Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Само тук! Вижте всички възможности за обучение и финансиране през 2015 г.

Грантове за иновации в решаването на конфликти 

Краен срок: 16 март 2015 г. 
Berghof Foundation очаква проектни предложения, които адресират една от следните три теми:
а) сътрудничество с организации, виждани от другите като имащи радикални религиозни наративи в официални преговори и / или съвместни политически инициативи за изграждането на мира и държавата;
б) изследване на това как вътрешногруповите диалози или инициативи в рамките на религиозни общности (напр SunniSunni, будистки и т.н.) могат да помогнат за намаляване на пристрастия и да допринесат за процеса на приобщаващо преобразуване на конфликти;
в) разработване на новаторски нътрешногрупови инициативи за противодействие на религиозната мобилизация на омразата и изключване с акцент върху Германия.
Максималната продължителност на проекта е ограничена до 24 месеца. По-кратка продължителност на проекта е възможна.
Максималният размер на финансиране за проект е 50 000 евро. По-малки бюджети и ефективност на разходите се оценяват.

Social Innovation Tournament 

Краен срок: 21 март 2015 г. 
Започна набирането на кандидатури за новото издание на конкурса за социални иновации Social Innovation Tournament, който се организира за поредна година от Института на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Инициативата е насочена към кандидати от всички страни членки на Европейския съюз. Те могат да участват с проекти, свързани с борбата с безработицата, изолацията на общности в неравностойно положение и насърчване на достъпа до образование с помощта на нови технологии, нови системи и нови процеси. Целта на конкурса е да насърчава и подкрепя иновативни идеи и възможности от обществено значение, както и да създава социална стойност в борбата срещу маргинализацията. Класиралите се на първо и второ място ще получат парична награда, съответно от 25 000 и 10 000 евро.
Social Innovation Tournament е отворен за организации със стопанска и нестопанска цел, млади предприемачи, социални предприятелия и НПО-та, както и отделите по корпоративна социална отговорност на частни компании от всякакъв размер, държавни или местни правителствени организации и университетски общности. Кандидатурите, изпратени от средни училища и гимназии, също ще бъдат приемани.
Инициативата протича на два етапа, като в първия специално жури, съставено от експерти на ЕИБ, ще селектира до 15 проекта. Избраните кандидати ще бъдат поканени за участие в менторска програма, по време на която ще получат насоки за доразвиване на предложенията си. Във втория етап всички участници, достигнали до финала, ще трябва да представят и защитят проектите си пред жури от специалисти по социални иновации. Това ще се случи в рамките на заключително събитие, което ще се състои на 24 септември 2015 г. в Милано, Италия.
Тази година в надпреварата е предвидена и специална категория, в която могат да участват проекти, посветени на равните възможности с фокус върху хората с увреждания. Победителят в тази категория също ще вземе 25 000 евро.

Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ 2015 за младежи и девойки от 14 до 19 години 

Краен срок: 31 март 2015 г.
Община Бургас, Къща музей „Петя Дубарова”, Министерство на образованието и науката и Регионален инспекторат по образованието – Бургас обявиха Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2015 г.
Националният литературен конкурс „Петя Дубарова“ за художествена литература включва два раздела:
1. Поезия – до пет стихотворения (или цикъл стихотворения).
2. Проза – до три разказа.
Право на участие имат младежи и девойки на възраст от 14 до 19 години (в гимназиалната училищна степен – 9.-12. клас).
Телефон за справки: 056/81-41-10

V Ежегоден конкурс за инструменталисти, певци, композитори и диригенти 

Краен срок: 15 април 2015 г.
Фондация „Йордан Камджалов“ организира V-ти ежегоден конкурс за инструменталисти, певци, композитори и диригенти. Фондацията има за цел откриване, подпомагане и съдействие за развитието и реализацията на млади български дарования, и предоставя възможности за финансиране на участия в международни конкурси, майсторски класове, академии, фестивали и концертни изяви. Подкрепата на млади творци с потенциал за истински принос към изкуството е социалната визия на диригента Йордан Камджалов за дейна съпричастност към каузата на българската култура.
Кандидатите да попадат в някоя от следните категории:
– инструменталисти и певци – до 30 г. (родени след 1 юни 1985);
– композитори и диригенти – до 40 г. (родени след 1юни 1975).
2. Кандидатите да изпратят запис на две творби по избор, за композитори и 2 партитури.

НОВО: Национален конкурс за разказ на младежка тема – 2015 г. 

Краен срок: 30 юни 2015 г. 
През 2015 г., за осми пореден път, община Варна, дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, провежда Национален конкурс „Разказ на младежка тема”.
Право на участие в конкурса имат лица от 16 до 35 години.
Формат: до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12, с файлово разширение doc.
Всеки автор може да участва с един разказ.
Няма ограничение за участие с вече публикуван разказ.

Конкурс за есе на икономическа тема 

Краен срок: 31 март 2015 г. 
Клуб „Финанси“ към Икономически университет – Варна обявява за втора година конкурс за есе на икономическа тема. Инициативата е отворена за ученици и студенти, като темата за учениците е „Кариера на икономист в България – мит или реалност“, а за студентите – „Какви може да са причините за следващата икономическа криза“.
Обем: до 5 страници

Видеоконкурс: Какво означава за теб обединена Европа 

Краен срок: 10 април 2015 г.  
Европейската комисия обяви видеоконкурс на тема „Какво означава за теб обединена Европа?“ за млади хора (между 13- и 15-годишна възраст) от държавите — членки на ЕС, както и от държавите — кандидатки и евентуалните кандидатки от Югоизточна Европа.
Национално жури ще избере по един видеоматериал от всяка държава. Победителите ще бъдат поканени в Брюксел, където ще имат възможност да разгледат града и европейските институции и да се срещнат с млади хора от цяла Европа.
Сподели в едноминутен видеозапис какво означава за теб обединена Европа и участвай в кокурса!

Национален младежки конкурс за есе 2015 „Природата и човешката дейност“ 

Краен срок: 30 септември 2015 г.
Община Стара Загора, Народно читалище ”Родина 1860” – Стара Загора, Клуб „Млад писател” и вестник „Teen’s paper” организират Национален младежки конкурс за есе 2015 „Природата и човешката дейност“.
Конкурсът е в две възрастови групи:
– Първа група – до 13 години
– Втора група – до 18 години
Есетата ще бъдат приемани до 30 септември 2015 година на посочения в линка мейл.
Получените творби ще бъдат оценявани от тричленно жури.
И в двете възрастови групи ще бъдат номинирани най-добрите три литературни творби и ще бъдат раздадени поощрителни награди.
Награждаването ще стане в навечерието на 5 октомври – Ден на Стара Загора.

Осми национален конкурс за хайку на свободна тема 

Краен срок: 20 март 2015 г.
„Хайку клуб София“ обяви началото на Осмия национален конкурс за хайку на свободна тема.
Приемат се до 10 непубликувани хайку на адрес 17etaj@gmail.com

Седми конкурс за Националната литературна награда „Милош Зяпков” за издадена през 2014 година книга 

Краен срок: 30 март 2015 г.
Община Ракитово за седми път ще проведе конкурс за Националната литературна награда „Милош Зяпков”. Съучредители на Наградата са Съюзът на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Сдружението на писателите в град Пазарджик.
Желателно е три екземпляра от предложените за награда книги да се получат на адрес:
4640 гр. Ракитово
Секретар на Общината
За Националната литературна награда „Милош Зяпков”.

Пролетен лагер за момчета и момичета в приемна грижа и родни деца на приемни родители, 30 март – 7 април 2015, София 

Краен срок: 15 март 2014 г.
Националната асоциация за приемна грижа организира лагер за момчета и момичета от приемни семейства, както и за родни деца на приемните родители, навършили 14-годишна възраст.
Лагерът ще се проведе в базата на Центъра за подготовка на олимпийци към Министерството на образованието. Националната асоциация за приемна грижа, с финансовата подкрепа на Мтел, покрива всички разходи – транспортни разходи, нощувки, обяди, вечери. В рамките на осемте дни младежите ще имат възможност да участват в различни дейности, игри, да споделят опит и знания, както и да посетят кина, атракциони. Организаторите предвиждат и през тази година участници в лагера да се срещнат със служители на Мтел, да прекарат с тях време, в което да се запознаят с професиите и хобитата им.

Конкурс за най-добър мултимедиен проект на тема „Космически мечти” 

Краен срок: 3 април 2015 г. 
Във връзка с 12 април – Световен ден на космонавтиката, Астрономическа обсерватория при ОП „Младежки център”, гр. Хасково, обявява конкурс за най-добър мултимедиен проект на тема „Космически мечти”. През 2015 г. конкурсът е посветен на 50 години от първото излизане на човек в открития Космос, осъществено от Алексей Леонов на 18 март 1965 г.
Участници могат да бъдат ученици от 5 до 12 клас, индивидуално или в екип (при екип наградата е една за екипа).
Възрастови групи: – I група – 5 – 8 клас; – II група – 9 – 12 клас.
Насоки за теми:
– Постижения и рекорди при излизането на хора в открития Космос;
– Опасности и влияние на открития Космос върху човека;
– Технически съоръжения, оборудване и екипировка;
– Специални мисии;
– Бъдещи проекти и предизвикателства; …
Има още много интересни факти, за които можете да ни разкажете…
Ще бъдат поощрявани такива проекти, които съдържат малко известна и любопитна (но не сензационна и недостоверна) информация.
Вид на проекта:
– компютърна презентация – до 30 слайда;
– мултимедиен филм – до 10 мин.

Награда на World Habitat за решения в областта на жилищното настаняване 2015/16 

Краен срок: 30 април 2015 г.
Наградите отличават иновативни, устойчиви решения на ключови жилищни предизвикателства пред общностите по целия свят. Фондация за строителство и социални жилища ще отличи проекти, които предоставят практически решения за текущи жилищни нужди и проблеми.

Национален литературен конкурс за поезия „Биньо Иванов“ 2015 

Краен срок: 24 април 2015 г. 
Читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил обявява Девети национален литературен конкурс за поезия „Биньо Иванов” – Кюстендил, 2015. Съорганизатори са Община Кюстендил и Информационен център Европа Директно – Кюстендил. Литературният конкурс е ежегоден и се провежда през месец май, под патронажа на кмета на Община Кюстендил. В него могат да участват автори от цялата страна.
Целта на конкурса е да продължи ярката литературна традиция на гр. Кюстендил, за чието обогатяване и развитие има безспорен принос творчеството на Биньо Иванов – поетът, свързал трайно съдбата си с този град.
Координатор: Благой Ранов.
Творбите /до три непубликувани стихотворения, в четири екземпляра/ трябва да бъдат изпратени най-късно до 24 април 2015 г. на следния адрес:
2500 гр. Кюстендил, ул. “Отец Паисий” 11
Читалище „Братство 1869” /за литературния конкурс/
или по електронната поща на адрес: chitalishte@bratstvokn.org като прикачен файл във формат doc или rtf

Международен фолклорен конкурс „Пауталия“ 2015 

Краен срок: 19 юни 2015 г. 
Деветият международен фолклорен конкурс “Пауталия” – 2015, ще се проведе от 26 до 28 юни 2015 г. и се организира под пaтронажа на кмета на Община Кюстендил.
Художествен директор – Людмила Христова.
Технически директор – Илиана Кирилова.
Цел: Да даде поле за изява на фолклорни състави и изпълнители от различни държави, които да покажат богатството на своя фолклор; да съхрани и популяризира българското народно творчество и да покаже неговото достойно място сред другите народи.
Конкурсът е включен в Програмата за подпомагане на деца с изявени дарби на Министерство на културата, по която ще бъдат отпуснати 3 едногодишни стипендии за индивидуални изпълнители по народно пеене от 15- до 17-годишна възраст.
Конкурсът се провежда в рамките на три дни.

Международен конкурс за класическа китара “Акад. Марин Големинов” 2015 

Краен срок: 30 март 2015 г.
Международният конкурс за класическа китара “Акад. Марин Големинов” се организира ежегодно през месец април под патронажа на кмета на Община Кюстендил. Художествен директор на конкурса е Иван Андонов.
Конкурсът е включен в програмата за подпомагане на даровити деца в България.
Деветнадесетото издание ще се проведе от 1 до 4 април 2015 г. в гр.Кюстендил. В конкурса могат да участват всички желаещи китаристи от страната и чужбина, подали анкетна карта за участие в определения срок и състезаващи се като участници в следните възрастови групи:
I група – до 12 г.
II група – до 15 г.
III група – от 15 до 18 г.
IV група – над 18 г.
V група – “Свободна сцена на солиста”
VІ група – “Китара +”
VІІ група – “Камерна музика”
VІІІ група – “Китарни ансамбли и оркестри”

Национален литературен конкурс на тема: “По следите на едно писмо в бутилка” 

Краен срок: 20 март 2015 г.
В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години, разделени в три възрастови групи: 7 – 10 години, 11 – 14 години, 15 – 16 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби (разказ, приказка, стихотворение) специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 машинописни страници и да бъдат изпратени в печатен вид или на e-mail.
Компетентно жури ще оцени творбите.
Ще бъдат раздадени много награди.
Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник.
Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст(навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти,
изпратете на адрес:
8800 гр. Сливен
ул. “Никола Карев” № 1
Регионална библиотека “Сава Доброплодни”
(за литературния конкурс)
или на e-mail: reglibsliven@iradeum.com
тел. за справки: 044/62 24 41; 62 39 70

Детски фолклорен фестивал „Дай, бабо, огънче!“, 30 май 2015 

Краен срок: 9 май 2015 г. 
Изпълнителите ще бъдат оценявани от компетентно професионално жури – изтъкнати фолклористи, етнолози, музиканти, хореографи Участниците се разделят в възрастови групи:
– Първа група – от 4 до 10 години;
– Втора група – от 10 до 17 години
При групите възрастта се определя от възрастта на повечето участници.
Във всяка категория и възрастова група се присъждат: Първо, Второ, Трето място
Допълнителна информация: 0893314115 Йорданова; 0886160994 Георгиева

Второ фолклорно надиграване за любителски клубове „Приятели чрез танца“, Перник 2015 

Краен срок: 16 май 2015 г. 
Право на участие имат всички клубове от страната, изучаващи български народни хора.
Участниците следва да не са професионалисти.
Не се изисква участниците да са облечени във фолклорни костюми.

ІХ-ти национален ученически конкурс “Куба – далечна и близка” 

Краен срок: 30 април 2015 г.
ІХ-то издание на Националния ученически конкурс „Куба – далечна и близка“ е под мотото: „Героите на Куба“.
Цел на конкурса е децата в България да научат повече за приятелска Куба и за връзките между българския и кубинския народ; младите хора от двете страни да се опознаят взаимно помежду си.
Кандидатите следва да са ученици до 18 години, живеещи в България или чужбина, и да попадат в някоя от следните възрастови групи:
– от I до IV клас;
– от V до VIII клас;
– от IX до XII клас.
Желаещите могат да участват с написани на български или на испански език писмени работи, в следните жанрове:
– проза (разкази, съчинения, есета);
– поезия (стихове);
– реферати;
– мултимедийни формати (презентации и видео материали);
– рисунки.
Творбите на децата от първата възрастова група ще бъдат приемани написани и на ръка, за останалите две групи изискването е да бъдат напечатани и по възможност представени на електронен носител.
Участието в конкурса е индивидуално.

Шести международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ 

Краен срок: 16 април 2015 г. 
Фондация Еврика, Образцово Народно читалище „Заря-1858”р Компютърна школа „Вале“ – Хасково организират Шести международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ под патронажа на евродепутата Мария Габриел.
Целта на конкурса е децата и младите хора:
– да открият магията на дигиталната графика и живопис;
– да нарисуват света през своите очи;
– да предадат своите чувства,настроения и вътрешни изживявания;
– да ни накарат да усетим силата на детското въображение.
Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 5 до 27 години, в девет възрастови групи.
Изисквания към рисунките:
1. Да са изработени на графична програма по избор ( например : Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand, и др.);
2. Да не се вмъкват готови обекти или картинки;
3. Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори.
Изисквания към колажите:
1. Да са изработени с програма по избор;
2. Да се комбинират едно или повече фотографски изображения с текст, рисунки или друг вид художествени елементи.
Всеки участник може да участва със 3 свои творби във всяка категория.

The Geneva Challenge 2015 – Международно състезание за специализанти по напредъка към целите за развитие: Обратната миграция 

Краен срок: 30 април 2015 г. 
Graduate Institute Geneva кани екипи от 3-5 приети магистри от всяка точка на света, да участват в Geneva Challenge 2015. Екипите трябва да определят едно предизвикателство, произтичащо от завръщащите се мигранти; да създадат интердисциплинарен теоретичен анализ как това се отразява на социалното или икономическото развитие в определен контекст; и да предложат иновации в политиките, практиките, процесите или технологичните нива, които превръщат предизвикателството във възможност за развитие.

Стажове в Institute for European Global Studies, Университет в Базел, Швейцария 

Краен срок: 15 май 2015 г.
Институтът за европейски глобални проучвания ще приеме 3 гостуващи стипендианти (за три месеца през учебната година 2016 г.) в рамките на европейските глобални проучвания с фокус върху “ Scaling Regions“. Стипендиантите ще се възползват от отличните академични условия и обмен с международни колеги.

