Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Възможности за финансиране и обучение през 2016 г.

GlobusNews.Net е единствената информационна агенция, която предоставя на едно място всички възможности за кандидатстване в проекти и конкурси за България. Информацията е подготвена от Клуб „Проекти и програми“ към Гражданско сдружение ГЕРБ-Бургас. Ето и възможностите:

o Процедура „Обучения и заетост за младите хора“
Краен срок: до изчерпване на финансовия ресурс
От 13.01.2016 г. Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за младите хора“, в рамките на която ще бъдат осигурени 30 млн.лв. за заплати на младежи до 29 години. За целта, в бюрата по труда в цялата страна започва прием на заявки, едновременно както от кандидат-работодатели, така и от младежи, които си търсят работа.
Всички безработни младежи до 29 години включително могат да кандидатстват, като подадат заявление за участие в схемата в бюрата по труда по постоянен или настоящ адрес, където са регистрирани. На всеки регистриран младеж ще бъде изготвен индивидуален план за действие, който съдържа стъпките, чрез които да се постигнат конкретни цели за определен период от време.
o Еднодневни обучения за повишаване на капацитета на НПО за пълноценно участие в процеса на оползотворяване на структурните и кохезионните фондове на ЕС
Краен срок: 29 януари 2016 г.
В рамките на проект „Мисията възможна” Българско дружество за защита на птиците и Българският център за нестопанско право организират серия от еднодневни обучения за повишаване на капацитета на НПО за пълноценно участие в процеса на оползотворяване на структурните и кохезионните фондове на ЕС. Обученията ще се проведат в три града в България за представители на НПО. Подробната програмата ще намерите в прикачените документи.
Датите на обученията са както следва:
Велико Търново – 09.02.2016 г.
Пловдив – 10.02.2016 г.
София – 16.02.2016 г.
Конкретното място за провеждане на обучението ще бъде потвърдено по-късно.
Организаторите поемат следните разходи на участниците в обучението:
– Пътни разходи – билети за автобус или влак
– Разходи за обяд и кафе паузи
– Разходи за материали
o Odysseus II – образователен конкурс с акцент върху космическите науки
Краен срок: за лица от 14 г. до 22 г., вкл. – 29.01.2016 г.; за лица от 7 г. до 13 г., вкл. – 31.03.2016 г.
Деца и младежи от цяла Европа са поканени да се състезават в научно-образователен конкурс за награди, стажове и възможности за пътуване.
Конкурсът е разделен на три академични нива с отделни състезания за:
– Skywalkers (ученици в начални и основни училища)
– Pioneers (гимназисти)
– Explorers (студенти)
o Набират се кандидати по две нови обменни програми – „Лидери на земеделието“ и „Земеделие за бъдещето“, създадени за подкрепа на хората с потенциал да се превърнат в лидери в сектора и да работят за развитието на модерно и конкурентоспособно земеделие в България
Краен срок: 5 февруари 2016 г.
Фондация „Америка за България“ започна да набира кандидати за две нови обменни програми в областта на земеделието, създадени за подкрепа на хората с потенциал да се превърнат в лидери в сектора и да работят за развитието на модерно и конкурентоспособно земеделие в България:
>> „Лидери в земеделието” предоставя възможност за интензивни, краткосрочни групови обучения в САЩ, в рамките на около две седмици, с тясна професионална насоченост. През 2016 година участие в програмата „Лидери в земеделието” могат да вземат 16 български фермери, мениджъри, технически специалисти, учени, преподаватели или администратори. Те ще се обучават в две основни направления: 1) млечно говедовъдство – производство и преработка; и 2) малинопроизводство и преработка.
>> „Земеделие за бъдещето” е програма, насочена към млади, прогресивни учени. Философията й е да допринася за увеличаване продуктивността на българското земеделие и икономическия растеж на страната като предоставя достъп до съвременна наука, трансфер на нови технологии и практики в земеделието, и насърчаване на двустранното сътрудничество между водещи институции от САЩ и България.
o Програма „Стартъп“ – Учебна компания за студенти
Краен срок: 7 февруари 2016 г.
Ако сте екип от студенти бакалаври или магистри от български университет, имате иновативна идея и искате да научите как да започнете бизнес, то тогава програма „Стартъп“ е за вас!
Инициативата представлява ускорен практически курс по предприемачество, насочен към това как се създава и управлява собствен бизнес. В рамките на 4 месеца вие ще сформирате екип и ще развиете своята бизнес идея, разработите прототип на продукта/услугата и представите бизнес и финансова обосновка на проекта ви. Едно от най-големите преимущества на програмата е, че, при интерес от ваша страна, може да се консултирате както с ваш преподавател, така и с успешно реализирани бизнес консултанти, представители на печаливши бизнеси.
Какви са стъпките, ако искате да започнете собствен бизнес в рамките на Учебна компания за студенти?
1. Сформирайте екип от 2 до 6 души, с които ще разработвате вашата идея.
2. Измислете име на вашия стартъп, идентифицирайте нова идея за успешен продукт/услуга и ги регистрирайте на http://jastartup.jabulgaria.org до 7 февруари 2016 г.
3. Участвайтe в различни инициативи на JA България, получете обратна връзка с бъдещи насоки за развитие на вашата идея.
4. Реализирайте своята иновативна стартъп идея до ниво прототип и елате да ни я представите на нашето предприемаческо състезание в началото на юни. Tрадиция е най-успешните компании да получат допълнително менторство, възможности за финансиране бизнес идеята им, както и привилегията да представят страната ни на ежегодното стартъп състезание на европейско ниво.
Продължителността на програмата е от 8 февруари до 5 юни 2016 г.
Препоръчително е да е включен и университетски преподавател, но не е задължително.
o Фотоконкурс „България – атрактивна туристическа дестинация” 2016
Краен срок: 11 февруари 2016 г.
Целта на ежегодните онлайн фотоконкурс е да приобщим всеки любител или професионалист, чиито фотографии ще повишат интереса към страната ни и нейните природни, културни и исторически богатства.
Покажете България през Вашите очи!
График:
Първи етап: 01 ноември 2015 – 11 февруари 2016 г.;
Втори етап: 12 февруари 2016 – 27 май 2016 г.;
Трети етап: 28 май 2015 до 17:00 часа на 09 септември 2016 г.;
Краен срок за участие в конкурса: 17:00 часа на 09.09.2016 г.
o Програма „Научи се да плуваш“ 2016
Краен срок: 15 февруари 2016 г.
