular it will be interesting for entrepreneurs and young innovative companies that are looking for swift support to their innovative ideas.
The ODI objective will support the validation, fast prototyping and demonstration of disruptive innovation bearing a strong EU dimension.
Scope: ODI will be implemented through the SME instrument which consists of three separate phases and a coaching and mentoring service for beneficiaries. Participants can apply to Phase 1 with a view to applying to Phase 2 at a later date, or directly to Phase 2.

Call for proposal Resource-efficient eco-innovative food production and processing SFS-08-2015-1
Краен срок: 16-12-2015 17:00:00 (Brussels local time)Intermediate deadlines(s)18-03-2015 17:00:00 (Brussels local time)17-06-2015 17:00:00 (Brussels local time)17-09-2015 17:00:00 (Brussels local time)
Specific Challenge: To remain competitive, limit environmental degradation and optimise the efficient use of resources, the development of more resource-efficient and sustainable food production and processing, throughout the food system, at all scales of business, in a competitive and innovative way is required. Current food production and processing systems, especially in the SME sector, need to be revised and optimised with the aim of achieving a significant reduction in water and energy use, greenhouse gas emissions and waste generation, while at the same time improving the efficiency in the use of raw materials, increasing climate resilience and ensuring or improving shelf life, food safety and quality. New competitive eco-innovative processes should be developed, within the framework of a transition towards a more resource-efficient, sustainable circular economy.
Scope: The SME instrument consists of three separate phases and a coaching and mentoring service for beneficiaries. Participants can apply to phase 1 with a view to applying to phase 2 at a later date, or directly to phase 2.
In phase 1, a feasibility study shall be developed verifying the technological/practical as well as economic viability of an innovation idea/concept with considerable novelty to the industry sector in which it is presented (new products, processes, design, services and technologies or new market applications of existing technologies). The activities could, for example, comprise risk assessment, market study, user involvement, Intellectual Property (IP) management, innovation strategy development, partner search, feasibility of concept and the like to establish a solid high-potential innovation project aligned to the enterprise strategy and with a European dimension. Bottlenecks in the ability to increase profitability of the enterprise through innovation shall be detected and analysed during phase 1 and addressed during phase 2 to increase the return in investment in innovation activities. The proposal should contain an initial business plan based on the proposed idea/concept.
The proposal should give the specifications of the elaborated business plan, which is to be the outcome of the project and the criteria for success. Funding will be provided in the form of a lump sum of EUR 50,000. Projects should last around 6 months.
In phase 2, innovation projects will be supported that address the specific challenge of Sustainable Food Security and that demonstrate high potential in terms of company competitiveness and growth underpinned by a strategic business plan. Activities should focus on innovation activities such as demonstration, testing, prototyping, piloting, scaling-up, miniaturisation, design, market replication and the like aiming to bring an innovation idea (product, process, service etc.) to industrial readiness and maturity for market introduction, but may also include some research.

Международен форум за млади лидери 2015
Краен срок: 31 октомври 2015 г.
Международният форум за млади лидери ще обедини лица под 30-годишна възраст, които са доказали своята страст за прилагане на иновативни, предприемачески решения за най-наболелите проблеми в света, и им предлага възможност да си взаимодействат и да се възползват от опита на другите.
Форумът е в основата на Четвъртата конференция на Echenberg Family по правата на човека, която ще се проведе в Университет McGill в Монреал, 11-17 октомври 2015 г., и се организира от Центъра за правата на човека и юридическия плурализъм.

Стипендии на Американската асоциация на жените в университетите
Краен срок: 1 декември 2015 г.
Международните стипендии се присъждат за редовна форма на обучение или научни изследвания в Съединените щати на жени, които не са американски граждани или постоянно пребиваващи. Кандидатите трябва да са спечелили еквивалент на бакалавърска степен в САЩ до 30 септември 2014 г., и трябва да са кандидатствали в предложените от тях институции на обучение по времето на кандидатстването. До пет стипендии се предоставят за обучение втора година.

Food-Scanner Prize
Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва в края на 2015-а година.
Награден фонд: 1 млн. евро
Целта е да се отвори пазарът на електронното здравеопазване с решения, които подкрепят гражданите в приемането на по-активен начин на живот и за подобряване на тяхното здраве чрез по-добро наблюдение на приема на храна.