10-месечни стажове във FMO 

Краен срок: 16 март 2015 г.
Финансовият механизъм (FMO) на Европейското икономическо пространство предлага 10-месечни стажове за висшисти, които искат да научат повече за управлението на грантове.
Целта на стажа е да даде на младши държавни служители и други квалифицирани кандидати възможности за обучение и запознаване с работата и функциите на FMO.
Обучаемите ще бъдат ангажирани в конкретна сфера в зависимост от научната сфера на специализация, лични предпочитания и професионални цели:
– Правна
– Финанси
– Съобщение
– Резултати и оценка
– Секторна
– Страна
Избраните стажанти ще се присъединят към FMO на 1 септември 2015 г. Стажът ще продължи до 30 юни 2016 г.

Програма за бъдещи лидери, 3-4 юни 2015, Брюксел, Белгия 

Краен срок: 18 март 2015 г.
Европейската комисия организира програма Бъдещи лидери, където младите лидери ще имат решаващата дума и ще играят активна роля в борбата срещу бедността. Всички разходи са покрити за участието ви в Брюксел.
Могат да участват млади хора на възраст 21-16 години от цял свят.

Establishing a European Union Human Rights Defenders Mechanism 

Краен срок: 12/03/2015 
The global objective of this Call for Proposals of the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) is the establishment of a EU comprehensive human rights defenders mechanism addressing the most difficult situations faced by human rights defenders in the world and providing support to the local actors who strive to promote and defend them.
The specific objectives of this Call for Proposals are:
(i) to ensure a stable and comprehensive EU support to HRDs; (ii) to manage the EU temporary relocation initiative (iii) to strengthen the coordination between HRDs initiatives and actors supported by EIDHR.
Priority 1: Focusing on the most difficult situations and the most vulnerable HRDs
Priority 2: Providing urgent, medium and long term support to HRDs
Priority 3: Ensuring coordination and outreach

International Master in European Project Planning and Management 

Краен срок: 19 юни 2015 г.
Целта на международната магистратура по планиране и управление на европейски проекти е да предостави на участниците умения успешно да работят в областта на европейското сътрудничество, чрез използването на средства за финансиране, предоставени от Европейската Комисия.

EPSA 2015 – Европейска награда за публичния сектор 

Краен срок: 17 април 2015 г.
Под надслова „Публичният сектор като партньор за по-добро общество“, EPSA 2015 ще покаже и възнагради добри практики от европейския публичен сектор, в които публичните администрации са партньори в съвместно проектиране и съвместно управление на предоставянето на обществени услуги, иновативно управление на знанието и лидерство в подходи, както и оптимизиране на управлението на публичните средства.
EPSA 2015 г. е открит за европейските институции в публичния сектор от всички административни нива, както и предприятия от публичния сектор, агенции и публично-частни партньорства. Водещият кандидат трябва да е институция в публичния сектор или орган.

Global Entrepreneurship Summer School, 15 – 25 септември 2015, Мюнхен, Германия 

Краен срок: 31 март 2015 г.
Лятното училище за глобално предприемачество подкрепя студенти, които са силно ангажирани с решения на трудните проблеми на нашето глобално общество. Търсят се хора, които са ангажирани с мира и които поемат отговорност за подобряване на нашето глобално общество, без значение от пол, раса, религия или националност, които имат.

Конкурс за участие в созополските семинари по творческо писане 2015 

Краен срок: 20 март 2015 г., 22:00 ч.
Фондация „Елизабет Костова” обяви своя осми годишен летен семинар по творческо писане, който ще се проведе в периода 18-22 юни 2015 г. в античния Созопол, България. Програмата на семинара включва интензивни всекидневни уъркшопове по творческо писане, дискусии под формата на кръгли маси, лекции, изнесени от гост-лекторите, и литературни четения на преподавателите и участниците в програмата. За участие в семинара могат да кандидатстват писатели от България и от англоговорящи страни, включващи, но неограничени до Великобритания и САЩ. До участие ще бъдат допуснати общо десет кандидати, които ще получат стипендии.
Събитията ще продължат в София между 22-24 юни 2015 г. като част от СтолицаЛитература, годишна литературна програма, организирана от фондация „Елизабет Костова“ в българската столица.
Петима кандидати, пишещи на английски език, и петима кандидати, пишещи на български език, ще получат стипендии за участие в програмата. Стипендията включва такса-участие, храна, настаняване и пътни разходи, които ще бъдат покрити от фондация „Елизабет Костова“.

Награда за журналистическа смелост 

Краен срок: 15 март 2015 г.
Награда за журналистическа смелост на Международна женска медийна фондация почита жените журналисти, които се отличават със своята необикновена смелост.
номинираните за Наградата могат да бъдат на жени пълен работен ден или на свободна практика, репортери, писатели, редактори, фотографи или продуценти от която и да е страна.

Кандидатствайте за Лаборатория за младежка активност 

Краен срок: не е посочен
Фондация „Астика“ организира обучение за младежи (от 15 г. до 30 г. възраст), по проект „Лаборатория за младежка активност“. Темите на обучението са: лидерство за промяна, работа в екип, работа с местните власти, общности и медии, участие в младежки консултативни органи; структурен диалог при изготвяне на общинските планове за младежта и форми на активно гражданско участие. В обучението ще бъдат приложени всички методи на неформалното обучение, както новия иновативен метод „Solve by talk“. Всички участници ще получат сертификат и възможност за последваща подкрепа и консултация за младежко участие.
На участниците се осигурява нощувка, храна и материали. Възстановяват се пътните разходи от местоживенето до мястото за обучение.
Проект „Лаборатория за младежка активност” на фондация „Астика” се осъществява в партньорство със сдружение „АСУ Делфи” на територията на 10 пилотни общини:Бургас, Царево, Сунгурларе, Руен, Сливен Котел, Елхово , Ямбол, Стара Загора и Казанлък. Проекта се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Обученията са с продължителност до 4 дни, по-долу е посочена началната дата и за участниците от коя община е обучението):
12 март 2015 – Ямбол и Елхово
26 февруари 2015 – Бургас и Царево
5 март 2015 – Руен и Сунгурларе
26 март 2015 – Сливен и Котел
19 март 2015 – Стара Загора и Казанлък

Фонд „Условия на труд“ 

Краен срок: текущо
Право да кандидатстват за финансиране на проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите; разработване и издаване на учебни и информационни материали и организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд имат всички физически и юридически лица, отраслови, браншови, регионални и областни съвети по условия на труд.
Финансирането се осъществява чрез възстановяване до 30 на сто от одобрените и действително направени разходи по проекта с който се кандидатства.
Максимален размер на средствата за финансиране от фонда: до 30% от одобрените и действително извършени разходи за реализиране на проекта, но не повече от 100 000 лв.

Програма „Творческа Европа“ 

Програма „Творческа Европа“ замени програмите Медия, Медия Свят и Култура, които функционираха в периода 2007-2013 г. Филтрирайте, като в Status посочите Open, за да видите актуалните централизирани конкурси по програма „Творческа Европа“.

Програма „АртФотоФонд“ 

Краен срок: текущ
“АртФотоФонд” е програма за професионална фотографска подкрепа на иновативни проекти в обществена полза чрез а) тяхното фото заснемане и представяне на широката общественост по един творчески и провокативен начин, и/ли чрез б) включването на фотографското изкуство в самата творческа концепция, в случая на интердисциплинарни културни проекти.
Целта на АртФотоФонда е да подпомага визуалното представяне (чрез фотографии) и популяризиране на идеите и проектите с обществена значимост на организации и граждански инициативи от сферата на културата и изкуствата, образованието, спорта, опазването на околната среда и др.
Всеки проект/ идея, кандидатствал и спечелил подкрепа от АртФотоФонда, получава безвъздмезно (безплатно) заснемане – в рамките на до 3 дни – на събитието по проекта или на други пряко свързани с реализацията му дейности, нуждаещи се от фотографски услуги/ участието на арт фотограф в цялостната концепция. Като краен резултат, одобрените проекти получават пакет от професионално заснети и обработени фотографии с разпознаваемия почерк и стил на фотографа, както и споделяне и популяризиране на договорена селекция от снимките през каналите на фотографа.

“Добротворчество“ – национален конкурс за млади музиканти, художници, писатели и младежи в затруднено финансово положение 

Краен срок: различен за всяка категория
Организатори: Конкурсът се организира съвместно от Милостив – платформа за благотворителност и социална дейност,Фондация Благородна Бадева, Сдружение за Модерна Култура и Васка Глушкова.
Период: 16 октомври 2014 г. – 18 април 2015 г.
Конкурсът е разделен на четири категории за: – млади музиканти между 14 и 25 години Краен срок за кандидатстване 05.03.2015
– млади художници, между 16 и 29 години Краен срок за първи кръг 31.01.2015
– млади писатели между 16 и 26 години Краен срок за кандидатстване 20.01.2015
– младежи между 18 и 21 години, които желаят да учат висше образование, но са в затруднено финансово положение. Краен срок за кандидатстване 28.02.2015
Целта е да бъдат подпомогнати младите хора в творческите им търсения като им се предоставят възможности за изява, финансова помощ, форум за споделяне на идеите им и за преосмисляне на мисията си като творци.

Конкурс за финансиране на проекти на тема: “Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти” 

Краен срок: 13 март 2015 г. 
Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: “Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти ”.
Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица – държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.
Максималният размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва:
Компонент 1 – осигуряване на външен достъп до обект – до 12 000 лв.;
Компонент 2 – приспособяване на вътрешна среда на обект – до 15 000 лв.;
Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.

Entrepregirl 

Краен срок: 13 март 2015 г.
Конкурсът е отворен за момичета на възраст от 16 до 25 години.
Mомичета с интерес към предприемачеството, технологиите и иновациите и с желание да стартират своя компания стимулира за втора поредна година конкурсът Entrepregirl.
Наградата Entrepregirl включва стипендия за обучение в алтернативната ЕмБиЕй (aMBA) програмана Бизнес института за предприемачи (The Business Institute), едногодишно бизнес менторство и едногодишно членство в Български център на жените в технологиите.

Национална литературна награда за български роман на годината „13 века България“ 2015 за български романи, издадени през 2014 г. 

Краен срок: 13 март 2015 г.
През месец май Национален дарителски фонд „13 века България“ ще връчи за четвърти пореден път Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“.
Участие в конкурса могат да вземат български романи, издадени през 2014 г. Романите ще бъдат предоставени на комисия, определяща шестимата финалисти, от които ще се излъчи лауреата на наградата.
Крайният срок за предоставянето на книгите в 6 екземпляра е 13 март 2015 г., в административната сграда на фонда на адрес:
София 1421 , кв. „Лозенец“, пл. „Проф. Васил Геров“ №1.

The Economist Video Contest 

Краен срок: 15 март 2015 г.
Видеоконкурсът на The Economist има за цел да пренесе съдържанието на списанието чрез кратки клипове до 14 – 17-годишните.
Режисьорите могат да използват анимация, графики, документален стил и други, за да създадат съдържание, което да ангажира ученици от гимназиалния курс. Видеата трябва да са дълги от 3 до 5 минути и трябва да се съсредоточат върху обект, обхванат от The Economist в една от следните области: политика, финанси, международни отношения или технология.

Конкурс за иновации Imagine Cup на Microsoft 

Краен срок: 15 март 2015 г.
Imagine Cup е глобален конкурс за най-добър нов иновативен софтуер и печелившият отбор ще прибере 50 000 щатски долара. Създайте проект за десктоп или таблет, използвайки Windows, или мобилен проект, използвайки Windows Phone, или проект на браузър, използвайки Windows Azure, и можете да спечелите на Световните финали на Imagine Cup в Сиатъл 2015 г.
Типовете конкурси са:
– Конкурс за игри
– Иновации
– Световно гражданство
В конкурса може да участва всеки ученик/студент над 16-годишна възраст.

Дванадесети Конкурс за студентско есе на Българската Макроикономическа Асоциация на тема „Икономика с дефлация: дълг, конкурентоспособност и растеж“ 

Краен срок: 16 март 2015 г.
В конкурса могат да участват всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по отношение на българската и/или световната икономика; използване и цитиране на подходяща литература (особено книги); оригиналност в стила; убедителност на изложението.
Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения. Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация.
Победителят ще получи еднократна стипендия за обучение в размер на 750 лв.

ДАЗД обяви конкурс за членове на Съвета на децата от 14 области 

Краен срок: 16 март 2015 г.
Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обявява конкурс за избор на нови членове на Съвета на децата от областите: Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Смолян, София-град, Търговище и Хасково. Смяната се налага поради изтичане на 2-годишния мандат или навършване на пълнолетие на досегашните представители на младите хора от тези региони.
Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
– да са под 18 години;
– да са активни и креативни;
– да са отговорни и толерантни;
– да имат умения да се ангажират с обща кауза;
– да мотивират и обединяват връстниците си;
– да защитават общите интереси и ценности, а при проблеми – да предлагат решения.

VINNMER Marie Curie Incoming Fellowships 

Краен срок: 17 март 2015 г.
Целта на поканата е да укрепи възможностите за квалификация на международни изследователи чрез увеличаване на възможностите за мобилност и работа в шведски организации-домакини.

Финансиране за малки и средни предприятия 

Краен срок: 18 март, 17 юни 2015 г., 17 септември, 16 декември 2015 г.
Oценка на техническата осъществимост и пазарен/търговски потенциал на иновация, която предприятието иска да разработи и комерсиализира.
Продължителност: 6 месеца Размер на безвъзмездната помощ:
Размерът зависи от типа проект, за който се кандидатства:
Проекти от Фаза 1 (Оценка и проучване за осъществимост) се финансират с обща сума до 50 000 евро и до 70% от общите разходи по проекта;
Проекти от Фаза 2 (Разработване на иновации и демонстрационни цели) се финансират в рамките на 500 000 до 2 500 000 евро и до 70% от общите разходи по проекта;
По проекти от Фаза 2 ще се финансират: Иновационни проекти, подкрепени от подробно разработени бизнес планове. Това включва: разработване на протототипи, дизайн, тестване и изпитване, демонстрации, раработване на пилотни линии, както и други дейности, насочени към довеждане на иновацията до инвестиционна фаза и реализация на пазара.
Продължителност: 1-2 години
И по двете фази се финансират проекти, които следва да попадат в някоя от изброените тематични области (общо 13 на брой).
Кой може да кандидатства: Най-малко едно малко или средно предприятие.

Програма “Мобилност” 

Краен срок: 18 март 2015 г.
Национален фонд „Култура” обявяви І сесия, 2015 година, на конкурс по програма за културни контакти „Мобилност”.
Конкурсът е за финансиране на:
– участия в международни, национални и локални културни форуми на представители на българската култура и изкуство;
– посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата.

H2020 INSO-10-2015-1 SME business model innovation call for proposal 

Краен срок: 18-03-2015 17:00:00 (Brussels local time);17-06-2015 17:00:00 (Brussels local time);17-09-2015 17:00:00 (Brussels local time)
The specific challenge addressed by this topic is to enable SMEs – in traditional sectors, such as manufacturing industries, in sectors of particularly rooted in Europe’s history such as cultural heritage as well as in new sectors including different services and creative industries, and the social economy – to innovate and grow across traditional boundaries, through new business models and organisational change. The international dimension is included. For instance, this can involve drawing on successful business models in different sectors in the global market, and developing them for use by European SMEs in the same or different sectors. It can also involve reverse innovation in business models, where models initially created in Europe and becoming successful elsewhere, are supported to return to Europe. For business model innovation in the broad area of food, it is foreseen to organize several events in the autumn of 2015 within an appropriate European level forum. Of par ticular importance for the new business models will be user-oriented services, cultural heritage related services, social services and tourism.
Total Call Budget € 26,557,000

COSME Call for proposal Cooperation with the European Trade Promotion Organisations 

Краен срок: 19 март 2015 г.
Aims of the call is to achieve:
– a gradual development of co-operation projects with the national Trade Promotion Organisations, as well a strengthening of the European Trade Promotion Organisations network;
– a closer collaboration with EU Member States and their Trade Promotion Organisations in the framework of the Missions for Growth and other internationalisation activities of the European Commission.
This action includes three strands:
1. To enhance cooperation among the trade promotion organisations and with the European Commission (setting up a European agenda);
2. To assist to the organisation of future Missions for Growth and their follow up via the network of national trade promotion organisations;
3. To develop of a web-based instrument that can be of use to both national trade promotion organisations and the European Commission in order to map the international trade promotion activities inside and outside the EU.