С утвърждаването на настоящата Програма се очаква да бъдат увеличени броят на заниманията и включените деца в населените места, имащи условия за обучение по плуване и спортни специалисти с необходимата професионална квалификация. Преки бенефициенти са спортни клубове (СК) по плувни спортове и по спортове, включващи плувни дисциплини. Непреки бенефициенти, за които се очаква да има ефект и полза в резултат на изпълнение на проектите, са деца на възраст 5 – 11 години.
o Програма „Децата и спортният клуб“ 2016 г. за подпомагане участието на деца в спортни прояви
Краен срок: 15 февруари 2016 г.
С проекти по Програмата могат да кандидатстват спортни клубове, членове на лицензирани спортни федерации.
Спортните клубове могат да кандидатстват за календарната година с един проект по Програмата и за един вид спорт.
Спортните клубове могат да кандидатстват за финансово подпомагане на следните спортни дейности или по избор за една от тях за съответния вид спорт:
– участие на деца в до 3 спортни прояви, включени в държавния спортен календар на съответната спортна федерация, които не са финали на държавни първенства;
– организиране и провеждане на детски спортни прояви, които не са включени в държавния спортен календар на съответната спортна федерация – до 2 прояви, с участието на не по-малко от 3 спортни клуба.
Спортните дейности, включени в проектите, следва да бъдат планирани за изпълнение през периода не по – рано от 1 април и не по – късно от 31 декември на съответната година.
В териториален аспект Програмата обхваща населените места в страната с одобрени проекти на спортни клубове.
Максималният размер на средствата за финансиране на отделен проект по Програмата е до 10 000 (десет хиляди) лева.
o JUST/2015/RRAC/AG Безвъзмездни средства за дейности в подкрепа на транснационални проекти за превенция и борба с расизма, ксенофобията, хомофобията и други форми на нетолерантност
Краен срок: 18 февруари 2016 г.
Настоящата покана се основава на годишната работна програма за 2015 на Програмите „Правосъдие“ и „Права, равенство и гражданство“. Тя има за цел да съфинансира транснационални проекти, които са в съответствие със специфичната цел на програмата за предотвратяване и борба с расизма, ксенофобията, хомофобията и други форми на нетолерантност.
Допустими теми:
– Най-добри практики за превенция и борба с расизма, ксенофобията, хомофобията и други форми на нетолерантност.
– Обучение и изграждане на капацитет за укрепването на системата на наказателното правораздаване при престъпления от омраза и насаждане на омраза.
– Подпомагане на жертви на престъпления от омраза и слово на омраза.
Индикативният бюджет на разположение по тази покана за представяне на предложения е 5 400 000 EUR.
Кандидатите и партньорите трябва да бъдат законно учредени публични или частни организации или международни организации с нестопанска цел: Кандидатът трябва да е публично дружество или организация с нестопанска цел.
Физически лица (частни физически лица) нямат право да подават заявления.
Органи и организации, които са ориентирани към печалба, трябва да имат достъп до безвъзмездни средства само като партньори.
o Ограничена покана за проектни предложения „Изпълнение на Парижкото споразумение относно изменението на климата“
Краен срок за подаване на концепции: 29 февруари 2016 г.
В първият етап от кандидатстване се подава само концепция.
След като кандидатите бъдат избрани, ще бъдат поканени да подадат пълен формуляр.
Общият индикативен бюджет по поканата е 600 000 евро.
Максималното търсено финансиране за един проект може да бъде най-много 600 000 евро.
Търсеното финансиране за един проект от ЕС може да бъде до 90% от допустимите разходи по проекта. Останалите най-малко 10% от допустимите разходи следва да се осигурят от източници различни от бюджета на ЕС и Европейския фонд за развитие.
Участващи трети страни в проекта (т.е. различни от кандидата и партньорите) могат да получат най-много 60 000 евро от бюджета на проекта.
Неправителствените организации са сред допустимите кандидати.
o Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014 – 2020
Краен срок: 31 март 2016 г.
Поканата е отворена за проектни предложения по следните приоритетни оси:
2. Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион: Тематична цел 6 Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност.
– Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство;
– Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез „Натура 2000“ и екологосъобразните инфраструктури;
– Насърчаване на иновативни технологии с цел подобряване на защитата на околната среда и ефективното използване на ресурсите в сферата на отпадъците, водите и по отношение на почвата или за намаляване на замърсяването на въздуха;

4. Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване: Тематична цел 9 Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация. Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище; осигуряване на подкрепа за социални предприятия.
Бюджетът на поканата е в размер на 35 200 000 евро.
Допустими бенефициенти по програмата са национални, регионални и местни власти, организации, управлявани от публичното право и неправителствени организации, отговарящи на определени условия.
o Стипендия за развитие на гражданското общество
Краен срок: 9 май 2016 г.
Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обяви конкурс за стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество.
Програмата е предназначена за ръководители и представители на български неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско общество в България. Стипендията покрива разходите за месечна издръжка, пътуване до САЩ и здравни застраховки. От кандидатите се изисква да представят официална покана от американска неправителствена организация или университет.
o EIT-KICS-2016: Покана за предложения за създаване на Общности на знанието и иновациите на Европейския институт за иновации и технологии
Краен срок: 14 юли 2016 г., 17:00 ч. (брюкселско време)
Поканата покрива приоритетните области: EIT „Храни“ (храни за бъдещето: устойчива верига на доставка от източниците към потребителите) и EIT „Промишлено производство“ (промишлено производство с добавена стойност).
o Фонд „Условия на труд“
Краен срок: ВСЕКИ месец до 25-то число.
Фонд „Условия на труд“ е „лека“ програма за кандидатстване, при която фирмите могат да получат прилично финансиране за да си санират помещения, да изградят стаи за почивка,санитарни възли, да въведат практики по подобряване на факторите на работната среда и т.н. Характерно за проектите е че НЯМА значение дали се изпълняват на територията на селски райони или в областни градове- всички населени места са допустими за кандидатстване по програмата.
Кога мога да участвам ?
ВСЕКИ месец до 25-то число.
Кой може да кандидатства?
– Всички фирми, които имат назначен персонал
– Фирми, които нямат просрочени задължения към бюджета и към търговски банки
– Получили финансиране по други проекти за същите дейности
Какво можем да финансираме?