Collaborative Sharing of Spectrum Prize
Награден фонд: 0.5 млн. евро
Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва в края на 2015-а година.
Целта е да се предложат иновативни но изпълними решения, които дават възможност за значително подобряване на използването на ограничените ресурси от радиочестотния спектър, като по този начин намирайки решение на очакваната криза в капацитета на безжичните мрежи се при очаквания бум на трафика и ползването.

Breaking the optical transmission barriers Prize
Награден фонд: 0.5 млн. евро
Конкурсът започва в края на 2014-а и завършва в началото на 2016-а година.
Наградата трябва да отличи революционни решения в областта на оптичните влакна, които да намерят своето място в бъдещите оптични мрежи.

Награда за намаляване употребата на антибиотици
Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва през пролетта на 2016-а година.
Награден фонд: 1 млн. евро
Основните цели са: да се намали ненужната употреба на антибиотици при вирусни инфекции на горните дихателни пътища, или липса на инфекции; да се намалят разходите и страничните ефекти, свързани с употребата на антибиотици; намаляване на появата на резистентни на антибиотици организми; да се даде възможност на доставчиците на здравни грижи да се възползват от ранни и информирани решения в управлението на инфекции на горните дихателни пътища (бързото започване и прекратяване на лечението) и да се улесни решението на доставчика на здравни грижи да не се предписват антибиотици при вирусни инфекции и за улесняване на пациентите приемане на не приемате антибиотици за вирусни инфекции; да се справи с широко разпространените и значими за здравеопазването респираторни инфекции.

Награда за намаляване на замърсяването на въздуха
Награден фонд: 3 млн. евро
Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва в края на 2018-а година.
Целта на наградата е да се намали замърсяването на въздуха в градските райони чрез развитие на иновативни решения. Тези решения трябва да бъдат достъпни и устойчиви, и те трябва да докажат, че могат ефективно да премахнат и / или предотвратят образуването на прахови частици в атмосферата (изпускателни системи на превозните средства не са включени).

Грантове на National Geographic Gives за млади изследователи
Краен срок: текущ
Young Explorers Grants (YEG) дава възможности на изследователи на възраст от 18 до 25 години да се занимават с изследвания, консервация и проучвания. Грантовете са в размер от 2 000 до 5 000 щ.д.

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОНДА ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНО НИВО
Краен срок: текущо до 15 декември 2014 г.
Приемат се проекти в 2 тематични области:
– Обмяна на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск (приоритет 1);
– Популяризиране на европейските ценности и по-специално изучаването на история в мултикултурно общество (приоритет 2)

Награда за дизайн на Lexus 2015
Краен срок: 3 ноември 2015 г.
Темата за участие в конкурса 2015 г. е „Сетива“ и творци от всички области са поканени да представят своите идеи, които излизат извън рамките на овладяването на вид, форма и функция, имащи нещо общо със сетивата – зрение, слух, обоняние, вкус, осезание.

Европейски фонд за демокрация
Краен срок: текущ
Европейският фонд за демокрация приема предложения за проекти, допринасящи за развитието на плуралистични, многопартийни системи и демократични общества с фокус върху страните, влизащи в обхвата на политиката на ЕС за съседство. Могат да кандидатстват неправителствени организации, движения, както и физически лица, млади лидери и представители на независими медии. Първите решения за финансиране ще бъдат взети в края на м. септември 2013 г., но Фондът ще приема предложения целогодишно.

Малки грантове за организиране на кампании за набиране на средства
Краен срок: текущ
Български център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейско право стартират програма за предоставяне на малки грантове за организиране на кампании за набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители. Грантовете ще бъдат предоставени на сдружения, фондации и читалища.
Целта на предоставяните грантове ще бъде покриване на разходи по организиране на самите кампании (например наемане на зала за благотворителен концерт, отпечатване на промоционални материали и др.). Разходите, които ще бъдат покривани, трябва да са свързани с предварителното набиране на средства, а не с последващото изпълнение на каузата! Например, ако целта на набирането на средства е организиране на конференция, разходите които ще одобрим не трябва да са разходи по организирането на самата конференция, а разходи по набиране на средствата за реализирането й.
Средствата, предоставени на една организация при едно кандидатстване, не могат да надхвърлят 1 000 лева. Организациите могат да кандидатстват отново само след отчитане на предишния грант, получен по тази програма. Независимо от предоставеното финансиране, окончателно одобрените разходи ще бъдат на стойност не повече от 1/3 от набраните средства. Това означава, че при отпуснати 1000 лева, а набрани от кампанията 1500 лева, за разходи ще бъдат признати само 500 лева, а останалите ще трябва да бъдат възстановени.
За да кандидатствате за участие в обученията следва да попълните формуляр за кандидатстване. Попълненият формуляр, заедно с удостоверение за актуално състояние на организацията, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на кандидатстване, трябва да изпратите на ел. поща info@bcnl.org, по факс (02) 9888166 или по поща/куриер на адрес София 1000, ул. „Добруджа“ № 6, за БЦНП. Формулярът се попълва и изпраща от официалния представител на съответната нестопанска организация.
Срокът за приемане на формуляри за кандидатстване е текущ. Всеки кандидат ще получи отговор до 3 седмици след получаване на документите. Организаторите могат да поискат допълнителна информация от кандидатите. В такива случаи срокът се удължава с 10 дни от датата на получаване на исканата информация.
За повече информация за програмата може да се обръщате към Елина Петкова, Български център за нестопанско право.