Национален конкурс за поезия „…и мисля аз, че ти си Тя!” 2015

(“Обичам те” – Пейо К. Яворов) 
Краен срок: 20 март 2015 г.
Организатори: Национален литературен музей, Община Чирпан, Община Елена, Къща музей „Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан, НЧ “Просвета 1888 г.” – гр. Поморие, Исторически музей – Добрич, Къща музей “Димчо Дебелянов” – гр. Копривщица, и Фондация „Яворов”.
Регламент: Представените стихове да бъдат на любовна тема – до 3 стихотворения от участник. В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас от цялата страна.
Към творбите да бъде добавена информация за участника в конкурса:
трите имена на автора, училище, клас, адрес, телефон за връзка и електронна поща.
Авторите да представят по два екземпляра от своите творби.
Журито е в състав: председател Ивайло Диманов и членове: Ина Иванова и Мария Донева.
На отличените ще бъдат връчени грамоти и награди.
Адрес за получаване на стиховете:
6200, гр. Чирпан
ул. “Крачолови” № 26
Къща музей “Пейо К. Яворов”
за конкурса “…и мисля аз, че ти си Тя!”
или на e – mail: javorovch@abv.bg
Тел. за справка: 0416/ 94019

Поетичен конкурс „Белоцветните вишни” 2015 

Краен срок: 20 март 2015 г. 
Сдружение „Вишнев цвят” – Казанлък със съдействието на Община Казанлък организира Конкурс за поезия 2015 „Белоцветните вишни”. Конкурсът е явен, на тема „Белоцветните вишни”. Право на участие с едно непубликувано стихотворение имат всички автори от България и чужбина, при условие, че са навършили осемнадесет години и стихотворението е на български език.
Творбата трябва да бъде придружена от данни за участника: имена, дата на раждане, адрес, телефон и e-mail за връзка.
Стихотворенията ще бъдат оценявани от независимо тричленно жури, а резултатите ще бъдат обявени на 17 април 2015 г. по време на Празниците на цъфналите вишни, когато ще бъде и награждаването на отличените автори. Наградите са парични и предметни.
Желателно e авторите да присъстват на поетичния празник, за който ще бъдат уведомени допълнително!

Конкурс за участие в Созополски семинари по творческо писане, 18-22 юни 2015 

Краен срок: 20 март 2015 г., 22:00 ч.
Програмата на семинара включва интензивни всекидневни уъркшопове по творческо писане, дискусии под формата на кръгли маси, лекции, изнесени от гост-лекторите, и литературни четения на преподавателите и участниците в програмата. За участие в семинара могат да кандидатстват писатели от България и от англоговорящи страни, включващи, но неограничени до Великобритания и САЩ. До участие ще бъдат допуснати общо десет кандидати, които ще получат стипендии.

Национален литературен конкурс “По следите на едно писмо в бутилка” за деца и юноши на възраст от 7 до 16 години 

Краен срок: 20 март 2015 г.
Организаторите на XVII Национален фестивал на детската книга, който ще се проведе в гр. Сливен от 11 до 13 май 2015 г. oбявиха Национален литературен конкурс на тема: “По следите на едно писмо в бутилка”.
В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години, разделени в три възрастови групи: 7-10 години, 11-14 години, 15-16 години.
Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби (разказ, приказка, стихотворение) специално създадени за конкурса.
Творбите да са с обем до 5 машинописни страници и да бъдат изпратени в печатен вид или на e-mail.

Фондация „Радостина Константинова” обяви конкурс за стажант в „Ню Йорк Таймс Интернешънъл” 

Краен срок: 20 март 2015 г.
Фондация „Радостина Константинова” обявява конкурс за млади журналисти за едномесечен стаж в бюрото на „Ню Йорк Таймс Интернешънъл” в Лондон. Той се организира за трета поредна година, като всички разходи по престоя и пътуването се поемат солидарно от Фондацията и „Ню Йорк Таймс Интернешънъл”.
Кандидатите трябва да са не по-възрастни от 27 години, да знаят английски и да имат интерес към разследващата журналистика. За участие в конкурса те трябва да изпратят 3 от най-добрите си публикации, CV и мотивационно писмо.

Награда за млад учен Danubis 

Краен срок: 20 март 2015 г. 
Наградата има за цел да подкрепи научната работа и таланта на младите изследователи и повишаване на видимостта на научната общност в региона. Наградата насърчава младите учени да се включат в научното проучване на многостранните въпроси, конкретно свързани с региона на река Дунав.
Тази награда ще бъде предоставена на 14 млади учени – по един във всяка страна, която е част от стратегията на ЕС за региона на река Дунав (Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Молдова, Черна гора, Сърбия, Словашки република, Словения, Румъния и Украйна).
Награди: 1200 евро за всеки един награден.

Стаж в БиБиСи – Лондон 

Краен срок: не е посочен
Стажът е в World Service Group на БиБиСи, 4-седмичен и е в периода 02 март – 27 март или 22 юни -17 юли.
Трябва да имате навършени 18 години и да владеете говоримо и писмено английски и един от следните езици:
арабски, азербайджански, бенгалски, бирмански, Китай (мандарин и кантонски), дари, френски, киняруанда / кирунди, кисвахили, киргизки, хауса, хинди, индонезийски, непалски, пущу, персийски, португалски, руски, синхалски, сомалийски, испански, тамилски, тайландски, турски, украински, урду, узбекски, виетнамски.

Конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. 

Краен срок: 17.30 часа на 23.03.2015 год. – за проекти със социална насоченост; 17.30 часа на 24.04.2015 год. – за проекти със стопанска насоченост 
Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.
Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Laureate Global Fellowships за социални предприемачи на възраст 18-29 години 

Краен срок: 25 март 2015 г.
Всяка година, Youth Action Net избира 20 млади социални предприемачи да участват в Laureate Global Fellowship чрез уникално партньорство между Sylvan/Laureate Foundation и Международната младежка фондация.
Стипендиантите следва да са учредители или съ- учредители на съществуващи предприятия с най-малко една година от въздействие.
Стипендиантите следва да са постигнали положителна промяна в своите общности, чрез своите иновативни подходи, и способността си да мобилизират своите връстници и членове на общността в подкрепа на своите виждания за социална промяна. Стипендиантите придобиват лидерски умения и задълбочат своето въздействие чрез динамичен, целогодишен учебен опит.
Обучението ще се проведе от 2 до 8 октомври 2015 г. във Вашингтон, DC.

Дейности по програма „Жан Моне“, Програма Еразъм+ 

Краен срок: 26 март 2015 г.
Дейностите по програма „Жан Моне“, част от Програма Еразъм+ имат за цел да насърчават високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на Европейския съюз в световен мащаб. Тези действия са насочени също така към диалог между академичната общност и лицата, определящи политиката, с цел подобряване на управлението на политиките на ЕС. Изследванията на Европейския съюз включват изучаването на Европа в нейната цялост, със специален акцент върху вътрешните и външните аспекти на процеса на европейската интеграция. Тази дисциплина обхваща и изучаването на ролята на ЕС в глобализирания свят и за популяризирането на активното европейско гражданство и междукултурния диалог. В рамките на програма „Жан Моне“ се предоставя възможност за финансиране на следните дейности:
1. Модули „Жан Моне“ (преподаване и научни изследвания);
2. Катедри „Жан Моне“ (преподаване и научни изследвания);
3. Центрове за високи постижения „Жан Моне“ (преподаване и научни изследвания);
4. Подкрепа по програма „Жан Моне“ за институции и сдружения;
5. Мрежи „Жан Моне“ (политически дебати с представители на академичната общност);
6. Проекти „Жан Моне“ (политически дебати с представители на академичната общност)

Творческа Европа Медиа: Схема за подкрепа на видео игри 

Краен срок: 26 март 2015 г.
Схемата за подкрепа на видео игри е насочена към европейски продуцентски компании с доказан опит, които искат да развият концепция или проект за видео игра за търговско разпространение, независимо на каква платформа и по какъв начин.

Национален конкурс „Възкресение Христово” – 2015 

Краен срок: 28 март 2015 г. 
Синодалният Културно-просветен отдел обявяви НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО” – 2015 в следните категории:
– изобразително изкуство
– литература (поезия и проза)
– фотография
В Конкурса могат да се включат деца от 3-та и 4-та група на детските градини и ученици от 1-ви до 12-ти клас.
Творбите трябва да са посветени на православния християнски празник Възкресение Христово – Пасха.

XIX международен конкурс за класическа китара, 1 – 4 април 2015, Кюстендил 

Краен срок: 30 март 2015 г.
Международният конкурс за класическа китара “Акад. Марин Големинов” се организира ежегодно през месец април под патронажа на кмета на община Кюстендил. Художествен директор е Иван Андонов, технически директор – Юлиян Русев.
Деветнадесетото издание ще се проведе от 1 до 4 април 2015 г. в град Кюстендил. Конкурсът е включен в Програмата за подпомагане на даровити деца в България.
В конкурса могат да участват всички желаещи китаристи от страната и чужбина, подали анкетна карта за участие в определения срок и състезаващи се като участници в следните възрастови групи:
I група – до 12 години
II група – до 15 години
III група – от 16 до 18 години
IV група – над 18 години
V група – „Свободна сцена на солиста“
VI група – „Китара+“
VII група – „Камерна музика“
VIII група – „Китарни ансамбли и оркестри“
По решение на журито във всяка група ще бъдат присъдени по три специални награди. Най-успешно представилият се китарист получава “Голямата награда” на конкурса – картина от известен кюстендилски художник.
Китаристите от Детските музикални школи се състезават в съответните възрастови групи, отделно от учениците от музикалните училища.
Спечелилите първи награди от конкурса през 2014 г. нямат право да участват в същите групи.
Тегленето на жребий за участие в І, ІІ, ІІІ и ІV група ще се извърши на Тържественото откриване, а за останалите групи преди конкурса за съответната група.

Отворена покана: second hand goatmilk 2015 

Краен срок: 30 март 2015 г.
Към представители на всички области на изкуствата, пишещи, психотерапевти, изследователи, историци, учители, студенти
Предложете своята идея за работилница, презентация, артистична работа по темата SECOND HAND.
Идеята трябва да може да бъде развита на място в с. Бела Речка и да включва местните хора.
Специално жури ще избере една идея, която ще бъде реализирана и представена в рамките на фестивала на спомените GOATMILK 2015 (22-24 май).

Cross-regional grants competition 

Краен срок: 30 март 2015 г.
Имате ли идея за проект, който може да доведе до положителна промяна в общностното равнище не само в собствената ви страна, но в друг регион? Може ли вашият проект се изпълнява в междурегионално партньорство?
Фондът за международно развитие на ОПЕК (OFID) и Програмата на ООН за развитие (ПРООН) кани нестопански организации от Европа и Централна Азия и региона МЕНА да представят своите идеи за проекти и съвместно да разработят , изпитат, или споделят иновативни решения на предизвикателствата пред развитието от двата региона.
Двата тематичните приоритета на този конкурс са:
Приоритет 1: Достъпна енергия и водни решения: технологични решения, които се борят с липсата на достъп до енергия или вода;
Приоритет 2: Икономическо управление и заетост: адресиране на необходимостта от по-приобщаващ пазар на труда, при повишаване на капацитета на хората за получаване на достъп до него.
Гррантове от 20 000 до 55 000 щ.д. ще подкрепят проекти за 12-месечен период.
България е избираема страна.

Стипендии за социални новатори 

Краен срок: 31 март 2015 г.
До 20 студенти ще бъдат избрани да станат стипендианти за програмата през 2015-а. Участниците ще идентифицират, обобщават и анализират публично достъпни изследвания, отнасящи се до социалните иновации и тяхната ефективност. Те ще работят за създаване на устойчиво решение на специфичен, социален проблем, използвайки резултатите от научните изследвания.
Области за работа (но не само):
– Грижа за здравето
– Липса на жилище
– Околна среда
– Образование
– Икономика
– Аварийна готовност и реагиране

Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ 

Краен срок: 31 март 2015 г.
Участието в конкурса е анонимно.
В конкурса могат да участват юноши и девойки от 14 до 19 години в следните две направления:
– Поезия – стихотворение (до пет броя) или цикъл стихотворения.
– Проза – разказ (до три броя).

IV Национален конкурс за детско творчество „Великденско огънче в шепите си нося” 

Краен срок: 31 март 2015 г.
В конкурса могат да участват деца и ученици от три възрастови групи:
Предучилищна възраст 5-6 години /деца от школи, училища и детски градини, а също и от българските училища в чужбина/
І – ва група : І – ІV клас
ІІ – ра група : V – VІІІ клас
/Учениците могат да бъдат членове на кръжоци, клубове и школи към читалища, ОДК и други, а също и от българските училища в чужбина/
Категории:
1. Литература – раздел поезия
2. Литература – раздел проза
3. Изобразително изкуство – раздел „Изящно изкуство”
4. Изобразително изкуство – раздел „Приложно изкуство”
В категория „Литература” право на участие имат учениците от І-ва и ІІ-ра възрастова група. Всеки участник представя по едно стихотворение, разказ, приказка или есе, до две машинописни страници в три екземпляра, изпратени в запечатан плик на адреса на училището, като приложи лични данни: Трите имена, точен адрес, училище, клас, телефон за връзка, ръководител, или на e-mail: ou_hbotev_lom@abv.bg
Изисквания за художествените творби:
В категория „Изобразително изкуство” право на участие имат деца и ученици от трите възрастови групи. Участниците могат да използват всички видове живописни, графични и приложни техники върху кадастрон, с формат 35/50 см, без паспарту.
Всеки участник участва с по една творба, в предпочитаната от него техника.
Придружаваща информация: Всеки участник залепва върху гърба на творбата: Трите имена, точен адрес, школа/училище/ДГ, клас/група, телефон за връзка, ръководител.
Резултатите ще бъдат обявени на 17.04.2015 г. на сайта на ІV ОУ „Христо Ботев”, град Лом.
За допълнителни контакти и въпроси на телефони:
0878 575 491 – Валя Иванова, отговорник за художествените произведения;
0886 064 564 – Кирилка Крумова, отговорник за литературните произведения;
0894472692 – Десислава Александрова, директор на ІV ОУ „Христо Ботев” – Лом
Срок на получаване на творбите – 31.03.2015 год. на адрес:
3600 гр. Лом, област Монтана
ул. „Софийска” № 56
ІV Основно училище „Христо Ботев”
За конкурса: „Великденско огънче в шепите си нося”
или на e-mail: ou_hbotev_lom@abv.bg

Портал „Култура” обяви конкурс за годишните си награди за принос в областта на литературата и хуманитаристиката през 2014 г. 

Краен срок: 31 март 2015 г. 
Наградите на Портал „Култура” са учредени през 2014 г. от Фондация „Комунитас”, която цели да подпомогне български творци, както и да насърчи разпространението на християнските ценности в българското общество.
е предвиждат раздаването на годишни награди в следните раздели:
– проза (сборник с разкази, повест, роман);
– хуманитаристика;
– специална награда (дава се от журито за цялостно творчество или изключителен авторски принос в областта на прозата, поезията, драматургията и хуманитаристиката);
Отличените творби се определят от журито на конкурсен принцип, а наградите се връчват всяка година на 1 ноември, в Деня на народните будители.
В конкурса могат да участват книги, отговарящи на следните изисквания:
– да са публикувани в периода от 1 януари до 31 декември на годината, предхождаща провеждането на конкурса;
– да са дело на съвременен български автор;
– да имат безспорни художествени достойнства и приносен характер за българската словесност, както и в отстояването на общочовешките и християнски ценности.

Грантове за иновативни проекти/дейности в областта на човешките права 

Краен срок: 31 март 2015 г 
Фондация Tiet има за цел да подкрепя организациите, които създават промяната. Нейните програми за безвъзмездна помощ се стремят да подкрепят силното въздействие, достъпните решения за тежките проблеми – по-специално социалните несправедливости в света.
Финансирането е до 5 000 щ.д. Подкрепят се проекти в областите на:
– Социални / икономически неравенства
– Маргинализирани групи от населението (жени, по-възрастни хора, хора с увреждания, LGBTQI, коренно / местно население, бежанци / вътрешно разселени лица, и т.н.)
Финансирането се предоставя на организации, които са или преките доставчици на услуги или работят в областта на застъпничеството.
Средствата могат да се използват за обща подкрепа на организация или за даден проект.

Грантове за фотография и кино на името на Manuel Rivera-Ortiz 

Краен срок: 31 март 2015 г. 
Документален фотографи и режисьори от цял свят са поканени да представят документална фотография и филмови проекти по темите човешки страдания и вълнения, забравени общности, експлоатирани земи и хора, общности, опустошени от войната, бедността, глада, болестите и експлоатацията на глобалната ресурси.
Грантовете се предоставят от Manuel Rivera-Ortiz Foundation.

Финансиране от Фондация Antipode 2015 

Краен срок: 31 март 2015 г.
Фондация Антипод цели да развива социалните научни изследвания, образованието и дава стипендия в областта на радикалната география. Наградите от Международния семинар на Фондация Антипод са предназначени за подкрепа на радикални географи, които провеждат събития (включително конференции, семинари, летни училища и изследователски действия, срещи), които задълбочават радикалните анализи на географските въпроси и водят до ново и по-добро общество. Предимство ще имат кандидатите и инициативи на исторически по-слабо представени групи, региони, страни и институции.
Фондация Антипод очаква да подкрепи всяка успешна кандидатура с до 10 000 паунда. Събитията трябва да се провеждат в рамките на годината на отпускане; в този случай периода 1 юни 2015 г. и 31 май 2016 г. Допустимите разходи могат да включват пътуване икономична класа, превод, настаняване и хранене.