– Модернизация на помещенията, в които се намира персонала (подмяна подови настилки, измазване стени, тавани, изграждане на стаи за почивка, санитарни възли и други)
– внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии
– изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място
– обезопасяване на машини и съоръжения
Каква парична помощ мога да получа ?
По проектът получавате 30% безвъзмездна помощ от стойността на разходите.
Максимумът, който можете да получите като парична сума е 100 000 лева.
o Национален център за книгата, Програма „Българска книга”
Краен срок: целогодишно
Програмата предоставя възможност за отпечатване на качествени български художествени книги на дебютни и утвърдени автори на конкурсен принцип.
Могат да кандидатстват юридически лица, регистрирани като издатели в българската ISBN агенция, с издадени най-малко шест книги на български език.
Подпомаганият тираж може бъде между 300 и 1200 бройки, меки корици, определен по заявка на издателя спрямо пазарния потенциал на книгата и одобрен от eкспертен съвет. В замяна на тази подкрепа, издателствата предоставят 20% от тиража на отпечатаната книга на НЦК.
За подпомагане може да кандидатстват само български издателства, сключили договор с автора. Програмата подпомага художествена литература от всички жанрове и форми от български съвременни автори. Програмата не подпомага нехудожествена литература.
Възможността за кандидатстване е отворена целогодишно. Експертният съвет оценява проектите веднъж месечно и обявява резултатите веднъж на всеки два месеца.
o Urgent Action Fund набира проекти
Краен срок: текущ
Фонд за спешни действия за човешките права на жените (Urgent Action Fund for Women’s Human Rights – UAF) е феминистки активистки фонд, който предоставя малки експресни грантове на жени и транс правозащитници от цял свят, когато сигурността им е застрашена поради техния активизъм или при поява на неочаквани и неотложни възможности за застъпничество. Грантовете са до 5000 щатски долара и се отпускат за максимален период от 3 месеца.
UAF е създаден, за да запълни празнина във финансирането, която дава възможност на организациите да реагират по гъвкав начин на спешни, непредвидени ситуации, които не са били планирани или включени в бюджета им. UAF има два дъщерни фонда – UAF фонд за Африка и още един за Латинска Америка. В момента фондът на UAF, базиран в САЩ (с офиси в Калифорния и Ню Йорк), е фокусиран върху останалата част от света, включително и България.
Фондът за спешни действия за човешките права на жените предоставя субсидии в две категории:
1. Юридически или законодателни действия или действия, които имат за цел да защитят прецедент, и могат да станат прецедент.
2. Защита и сигурност на защитниците на правата на жените, вкл. евакуационни граннтове.
В рамките на тези категории темите могат да бъдат изграждане на мира, справедливост за околна среда, права върху земята, права на секс работниците, права на LGBTQ, репродуктивни права, и други.
o TimeHeroes Микрофонд
Срок за кандидатстване: от първо до последно число на всеки месец
Микрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага провеждането на доброволчески мисии в България. Някои от най-страхотните доброволчески инициативи са на малки организации, неформални групи и активни граждани, които имат огромен ентусиазъм, но не разполагат с финансови ресурси. Ние се стремим да ги подкрепим, като предоставяме малки суми за покриване на основни разходи, необходими за провеждане на мисиите като материали, транспорт и т.н.
ко си организатор, можеш да кандидатстваш, като изпратиш следната информация на hello@timeheroes.org
– официалните данни на организатора (име, БУЛСТАТ, представители, адрес и пр.);
– детайлно описание на инициативата – какво ще се прави, кои са бенефициентите на инициативата, времеви план и т.н.;
– детайлен бюджет, за който се кандидатства към Микрофонда на TimeHeroes.org (сумата трябва да е между 50 и 400 лв.);
– други източници на финансиране, с които организаторът разполага за конкретната инициатива;
– номер на банкова сметка (IBAN), който да ползваме за евентуалното дарение.
Микрофондът се попълва чрез дарения от физически и юридически лица.
Ако и ти вярваш в силата на малките геройства, включи се в Микрофонда с дарение на сума по твой избор.
o National Geographic Young Explorers Grant Application
Краен срок: текущ
Applying for a Young Explorers Grant is a two-step process. First, you must submit a pre-application form online. If your pre-application is approved, you will be sent an email with a link and a password giving you access to our full application online. The Young Explorers Grants Program accepts pre-applications throughout the year.
Open to: applicants aged 18 to 25 around the world with prior experience in the fields of research, conservation, or exploration.
Grants: range between USD 2,000 and USD 5,000.
o Лаборатория за слава
Краен срок: 23 януари 2016 г. или 27 февруари 2016 г.
„Лаборатория за слава FameLab“ е един от най-големите в света конкурси за комуникация на науката.
Ако можете да обясните научна тема пред неспециализирана публика, и то само в 3 минути, тогава защо да не участвате във FameLab? Победителят ще стане новото лице на науката в България и ще представи страната на международния финал в Обединеното кралство.
Ако сте на възраст от 21 до 40 години и можете да обясните научна тема само за 3 минути конкурсът „Лаборатория за слава“ е точно за вас. Конкурсът е отворен за всеки на възраст между 21 и 40 години, който работи или учи технологии, инженерни науки, медицина, биология, химия, физика или математика. Това включва също работещи в частния и публичния сектор.
Разбираемото и атрактивно обясняване на научни теми пред неспециализирана публика помага за промяната на публичния образ на учените и защитава използването на обществени средства за изследователска дейност.
o Конкурс на ООН за плакат за мир
Краен срок: 24 януари 2016 г.
Конкурсът е инициатива на Службата на ООН по въпросите на разоръжаването, за да отбележи 70-годишнината от първата резолюция на Общото събрание на ООН, посветена на премахването на ядрените оръжия и всички оръжия за масово унищожение. Основната цел на конкурса е да се повиши осведомеността за необходимостта от ядрено разоръжаване и за насърчаване на свят, свободен от ядрени оръжия.
За: всеки на всякаква възраст от цял свят.
Награда: първа – 3000 щ.д., втора – 2000 щ.д., трета – 1000 щ.д.
o European Charlemagne Youth Prize 2016: Европейска младежка награда Карл Велики
Краен срок: 25 януари 2016 г.
Европейският парламент и Foundation of the International Charlemagne Prize of Aachen очаква кандидатури за Европейската младежка награда Карл Велики 2016, която има за цел да насърчи развитието на европейско съзнание сред младите хора, както и участието им в проекти за европейска интеграция.