Резидентна програма на Център за съвременно изкуство – Пловдив
Краен срок: текущ
През годината един български и двама чуждестранни артисти пребивават и работят в Пловдив. Всеки един работи в продължение на един месец в мултимедиината лаборатория. Участниците се селектират от сдружение „Изкуство днес“. В лабораторията „Art Tоday Lab“ се реализира проект в областта на електронните форми: инсталация , видео арт , 2D и 3D, звук , нет арт. Проектът се представя пред пловдивска публика в изложбените пространтсва на Център за Съвременно Изкуство – Пловдив или на други избрани от артиста места. По време на престоя си артистите представят пред публика своята досегашна творческа дейност, както и етапи от проекта, който осъществяват в мултимедийната лаборатория.

Фонд „Социална закрила” очаква проекти
Краен срок: текущ
Фонд „Социална закрила” финансира проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на посочените целеви групи, и създаващи възможност за:
– предоставяне на нов вид социални услуги в общността;
– подобряване условията на живот в специализираните институции, в т.ч. и материалната база;
– подобряване условията на живот на лица в риск;
– деинституционализация на социалните услуги;
– подкрепа в кризисни, извънредни ситуации и положения.
Средства се отпускат само когато дейностите не са финансирани от републиканския бюджет, от програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове или други финансови механизми.
Юридически лица и физически лица, регистрирани по търговския закон, могат да предоставят социални услуги само след вписване в регистър към Агенцията за социално подпомагане, а за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години – след издаване на лиценз от ДАЗД за тази дейност и вписване в регистъра на АСП.
Юридически лица, физически лица, регистрирани по Търговския закон и общини могат да кандидатстват за финансови средства от Фонда след защита на проект. Проектът се разработва по утвърден формуляр.
Разглеждането и оценяването на проектите преминава на два етапа. Проектите се разглеждат и оценяват от Експертен съвет, който изготвя доклад до Управителния съвет. Управителният съвет на Фонд “Социална закрила” взема решение за финансиране или отказ на проекта.
За организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към социално включване на рисковите групи от населението, може да се отпускат веднъж годишно финансови средства на организации или общини.

Тръст за социална алтернатива (ТСА)
Краен срок: текущ
ТСА осигурява финансова помощ за проекти, които допринасят за прекъсване порочния кръг на бедността в България, като помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. Дейностите на ТСА са със специален фокус върху ромите, които представляват голяма част от хората, живеещи в нищета. ТСА осигурява подкрепа в три основни направления:
– Ранно детско развитие – с фокус върху отглеждането на здрави деца и повишено присъствие в детската градина.
– Образователни постижения и предотвратяване на отпадането на деца от училище – с фокус върху подобряване участието и ученето в училище и повишаване на броя ученици, завършващи средно образование.
– Достъп до възможности за повишаване доходите на хора от рискови групи, което включва свързване с работодатели, предприемачество и жилищно устройство.