Конкурс за образователно-програмни продукти 

Краен срок: 31 март 2015 г.
ДИУУ обяви единадесето издание на Конкурса за образователно-програмни продукти.
В конкурса могат да участват действащи учители по различни учебни предмети, директори, експерти от РИО и други училищни специалисти в системата на средното образование, без ограничения по отношение на възраст и квалификация.
Ученици могат да участват самостоятелно или в екипи, при условие че се посочва име на учител (или имена на учители), който е подкрепил ученика (учениците) при апробацията в практиката. Посочва се приносът на всеки от авторите.
Могат да участват и ученици в екип с учители, като се посочва приносът на всеки от авторите.
Номинации:
>> За софтуерни продукти:
– компютърна дидактическа игра;
– анимация;
– видео- или аудиоклип;
– презентация;
– уеб страница;
– други.
>> За методически варианти за използване на ИКТ

Отворена покана за участие в Sofia Underground 2015 

Краен срок: 31 март 2015 г. 
Фестивалът за пърформанс и гранични форми на изкуство Sofia Underground отправя отворена покана за предлагане на проекти. Темата на изданието през 2015 година е Машини.
Форматът за участие е отворен както за утвърдени, така и за млади артисти от страната и чужбина, които са готови за експерименти в областта на пърформанса, акцията и аудио-визуалните изкуства.
Месецът на провеждане на фестивала е април, а локациите ще бъдат обявени допълнително. Характерът на проявите, свързани със Sofia Underground традиционно е свободен и спонтанен, затова се очакват предложения за участие във всякаква форма.

Чешки държавни стипендии за изследователи 

Краен срок: 31 март 2015 г.
Министерство на образованието, младежта и спорта на Чешката република ежегодно предлага стипендии за чуждестранни граждани. Стипендии от този тип са предназначени за студенти или завършили студенти и Ph.D. кандидати (по изключение и за университетските учени / преподаватели), които желаят да постигнат по-задълбочено проучване или изследване в една от чешките държавни институции на висшето образование. Дължината на учебния престой обикновено варира от 2 до 10 месеца.
България е избираема страна само по отношение на преподаватели.

Подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността относно ползата от интелектуалната собственост и щетите от фалшифицирането и пиратството 

Краен срок: 31 март 2015 г. 
Основната цел на поканата за представяне на предложения е да се повиши осведомеността относно ползата и предимствата на интелектуалната собственост (ИС), както и относно щетите от нарушенията, с участието на заинтересовани страни, мултипликатори, медии и насърчаване на междуличностните контакти.
Конкретните цели на настоящата покана за представяне на предложения са да бъдат запознати гражданите на ЕС с интелектуалната собственост и ползата от нея, както и да бъдат информирани относно фалшифицирането и пиратството, да се покаже на гражданите на ЕС какво въздействие оказва интелектуалната собственост върху ежедневния им живот, да се разрушат митовете и да се промени манталитетът им по отношение на ИС и по-специално на фалшифицирането и пиратството.

Копнеж за растящо творчество 

Краен срок: 31 март 2015 г.
Фондация „Човешката библиотека“, клуб „Светлини сред сенките“, Фентъзи ЛАРП център, електронно списание SciFi.bg, Клуб за екология, самосъзнание и фантастика „ВОДА“ и клуб „ЕКОРАВНОВЕСИЕ“ канят всички автори на възраст от 6 до 27 години (включително) да участват в Копнеж за растящо творчество.
Копнежът е отворен към всеки, който пише на български език. Тази година темата му е „Как спасяваме света“, където „свят“ и „спасяване“ се тълкуват съвсем свободно. Включени са и три рисунки на младия художник Християн Трифонов, победител в по-ранния Копнеж за илюстрации на антологията „За спасяването на света“, които да вдъхновяват пишещите творци.

ФРГИ обяви конкурс „Развитие на лидерство в местната филантропия“ 

Краен срок: 31 март 2015 г.
Отчитайки нарастващия интерес на различни нестопански организации и неформални групи към набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители, ФРГИ ще финансира 3-5 организации, които работят системно за привличане на дарители от общностите към подкрепа на каузи, които стимулират развитието, иновациите в дарителството, утвърждаването на демократичните ценности и повишаване на гражданската активност.
Успешните кандидати ще получат:
– Финансиране в размер на 50% от предвидения в проекта едногодишен бюджет за развитие на своята дарителска програма (минимален размер на грантовете – 5 000 лева, максимален размер – 20 000 лева).
– Обучения за развитие на капацитет за набиране на средства.
– Техническа помощ за реализиране на планираната в проекта дарителска програма.
– Участие в събития за обмяна на опит със сродни организации, които развиват дарителството във и за общността, в която работят.

EACEA 03/2015 Инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“: Техническа помощ за изпращащите организации Изграждане на капацитет за хуманитарна помощ на приемащите организации 

Краен срок: 1 април 2015 г. 12.00 ч. брюкселско време; 1 септември 2015 г. 12.00 ч. брюкселско време
Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да се укрепи капацитетът на изпращащите и приемащите организации, които имат намерение да участват в инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, и да се гарантира спазването на стандартите и процедурите по отношение на кандидатите за доброволци и доброволците на ЕС за хуманитарна помощ.
Предложения за дейности както за техническа помощ, така и за изграждане на капацитет, трябва да бъдат подадени от:
— неправителствени организации с нестопанска цел, създадени в съответствие със законодателството на държава членка и чието седалище се намира на територията на Съюза, или
— публичноправни органи с граждански характер, чиято дейност се урежда от правото на държава членка, или
— Международната федерация на националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец.

Национален конкурс за къс разказ „Рашко Сугарев” за автори до 35 години 

Краен срок: 1 април 2015 г.
Националният конкурс „Рашко Сугарев” за къс разказ е за автори до 35 години. Разказът трябва да е публикуван в периодичния печат или в книга през календарната 2014 г.
Изпращайте вашите творби в 5 екземпляра и CD, с информация къде и кога са публикувани, с кратка автобиография и телефон за връзка.

Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба, Програма Еразъм 

Краен срок: 3 април 2015 г.
В рамките на тази дейност по Програма Еразъм+ се предоставя подкрепа за мащабни доброволчески проекти (с участието на поне 30 доброволци на ЕДС) в рамките на европейски или световни събития в областта на младежта, културата и спорта (например Младежки срещи на върха, Европейски столици на културата, Европейски младежки столици, Европейски спортни първенства и др.).
Може да участва всяка публична или частна организация, установена в държава по Програмата и пряко ангажирана с организирането на европейско/международно събитие в областите на младежта, културата или спорта, или която е сключила формално писмено споразумение за сътрудничество с организаторите на събитието.
Финансиране: максимален размер до 200 000 евро

Изграждане на капацитет в областта на младежта, Програма Еразъм+ 

Краен срок: 3 април 2015 г. – за проекти, стартиращи между 1.09.2015 и 28.02.2016.; 2 септември 2015 г. – за проекти, стартиращи между 01.03.2015 и 31.07.2015 г.
Проектите за изграждане на капацитет са транснационални проекти за сътрудничество, основани на многостранни партньорства между организации, работещи в областта на младежта в държави по програмата и държави партньори. В тези проекти могат да участват и организации, работещи в областта на образованието и обучението, както и в други социално-икономически сектори.
>> Дейности за изграждане на капацитет:
– дейности, насърчаващи политическия диалог, сътрудничеството, работата в мрежа и обмена на практики в областта на младежта, например конференции, работни групи и срещи;
– мащабни събития в областта на младежта (с максимална продължителност 2 дни);
– информационни и осведомителни кампании;
– разработване на информационни, комуникационни и медийни инструменти;
– разработване на методи, инструменти и материали за работа с младежи, както и учебни програми, модули за обучение и инструменти за документация в областта на работата с младежи, като например „Youthpass“;
– разработване на нови форми на работа с младежи и предоставяне на обучение и подкрепа, по-конкретно с помощта на отворени и гъвкави материали за учене, виртуално сътрудничество и образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД).
>> Дейности за мобилност:
– Младежки обмен между държави по програмата и допустими държави партньори;
– Европейска доброволческа служба от/към допустими държави партньори;
– Мобилност на специалисти, работещи с младежи, между държави по програмата и допустими държави партньори.
Финансиране: максимален размер до 150 000 евро.

Седми национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада”, 1 – 2 май 2015 година 

Краен срок: 6 април 2015 г. 
Конкурсът е организиран от Общински младежки дом – Монтана, в партньорство със сдружение „Младежки Северозапад” и школа по български народни танци „Стоянови”.
Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на Община Монтана Златко Живков и с подкрепата на Община Монтана, фирми и организации, съпричастни към съхраняването на фолклорното богатство на Българския Северозапад.
Право на участие имат деца на възраст от 4 до 19 години, ученици от държавни и общински училища, възпитаници на читалища, ОДК, ЦРД, Младежки домове и др. организации за неформално образование, студенти от АМТИИ град Пловдив и ВУЗ с музикални специалности на възраст от 19 до 30 години.
ЖАНРОВЕ:
Автентичен и обработен песенен, инструментален и танцов фолклор.

Стипендиантската програма на малцинствата 

Краен срок: 6 април 2015 г.
Службата на върховния комисар по правата на човека към ООН обяви процедура за набиране на кандидати за 2015-а година.
Стажът ще се проведе от 6 октомври до 27 ноември ноември 2015 г. в Женева, Швейцария.
Стажът е интерактивен и се състои от брифинги по различни теми (например системата на ООН, OHCHR, механизми и инструменти за правата на човека), на стажантите се поставят и индивидуални и групови задачи.

Покана H2020 ICT-04-2015 – ИКТ 

Краен срок: 14 април 2015 г.
Ще бъдат подкрепени:
Research & Innovation Actions:
– Next generation servers, micro-server and highly parallel embedded computing systems
– New cross-layer programming approaches
Innovation Actions:
– Towards platforms and ecosystems
– Connecting innovators across value chains

Call for proposal H2020-ICT-2015 INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES 

Краен срок: 14-04-2015 17:00:00 (Brussels local time) 
The submission session is now available for:
– ICT-04-2015: Customised and low power computing
– ICT-08-2015: Boosting public sector productivity and innovation through cloud computing services
– ICT-10-2015: Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation
– ICT-12-2015: Integrating experiments and facilities in FIRE+
– ICT-16-2015: Big data – research
– ICT-19-2015: Technologies for creative industries, social media and convergence
– ICT-20-2015: Technologies for better human learning and teaching
– ICT-24-2015: Robotics
– ICT-25-2015: Generic micro- and nano-electronic technologies
– ICT-27-2015: Photonics KET
– ICT-28-2015: Cross-cutting ICT KETs
– ICT-30-2015: Internet of Things and Platforms for Connected Smart Objects
– ICT-36-2015: Pre-commercial procurement open to all areas of public interest requiring new ICT solutions
– ICT-38-2015: International partnership building and support to dialogues with high income countries
– ICT-39-2015: International partnership building in low and middle income countries

Call for proposal H2020 ICT-30-2015 Internet of Things and Platforms for Connected Smart Objects 

Краен срок: 14-04-2015 17:00:00 (Brussels local time) 
The overall challenge is to deliver an Internet of Things (IoT) extended into a web of platforms for connected devices and objects. They support smart environments, businesses, services and persons with dynamic and adaptive configuration capabilities.
The biggest challenge will be to overcome the fragmentation of vertically-oriented closed systems, architectures and application areas and move towards open systems and platforms that support multiple applications. The challenge for Europe is to capture the benefits from developing consumer-oriented platforms that require a strong cooperation between the telecom, hardware, software and service industries, to create and master innovative Internet Ecosystems.
Scope: The scope is to create ecosystems of „Platforms for Connected Smart Objects“, integrating the future generations of devices, embedded systems and network technologies and other evolving ICT advances.
Types of action:
a. Research & Innovation Actions – Proposals requesting a Large contribution are expected
b. Coordination and Support Actions
Total Call Budget€561,000,000

H2020 call Technologies for better human learning and teaching ICT-20-2015 

Краен срок: 14-04-2015, 17:00:00 (Brussels local time) 
Specific Challenge: The development and integration of robust and fit-for-purpose digital technologies for learning are crucial to boost the market for and innovation in educational technologies. This requires an industry-led approach in close cooperation with academia to defining the frameworks and interoperability requirements for the building blocks of a digital ecosystem for learning (including informal learning) that develops and integrates tools and systems that apply e.g. adaptive learning, augmented cognition technologies, affective learning, microlearning, game-based learning and/or virtual environments/virtual worlds to real-life learning situations. This challenge also encourages public procurement of innovative solutions to address the needs of the digital learning ecosystem in making better use of educational cloud solutions, mobile technology, learning analytics and big data, and to facilitate the use, re-use and creation of learning material and new ways to ed ucate and learn online.
Scope: Activities will focus on innovative technologies for learning, on the underpinning interoperability standards and on the integration of different components into smart learning environments. They should combine different technologies (e.g. mobile, augmented reality, natural interaction technologies) and support composing, re-using and distributing interactive educational content and services, with assessment and feedback functionalities. Based on technological advances enabled by research carried out so far, activities will support networking, capacity building and experimentations in methodologies and tools for data-driven, (including automated measurement of human-system interaction) non-linear approaches to adaptive learning and remediation technologies and cognitive artefacts (including toys) for effective and efficient human learning.

Humanity Photo Awards 2015 

Краен срок: 15 април 2015 г.
Има 5 състезателни категории:
– Портрет и костюм
– Архитектура
– Living Custom
– Производство & търговия
– Празници
– Традиционни ритуали
За всяка категория следва да се представят 8-14 снимки.
Няма ограничения за участници по отношение на професия, пол, възраст, националност, държава или регион.

Национален конкурс за есе “Изгнаници клети…” 2015

(“Арменци” – Пейо К. Яворов) 
Краен срок: 16 април 2015 г. 
Организатори: Къща музей “Пейо К. Яворов” – гр. Чирпан, Координационен съвет на арменските организации в София, Фондация “Яворов” и Фондация “Българска гордост”.
Конкурсът се провежда в две възрастови групи:
– VІІ – VІІІ клас
– ІХ– ХІІ клас
Всеки участник представя до две есета в обем до два стандартни машинописни листа (шрифт Times New Roman, размер 12).
Авторите представят по два екземпляра от своите творби.
Конкурсът е анонимен. Всяка творба трябва да бъде придружена от малък плик с информация за участника: трите имена, адрес, училище, клас, възрастова група, телефон за връзка, електронна поща.
Пликът с данните на участника трябва да бъде запечатан и сложен в по-големия плик с творбите. Жури в състав: председател Вазкен Налбантян и членове: Вартануш Топакбашян и Антон Баев, ще оценява конкурсните работи.
Класираните участници ще получат грамоти и награди.
Адрес за получаване на творбите:
гр. Чирпан, п.к. 6200
ул. “Крачолови” 26
Къща музей “Пейо К. Яворов”
за конкурса “Изгнаници клети…”
Телефон за справка: 0416/ 94019, е – mail: javorovch@abv.bg
Поради анонимността на конкурса, няма да бъдат приемани есета по електронната поща.

Конкурс на тема „Времето на парите и духовността” за есе и мултимедийна презентация или филм 

Краен срок: 16 април 2015 г. 
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе организира Конкурс на тема „Времето на парите и духовността” за есе и мултимедийна презентация или филм. Конкурсът е отворен за всички желаещи. Всеки автор има право да участва с до две творби общо.
Участниците ще бъдат оценявани в две възрастови категории: до 19 години; над 19 години.
Есетата трябва да са с обем между 2000 и 4000 знака, включително интервали.
Мултимедийните презентации следва да са до 20 слайда.
Филмите следва да са с продължителност до 10 минути.

Шести международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ Хасково 2015 

Краен срок: 16 април 2015 г. 
ФОНДАЦИЯ ЕВРИКА, ОНЧ „ЗАРЯ-1858” ХАСКОВО и КОМПЮТЪРНА ШКОЛА „ВАЛЕ” обявиха Шести международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ Хасково 2015. Каним всички деца – художници с магическата четка на бъдещето и майстори в компютърните колажи да се включат в конкурса.
І. Изисквания към рисунките:
1. Да са изработени на графична програма по избор ( например : Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand, и др.)
2. Да не се вмъкват готови обекти или картинки;
3. Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори
ІІ. Изисквания към колажите:
1. Да са изработени с програма по избор;
2. Да се комбинират едно или повече фотографски изображения с текст, рисунки или друг вид художествени елементи.
Всяка рисунка и колаж участващи в конкурса трябва да е представена: На хартиен носител с размер на листа формат А4 – паспартирана с размери 25х35 см .или А3 – паспартирана с размери за 50х70см.
Всеки участник може да участва със 3 свои творби във всяка категория.
Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 5 до 27 години, в девет възрастови групи.