Наградата се присъжда на проекти, реализирани от млади хора, които насърчават разбирателството, насърчават развитието на общо усещане за европейска идентичност, и дават практически примери на европейци, живеещи заедно като една общност.
Фокус на проектите:
– Насърчаване на европейското и международно разбирателство,
– Стимулиране на развитието на общо усещане за европейска идентичност и интеграция,
– Модел за подражание за младите хора, живеещи в Европа, и практически примери за европейци, живеещи заедно като една общност.
Паричната награда е от 5000 евро за европейски проекти, ръководени от млади хора.
Кандидатите трябва да бъдат 16-30-годишни.
Участниците трябва да са граждани или жители на една от 28-те страни-членки на Европейския съюз.
Участниците могат да кандидатстват индивидуално или в групи; в случай на групови и международни проекти, проектът може да бъде подаден само в една страна.
Приложими са всички официални езици на Европейския съюз.
o Покана за участие в обучение „Аз съм, защото вие сте“, 14-22 март 2016, Бая Маре, Румъния
Краен срок: 31 януари 2016 г.
За: младежки работници, младежки лидери от Албания, България, Италия, Македония, Румъния, Сърбия, Украйна.
„Аз съм, защото вие сте“ е 7-дневевн курс на обучение, предназначен за 28 младежки работници, лидери в 7 организации в Европа, за устойчиви работни инструменти, които да са от помощ в контекста на човешките права, демокрацията и равенството. Тази програма за обучение е предназначена да популяризира, учи и развива ценности като приемане, равенство, толерантност, отговорност, ангажираност, грижи, съчувствие и състрадание.
o Стипендии за журналисти Thomson Reuters, Oxford University
Краен срок: 31 януари 2016 г.
6 Thomson Reuters стипендианти се приемат всяка година н за три или шест месеца (един или два семестъра).
Стипендиантите на Thomson Reuters са от десетки страни по целия свят, от печатни и от електронни медии.
За: Кандидати с най-малко пет години стаж в журналистиката.
Стипендии: 1500 паунда месечно
o Studentships in Social Sciences- North East Doctoral Training Centre (NEDTC)
Краен срок: 1 февруари 2016 г.
Стипендии се предлагат в следните тематични области:
– Антропология;
– Икономически и социална история;
– Образование;
– Планиране на околната среда;
– Финанси и икономика;
– Човешка география;
– Лингвистика;
– Иберийски американски изследвания;
– Право;
– Управление и бизнес изследвания;
– Политика и международни отношения;
– Психология;
– Социална политика;
– Социална работа;
– Социални науки и здравеопазване;
– Социология.
За: притежатели на университетска диплома в свързана област.
Стипендия: 100% от таксите UK / ЕС за обучение, GBR 14,057 разходите за издръжка на година.
o Европейска награда за млади учени 2016
Краен срок: 1 февруари 2016 г.
Кандидатите трябва да работят в европейска държава (разбирай в географския смисъл на думата, както е определено от Съвета на Европа в правилата за членство), но не се изисква да имат европейско гражданство.
Поканата 2016 е отворена за млади изследователи, защитили тезата си след 1 януари 2011.
o Програма „Спорт за децата в детските градини“ за 2016 г.
Краен срок: 1 февруари 2016 г.
Детските градини имат възможност да кандидатстват за финансиране от Министерство на младежта и спорта. За 2016 г. са фиксирани 200 000 лв. Детските градини в бедните махали и в селата имат остра нужда от подновяване на спортните съоръжения и ние много се надяваме, че ще могат да се възползват от финансирането.
o Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на биологичното разнообразие и управление на защитените територии
Краен срок: 1 февруари 2016 г.
Българска фондация Биоразнообразие обявява Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на биологичното разнообразие и управление на защитените територии. Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса: опазване на биоразнообразието, устойчиво управление на природните ресурси и природозащитно образование. Основно условие е географския обсег, на който се провеждат част или всички дейности по дипломната работа,да засяга и територията на Централна и/или Западна Стара планина.
Една от примерните теми е свързана с биологичното земеделие.
Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева.
o Peace and Development Research Doctoral Studentships in Sweden
Краен срок: 1 February 2016
Peace and Development Research at the University of Gothenburg is a leading site of interdisciplinary and action-oriented enquiry. The 50 researchers in the subject group take a broad range of approaches to peace and development, including but not limited to conflict research, critical security studies, gender analysis, human rights, global political economy, regional studies, and resistance studies. The aim of doctoral studies is to acquire the necessary knowledge and skills to conduct autonomous research within the field of peace and development.
Open to: researchers with an interest in development and/or global political economy.
o Годишна научна работилница за журналисти, 5-12 юни 2016, Роуд Айлънд, САЩ
Краен срок: 5 февруари 2016 г.
За: журналисти в началото до средата на кариерата си от всички медии, които имат сериозен интерес към темата околната среда.
Място на провеждане: University of Rhode Island Graduate School of Oceanography
o Лятна предприемаческа програма
Краен срок: 14 февруари 2016 г.
За срок от пет седмици интензивно обучение по предприемачество участниците ще усвоят основните принципи на бизнеса, които са необходима предпоставка за успех във всяко предприемаческо начинание. Занятията се провеждат във водещи бизнес училища в САЩ, като колежа Бабсън от признати академични преподаватели, успели предприемачи и директори на компании в САЩ. По програмата се преподават както теоретични занятия по бизнес, така и функционални умения.
o Национален фотоконкурс „Реките в България”
Краен срок: 15 февруари 2016 г.
Българска асоциация по водите (БАВ) и сдружение „Аз обичам водата” организират национален фотоконкурс на тема „Реките в България”. Фотоконкурсът е част от инициативата „Международен Воден Мост 2016”, която се осъществява по случай 22 март – Световен ден на водата.
Темата на конкурса цели да обедини фотографии на красивите реки, които криволичат на територията на България. Емблематичната за страната ни – река Дунав е втора по дължина в Европа. Тя е известна като „европейската река“ и „реката с най-много имена“, защото преминава през общо 10 държави и пресича 4 столици. Дунав е единствената река на Стария континент, която тече в посока от запад на изток като накрая се влива в Черно море.
Най-впечатляващите фотографии в конкурса ще бъдат прецизно избрани след онлайн гласуване във Facebook и от експертно жури. Номинираните творби ще станат част от вълнуваща изложба в Националния музей „Земята и хората” – София, която ще включва общо 50 авторски работи. Отново журито и посетителите във фейсбук страницата ще определят кои от тях ще бъдат удостоени с първа, втора, трета награда, отличие от онлайн гласуването и за обществена институция.