Възможности от фондация Nippon
Краен срок: текущ
Области на финансиране:
1. Подобряване на основните човешки потребности
Инициативи за подпомагане на хората в целия свят, за да се отговори на техните основни човешки нужди, и да се допринесе за подобряване на благосъстоянието на хората чрез програми в области като здравеопазването, подкрепа на хората с увреждания и тези, които са социално уязвими, развитието на селското стопанство, проблемите на раждаемостта, развитие на общността, помощ за бежанци и помощ при бедствия. Проекти, включващи нови идеи, подходи и технологии, както и тези, които включват многостранни измерения, като например сътрудничеството юг -юг, ще получат по-висок приоритет.
2 . Развитие на човешките ресурси
Инициативи за насърчаване на ново поколение специалисти, учени и студенти със силен потенциал за бъдещо лидерство . Подкрепят се обучение и образователни програми, разработени и изпълнявани от организации с нестопанска цел и институции на висшето образование. Намерението е да се насърчи разработването на международна мрежа от професионалисти, които имат общи цели и интереси.
3 . Насърчаване на международни проекти за сътрудничество.
Инициативи за насърчаване на съвместни подходи, които да отговарят на променящите се нужди на световната общност. Подкрепят се културен, социален и интелектуален обмен и съвместни дейности, които допринасят за развитието на по-доброто взаимно разбиране и кооперативен начин на мислене, за да се допринесе за социални промени.
Кандидатите трябва да бъдат организации с нестопанска цел със седалище извън Япония. Те могат да бъдат местни, регионални или международни неправителствени организации, образователни и изследователски институции.
Кандидатства се поне половин година преди началото на планираните дейности.

Стаж в Световната търговска организация
Краен срок: Текущ
Секретариатът на Световната търговска организация има стажантска следдипломна програма за студенти, които желаят да придобият практически опит и задълбочени познания на многостранната търговска система.
Продължителността на стажовете е до 24 месеца. Избираеми кандидати са всички граждани на страни, които са членове на Световната търговска организация, между които е и България.
Минималната възраст на стажантите трябва да 21 години, а максималната 30. Кандидатите трябва да имат завършена подходяща специалност в университет – икономика, политически науки, право, международни отношения.
Стажовете са платени, те се провеждат в Женева, Швейцария.

Грантове за превод на финландска литература
Краен срок: 1 април и 1 ноември
Всяка година на Консултативният комитет на Информационния център за финландска литература предоставя подкрепа за:
– превод на финландско-, финландско-шведско- и саами-езична литература на други езици;
– превод на художествена и нехудожествена литература на финландски;
– превод на академични публикации и нехудожествена литература на шведски.
Ще бъдат предоставени 500 000 евро за превод и отпечатване на повече от 300 различни проекта.
Могат да кандидатстват чужди и финландски издатели.
В допълнение към това се предоставят награди и пътни грантове за преводачи от чужбина.

Стипендии за магистратура в Германия срещу 3 години работа в България след завършването
Краен срок: 1 ноември
Германската фондация „Мумерт” търси кадърни и амбициозни млади българи с управленски потенциал. Тя предлага пълна издръжка от 1 000 евро на месец в продължение на две години и половина до получаване на магистърска степен.
Кандидатите трябва да са последна година на бакалавърска степен в специалности от областта на туризма, икономическите, инженерните и естествените науки. Те трябва да имат висок успех и да владеят немски и английски език.
Най-важното условие за получаване на стипендията „Мумерт”: всички кандидати подписват договор, съгласно който се задължават след завършване на магистърската си степен в Германия да работят в България поне 3 години.

IHS Film & Fiction Стипендии (до 10 000 щ.д. за една академична година)
Краен срок: ежегодно до 15 януари
Стипендии до 10 000 щ.д. дава Institute for Humane Studies за подкрепа на студенти, които

– работят върху получаване на Master of Fine Arts (M.F.A.) в сферите на филмопроизводството, писане на проза/пиеси;
– са демонстрирали интерес към класическите либерални идеи и приложението им в съвременното общество;
– демонстрират желание, мотивираност и творчески способности да преуспеят в избраната професия.

www.theihs.org/subcategory.php/15.html

Фондация Gottlieb Daimler и Karl Benz – стипендии за изследователи
Краен срок: 1 октомври, 1 март ежегодно
Могат да кандидатстват начинаещи докторанти. Кандидатите следва да не са над 30-годишни. Подкрепата е за не повече от 2 години.

Конкурс за стипендии за изследователи
Краен срок: 1 октомври/1 март
Германската фондация „Даймлер-Бенц Щифтунг“ обяви конкурс за стипендии за младежи от различни държави, включително и България, които искат да направят докторантура и да реализират свой изследователски проект в Германия. За програмата могат да кандидатстват младежи с магистърска диплома, без значение в коя област е тя. Стипендиите са предназначени за индивидуални кандидати. Продължителността на стипендията зависи от изпълнението на проекта, но не може да надвишава две години.