Девети конкурс на „1000 стипендии” 

Краен срок: 20 април 2015 г. 
Проект „1000 стипендии“ е национален конкурс за ученици от 6-и до 11-и клас. В него може да се включи всеки ученик в тази възрастова група, като за това е необходимо под формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по предмета, в който се чувства най-уверен. „1000 стипендии“ е социално-образователен проект, затова обръща специално внимание на деца от малки населени места, на деца от семейства с нисък семеен доход, на деца, лишени от родителска грижа, с инвалидност или други сходни обстоятелства.
Посредством конкурс „1000 стипендии“ Фондация „Комунитас“ осигурява годишна стипендия, която се състои от финансова част, достъп до професионални консултации и кредит за книги. В проекта могат да кандидатстват и учители, които заявяват желание да подпомагат ученика в учебния процес.
Конкурсът дава възможност да се кандидатства за два вида стипендии – основна и изключителна. За основна стипендия е необходимо да се попълни формуляр (свали оттук), да се напише есе по тема, зададена във формуляра, и да се приложат копие на успех и автобиография. Кандидатите в областта на изкуствата и информационните технологии трябва да подготвят и портфолио. Тъй като изключителната стипендия е степен над основната, желаещите да кандидатстват и за нея, трябва, освен изредените за основна стипендия изисквания, да приложат и допълнително разработен личен проект.

HCO-12-2015 Call for proposal ERA NET: Антимикробната резистентност #H2020 

Краен срок: 21 април 2015 г.
Предложенията трябва да са ключови за ефективната координация на съвместното финансиране на научни изследвания в областта на антимикробната резистентност

Call for proposal EU-Brazil Research and Development Cooperation in Advanced Cyber Infrastructure now open Topic: Cloud Computing, including security aspects 

Краен срок: Date 21-04-2015 17:00:00 (Brussels local time)
Specific Challenge: Data are motivating a profound transformation in the culture and conduct of scientific research in every field of science and engineering. Advancements in this area are required in terms of cloud-centric applications for big data, as well as in creating novel cloud technologies that provide effective utilization and optimization of heterogeneous resources (such as storage and communications) in big data scenarios, in particular addressing privacy, security and other Quality-of-Service issues.
Scope: · The focus of the joint research will be the development of innovative technologies combining advanced Clouds and Big Data approaches to address the challenges stemming from different application domains in business and societal contexts. The technologies developed should take into account interoperability and data portability issues and aim towards future standardization.
· Coordinated and Support Actions One CSA for the research coordination and policy activities, including research roadmapping and supporting further future common activities, i.e. dissemination, organisation of workshops, preparation of future coordinated call topics, etc.
Total Call Budget 7,000,000 euros

Подкрепа за иновации, човешки ресурси, политика и международно сътрудничество 

Краен срок: 21 април 2015 г. 
Ще бъдат подкрепени пилотни действия в областта на използване на иновационния потенциал на научноизследователските инфраструктури, използващи развойни продукти (PCP) и / или схеми за обществените поръчки за иновации (PPI).

Покана за представяне на предложения ЕС-Бразилия за изследвания и сътрудничество за развитие на съвременна кибер инфраструктура 

Краен срок: 21 април 2015 г.
Тема: Cloud Computing, включително аспекти на сигурността

НОВО: Call PHC-27-2015 Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT 

Краен срок: 21-04-2015 
Proposals should aim to empower patients to manage their pre-existing conditions. Health management will be addressed holistically, including healthy lifestyle interlinked with disease management, placing the patient in the centre and putting increased emphasis on health education, secondary prevention and self-management of individual conditions, including co-morbidities.
Proposals should address all of the following elements a) personalised guidance to patients based on their profiles and the use of wearable/portable devices and improved individual/healthcare-professional interaction, b) engagement of patients as active members in managing their diseases, in particular addressing chronic diseases, co-morbidities, treatment adherence, rehabilitation, self-diagnostics and self-care and c) decision support systems interoperable and/or maintaining integrity with electronic health records.

Call for proposal Fostering transnational cooperation in European transport research and innovation – NCP network H2020 

Краен срок: 23-04-2015, 17:00:00 (Brussels local time) 
Specific challenge: Facilitate trans-national co-operation between NCPs within the Transport Challenge with a view to identifying and sharing good practices and raising the general standard of support to programme applicants, taking into account the diversity of actors that make up the constituency of the Transport Challenge.
Scope: Support will be given to a consortium of formally nominated NCPs in the area of Transport. The activities will be tailored according to the nature of the area, and the priorities of the NCPs concerned. Various mechanisms may be included, such as benchmarking, joint workshops, enhanced cross-border brokerage events, specific training linked to the Transport Challenge as well as to gender dimension of Research and Innovation, and twinning schemes. Special attention will be given to enhance the competence of NCPs, including helping less experienced NCPs rapidly acquire the know-how accumulated in other countries.
The focus throughout should be on issues specific to the Transport Challenge, and should not duplicate actions foreseen in the NCP network for quality standards and horizontal issues under ‘Science with and for Society’.
Only NCPs from EU Member States and Associated Countries which have been officially appointed by the relevant national authorities are eligible to participate in and receive funding for this action.
The consortium should have a good representation of experienced and less experienced NCPs.

Девети национален литературен конкурс „Биньо Иванов“ за непубликувани стихотворения на автори от цялата страна 

Краен срок: 24 април 2015 г.
Целта на конкурса е да продължи ярката литературна традиция на град Кюстендил, за чието обогатяване и развитие има безспорен принос творчеството на Биньо Иванов – поетът трайно свързал съдбата си с град Кюстендил.
В конкурса могат да участват автори от цялата страна.

Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

Краен срок: 28-04-2015, 17:00:00 (Brussels local time) 
Objective: The RISE scheme will promote international and inter-sector collaboration through research and innovation staff exchanges, and sharing of knowledge and ideas from research to market (and vice-versa) for the advancement of science and the development of innovation. The scheme fosters a shared culture of research and innovation that welcomes and rewards creativity and entrepreneurship and helps to turn creative ideas into innovative products, services or processes.
Scope: RISE involves organisations from the academic and non-academic sectors (in particular SMEs), based in Europe (EU Member States and Associated Countries) and outside Europe (third countries).
Support is provided for the development of partnerships in the form of joint research and innovation activities between the participants. This is aimed at knowledge sharing via international as well as inter-sectoral mobility, based on two-way secondments of research and innovation staff (exchanges) with an in-built return mechanism.
The organisations constituting the partnership contribute directly to the implementation of the joint research and innovation activities by seconding and/or hosting eligible staff members.
The proposed research and innovation activities should exploit complementary competences of the participants, as well as other synergies, and enable networking activities, organisation of workshops and conferences to facilitate sharing of knowledge, new skills acquisition and career development for research and innovation staff members.
Activities can focus either on one dimension of mobility (intersectoral / international), or include a combination of both.
Exchanges can be for both early-stage and experienced researchers’ levels and can also include administrative, managerial and technical staff supporting the research and innovation activities of the proposal.
Support for the exchanges between institutions in the EU Member States and Associated Countries covers only inter-sectoral secondments. Exchanges with institutions from third countries can be inter-sectoral secondments as well as secondments within the same sector.
No secondments between institutions located in third countries or within the same EU Member State or Associated Country can be supported.
Expected impact:
– Research and innovation activities under RISE are expected to build or enhance new and existing networks of international and inter-sectoral cooperation. They will significantly strengthen the interaction between organisations in the academic and non-academic sectors, and between Europe and third countries.
– In terms of knowledge sharing and broad skills development, they will better align different cultures and expectations, with a view to a more effective contribution of research and innovation to Europe’s knowledge economy and society.

Call for proposal  Enhancing SME innovation capacity by providing better innovation support 

Краен срок: 29-04-2015 
Topic: Professionalization of open innovation management in SMEs
SCOPE:
– Collection and analysis of information and data on the application of open innovation in SMEs, taking into account different situations in Member States and in specific market segments. Identification of case-study examples and analysis of how these practices are organised and managed both in high-tech and low-tech industries. Publication and further dissemination of an annual report on the use of open innovation by SMEs in selected economic sectors.
– EU-wide diffusion of success stories of SMEs using open innovation. Open innovation support schemes are currently implemented locally. Their scale and outreach is too small to invest significantly in developing content and guidelines and hence they attract limited attention from the entrepreneurs. This action will promote Europe-wide case-study examples that illustrate how entrepreneurs successfully transformed their business through a network of partners. It will also illustrate how managing such a network will allow SMEs to gain competitive advantage, overcome their size and resource limitations and how open innovation can become key both for creation and appropriating value.
– Development of practical management tools to support and explain the identified case studies. The management modules should focus on (1) Strategy dimension, (2) Entrepreneurship skills, (3) Resource needs, (4) Tools to build trust and control and manage risk in a collaborative partnership. This will provide managers of small companies with hands-on guidelines on how to innovate and set-up innovation networks. The aim should be to raise awareness of open innovation in SMEs by identifying best practice examples that will help the professionalisation of open innovation management Europe-wide. The action should provide recommendations on how open-innovation information provision and training should evolve over time, beyond the scope of the present activity.
– Development and testing of open innovation indicators to support management support tools within an SME. The developed quantitative tools should help management to make decision about the timing when to establish or end partnerships. Companies should be supported not only in partnering, but also in determining when, for how long and in which sequence partners should be drawn into the projects.
The duration of this action will be three years.

Национален конкурс за литература и изобразително изкуство „Диря в морето” за автори, професионално свързани с морето, без възрастови ограничения 

Краен срок: 30 април 2015 г.
Инициативен комитет за честване на Международния ден на моряка – 25 юни организира Национален конкурс за литература и изобразително изкуство, посветен на морето и моряците, под наслов „Диря в морето”.
Конкурсът цели да се отразяват по художествен начин радостите и тегобите на моряшката професия, отсъствието и завръщането, ярките и колоритни индивидуалности на морските хора.
Приемат се литературни творби – проза и поезия.
В раздел изобразително изкуство се допускат произведения в областта на живописта, графиката и фотографията.
Литературните творби не трябва да бъдат публикувани или достъпни в интернет.
За произведенията в жанровете живопис и графика не се изисква определен размер.
В раздел фотография фотосите трябва да бъдат в размер A4 или А3.

Литературен конкурс: “И всеки път, когато мисля за България…” 
Краен срок: 30 април 2015 г.
GRReporter и Българското неделно училище „ Св. св. Кирил и Методий”, Атина, Гърция, обявявиха трети МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА: “И всеки път, когато мисля за България…”.
В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 10 до 18 години от българските неделни училища и общности в чужбина. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби, специално създадени за конкурса.
Няма жанрови и видови ограничения – всеки участник може да напише върху посочената тема есе, разказ, съчинение, приказка или стихотворение.
Творбите да са с обем до 500 думи.

Еразъм+ Всеобхватни политически рамки за продължаващо професионално образование и обучение 

Краен срок: 30 април 2015 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време). 
Целта на поканата е да се подпомогне разработването на публични политики, които целят да се координира осигуряването на качествено, подходящо и достъпно продължаващо професионално образование и обучение (ППОО) и да се гарантира съществено увеличение в използването на възможности за допълнително обучение като част от всеобхватни национални, регионални или местни стратегии за придобиване на умения.
С поканата се насърчава сътрудничеството между националните органи и всички съответни заинтересовани страни, които участват в ППОО, включително развитието на уменията на служителите и пренасочването на работниците (например обу­ чението, предлагано от публичните служби по заетостта). Настоящата покана е насочена към националните органи, които отговарят за политиките в областта на ППОО във всяка държава, участваща в програмата „Еразъм+“, и към всички организации, посочени от тези органи

Nikon Small World Photomicrography Competition 

Краен срок: 30 април 2015 г.
Може да участва всеки над 18-годишна възраст, който се интересува от фотография през микроскопа. Фотомикрографии трябва да се правят при използване на светлинен микроскоп, но оборудването Nicon не е задължително.

Transparency International School on Integrity, 6-12 юли 2015, Вилнюс, Литва 

Краен срок: 1 май 2015 г.
Transparency International School on Integrity (TISI) е обучение за борба с корупцията за бъдещи лидери. Училището предлага на участниците най-новите разработки в областта на борбата с корупцията и предлага реални възможности да реализират своите идеи в практиката.
TISI е отворено за студенти последен курс, абсолвенти и млади професионалисти с желание да се научат как да противостоят на корупцията и да постигнан по-голяма прозрачност и отчетност в тяхната страна.
Ограничен брой стипендии ще бъдат достъпни за студенти от следните държави: Алжир, Армения, Азербайджан, Беларус, Бахрейн, България, Египет, Естония, Грузия, Ирак, Йордания, Кувейт, Ливан, Латвия, Либия, Мавритания, Мароко, Молдова , Палестина, Полша, Румъния, Русия, Судан, Сирия, Тунис, Турция, Украйна и Йемен.

„НЧ Напредък 1871” и в.”Никополски хоризонти” обявявиха фотоконкурс – Фотосалон „Спомените на Никопол” 

Краен срок: 5 май 2015 г.
Фотоконкурсът има за цел снимки правени до средата на миналия век да „разкажат” за живота в града. Допускат се до 2 снимки от тема изпратени на адрес – Никопол, ул.”Хр.Ботев”6, „НЧ Напредък 1871” или на e-mail – photo_nikopol@abv.bg до 5 май т.г. За всяка снимка напишете: коя година е заснета, какво е събитието , кои са хората на нея. Посочете вашите данни за връзка – адрес, телефон, имена и възраст.
Тема 1: обществени събития, труд, спорт, култура, образование, празници и др.
Тема 2: скъп човек, ценни моменти и събития в семейството и във фамилията.
Организаторите си запазват правото да: не допускат до участие снимки които са били публикувани до сега в internet, вестници и списания, не отговарят на темите, липсва исканата информация, получени след срока и има груби манипулации по тях.
Ако старите снимки от семейните ви албуми разказват истории свързани с Никопол или неговите хора до средата на миналия век, ако те носят послания отговарящи на темите на конкурса – участвайте! Награди – I – ва – 50 лв., II – ра – 30 лв., III- та 20 лв. и две поощрения по 10 лв. Тях ще определи 7 членно жури. Откриване на изложбата – Фотосалон „Спомените на Никопол” на 21 май в рамките на ХХХIV Крайдунавски празници на културата – Никопол – 2015. Наградените снимки ще бъдат публикувани във в.”Никополски хоризонти”.
Повече информация за конкурса на телефони 065412503, 065412417 и 0889528971.

H2020-SCC-2015 SMART CITIES AND COMMUNITIES now open 

Краен срок: 05-05-2015 17:00:00 (Brussels local time)
Scope: To identify, develop and deploy replicable, balanced and integrated solutions in the energy, transport, and ICT actions through partnerships between municipalities and industries.
Expected Impact:
The proposals are expected to have the impacts described below:
– deploy wide-scale, innovative replicable and integrated solutions in the energy, transport, and ICT;
– trigger large scale economic investments with the repayment of implementation costs in acceptable time lines (to facilitate the bankability of the projects);
– increase the energy efficiency of districts and of cities and foster the use of renewables and their integration energy system and enable active participation of consumers;
– increase mobility efficiency with lower emissions of pollutants and CO2;
– reduce the energy costs;
– decarbonise the energy system while making it more secure and stable;
– create stronger links between cities in Member States with various geographical and economical positions through active cooperation.
It is envisaged that the proposals will also bring societal benefits:
– reduction of energy bills for all actors and especially for citizens and public authorities;
– Increase quality of life by creating local jobs (that cannot be delocalised) in cities;
– Increase air quality.
Total Call Budget€107,180,000

SCC-03-2015: Development of system standards for smart cities and communities solutions
Deadline Date05-05-2015 17:00:00 (Brussels local time)
Scope: Today the standards are developed for specific components or areas such as smart meters, smart grids, ICT etc. With the development of integrated solutions of Smart Cities and Communities a system approach is needed. Furthermore through standardisation the solutions identified by smart cities and communities can envisage costs reductions. It is expected that this work is carried out by the industries cities and communities contributing to the Smart Cities and Communities European Innovation Partnership in cooperation with the European Standardisation Organisations (CEN, CENELEC, ETSI) as well as other Standard Developing Organisations (SDOs) responsible for technical specifications in the area of Smart Cities. Social acceptance of developed solutions might be considered.

Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2016-17 година 

Краен срок: 8 май 2015 г.
– Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца)
– Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца) и специализации (6 месеца)
– Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт – Бизнес колеж Прайс към университета на Оклахома” (2 години)
– Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт – Институт Благодарност към Скандинавия” (10 месеца)
– Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за специалисти в държавния и частния сектор (10 месеца)
– Стипендия за развитие на гражданското общество (3-5 месеца)

„НЧ Напредък 1871” гр. Никопол обяви конкурс за детски рисунки на спортна тематика 

Краен срок: 10 май 2015 г. 
Тази година се навършват 115 г. организирано физкултурно движение в Никопол.През 1900 г. в града е поставено началото с основаването на гимнастическо – туристическото дружество „Никополски юнак”. Повече от век в града деца и младежи активно се занимаваха в спортните дисциплини баскетбол, борба, вдигане на тежести, волейбол, гимнастика, гребане, лека атлетика, плуване, плажен волейбол, тенис на маса, футбол, хандбал е шах.
Целта на конкурса е с рисунки да се покаже, че всеки по всяко време и навсякъде трябва да се спортува защото, спорта е здраве и дълголетие, а надпреварата създава приятелства за цял живот.
С помощта на багри покажете вашето отношение към спорта, като ни изпратите най-много по 3 рисунки на участник с максимален размер 35/50 см. По желание използвайте бои, моливи, флумастери и др. пособия за рисуване.
На гърба напишете трите си имена, навършени години, адрес, телефон, имена и е-mail на ръководителя/ родителя за контакти. Най-добрите рисунки ще бъдат наградени по възрастови групи: 1 група: 7-9 год. ; 2 група: 10 – 13 год.; 3 група: 14-17 години.
Рисунките изпращайте до 10 май 2015 г. на адрес:”НЧ Напредък 1871”, ул.”Хр.Ботев” №6, гр.Никопол, 5940. За справки: тел. 065412503, 065412417, 0889528971 или на e-mail: napredak1871nl@abv.bg

Национален конкурс за есе и рисунка „Светлината в природата“ – май 2015 

Краен срок: 11 май 2015 г. 
2015 година е обявена от ЮНЕСКО за Международна година на светлината и светлинните технологии. В тази връзка РИО ЯМБОЛ, ОБЩИНА ЯМБОЛ, ТО НА НТС и Национална астрономическата обсерватория и планетариум в град Ямбол обявиха Национален конкурс за есе и рисунка „Светлината в природата“ – май 2015.
Цели:
– Да се предостави възможност на децата и учениците да изразят своето отношение към светлината за да съществува живот на земята.
– Да се насочи вниманието към красотата на Слънцето,Луната, звездите, планетите.
– Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора;
– Да се даде възможност на учениците да представят своята гледна точка за значението и актуалността на светлината в нашето ежедневие;
В конкурса за есе могат да участват ученици от 14 до 19 години, разпределени в две възрастови групи : 14-16 г. и 17-19 г.
В конкурса за рисунка могат да участват деца и ученици от 6 до 14 години, разпределени в три възрастови групи: 6-8 г., 9-11 г., 12-14 г.

Партньорства за сътрудничество в областта на спорта 

Краен срок за проекти, които НЕ са свързани с Европейската седмица на спорта: 14 май 2015 г.
Настоящата покана, част от Действия в областта на спорта, Програма Еразъм+ се отнася до партньорства за сътрудничество в областта на спорта и организиране на европейски спортни събития с нестопанска цел, които НЕ са свързани с Европейската седмица на спорта за 2015 г.
Партньорствата за сътрудничество в областта на спорта са мрежи в областта на спорта за създаване на възможности за сътрудничество между заинтересованите страни. Те имат за цел да насърчават взаимодействието с и между местни, регионални, национални и европейски политики за насърчаване на спорта и физическата активност, като са насочени към масовия спорт.
Европейските спортни събития с нестопанска цел се касаят до организирането на територията на цяла Европа на спортни мероприятия, както и на национални събития, организирани едновременно в няколко страни по програмата от организации с нестопанска цел или публични органи, работещи в областта на спорта

ДЕСЕТ пълни стипендии за магистърско обучение на кандидати от ЕС в Университета на Нотингам, Великобритания 

Краен срок: 22 май 2015 г.
Максималната такса за обучение, която ще бъде покрита по всяка стипендия, е 6 310 паунда.
КАНДИДАТСТВАЙТЕ!

Национален литературен конкурс „С море в сърцето” 

Краен срок: 24 май 2015 г..
Конкурсът има за цел да популяризира литературата на български език, да подпомогне и да съучаства в случването на съвременния литературен процес, като същевременно способства за утвърждаването на гр. Царево на литературната карта на България.
Конкурсът е отворен за участие за всички български автори и е без възрастови ограничения.
Предвиждат се две категории – за поезия (до 5 стихотворения, не повече от 5 страници, по 30 реда и по 60 знака на страница) и кратка проза (с общ обем до 5 стандартни страници, с 30 реда и по 60 знака на страница).
Конкурсът е явен. Всеки участник може да изпрати на посочения по-долу координати до пет творби в различните жанрове, придружени с кратка информация за автора, включваща биографична и творческа справка, както и данни за обратна връзка.
Конкурсните произведения се журират от компетентно жури с тричленен състав.
Авторите, спечелили първа награда в конкурса „С море в сърцето” във всяка категория, получават грамота от Община Царево, картина и парична премия в размер на 300 лева. Наградите за второ място са 200 лв.
Журито има право да присъжда и поощрителни награди. Творбите се изпращат по електронен път, на адрес littsarevo@abv.bg до 24.05.2015 г.

Научно състезание „Герои на бъдещето“ 

Краен срок: 25 май 2015 г..
Ако се вълнувате от света на науката и мислите, че можете да приложите най-новите открития по творчески начин, за да се справите с проблем, това е вашият шанс да го докажете. Проучете, експериментирайте и опитвайте – и ако намерите решението, участвайте с него в състезанието „Герои на бъдещето“.
Участието в състезанието е безплатно и няма входна такса.
В състезанието могат да участват единствено отбори.
Всеки отбор се състои от минимум 2 (двама) и максимум 5 (петима) души (наричани оттук нататък „членове на отбора“).
Член на отбор може да е всяко правоспособно физическо лице на възраст между 14 и 18 години, което учи редовно в средно или основно училище и което е гражданин или има постоянен адрес в следната страна: Република България.
Всеки отбор трябва да бъде ръководен от учител от средно или основно училище (наричан оттук нататък „ръководител на отбора“). Ръководителят на отбора не е член на отбора.
Единствената задача на отбора е да разреши проблем от ежедневието във връзка с устойчивостта, като използва научни методи.

Call for proposal The European Union, Turkey and its wider neighbourhood: challenges and opportunities INT-09-2015 

Краен срок: 28-05-2015, 17:00:00 (Brussels local time)
Scope: Research should analyse the economic, social, political and geostrategic challenges and opportunities – for Turkey itself and for the EU – of further integration of Turkey with the EU, taking into account the different forms this collaboration could take as well as its historical, socio-economic and cultural dimensions. Different scenarios and their consequences should be analysed, from the point of view of the strategic interests of both the EU and Turkey. This should include both internal and external dimensions, public debates on EU-Turkey integration as well as the analysis of impacts on relations with other global powers and with other world regions, in particular the Middle East, the South and East Mediterranean, and the Caucasus. Research should also explore the potential consequences of a lack of progress in building stronger ties between Turkey and the EU. It should engage civil society and citizens.
Broad participation of partners from Turkey and its wider neighbourhood countries in proposals submitted to this call is strongly encouraged.
The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR 1.5 and 2.5 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.

Call for proposal Europe as a Global Actor INT-11-2015

Topic: European cultural and science diplomacy: exploiting the potential of culture and science in the EU’s external relations INT-11-2015 
Краен срок: 28-05-2015 17:00:00 (Brussels local time) 
Scope: Research should analyse and compare in depth EU and EU Member States’ bi- and multilateral cultural relations with major third countries and regions in EU’s neighbourhood and beyond, as well as international organizations. It should emphasize the institutional set-up, aims, processes and contents of the EU’s external cultural activities and how cultural issues are embedded into its external relations more generally as well as examine how successful these activities are in building relationships. As part of this exercise, science and technology cooperation – as significant complement of cultural diplomacy – should explicitly be examined. The role of the Council of Europe and the multilateral dimensions of global cultural relations within UNESCO should equally be investigated.
The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of between EUR 1.5 and 2.5 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.
Expected impact: Research that will look into the evolutionary nature of multiple cultural ties between Europe and specific countries and world regions, also from a historical perspective, is expected to furnish a critical overview of the existing EU and Member State external cultural and science policies. It will explore incentives for joint action and reveal possibilities for achieving synergies and coordination. It will highlight best practices and effective cooperation, but also inconsistences and shortcomings in political and economic terms. The findings will contribute to a better understanding of the potential for and challenges facing European Union cultural and scientific diplomacy and the embedding of culture into its external relations more widely. They will allow for drawing policy implications on the set-up, the role of different EU institutions and services in, as well as the contents and processes of such diplomacy.

Международен Екслибрис конкурс “EX LIBRIS – EX HEREDITATE” 

Краен срок: 31 май 2015 г.
Регионална библиотека „Л. Каравелов“ – Русе организира международен конкурс за ехлибриси. През 2015 г. темата е „EX LIBRIS – EX HEREDITATE“.
Конкурсът е отворен за творци от всички националности от всяка възраст и професия. Всички графични техники са допустими в случай, че те позволяват репликация съгласно Международен идентификационен стандарт за ЕХ ЛИБРИС.
Авторите могат да участват с до 3 (три) произведения, 4 (четири) копия за всяко.

Министерство на икономиката стартира конкурс „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“ 

Краен срок: 15 юни 2015 г. 
Националният етап на конкурса „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“. Това е инициатива на Европейската комисия (ЕК) за активизиране ролята на публичния сектор на местно, регионално и национално ниво в насърчаване на предприемаческия дух и развитието на малкия бизнес. В България координатор на конкурса е Министерството на икономиката. Проекти ще се приемат в срок до 15 юни 2015 г.
В конкурса могат да участват всички държави-членки на ЕС, както и Норвегия, Исландия, Сърбия и Турция. В България участие могат да вземат национални, регионални, местни публични органи, както и публично-частни партньорства между публичните органи и неправителствени организации, университети, фондации, браншови организации, предприятия и др. Национално жури под ръководството на Министерство на икономиката ще отличи две кандидатури, които ще получат право на участие в европейския етап на конкурса.
Важно условие за кандидатите е да участват с един проект, чиито резултати имат поне две години история, в една от следните шест категории: насърчаване на предприемаческия дух, инвестиране в изграждането на предприемачески умения, подобряване на бизнес средата, подпомагане интернационализацията на бизнеса, отговорно и приобщаващо предприемачество, подкрепа за развитието на „зелените” пазари и ефективното използване на ресурсите. Победителят и подгласникът в националния конкурс ще участват и в тържествената заключителна церемония на конкурса през ноември 2015 година в Люксембург.

Национален ученически конкурс “Цончо Родев” за разказ на историческа тема: За ученици от цялата страна от VII до XII клас (за учебната 2014-2015 година) 

Краен срок: 30 юни 2015 г..
Община Провадия и Народно читалище „Алеко Константинов 1884 г.” обявиха Национален ученически конкурс “Цончо Родев” за разказ на историческа тема „Изпитание“.
Право на участие имат ученици от цялата страна от VII до XII клас (за учебната 2014-2015 година). Участието е индивидуално.
Обемът на текста следва да бъде не повече от 4 страници А4, записан като документ на Word, шрифт Times New Roman, 12 пункта, редова разредка 1,5 реда.
Произведението следва да съдържа послание към читателите по проблемите, свързани с темата.
Заглавието на разказа не е необходимо да съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да се съотнася с нея. Подходяща е всяка една случка, в която родолюбието и духът на един или повече герои, или на целия български народ, са подложени на изпитание.
Конкурсът е анонимен.
Всеки участник има право да участва с един или два разказа.

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA 

Краен срок: 30 юни 2015 г. 
Приоритетни области за финансиране на проектите за градско развитие:
– осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална, здравна и културна инфраструктура и подобряване на енергийната й ефективност;
– подобряване на физическата среда и превенция на риска чрез изграждане на нова или възстановяване на деградирана или декапитализирана градска инфраструктура, което може да включва всички допустими индикативни дейности по Приоритетна ос 1 на ОПРР, индустриални зони, бизнес, търговски и развлекателни центрове, спортни съоръжения;
– устойчиви градски транспортни системи чрез модернизация и развитие на мрежите от инфраструктура за обществен транспорт и комуникации, както и свързаната инфраструктура, включително системи за управление на трафика, паркинги и др. съоръжения за подобряване на транспортните системи;
– организация и подобряване на икономическите дейности чрез развитие и изграждане на нови институции на бизнес средата.

Стипендия The Global Good Fund за социални предприемачи 

Краен срок: 1 юли 2015 г.
The Global Good Fund приема кандидатури от социални предприемачи за стипендиантска програма за 2016 г. Бъдещите стипендианти ще получат възможност да подсилят лидерските си умения и да ускорят личностното си развитие.
Изисквания към кандидатите:
– да целят да постигнат значими промени в индустрията, в която работят;
– предприятието, което ръководят, да бъде поне на една година и да има поне един служител на пълен работен ден освен кандидата;
– да са ангажирани изцяло с управлението на своето предприятие;
– да имат възможност да отделят до 15 месеца на стипендията, без да напускат работното си място;
– компанията им трябва да показва потенциал за растеж;
– компанията им да подобрява финансовата си устойчивост, като 50% или повече от бюджета ? се покриват от собствени приходи. Ако тази цел не е постигната все още, то тя трябва да бъде основен приоритет за кандидата и предприятието му;
– кандидатите да бъдат на възраст до 40 години.

South Australia University: Пълна стипендия 

Краен срок: 31 август 2015 г.
Университетът на Южна Австралия предоставя стипендии на разположение за австралийски и международни студенти.
Стипендия: годишна стипендия от 25 849 долара, такси за обучение, здравна застраховка.

Национален конкурс за детска книга „Петя Караколева“ 2015 за български автори с новоиздадени книги през 2014 година 

Краен срок: 30 септември 2015 г.
Съюзът на българските писатели и Община Кърджали обявяват традиционния Конкурс за детска литература “Петя Караколева”.
Наградата е национална и се връчва всяка година през м. октомври, в навечерието на Деня на Кърджали.
Право на участие имат всички български автори с новоиздадени книги през 2014 година.

Втори конкурс за сатирична комедия 

Краен срок: 15 ноември 2015 г.
Във връзка със 152-годишнината от рождението на своя патрон Сатиричен театър „Алеко Константинов” обяви конкурс за сатирична комедия „Алеко Константинов“.
Конкурсът е явен. За участие в него се допускат непубликувани и непоставяни нови сатирични комедии, чийто обем позволява създаване на спектакъл с нормална продължителност от поне 80 минути. Не се разглеждат драматургични миниатюри. Броят на актьорите, необходимите за поставянето на текста, не бива да надхвърля 15 души.

Покана за набиране на предложения по Фонда за двустранни отношения, Програма БГ 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак”, Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014/ 

Краен срок: по Мярка 2 – 1 декември 2015 г. 
В съответствие с Регламента за изпълнение на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 и с Програмното споразумение за финансиране на Програма БГ12, фондът ще финансира следните мерки:
Мярка 1: търсене на партньори преди или по време на изготвяне на проектно предложение, което ще бъде подадено по някоя от горепосочените покани за набиране на проектни предложения и малки грантови схеми;
Мярка 2: създаване на контакти, обмен, споделяне и предаване на знания, технология, опит и най-добри практики между Бенефициенти по горепосочените покани за набиране на проектни предложения, малки грантови схеми и предварително дефиниран проект и и организации от Държавата – донор.

Call for proposal Resource-efficient eco-innovative food production and processing SFS-08-2015-1 

Краен срок: 16-12-2015 17:00:00 (Brussels local time) Intermediate deadlines(s)18-03-2015 17:00:00 (Brussels local time)17-06-2015 17:00:00 (Brussels local time)17-09-2015 17:00:00 (Brussels local time) 
Specific Challenge: To remain competitive, limit environmental degradation and optimise the efficient use of resources, the development of more resource-efficient and sustainable food production and processing, throughout the food system, at all scales of business, in a competitive and innovative way is required. Current food production and processing systems, especially in the SME sector, need to be revised and optimised with the aim of achieving a significant reduction in water and energy use, greenhouse gas emissions and waste generation, while at the same time improving the efficiency in the use of raw materials, increasing climate resilience and ensuring or improving shelf life, food safety and quality. New competitive eco-innovative processes should be developed, within the framework of a transition towards a more resource-efficient, sustainable circular economy.
Scope: The SME instrument consists of three separate phases and a coaching and mentoring service for beneficiaries. Participants can apply to phase 1 with a view to applying to phase 2 at a later date, or directly to phase 2.
In phase 1, a feasibility study shall be developed verifying the technological/practical as well as economic viability of an innovation idea/concept with considerable novelty to the industry sector in which it is presented (new products, processes, design, services and technologies or new market applications of existing technologies). The activities could, for example, comprise risk assessment, market study, user involvement, Intellectual Property (IP) management, innovation strategy development, partner search, feasibility of concept and the like to establish a solid high-potential innovation project aligned to the enterprise strategy and with a European dimension. Bottlenecks in the ability to increase profitability of the enterprise through innovation shall be detected and analysed during phase 1 and addressed during phase 2 to increase the return in investment in innovation activities. The proposal should contain an initial business plan based on the proposed idea/concept .
The proposal should give the specifications of the elaborated business plan, which is to be the outcome of the project and the criteria for success. Funding will be provided in the form of a lump sum of EUR 50,000. Projects should last around 6 months.
In phase 2, innovation projects will be supported that address the specific challenge of Sustainable Food Security and that demonstrate high potential in terms of company competitiveness and growth underpinned by a strategic business plan. Activities should focus on innovation activities such as demonstration, testing, prototyping, piloting, scaling-up, miniaturisation, design, market replication and the like aiming to bring an innovation idea (product, process, service etc.) to industrial readiness and maturity for market introduction, but may also include some research.