На 22 март пет фотографии ще бъдат обявени за абсолютни победители в конкурса. Пак тогава техните автори ще си тръгнат със специални предметни награди, връчени им на официална церемония в Музея.
КАТЕГОРИИ
– Награда на онлайн-публиката
– Първо място в класацията на журито
– Второ място в класацията на журито
– Трето място в класацията на журито
– Награда за обществена институция
В категория „Награда за обществена институция“ могат да участват държавни, общински, културни институции или НПО организации. Категорията има и допълнително условие – снимките да са придружени с пояснителен текст, представящ положителен пример за грижа и добра практика за устойчиво управление на водните ресурси от институцията или организацията.
Всеки участник може да представи до 3 авторски фотографии – цветни и/или черно-бели.
o 10 стипендии за журналисти на Word Press Institute
Краен срок: 15 февруари 2016 г.
The Word Press Institute (WPI) предлага стипендии на 10 журналисти от държави от целия свят. Те ще се запознаят с управлението, политиката, медиите, журналистическата етика и културата на САЩ чрез взискателен график на обучение, пътуване и интервюта в цялата страна. Програмата започва в средата на август и завършва в средата на октомври.
Стипендиантите ще прекарат три седмици в Минеаполис-Сейнт. Пол, Минесота, и след това ще пътуват до няколко града в САЩ, включително Ню Йорк и Вашингтон, окръг Колумбия, за брифинги, интервюта и посещения. Те ще се върнат в Минесота за последната седмица на програмата.
Па: неамериканския журналисти, които работят извън САЩ с най-малко пет години стаж на пълно работно време в печата, предавания или онлайн журналистика.
o Национална стипендиантска програма „За жените в науката“ на L’Oreal и UNESCO
Краен срок: 15 февруари 2016 г.
В стипендиантската програма за 2015 – 2016 г. могат да вземат участие жени от цяла България на възраст до 35 години, които учат по докторски програми или вече имат докторска степен и се занимават с научни изследвания в сферата на естествените науки.
Три стипендии, по 5000 евро всяка, ще бъдат присъдени на жени учени с цел да подпомогнат тяхната изследователска работа в България и да ги поощрят да продължат своята академична кариера.
o Valeo Innovation Challenge for Students
Краен срок: 15 февруари 2016 г.
Valeo предлага на студенти от цял свят възможност да направят колата на 2030 г., и начина, по който тя се използва да е по-интелигентен, по-интуитивен, по-зелено и по-забавен. В екипи от двама до петима, студенти от всяка дисциплина могат да вземат участие, като представят своя иновативен проект на английски език.
За: студенти от цял свят, които са завършили средното им образование.
Награди: Първа награда – 100 000 евро, втора награда – 10 000 евро.
o Летен стаж TechChange
Краен срок: 15 февруари 2016 г.
TechChange предлага летен стаж за наскоро завършили ученици и учещи в колеж. Стажът осигурява практическо обучение в областта на уеб развитието, както и запознаване с редица приложения и организации, които използват технологията, за да се справят с най-различни глобални предизвикателства – от създаването на протезни крайници с 3D принтер до борба с маларията с мобилни приложения.
Стажантите ще прекарат три месеца в проектиране и изпълнение на проект за уеб разработки, свързани с образованието, технологиите и социалното благо.
Стипендия: 2000 USD месечна стипендия, екскурзии, двупосочен самолетен билет в САЩ
o Arch Grants Global Startup Competition 2016 : Win Cash Grants of $50,000
Краен срок: 15 February 2016
Applications are accepting the Arch Grants Global Startup Competition 2016. It is an international competition support services to the most innovative and scalable startups that are willing to locate their business in St. Louis, Missour.
Arch Grants is looking for innovative technologies, products, or services, wrapped within scalable business models with the potential to make national or international impact.
Funded startups in the following areas:
– Information Technology
– Hardware Technology
– Consumer Products
– Manufacturing
– Fashion
– Medical Devices
– Bio-Technology
– Agtech
– Social Ventures
– Competition Benefits
o Thomson Reuters Course “Economic and Political Reporting from Southeast Europe”
Краен срок: 15 February 2016
The programme includes two 10-day training courses in London, UK (10-23 April, 2016) and in Berlin, Germany (11-24 September, 2016) and is run by skilled ex-Reuters journalists. Participants will also travel to Brussels and Frankfurt to meet policy-makers and journalists covering European financial and political affairs. The course will cover the following broader topics:
– Writing about emerging market economies;
– Markets reporting and covering companies;
– Practical exercises based on current European themes.
Participants will be expected to attend both parts of the course.
Open to: full-time professional journalists from Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Greece, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia and Turkey
Venue: 10-23 April 2016 London, UK; 11-24 September 2016, Berlin, Germany
o 2-месечна лятна програма в ЦЕРН, свързана с работа по ИТ проекти
Краен срок: 28 февруари 2016 г.
Възможност за всички студенти, завършващи 3-ти курс в специалности Компютърни науки, Инженерство, Математика и Физика.
o Стаж за журналисти на „Дойче Веле“
Краен срок: 29 февруари 2016 г.
Търсят се отворени към света млади хора, които вече имат известен журналистически опит и желаят да дадат своя принос към бъдещето на „Дойче веле“.
DW стажантите участват в дългосрочни иновационни, международни проекти. Стажът е 18 месеца и се провежда във всички редакции и отдели на медиата. Стажовете с редакционните отдели е в областта на икономическите и културните въпроси, както и новините и спорта.
За: журналисти, за които е майчин английски, немски или друг език, на които DW подготвя програмите си.
Възнаграждение: 1 590-1 855 месечно.
o Thought for Food Research: Трансдисциплинарни изследвания за устойчиви хранителни системи
Краен срок за подаване на концепции: 29 февруари 2016 г.
Поканата е насочена към:
– Задълбочаване на разбирането за устойчивост на хранителни системи и проучване на новаторски решения, които спомагат за нея.
– Подкрепа за появата на нови и с високо въздействие изследователски дейности.
– Подкрепа за сътрудничество между различните видове дисциплини с акцент върху съчетаването на природни и социални науки, както и включването на разнообразни заинтересовани страни.
Теми:
– Разнообразна селскостопанска продукция за по-устойчиви системи за храни и диети.
– Устойчива преработка на храни за по-устойчиво и здравословно хранене.