Петмесечен стаж в Комитета на регионите
Краен срок: 16 февруари и на 16 септември
Целта на стажа е да даде създаде представа относно същността и проблемите на европейската интеграция, да предаде практично познание за работата на отделите на Комитета на регионите, да даде възможност на служителите да добият опит и да развият и приложат на практика знанието, което са натрупали в течение на обучението или професионалната си кариера.
Стажантите трябва да са граждани на страните-членки на ЕС, като ограничен брой граждани на държави извън Съюза също може да бъде приет. Кандидатите трябва да са университетски дипломанти или да притежават диплома, отговаряща на университетските степени. Те могат да бъдат в края на обучението си или поне да са завършили трети курс, като докажат това със съответния документ. Стажът е отворен и за служители на обществения и частния сектор, които имат университетска степен или еквивалентна диплома, или са извършвали поне за три години консултантска работа. Възрастовата граница за стажантите е 30 години. Те трябва да владеят добре един официален език на ЕС и да имат задоволителни познания по втори. Кандидатите се избират въз основа на квалификациите им и на географско разпределение.

Assembly of European Regions – стажове за студенти
Краен срок: текущ
Стажовете са от 3 до 6 месеца.
Няма определен формуляр.
При интерес изпратете писмо и CV на адрес:
Estelle Delangle
Assembly of European Regions
6, Rue Oberlin
F-67000 Strasbourg
Tel. : +33-(0)3-88.22.74.38 begin_of_the_skype_highlighting +33-(0)3-88.22.74.38 FREE  end_of_the_skype_highlighting
Fax : +33-(0)3-69.20.13.18
e.delangle@a-e-r.org

Стаж в Световна банка
Краен срок: ежегодно – 31 януари и 31 октомври
Кандидатства се онлайн.

Европейски център за права на ромите – Будапеща: стаж
Краен срок: текущ
Предлагат се стажове за срок от 6 седмици до 6 месеца на роми с добро владеене на английски език.

UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize
Краен срок: 31 октомври всяка година
Тази награда всяка година отличава личност, организация или институция, допринесла за свободата на пресата по света.

Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад фермер“
Краен срок: 10 декември
Фондация „Еврика” със съдействието на редакцията на вестник „Фермер-новият“ организират ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад фермер“. Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към 31 декември в годината, за която се присъжда наградата.
Заявките изпращайте във Фондация „ЕВРИКА” до 10 декември на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1,ет. 2.
За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад изобретател“
Краен срок: 10 декември
Фондация „Еврика”, Национално патентно ведомство и Съюза на изобретателите в България организират Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад изобретател“. Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към датата на подаване на заявката за патент и не са навършили 39 години към 31 декември на годината, за която се присъжда наградата. Те следва да представят свои изобретения и/или изобретения, в които са съавтори с принос по-голям от 50%. Представянето става чрез заявка, анотация и защитни документи от България или от чужбина, издадени през последната година и в период от 3 години, предхождащи присъждането на наградата.
Заявките се изпращат във Фондация „ЕВРИКА” не по-късно от 10 декември на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1. За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

Ежегоден конкурс за наградата „Еврика“ за „Млад мениджър“
Краен срок: 15 декември
Фондация „Еврика” съвместно с Асоциация на индустриалния капитал в България, агенция „В Комуникация” и списание „Мениджър” организират Ежегоден конкурс за наградата „Еврика“ за „Млад мениджър“. Наградата ще получи този млад мениджър на възраст до 35 години, който е успял да постигне значими успехи през годината и е показал видими способности за самоусъвършенстване и развитие. Кандидатите могат да бъдат предложени от своите фирми, от редакции, обществени организации или сами да заявят участието си.
Не пропускайте да изпратите заявките до 15 декември във фондация „Еврика” на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1.
За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

Глобален фонд за децата
Краен срок: текущ
Глобалният фонд за децата (Вашингтон) предоставя финансиране на местни организации от цял свят, които:
– са местни организации, които решават общностни проблеми, с малък бюджет (под 100 000 щ.д. годишно);
– служат на най-уязвимите деца (социално-слаби, с увреждания, социално изолирани, членове на банди, роми, от рискови групи и др.);
– ползващи иновативни, бизнес подходи: нови подходи към стари проблеми;
– признати за източник на експертни знания в общността или на национално ниво;
– техни преки бенефициенти са деца и млади хора;
– имат отлично ръководство и визия;
– със солидни системи за управление – електронна поща, основни финансови и счетоводни системи;
– реализирали са ефективни програми.
Грантовете се предоставят на годишен принцип и са в размер от 5 000 до 20 000 щ.д.
Като първа крачка се кандидатства онлайн на адрес:
letter of inquiry
Ако вашата организация отговаря на приоритетите на ГФД и на критериите за подбор, процесът ще продължи с представяне на пълно проектопредложение.