Call for proposal Horizon 2020 dedicated SME Instrument -ICT-37-2015-1

Topic: Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument) 
Краен срок: 16-12-2015 17:00:00 (Brussels local time)Intermediate deadlines(s)18-03-2015 17:00:00 (Brussels local time)17-06-2015 17:00:00 (Brussels local time)17-09-2015 17:00:00 (Brussels local time) 
Specific Challenge: The challenge is to provide support to a large set of early stage high risk innovative SMEs in the ICT sector. Focus will be on SME proposing innovative ICT concept, product and service applying new sets of rules, values and models which ultimately disrupt existing markets.
The objective of the ODI is threefold:
– Nurture promising innovative and disruptive ideas;
– Support their prototyping, validation and demonstration in real world conditions;
– Help for wider deployment or market uptake.
Proposed projects should have a potential for disruptive innovation and fast market up-take in ICT.
In particular it will be interesting for entrepreneurs and young innovative companies that are looking for swift support to their innovative ideas.
The ODI objective will support the validation, fast prototyping and demonstration of disruptive innovation bearing a strong EU dimension.
Scope: ODI will be implemented through the SME instrument which consists of three separate phases and a coaching and mentoring service for beneficiaries. Participants can apply to Phase 1 with a view to applying to Phase 2 at a later date, or directly to Phase 2.

Call for proposal Resource-efficient eco-innovative food production and processing SFS-08-2015-1 

Краен срок: 16-12-2015 17:00:00 (Brussels local time)Intermediate deadlines(s)18-03-2015 17:00:00 (Brussels local time)17-06-2015 17:00:00 (Brussels local time)17-09-2015 17:00:00 (Brussels local time) 
Specific Challenge: To remain competitive, limit environmental degradation and optimise the efficient use of resources, the development of more resource-efficient and sustainable food production and processing, throughout the food system, at all scales of business, in a competitive and innovative way is required. Current food production and processing systems, especially in the SME sector, need to be revised and optimised with the aim of achieving a significant reduction in water and energy use, greenhouse gas emissions and waste generation, while at the same time improving the efficiency in the use of raw materials, increasing climate resilience and ensuring or improving shelf life, food safety and quality. New competitive eco-innovative processes should be developed, within the framework of a transition towards a more resource-efficient, sustainable circular economy.
Scope: The SME instrument consists of three separate phases and a coaching and mentoring service for beneficiaries. Participants can apply to phase 1 with a view to applying to phase 2 at a later date, or directly to phase 2.
In phase 1, a feasibility study shall be developed verifying the technological/practical as well as economic viability of an innovation idea/concept with considerable novelty to the industry sector in which it is presented (new products, processes, design, services and technologies or new market applications of existing technologies). The activities could, for example, comprise risk assessment, market study, user involvement, Intellectual Property (IP) management, innovation strategy development, partner search, feasibility of concept and the like to establish a solid high-potential innovation project aligned to the enterprise strategy and with a European dimension. Bottlenecks in the ability to increase profitability of the enterprise through innovation shall be detected and analysed during phase 1 and addressed during phase 2 to increase the return in investment in innovation activities. The proposal should contain an initial business plan based on the proposed idea/concept .
The proposal should give the specifications of the elaborated business plan, which is to be the outcome of the project and the criteria for success. Funding will be provided in the form of a lump sum of EUR 50,000. Projects should last around 6 months.
In phase 2, innovation projects will be supported that address the specific challenge of Sustainable Food Security and that demonstrate high potential in terms of company competitiveness and growth underpinned by a strategic business plan. Activities should focus on innovation activities such as demonstration, testing, prototyping, piloting, scaling-up, miniaturisation, design, market replication and the like aiming to bring an innovation idea (product, process, service etc.) to industrial readiness and maturity for market introduction, but may also include some research.

Международен форум за млади лидери 2015 

Краен срок: 31 октомври 2015 г.
Международният форум за млади лидери ще обедини лица под 30-годишна възраст, които са доказали своята страст за прилагане на иновативни, предприемачески решения за най-наболелите проблеми в света, и им предлага възможност да си взаимодействат и да се възползват от опита на другите.
Форумът е в основата на Четвъртата конференция на Echenberg Family по правата на човека, която ще се проведе в Университет McGill в Монреал, 11-17 октомври 2015 г., и се организира от Центъра за правата на човека и юридическия плурализъм.

Стипендии на Американската асоциация на жените в университетите 

Краен срок: 1 декември 2015 г.
Международните стипендии се присъждат за редовна форма на обучение или научни изследвания в Съединените щати на жени, които не са американски граждани или постоянно пребиваващи. Кандидатите трябва да са спечелили еквивалент на бакалавърска степен в САЩ до 30 септември 2014 г., и трябва да са кандидатствали в предложените от тях институции на обучение по времето на кандидатстването. До пет стипендии се предоставят за обучение втора година.

Call for proposal Innovative mobile e-government applications by SMEs 

Краен срок: 16-12-2015 17:00:00 (Brussels local time)Cut-off date(s)18-03-2015 17:00:00 (Brussels local time)17-06-2015 17:00:00 (Brussels local time)17-09-2015 17:00:00 (Brussels local time)
The scope of this call is to provide support to innovative SMEs, including start-ups, for the design and creation of innovative applications, in order to foster the delivery of mobile public services.
Specific Challenge:
Current societal and economic challenges as well as rising expectations to reduce the burden on users, put pressure on all public administrations to provide efficient, open and citizen-centric public services.
Due to the increased use of mobile technology as well as the increasing availability of public information, data and online services, public services can be transformed. Coupling open public data and services with information and services offered by the private sector can lead to innovative, user-friendly and personalised services that can be accessed easily.
Because of their size, knowledge and agility, SMEs are key actors for the provision of those innovative services. The „apps“ market for mobile devices is a very dynamic market, which mostly lacks application specifically for the public sector. Engaging SMEs into the potentially huge public sector innovation market is a challenge for local and regional public authorities. The scope of this action is to provide support to innovative SMEs, including start-ups, for the design and creation of innovative applications, in order to foster the delivery of mobile public services.
The aim is to help the interaction of citizens and businesses with public administrations. This may be done through the combination of public and private sector services, through mobile technologies. Although they may be first piloted in a local context – with the involvement of public administrations and end users – the solutions need to ensure replicability, also taking into account multi-lingualism and, where necessary, the cross-border dimension. Scalability and sustainability issues are to be considered.
Scope: The SME instrument consists of three separate phases and a coaching and mentoring service for beneficiaries. Participants can apply to phase 1 with a view to applying to phase 2 at a later date, or directly to phase 2.

Food-Scanner Prize 

Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва в края на 2015-а година.
Награден фонд: 1 млн. евро
Целта е да се отвори пазарът на електронното здравеопазване с решения, които подкрепят гражданите в приемането на по-активен начин на живот и за подобряване на тяхното здраве чрез по-добро наблюдение на приема на храна.

Collaborative Sharing of Spectrum Prize 

Награден фонд: 0.5 млн. евро
Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва в края на 2015-а година.
Целта е да се предложат иновативни но изпълними решения, които дават възможност за значително подобряване на използването на ограничените ресурси от радиочестотния спектър, като по този начин намирайки решение на очакваната криза в капацитета на безжичните мрежи се при очаквания бум на трафика и ползването.

Breaking the optical transmission barriers Prize 

Награден фонд: 0.5 млн. евро
Конкурсът започва в края на 2014-а и завършва в началото на 2016-а година.
Наградата трябва да отличи революционни решения в областта на оптичните влакна, които да намерят своето място в бъдещите оптични мрежи.

Награда за намаляване употребата на антибиотици 

Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва през пролетта на 2016-а година.
Награден фонд: 1 млн. евро
Основните цели са: да се намали ненужната употреба на антибиотици при вирусни инфекции на горните дихателни пътища, или липса на инфекции; да се намалят разходите и страничните ефекти, свързани с употребата на антибиотици; намаляване на появата на резистентни на антибиотици организми; да се даде възможност на доставчиците на здравни грижи да се възползват от ранни и информирани решения в управлението на инфекции на горните дихателни пътища (бързото започване и прекратяване на лечението) и да се улесни решението на доставчика на здравни грижи да не се предписват антибиотици при вирусни инфекции и за улесняване на пациентите приемане на не приемате антибиотици за вирусни инфекции; да се справи с широко разпространените и значими за здравеопазването респираторни инфекции.

Награда за намаляване на замърсяването на въздуха 

Награден фонд: 3 млн. евро
Конкурсът започва в началото на 2015-а и завършва в края на 2018-а година.
Целта на наградата е да се намали замърсяването на въздуха в градските райони чрез развитие на иновативни решения. Тези решения трябва да бъдат достъпни и устойчиви, и те трябва да докажат, че могат ефективно да премахнат и / или предотвратят образуването на прахови частици в атмосферата (изпускателни системи на превозните средства не са включени).

#H2020-MSCA COFUND – CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES 

Краен срок: 01-10-2015 17:00:00 (Brussels local time)
Objective:
The COFUND scheme aims at stimulating regional, national or international programmes to foster excellence in researchers’ training, mobility and career development, spreading the best practices of Marie Sk?odowska-Curie actions.
This will be achieved by co-funding new or existing regional, national, and international programmes to open up to, and provide for, international, intersectoral and interdisciplinary research training, as well as transnational and cross-sectoral mobility of researchers at all stages of their career.
Scope:
Each proposal funded under the COFUND scheme shall have a sole participant that will be responsible for the availability of the necessary matching funds to execute the proposal.
Participants submit multi-annual proposals for new or existing doctoral programmes or fellowship programmes that may be run at regional, national or international level. The evaluation is organised in two different panels: A) Doctoral programmes and B) Fellowship programmes. Support cannot be awarded to researchers who are already permanently employed at the host organisation.

Грантове на National Geographic Gives за млади изследователи 

Краен срок: текущ
Young Explorers Grants (YEG) дава възможности на изследователи на възраст от 18 до 25 години да се занимават с изследвания, консервация и проучвания. Грантовете са в размер от 2 000 до 5 000 щ.д.

Награда за дизайн на Lexus 2015 

Краен срок: 3 ноември 2015 г. 
Темата за участие в конкурса 2015 г. е „Сетива“ и творци от всички области са поканени да представят своите идеи, които излизат извън рамките на овладяването на вид, форма и функция, имащи нещо общо със сетивата – зрение, слух, обоняние, вкус, осезание.

Европейски фонд за демокрация 

Краен срок: текущ 
Европейският фонд за демокрация приема предложения за проекти, допринасящи за развитието на плуралистични, многопартийни системи и демократични общества с фокус върху страните, влизащи в обхвата на политиката на ЕС за съседство. Могат да кандидатстват неправителствени организации, движения, както и физически лица, млади лидери и представители на независими медии. Първите решения за финансиране ще бъдат взети в края на м. септември 2013 г., но Фондът ще приема предложения целогодишно.

Малки грантове за организиране на кампании за набиране на средства 

Краен срок: текущ 
Български център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейско право стартират програма за предоставяне на малки грантове за организиране на кампании за набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители. Грантовете ще бъдат предоставени на сдружения, фондации и читалища.
Целта на предоставяните грантове ще бъде покриване на разходи по организиране на самите кампании (например наемане на зала за благотворителен концерт, отпечатване на промоционални материали и др.). Разходите, които ще бъдат покривани, трябва да са свързани с предварителното набиране на средства, а не с последващото изпълнение на каузата! Например, ако целта на набирането на средства е организиране на конференция, разходите които ще одобрим не трябва да са разходи по организирането на самата конференция, а разходи по набиране на средствата за реализирането й.
Средствата, предоставени на една организация при едно кандидатстване, не могат да надхвърлят 1 000 лева. Организациите могат да кандидатстват отново само след отчитане на предишния грант, получен по тази програма. Независимо от предоставеното финансиране, окончателно одобрените разходи ще бъдат на стойност не повече от 1/3 от набраните средства. Това означава, че при отпуснати 1000 лева, а набрани от кампанията 1500 лева, за разходи ще бъдат признати само 500 лева, а останалите ще трябва да бъдат възстановени.
За да кандидатствате за участие в обученията следва да попълните формуляр за кандидатстване. Попълненият формуляр, заедно с удостоверение за актуално състояние на организацията, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на кандидатстване, трябва да изпратите на ел. пощаinfo@bcnl.org, по факс (02) 9888166 или по поща/куриер на адрес София 1000, ул. „Добруджа“ № 6, за БЦНП. Формулярът се попълва и изпраща от официалния представител на съответната нестопанска организация.
Срокът за приемане на формуляри за кандидатстване е текущ. Всеки кандидат ще получи отговор до 3 седмици след получаване на документите. Организаторите могат да поискат допълнителна информация от кандидатите. В такива случаи срокът се удължава с 10 дни от датата на получаване на исканата информация.
За повече информация за програмата може да се обръщате към Елина Петкова, Български център за нестопанско право.

Резидентна програма на Център за съвременно изкуство – Пловдив 

Краен срок: текущ 
През годината един български и двама чуждестранни артисти пребивават и работят в Пловдив. Всеки един работи в продължение на един месец в мултимедиината лаборатория. Участниците се селектират от сдружение „Изкуство днес“. В лабораторията „Art Tоday Lab“ се реализира проект в областта на електронните форми: инсталация , видео арт , 2D и 3D, звук , нет арт. Проектът се представя пред пловдивска публика в изложбените пространтсва на Център за Съвременно Изкуство – Пловдив или на други избрани от артиста места. По време на престоя си артистите представят пред публика своята досегашна творческа дейност, както и етапи от проекта, който осъществяват в мултимедийната лаборатория.

Фонд „Социална закрила” очаква проекти 

Краен срок: текущ
Фонд „Социална закрила” финансира проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на посочените целеви групи, и създаващи възможност за:
– предоставяне на нов вид социални услуги в общността;
– подобряване условията на живот в специализираните институции, в т.ч. и материалната база;
– подобряване условията на живот на лица в риск;
– деинституционализация на социалните услуги;
– подкрепа в кризисни, извънредни ситуации и положения.
Средства се отпускат само когато дейностите не са финансирани от републиканския бюджет, от програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове или други финансови механизми.
Юридически лица и физически лица, регистрирани по търговския закон, могат да предоставят социални услуги само след вписване в регистър към Агенцията за социално подпомагане, а за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години – след издаване на лиценз от ДАЗД за тази дейност и вписване в регистъра на АСП.
Юридически лица, физически лица, регистрирани по Търговския закон и общини могат да кандидатстват за финансови средства от Фонда след защита на проект. Проектът се разработва по утвърден формуляр.
Разглеждането и оценяването на проектите преминава на два етапа. Проектите се разглеждат и оценяват от Експертен съвет, който изготвя доклад до Управителния съвет. Управителният съвет на Фонд “Социална закрила” взема решение за финансиране или отказ на проекта.
За организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към социално включване на рисковите групи от населението, може да се отпускат веднъж годишно финансови средства на организации или общини.

Тръст за социална алтернатива (ТСА) 

Краен срок: текущ
ТСА осигурява финансова помощ за проекти, които допринасят за прекъсване порочния кръг на бедността в България, като помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. Дейностите на ТСА са със специален фокус върху ромите, които представляват голяма част от хората, живеещи в нищета. ТСА осигурява подкрепа в три основни направления:
– Ранно детско развитие – с фокус върху отглеждането на здрави деца и повишено присъствие в детската градина.
– Образователни постижения и предотвратяване на отпадането на деца от училище – с фокус върху подобряване участието и ученето в училище и повишаване на броя ученици, завършващи средно образование.
– Достъп до възможности за повишаване доходите на хора от рискови групи, което включва свързване с работодатели, предприемачество и жилищно устройство.

Възможности от фондация Nippon 

Краен срок: текущ
Области на финансиране:
1. Подобряване на основните човешки потребности
Инициативи за подпомагане на хората в целия свят, за да се отговори на техните основни човешки нужди, и да се допринесе за подобряване на благосъстоянието на хората чрез програми в области като здравеопазването, подкрепа на хората с увреждания и тези, които са социално уязвими, развитието на селското стопанство, проблемите на раждаемостта, развитие на общността, помощ за бежанци и помощ при бедствия. Проекти, включващи нови идеи, подходи и технологии, както и тези, които включват многостранни измерения, като например сътрудничеството юг -юг, ще получат по-висок приоритет.
2 . Развитие на човешките ресурси
Инициативи за насърчаване на ново поколение специалисти, учени и студенти със силен потенциал за бъдещо лидерство . Подкрепят се обучение и образователни програми, разработени и изпълнявани от организации с нестопанска цел и институции на висшето образование. Намерението е да се насърчи разработването на международна мрежа от професионалисти, които имат общи цели и интереси.
3 . Насърчаване на международни проекти за сътрудничество.
Инициативи за насърчаване на съвместни подходи, които да отговарят на променящите се нужди на световната общност. Подкрепят се културен, социален и интелектуален обмен и съвместни дейности, които допринасят за развитието на по-доброто взаимно разбиране и кооперативен начин на мислене, за да се допринесе за социални промени.
Кандидатите трябва да бъдат организации с нестопанска цел със седалище извън Япония. Те могат да бъдат местни, регионални или международни неправителствени организации, образователни и изследователски институции.
Кандидатства се поне половин година преди началото на планираните дейности.