Общият бюджет е 2 млн. евро, а финанисрането на един проект е мин. 200 хил. евро за три години.
o Покана за проекти в сферата на интеграцията на мигранти
Краен срок: 29 февруари 2016 г., 13.00 ч. българско време
Поканата за проекти цели да финансира транснационални проекти, които благоприятстват интеграцията на граждани на трети страни в страните членки на ЕС.
Предложенията за проекти, подадени по настоящата покана следва да градят върху резултати на предишни проекти и трябва да адресират:
– приоритет 1: благоприятстване интеграцията на жени мигранти, или
– приоритет 2: улесняване достъпа до работа и благоприятстване интеграцията на работното място, или
– и двата приоритета, като бъде планирано да се постигне един или няколко резултата, определени за всеки от двата приоритета.
Кандидати могат да бъдат:
– юридически лица;
– публични институции, неправителствени организации и международни организации. За проекти по приоритет 2, търговски юридически лица също могат да участват, но само като съкандидати и тяхното участие трябва да бъде строго на нетърговска основа;
– основани в страна членка на ЕС, без Дания;
– международните организации могат да бъдат основани извън страните членки на ЕС, участващи в Програмата.
Място на изпълнение: страните членки на ЕС без Дания.
За да бъдат допустими за финансиране, проектите трябва да бъдат:
а/ транснационални, т.е. да участват най-малко четири юридически лица, основани в четири различни страни членки на ЕС, участващи в Програмата /т.е. страните членки на ЕС без Дания/;
б/ търсеното съфинансиране от ЕС трябва да бъде от 350 000 евро до 650 000 евро.
o Software Developer Intern at Google
Краен срок: 29 февруари 2016 г.
Търсят се инженери, които носят свежи идеи от всички области.
За: хора, които в момента работят върху магистърска или докторска степен по компютърни науки или свързана с тях техническа област.
Стажът ще бъде в Канада.
o Стипендии за чуждестранни студенти от Австрийското правителство
Краен срок: 1 март 2016 г.
За: потомци на работници в системата за принудителен труд (независимо от тяхната страна на произход), или хора, които идват от страни, които са пострадали от нацисткия режим, особено от принудителен труд.
Стипендии: 940 евро на месец, настаняване, пътни разходи
Австрийското министерство на науката, изследванията и икономиката (BMWFW) и ЕС се канят бакалаври, докторанти и специализанти да кандидатстват за стипендии за обучение н Австрия. Областите, в които се присъжда на стипендиите, са следните:
– Природни науки;
– Технически науки;
– Хуманна медицина, здравни науки;
– Аграрни науки;
– Социални науки;
– Хуманитарни науки;
– Изкуство.
Стипендиите се отпускат и за до 1 академична година. Краткосрочните стипендии (от 1 до 3 месеца) имат приоритет в периода от януари до юни. Стипендии се дават и за изследователски периоди в научноизследователски институции в Австрия (например университети, Австрийската академия на науките, Национална библиотека, Национален архив).
o Next Generation Women Leaders Workshop, 12-14 May 2016 Paris, France
Краен срок: 8 March 2016
McKinsey offers you – talented women across Europe, the Middle East, and North Africa – the unrivalled opportunity to explore the importance of women in leadership and the impact women leaders are having on the economy, to shape your own leadership styles by playing to your strengths and to understand how McKinsey can help you grow your potential. You will also have a chance to meet our consultants and participate in group sessions, workshops, and dialogues.
Open to: female students and experienced professionals across Europe, the Middle East, and North Africa.
o Фонд Елизабет Тейлър за борба със СПИН
Краен срок: 11 март 2016 г.
Фондът приема кандидатури от всички организации, работещи в сектора на ХИВ/СПИН в световен мащаб. Кандидатите следва да изпратят становище за необходимост, заедно с описание на предложената програма и на капацитета на организацията за осъществяването й.
Фондът на Елизабет Тейлър поддържа два вида организации:
1. Предоставящи преки грижи и услуги на хората, живеещи с ХИВ/СПИН;
2. Осигуряващи информираност на
обществото по отношение на вируса на ХИВ и превенцията на СПИН. Критерии за допустимост:
– Общности / организации, работещи в областта на ХИВ/СПИН.
– Съществуващи организации, които са демонстрирали почтеност в управлението на своите дейности.
– Кандидатите трябва да имат познания и способност целесъобразно да предоставят услуги или да постигат други поставени цели.
– Кандидатурите трябва да бъдат написани на английски език.
o Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020
Краен срок: 17:30 часа българско време на 16 март 2016 г.
Общата сума на Първата покана за набиране на проектни предложения е 11 028 255 евро.
Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:
>> Приоритетна ос 1. Околна среда:
– Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район;
– Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район;
– Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура;
– Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации;
– Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.
>> Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм
Допустим трансграничен регион:
– За България (административно ниво NUTS III) – областите Бургас, Ямбол и Хасково;
– За Турция (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – провинциите Одрин и Къркларели.
o Международен конкурс за дизайн Young Package 2016
Краен срок: 25 март 2016 г.
Търсят се изпълнени с въображение, мулти-функционални и опаковки, които могат да се използват за няколко цели.
Не позволявайте на опаковките да отидат в кошчето, а им намерете допълнителна функция! Дизайнът на опаковки има специална позиция не само в дизайна, маркетинга и транспорта, но също и в това как те се отразяват на околната среда. Хартиените отпадъци съставляват около 25%. Целта е да намали делът на нерециклируеми отпадъци от опаковки и да се създават опаковки с различно предназначение.
Журито на конкурса ще оценява главно: иновативност и творчество; ергономичност; функционалност; лесна манипулация (опаковките трябва лесно да се отварят от възрастни хора или деца), връзка с проблемите на околната среда; форма и оригиналност на идеята; конструктивно въображение; качествена презентация.
В конкурса могат да участват ученици в средно училище, колеж, студенти и дизайнери до 30-годишна възраст. Участниците ще бъдат в две групи:
1) студенти и млади дизайнери до 30-годишна възраст;
2) гимназисти.
Награди: 1-ва награда – 1100 EUR (студенти) / 1-ва награда 800 EUR (ученици от средното училище)
o Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
Крайни срокове за кандидатстване с инвестиционна програма: 15-31 март 2016 г.
Крайни срокове за кандидатстване с проектни предложения: текущо до 31 май 2019 г. като до 31 май 2016 г. всяка община следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по процедурата
Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.