Mama Cash
Краен срок: текущ
Mama Cash е женска организация, която подкрепя иновативни проекти на жени за жени по целия свят. Кандидатите следва: да са иновативни, да имат ограничен достъп до финансиране, да подкрепят предимно позитивни промени в полза на жените в областта на правото, политиките и практиките, да са организации на жени. Финансирането е в размер на 500 – 20 000 евро.
Support grant > request sheet
Travel grant > request sheet

Стаж при европейския омбудсман
Краен срок: 31 август, 30 април ежегодно
Европейският омбудсман предлага стажове на граждани от ЕС. Стажовете продължат 4 месеца, но могат да бъдат удължени до 11 месеца. Кандидатите трябва да се завършили право и да имат познания по Европейско право. Те трябва да владеят един от официалните езици на ЕС и да имат добри познания по втори. Тъй като работните езици на Европейския омбудсман са английски и френски, владеенето им е основно изискване. Стажантите получават стипендия и финансова помощ за наем на жилище. Европейският омбудсман възстановява и разходите за транспорт за влак или самолет, но резервациите за билети трябва да бъдат одобрени предварително от институцията. Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят попълнена форма за кандидатстване, автобиография, мотивационно писмо, копие от дипломи, сертификати и лична карта, както и декларация за финансово състояние. Документите се изпращат до 30 април, за стажовете, които започват на 1 септември или 31 август, за стажовете, които започват на 1 януари.
Източник: Дневник.bg

Европейската агенция за основните права набира стажанти
Краен срок: 30 ноември, 31 май ежегодно
Агенцията на ЕС за основните права (FRA) предлага два пъти годишно платени стажове за период от три до пет месеца за млади дипломанти. Избираемите кандидати трябва да са граждани на страна членка на ЕС или страна със статут на кандидат за членство в съюза. Бъдещите стажанти трябва да имат завършено университетско образование към датата на кандидатстване. Изисква се също много добро владеене на поне два от официалните езици на общността. Не се допускат кандидати, които вече са имали обучение или са били наемани на работа в европейска институция. Стажовете се заплащат по 1000 евро на месец. На одобрените кандидати ще бъдат покрити разходите за път в началото и края на стажа. Предвидена е и специална добавка към заплащането за хората с увреждания, която може да достигне до 50% от основната сума.

Black Sea Trust for Regional Cooperation
Черноморски тръст за регионално сътрудничество

Краен срок: текущ
Черноморски тръст за регионално сътрудничество е публично-частно партньорство със седалище в Букурещ, което ще функционира в продължение на 10 години. За финансиране могат да кандидатстват НПО от Армения, Азербайджан, България, Грузия, Молдавия, Румъния, Турция, Украйна и Русия.
Поканата е за кандидатстване с проекти в три области:
– гражданско участие;
– трансгранично сътрудничество;
– сътрудничество изток – изток>.
Средно проектите се финансират с 18 000 щ.д. и са с продължителност до 12 месеца.

Конкурс за участие в Програмата на САЩ за ученици с високи постижения
Краен срок: 31 януари ежегодно
Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурс за участие в Програмата на САЩ за ученици с високи постижения (USAP). Тази програма дава възможност на талантливи ученици с изявени лидерски качества и принос към обществото, да се обучават в престижни университети в САЩ, независимо от финансовото им състояние.
Програмата е предназначена за ученици от 11 клас на държавните средно-образователни училища. Кандидатите трябва да имат високи академични постижения, силна мотивация и да се нуждаят от пълно или частично финансиране, за да могат да продължат образованието си в бакалавърски програми в САЩ.
Изисквания за участие в конкурса:
– да сте ученик в 11 клас на държавно средно-образователно училище
– да имате отличен успех
– да участвате активно в живота на училището и на общността
– да можете да докажете финансови затруднения
Документи за участие в конкурса:
– Попълнената апликационна форма
– Две есета (по едно от Група А и Група Б, стр. 3 на апликацията).
– Академична справка от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас и от първия срок на 11-ти клас, подписана от директора на гимназията и подпечатана с печата на училището.
– Копие от резултата (ако имате такъв ) от тестовете iBT TOEFL/SAT Reasoning Test/ SAT Subject Tests/ Cambridge AS , подпечатано от училището.
– Две препоръки.