Стаж в Световната търговска организация 

Краен срок: Текущ 
Секретариатът на Световната търговска организация има стажантска следдипломна програма за студенти, които желаят да придобият практически опит и задълбочени познания на многостранната търговска система.
Продължителността на стажовете е до 24 месеца. Избираеми кандидати са всички граждани на страни, които са членове на Световната търговска организация, между които е и България.
Минималната възраст на стажантите трябва да 21 години, а максималната 30. Кандидатите трябва да имат завършена подходяща специалност в университет – икономика, политически науки, право, международни отношения.
Стажовете са платени, те се провеждат в Женева, Швейцария.

Грантове за превод на финландска литература 

Краен срок: 1 април и 1 ноември
Всяка година на Консултативният комитет на Информационния център за финландска литература предоставя подкрепа за:
– превод на финландско-, финландско-шведско- и саами-езична литература на други езици;
– превод на художествена и нехудожествена литература на финландски;
– превод на академични публикации и нехудожествена литература на шведски.
Ще бъдат предоставени 500 000 евро за превод и отпечатване на повече от 300 различни проекта.
Могат да кандидатстват чужди и финландски издатели.
В допълнение към това се предоставят награди и пътни грантове за преводачи от чужбина.

Стипендии за магистратура в Германия срещу 3 години работа в България след завършването 

Краен срок: 1 ноември 
Германската фондация „Мумерт” търси кадърни и амбициозни млади българи с управленски потенциал. Тя предлага пълна издръжка от 1 000 евро на месец в продължение на две години и половина до получаване на магистърска степен.
Кандидатите трябва да са последна година на бакалавърска степен в специалности от областта на туризма, икономическите, инженерните и естествените науки. Те трябва да имат висок успех и да владеят немски и английски език.
Най-важното условие за получаване на стипендията „Мумерт”: всички кандидати подписват договор, съгласно който се задължават след завършване на магистърската си степен в Германия да работят в България поне 3 години.

IHS Film & Fiction Стипендии (до 10 000 щ.д. за една академична година) 

Краен срок: ежегодно до 15 януари 
Стипендии до 10 000 щ.д. дава Institute for Humane Studies за подкрепа на студенти, които

– работят върху получаване на Master of Fine Arts (M.F.A.) в сферите на филмопроизводството, писане на проза/пиеси;
– са демонстрирали интерес към класическите либерални идеи и приложението им в съвременното общество;
– демонстрират желание, мотивираност и творчески способности да преуспеят в избраната професия.

www.theihs.org/subcategory.php/15.html

Фондация Gottlieb Daimler и Karl Benz – стипендии за изследователи 

Краен срок: 1 октомври, 1 март ежегодно
Могат да кандидатстват начинаещи докторанти. Кандидатите следва да не са над 30-годишни. Подкрепата е за не повече от 2 години.

Конкурс за стипендии за изследователи 

Краен срок: 1 октомври/1 март
Германската фондация „Даймлер-Бенц Щифтунг“ обяви конкурс за стипендии за младежи от различни държави, включително и България, които искат да направят докторантура и да реализират свой изследователски проект в Германия. За програмата могат да кандидатстват младежи с магистърска диплома, без значение в коя област е тя. Стипендиите са предназначени за индивидуални кандидати. Продължителността на стипендията зависи от изпълнението на проекта, но не може да надвишава две години.

Петмесечен стаж в Комитета на регионите 

Краен срок: 16 февруари и на 16 септември
Целта на стажа е да даде създаде представа относно същността и проблемите на европейската интеграция, да предаде практично познание за работата на отделите на Комитета на регионите, да даде възможност на служителите да добият опит и да развият и приложат на практика знанието, което са натрупали в течение на обучението или професионалната си кариера.
Стажантите трябва да са граждани на страните-членки на ЕС, като ограничен брой граждани на държави извън Съюза също може да бъде приет. Кандидатите трябва да са университетски дипломанти или да притежават диплома, отговаряща на университетските степени. Те могат да бъдат в края на обучението си или поне да са завършили трети курс, като докажат това със съответния документ. Стажът е отворен и за служители на обществения и частния сектор, които имат университетска степен или еквивалентна диплома, или са извършвали поне за три години консултантска работа. Възрастовата граница за стажантите е 30 години. Те трябва да владеят добре един официален език на ЕС и да имат задоволителни познания по втори. Кандидатите се избират въз основа на квалификациите им и на географско разпределение.

Assembly of European Regions – стажове за студенти 

Краен срок: текущ
Стажовете са от 3 до 6 месеца.
Няма определен формуляр.
При интерес изпратете писмо и CV на адрес:
Estelle Delangle
Assembly of European Regions
6, Rue Oberlin
F-67000 Strasbourg
Tel. : +33-(0)3-88.22.74.38
Fax : +33-(0)3-69.20.13.18
e.delangle@a-e-r.org

Стаж в Световна банка 

Краен срок: ежегодно – 31 януари и 31 октомври 
Кандидатства се онлайн.

Европейски център за права на ромите – Будапеща: стаж 

Краен срок: текущ
Предлагат се стажове за срок от 6 седмици до 6 месеца на роми с добро владеене на английски език.

UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize 

Краен срок: 31 октомври всяка година
Тази награда всяка година отличава личност, организация или институция, допринесла за свободата на пресата по света.

Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад фермер“ 

Краен срок: 10 декември
Фондация „Еврика” със съдействието на редакцията на вестник „Фермер-новият“ организират ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад фермер“. Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към 31 декември в годината, за която се присъжда наградата.
Заявките изпращайте във Фондация „ЕВРИКА” до 10 декември на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1,ет. 2.
За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад изобретател“ 

Краен срок: 10 декември
Фондация „Еврика”, Национално патентно ведомство и Съюза на изобретателите в България организират Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад изобретател“. Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към датата на подаване на заявката за патент и не са навършили 39 години към 31 декември на годината, за която се присъжда наградата. Те следва да представят свои изобретения и/или изобретения, в които са съавтори с принос по-голям от 50%. Представянето става чрез заявка, анотация и защитни документи от България или от чужбина, издадени през последната година и в период от 3 години, предхождащи присъждането на наградата.
Заявките се изпращат във Фондация „ЕВРИКА” не по-късно от 10 декември на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1. За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

Ежегоден конкурс за наградата „Еврика“ за „Млад мениджър“ 

Краен срок: 15 декември
Фондация „Еврика” съвместно с Асоциация на индустриалния капитал в България, агенция „В Комуникация” и списание „Мениджър” организират Ежегоден конкурс за наградата „Еврика“ за „Млад мениджър“. Наградата ще получи този млад мениджър на възраст до 35 години, който е успял да постигне значими успехи през годината и е показал видими способности за самоусъвършенстване и развитие. Кандидатите могат да бъдат предложени от своите фирми, от редакции, обществени организации или сами да заявят участието си.
Не пропускайте да изпратите заявките до 15 декември във фондация „Еврика” на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1.
За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

Глобален фонд за децата 

Краен срок: текущ
Глобалният фонд за децата (Вашингтон) предоставя финансиране на местни организации от цял свят, които:
– са местни организации, които решават общностни проблеми, с малък бюджет (под 100 000 щ.д. годишно);
– служат на най-уязвимите деца (социално-слаби, с увреждания, социално изолирани, членове на банди, роми, от рискови групи и др.);
– ползващи иновативни, бизнес подходи: нови подходи към стари проблеми;
– признати за източник на експертни знания в общността или на национално ниво;
– техни преки бенефициенти са деца и млади хора;
– имат отлично ръководство и визия;
– със солидни системи за управление – електронна поща, основни финансови и счетоводни системи;
– реализирали са ефективни програми.
Грантовете се предоставят на годишен принцип и са в размер от 5 000 до 20 000 щ.д.
Като първа крачка се кандидатства онлайн на адрес:
letter of inquiry
Ако вашата организация отговаря на приоритетите на ГФД и на критериите за подбор, процесът ще продължи с представяне на пълно проектопредложение.

Mama Cash 

Краен срок: текущ 
Mama Cash е женска организация, която подкрепя иновативни проекти на жени за жени по целия свят. Кандидатите следва: да са иновативни, да имат ограничен достъп до финансиране, да подкрепят предимно позитивни промени в полза на жените в областта на правото, политиките и практиките, да са организации на жени. Финансирането е в размер на 500 – 20 000 евро.
Support grant > request sheet
Travel grant > request sheet

Стаж при европейския омбудсман 

Краен срок: 31 август, 30 април ежегодно
Европейският омбудсман предлага стажове на граждани от ЕС. Стажовете продължат 4 месеца, но могат да бъдат удължени до 11 месеца. Кандидатите трябва да се завършили право и да имат познания по Европейско право. Те трябва да владеят един от официалните езици на ЕС и да имат добри познания по втори. Тъй като работните езици на Европейския омбудсман са английски и френски, владеенето им е основно изискване. Стажантите получават стипендия и финансова помощ за наем на жилище. Европейският омбудсман възстановява и разходите за транспорт за влак или самолет, но резервациите за билети трябва да бъдат одобрени предварително от институцията. Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят попълнена форма за кандидатстване, автобиография, мотивационно писмо, копие от дипломи, сертификати и лична карта, както идекларация за финансово състояние. Документите се изпращат до 30 април, за стажовете, които започват на 1 септември или 31 август, за стажовете, които започват на 1 януари.
Източник: Дневник.bg

Европейската агенция за основните права набира стажанти 

Краен срок: 30 ноември, 31 май ежегодно
Агенцията на ЕС за основните права (FRA) предлага два пъти годишно платени стажове за период от три до пет месеца за млади дипломанти. Избираемите кандидати трябва да са граждани на страна членка на ЕС или страна със статут на кандидат за членство в съюза. Бъдещите стажанти трябва да имат завършено университетско образование към датата на кандидатстване. Изисква се също много добро владеене на поне два от официалните езици на общността. Не се допускат кандидати, които вече са имали обучение или са били наемани на работа в европейска институция. Стажовете се заплащат по 1000 евро на месец. На одобрените кандидати ще бъдат покрити разходите за път в началото и края на стажа. Предвидена е и специална добавка към заплащането за хората с увреждания, която може да достигне до 50% от основната сума.

Black Sea Trust for Regional Cooperation 

Черноморски тръст за регионално сътрудничество 
Краен срок: текущ
Черноморски тръст за регионално сътрудничество е публично-частно партньорство със седалище в Букурещ, което ще функционира в продължение на 10 години. За финансиране могат да кандидатстват НПО от Армения, Азербайджан, България, Грузия, Молдавия, Румъния, Турция, Украйна и Русия.
Поканата е за кандидатстване с проекти в три области:
– гражданско участие;
– трансгранично сътрудничество;
– сътрудничество изток – изток>.
Средно проектите се финансират с 18 000 щ.д. и са с продължителност до 12 месеца.

Конкурс за участие в Програмата на САЩ за ученици с високи постижения 

Краен срок: 31 януари ежегодно 
Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурс за участие в Програмата на САЩ за ученици с високи постижения (USAP). Тази програма дава възможност на талантливи ученици с изявени лидерски качества и принос към обществото, да се обучават в престижни университети в САЩ, независимо от финансовото им състояние.
Програмата е предназначена за ученици от 11 клас на държавните средно-образователни училища. Кандидатите трябва да имат високи академични постижения, силна мотивация и да се нуждаят от пълно или частично финансиране, за да могат да продължат образованието си в бакалавърски програми в САЩ.
Изисквания за участие в конкурса:
– да сте ученик в 11 клас на държавно средно-образователно училище
– да имате отличен успех
– да участвате активно в живота на училището и на общността
– да можете да докажете финансови затруднения
Документи за участие в конкурса:
– Попълнената апликационна форма
– Две есета (по едно от Група А и Група Б, стр. 3 на апликацията).
– Академична справка от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас и от първия срок на 11-ти клас, подписана от директора на гимназията и подпечатана с печата на училището.
– Копие от резултата (ако имате такъв ) от тестовете iBT TOEFL/SAT Reasoning Test/ SAT Subject Tests/ Cambridge AS , подпечатано от училището.
– Две препоръки.

Фондация Gottlieb Daimler и Karl Benz – стипендии за изследователи 

Краен срок: 1 март и 1 октомври ежегодно
Могат да кандидатстват начинаещи докторанти. Кандидатите следва да не са над 30-годишни. Подкрепата е за не повече от 2 години.

Аceartinc, Канада, финансира артистични проекти на малцинствени групи 

Краен срок: 1 август ежегодно 
Канадска организация за културно разнообразие Аceartinc финансиран проекти на съвременни артисти и куратори, членове на маргинални общности като хомосексуалисти, транссексуални, местни жители на колонии и други различни общности. Приемат се индивидуални и колективни проекти в сферата на визуалните изкуства и медиите.
Документите за кандидатстване са автобиография, мотивационно писмо, предложение за проект, план-график на изпълнението, списък с необходимите технически условия, аудио или видео материал в зависимост от вида на артистичния проект.

Грантове за пътуване на Schwarzkopf Foundation 

Краен срок: 15 март и 1 септември
Фондация Schwarzkopf предлага туристически грантове на млади хора, които желаят да разследват политически и културни събития в съседните европейски страни.
Има два вида безвъзмездни средства: класически пътни субсидии и InterRail Global Pass.
Класически безвъзмездни средства за пътуване: за немски граждани или европейци на възраст между 18 и 26 години, които планират проучвателно пътуване до Германия, до 550 евро.
InterRail Global Pass: за европейци на възраст между 17 и 25 години, които са живели постоянно в ЕС, GUS или Турция, InterRail Global Pass за 30 европейски страни, включително Турция, до 422 евро.

Стипендия Mummert в областта на икономическите, инженерните и природните науки 

Срокове: Ежегодно между 1 септември и 1 ноември за период на обучение от началото на зимния семестър на следващата година
Фондация „Rochus und Beatrice Mummert“ насърчава бъдещи потенциални топ мениджъри от страните в Централна и Източна Европа в областта на икономическите, инженерните и природните науки. Програмата включва стипендия за период от 2,5 години за завършване на магистърско обучение в университета в Кьолн (Universit?t zu K?ln), в Германската Спортна Академия, Кьолн (Deutsche Sporthochschule K?ln) или в Техническия университет в Аахен, Германия (RWTH Аachen) и се предлага в сътрудничество с фондация Robert Bosch.

Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia 

Краен срок: текущ за проекти до 25 000 шв. фр.
Инициативата покрива следните дисциплини:
– Визуални изкуства
– Музика
– Литература и общество
– Театър
– Танц
– Интер- и мултидисциплинарни проекти
За проекти с бюджет до 25 000 швейцарски франка може да се кандидатства по всяко време на годината и минимум осем седмици преди събитието.
За проекти с по-голям бюджет, сроковете са 1 март, 1 юни, 1 септември и 1 декември всяка година.

Стаж в Съда на Европейските общности 

Краен срок: 30 септември и 30 април всяка година 
Всяка година Съдът на Европейския съюз предлага ограничен брой платени стажове с максимална продължителност от пет месеца. Стажовете обикновено се провеждат в Дирекцията за изследвания и документация, Информационната служба, Генералната дирекция за писмени преводи или Дирекция Устни преводи.

Стажове Интерпол, в Лион, Франция 

Краен срок: Текущ 
За да бъдат допустими за стаж в Интерпол, кандидатите трябва:
– да бъдат граждани на страна-членка;
– да са по-възрастни от 18 години;
– да бъдат включени в, или да са завършили акредитирана академична институция

Creative Europe Culture 

Крайни срокове:
Проекти за европейско сътрудничество – малки и големи:
>> Втора покана – 01 октомври 2014
Европейските платформи:
>> Втора покана – 25 февруари 2015 г. (за двегодишни „рамкови споразумения за партньорство“)
>> Трета покана – 5 октомври 2016 г. (За четиригодишни „рамкови споразумения за партньорство“)
Европейски мрежи
>> Втора покана – 5 октомври 2016 г. (За четиригодишни „рамкови споразумения за партньорство“)
Литературни Проекти за превод
>> Втора покана – 1 февруари 2017 г.

Платен стаж в Световната търговска организация 

Краен срок: текущ
Всяка година Секретариатът на Световната търговска организация (СТО) предлага стаж за студенти в магистърски и докторски програми, които искат да придобият практически опит и по-задълбочени познания за многостранната търговска система.
Програмата е целогодишна и няма начален и краен срок за кандидатстване. Стажът е с продължителност до 24 седмици и се провежда в Женева, Швейцария. Стажантите трябва сами да поемат разходите си за път до и от Женева и тези за здравна застраховка.
Кандидатите трябва да са на възраст между 21 и 30 години, граждани на държава членка на СТО, сред които е и България, както и да имат бакалавърска степен в подходяща дисциплина.

Теми: Фондове