Конкретни цели на процедурата, в съответствие с отделните инвестиционнни приоритети:
– Да се повиши енергийната ефективност и да се достигне най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор, в студентските общежития и в административните сгради на държавната и общинската администрация;
– Да се повиши качеството на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
– Да се подобри инвестиционната активност чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие;
– Да се осигури подходяща социална инфраструктура, включително съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението;
– Да се подобрят условията за достъп до културен живот;
– Да се обнови и модернизира общинската образователна инфраструктура;
– Да се създаде по-ефективен, по-бърз и по-екологичен градски транспорт с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт.
o BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“
Краен срок: 4 април 2016 г.
Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.
Приложимите режими помощ по настоящата процедура за подбор на проекти са, както следва:
>> Елемент А „Инвестиции“
– Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
– Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
– Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
>> Елемент Б „Услуги“
– Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.
o Go Green in the City 2016
Краен срок: 15 април 2016 г.
Go Green in the City 2016 е шестото издание на студентския конкурс за интелигентни енергийни решения, организиран от Schneider Electric.
В екипи на двама, студенти от цял свят са поканени да участват в конкурса и да споделят своите иновативни решения за реални бизнес предизвикателства в управлението на енергията.
За: студенти бизнес и инженерни науки от цял свят, учещи бакалавърска степен (най-малко 2-ра година), магистърска или MBA степен.
Награди: 12 избрани екипа ще бъдат поканени да представят идеите си, септември 2016 Париж, възможност за работа в Schneider Electric.
o Първа покана за проектни предложения по програма за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.
Краен срок: 15 април 2016 г. ъ Общият бюджет на поканата възлиза на 20,132,788 евро, от които 17,112,870 евро са средствата от ЕС (от Европейския фонд за регионално развитие и от Инструмента за предприсъединителна помощ), а останалите 3,019,918 евро са осигурени от националното съфинансиране на държавите-участнички в програмата.
По първата покана са отворени за кандидатстване и двете приоритетни оси:
– Приоритетна ос 1 „Предприемачество и иновации“ (с предвиден бюджет от 7,793,338 евро) и
– Приоритетна ос 2 „Околна среда“ (с предвиден бюджет от 12,339,450 евро)
Проектите трябва да включват партньори от поне три страни от общо петте държави-участнички (Гърция; България; Кипър; Албания и Бивша Югославска Република Македония).
Бюджетът на проектите по Приоритетна ос 1 може да варира от 500 000 евро до 1 000 000 евро, а по Приоритетна ос 2 – от 500 000 евро до 1 500 000 евро.
o Стипендиантска програма на TourRadar
Краен срок: 30 април 2016 г.
Стипендията е предназначена за подпомагане на студенти, които се интересуват от развитието на туристическата индустрия, като същевременно им позволява да получат безценен опит, познания за отрасъла, и подпомага по-нататъшното им образование.
За: Студенти от цял свят, които в момента са записани в университетски специалности, свързани с туризма.
Стипендия: 1000 USD + 1000 USD ваучер за пътуване; Една седмица трудов стаж в офис на TourRadar по Ваш избор (Виена, Австрия; Бризбейн, Австралия; или Торонто, Канада); Една седмица трудов стаж в офиса G Adventures Head в Торонто, Канада; Една седмица пътуване с G Adventures CEO, за да видите живота „по пътя“ и разберете какво означава да работите за един от световните туроператори.
Кандидатства се с видеопрезентация на една дестинация. Трябва да мислите като и да представите своя град или любимото си място, до което сте пътували.
o Конкурс за стипендии за учебната 2017-18 г.
Краен срок: 9 май 2016 г.
Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ обяви старта на ежегодния конкурс за стипендии за български граждани за учебната 2017-18 г. В него могат да се включат студенти, учени и професионалисти от цяла България, които искат да специализират, преподават и извършват научни изследвания в САЩ. Ето и стипендиантските програми, които са отворени за кандидатстване:
– Стипендии за преподавателска и изследователска дейност
– Стипендии за магистърски и докторски програми
– Стипендии за изследователска дейност на докторанти
– Стипендия за развитие на гражданското общество
– Стипендия „Хюбърт Х. Хъмфри“
Крайният срок за кандидатстване за стипендия „Хюбърт Х. Хъмфри“ е 1 септември 2016 г.
o Процедура за подбор на Местни инициативни групи (МИГ) и стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР)
Краен срок: 31 май 2016 г., вкл.
Общият публичен принос за финансиране на една стратегия за ВОМР е:
– от 1 000 000 евро до 1 500 000 евро чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
– до 760 000 евро чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.;
– от 500 000 евро до 1 500 000 чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.;
– 60 евро/хектар площ чрез ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.
o ОБЯВЕНИ СА ДВЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „РЕГИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА” НА ОПРР 2014-2020
Краен срок: вижте в текста
>> BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“
Конкретни бенефициенти са Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта. Общият размер на предоставената безвъзмездна помощ възлиза на 14,8 млн.лв., а крайният срок за кандидатстване е 31 май 2016 г.
>> BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България – „Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“;
– „Професионални гимназии с изключение на доминиращите направления Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“.
Конкретни бенефициенти по процедурата са МОН и общини съгласно приоритизиран списък.
Общият размер на предоставената безвъзмездна помощ по процедурата възлиза на 166,4 млн.лв., крайният срок за кандидатстване е 30 септември 2016 г.
o V Международен фестивал „Атлиманска огърлица” 2016
Краен срок: не е посочен
От 8 до 12 юни 2016 година в град Китен, община Приморско (в рамките на 5 дни) ще се проведе Петото издание на МФФ „Атлиманска огърлица“ България под патронажа на д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско. Магията на древността и красотата на фолклора от България и света показват певчески групи, ансамбли, танцови състави, индивидуални изпълнители и музиканти от различни държави. Само през 2015 година участваха 120 колектива и над 65 индивидуални изпълнители.
Имаме удоволствието да поканим Вашия колектив да вземе участие и ще се радваме заедно да съпреживеем фолклорното вдъхновение в най-екзотичното място на Южното ни Черноморие, където се намира красивия залив „Атлиман“ и където Странджа целува морето!
Условие за участие: Подборът на изпълненията е свободен.
Времетраене: Певчески групи до 10 мин.
Танцови състави и ансамбли до 15 мин.
Индивидуални изпълнители до 5 мин.
Участниците осигуряват сами музикалния си съпровод.