Фондация Gottlieb Daimler и Karl Benz – стипендии за изследователи
Краен срок: 1 март и 1 октомври ежегодно
Могат да кандидатстват начинаещи докторанти. Кандидатите следва да не са над 30-годишни. Подкрепата е за не повече от 2 години.

Аceartinc, Канада, финансира артистични проекти на малцинствени групи
Краен срок: 1 август ежегодно
Канадска организация за културно разнообразие Аceartinc финансиран проекти на съвременни артисти и куратори, членове на маргинални общности като хомосексуалисти, транссексуални, местни жители на колонии и други различни общности. Приемат се индивидуални и колективни проекти в сферата на визуалните изкуства и медиите.
Документите за кандидатстване са автобиография, мотивационно писмо, предложение за проект, план-график на изпълнението, списък с необходимите технически условия, аудио или видео материал в зависимост от вида на артистичния проект.

Грантове за пътуване на Schwarzkopf Foundation
Краен срок: 15 март и 1 септември
Фондация Schwarzkopf предлага туристически грантове на млади хора, които желаят да разследват политически и културни събития в съседните европейски страни.
Има два вида безвъзмездни средства: класически пътни субсидии и InterRail Global Pass.
Класически безвъзмездни средства за пътуване: за немски граждани или европейци на възраст между 18 и 26 години, които планират проучвателно пътуване до Германия, до 550 евро.
InterRail Global Pass: за европейци на възраст между 17 и 25 години, които са живели постоянно в ЕС, GUS или Турция, InterRail Global Pass за 30 европейски страни, включително Турция, до 422 евро.

Стипендия Mummert в областта на икономическите, инженерните и природните науки
Срокове: Ежегодно между 1 септември и 1 ноември за период на обучение от началото на зимния семестър на следващата година
Фондация „Rochus und Beatrice Mummert“ насърчава бъдещи потенциални топ мениджъри от страните в Централна и Източна Европа в областта на икономическите, инженерните и природните науки. Програмата включва стипендия за период от 2,5 години за завършване на магистърско обучение в университета в Кьолн (Universit?t zu K?ln), в Германската Спортна Академия, Кьолн (Deutsche Sporthochschule K?ln) или в Техническия университет в Аахен, Германия (RWTH Аachen) и се предлага в сътрудничество с фондация Robert Bosch.

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia
Краен срок: текущ за проекти до 25 000 шв. фр.
Инициативата покрива следните дисциплини:
– Визуални изкуства
– Музика
– Литература и общество
– Театър
– Танц
– Интер- и мултидисциплинарни проекти
За проекти с бюджет до 25 000 швейцарски франка може да се кандидатства по всяко време на годината и минимум осем седмици преди събитието.
За проекти с по-голям бюджет, сроковете са 1 март, 1 юни, 1 септември и 1 декември всяка година.

Стаж в Съда на Европейските общности
Краен срок: 30 септември и 30 април всяка година
Всяка година Съдът на Европейския съюз предлага ограничен брой платени стажове с максимална продължителност от пет месеца. Стажовете обикновено се провеждат в Дирекцията за изследвания и документация, Информационната служба, Генералната дирекция за писмени преводи или Дирекция Устни преводи.

Стажове Интерпол, в Лион, Франция
Краен срок: Текущ
За да бъдат допустими за стаж в Интерпол, кандидатите трябва:
– да бъдат граждани на страна-членка;
– да са по-възрастни от 18 години;
– да бъдат включени в, или да са завършили акредитирана академична институция

Creative Europe Culture
Крайни срокове:
Проекти за европейско сътрудничество – малки и големи:
>> Втора покана – 01 октомври 2014
Европейските платформи:
>> Втора покана – 25 февруари 2015 г. (за двегодишни „рамкови споразумения за партньорство“)
>> Трета покана – 5 октомври 2016 г. (За четиригодишни „рамкови споразумения за партньорство“)
Европейски мрежи
>> Втора покана – 5 октомври 2016 г. (За четиригодишни „рамкови споразумения за партньорство“)
Литературни Проекти за превод
>> Втора покана – 1 февруари 2017 г.

 

Теми: Фондове