Пътните разходи по пребиваването в Община Приморско са за сметка на участниците или организацията, която представляват.
Такса за участие: за групи – 5 лв. на участник, за индивидуални изпълнители – 10 лв. на участник.
Настаняването на съставите се извършва от Организационния комитет на преференциални цени и е за сметка на участниците или организацията, която представляват.
Място на провеждане: Летни амфитеатрални сцени в град Китен и Приморско
Очакваме Вашите заявки на имейл: stavreva812@abv.bg, trendafilova.k@abv.bg
Отговорник регистрации: Таня Петрова 0889 292 141
o BG16M1OP002-2.001 – Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци
Краен срок: 1 август 2016 г. 23:59 ч.
Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е подпомагане изпълнението на специфичната цел за намаляване на количеството депонирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране. Чрез изпълнение на мерките по процедурата ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г., за ограничаване количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и за увеличаване до края на 2020 г. на дела разделно събрани и оползотворени битови биоотпадъци на ниво регион до не по-малко от 50 % от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.
Очакваният резултат от изпълнение на мерките по процедурата, съвместно с други мерки по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, е до 2018 г. да бъде осигурен допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци най-малко 20 000 т/год., а до 2023 г. – 105 000 т/год.
o BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 8 на ОПРР 2014-2020”
Краен срок: НЕПРИЛОЖИМО
Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепят 39 общини за градовете от 1-во до 3-то ниво, съгласно Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г., предназначена за финансиране на разходи с цел обезпечаване на дейностите им по управление и изпълнение на инвестиционните им програми за периода до 2023 г. и функциите им на междинни звена по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
1. Актуализиране на системи за финансово управление и контрол с оглед изпълнение и управление на инвестиционните програми на 39-те града спрямо функциите им по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”;
2. Възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;
3. Възнаграждения на екипите на Междинните звена на ОПРР 2014-2020 с оглед реализацията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;
4. Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;
5. Техническа помощ за създаване на градски мрежи и участие в прояви на равнище ЕС, свързани с интегрирано градско устойчиво развитие;
6. Участие в програми за обмен на опит и добри практики.
o Покана за представяне на предложения, 2016 г. — EAC/А04/2015 Програма „Еразъм+“
Краен срок: различни за различните дейности от 21 януари до 4 октомври 2016 г.
Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:
Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани
– Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта
– Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“
– Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба
Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
– Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта
– Алианси на познанията
– Секторни алианси на уменията
– Изграждане на капацитет в областта на висшето образование
– Изграждане на капацитет в областта на младежта
Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за реформиране на политиката
– Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта
– Дейности „Жан Моне“
– Катедри „Жан Моне“
– Модули „Жан Моне“
– Центрове за високи постижения „Жан Моне“
– Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения
– Мрежи „Жан Моне“
– Проекти „Жан Моне“
Спорт
– Партньорства за сътрудничество
– Малки партньорства за сътрудничество
– Европейски спортни събития с нестопанска цел
Могат да кандидатстват всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.
o Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония
Краен срок: 16:00 часа българско време на 25 януари 2016 г.
Общата цел на Програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на ресурсите.
Общата сума на Първата покана за набиране на проектни предложения е 7.240.469,00 евро.
Поканата дава възможност на партньорите от двете страни (общини, неправителствени организации, организации за подкрепа на бизнеса, образователни, научни и културни институции и др.) да кандидатстват със съвместни проекти.
Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:
• Приоритетна ос 1. ОКОЛНА СРЕДА
– Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район;
– Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие.
• Приоритетна ос 2. ТУРИЗЪМ
– Специфична цел 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство;
– Специфична цел 2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона;
– Специфична цел 2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм.
• Приоритетна ос 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
– Специфична цел 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона.
o ОБРАЗОВАНИЕ В САЩ: КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ “OPPORTUNITY FUND-BULGARIA” – 10 стипендии за ученици в 11 клас в размер до 8 000 USD всяка
Краен срок: 25 януари 2016 г.
Комисия „Фулбрайт” обявява ежегодния конкурс за 10 стипендии за ученици в 11 клас по програмата “Opportunity Fund – Bulgaria” за 2016 г.
Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ /Бюрото за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ/ и Американското посолство в България и се осъществява от Консултантския център при Комисия „Фулбрайт”.
Ще бъдат дадени 10 стипендии в размер до 8 000 USD всяка за подготовка на талантливи ученици в 11 клас за кандидатстване в акредитирани американски университети и отпътуване в САЩ.
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Да помага на талантливи ученици в 11 клас, които имат високи академични постижения, награди и лидерски изяви, но не разполагат с достатъчно финансови средства, да се подготвят за успешно кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети и започване на обучение в САЩ.
КАНДИДАТСTВАНЕ
Онлайн чрез електронен формуляр на страницата на Консултантския център при Комисия „Фулбрайт”:
https://www.educationusa.info/secure/apps/student/registration/center/EUR-BU-041
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
Комисия „Фулбрайт”
Fulbright.bg;
https://educationusa.state.gov/
Снежана Тенева
Консултант за образование в САЩ
02/981 6830; 0898/823 329
steneva@fulbright.bg;
snejana.teneva@gmail.com
o Фондация „Америка за България“набира кандидати за програмите „Обещаващи лидери в образованието“ и „Академия за училищни лидери“
Краен срок: 7 февруари 2016 г.
Фондация „Америка за България“ започва набирането на кандидати по две от водещите си програми за професионално развитие на учители и директори в САЩ – „Обещаващи лидери в образованието“ и „Академия за училищни лидери“.
Ще бъдат избрани 30 директори и 15 учители.
>> „Обещаващи лидери в образованието“: Избраните участници посещават 3-седмично интензивно обучение в педагогическия факултет към Колумбийския университет (Columbia University’s Teachers College) в Ню Йорк. Те се запознават с най-новите педагогически методики, образователни технологии и похвати за измерване на постиженията на учениците. Програмата има силен практически фокус, като включва серия от посещения на училища в Ню Йорк и обмяна на знания с американски колеги. След завръщането си в България учителите споделят наученото със свои колеги и работят за осъвременяване на методите на преподаване.
>> „Академия за училищни лидери“ избира 30 български училищни директори за участие в едноседмичен интензивен семинар за професионално развитие. Специално за провеждането на семинара в България пристигат признати експерти по педагогика и лидерство в образованието от Банк Стрийт Колидж (Bank Street College of Education) в Ню Йорк. По време на семинара участниците преминават през динамични упражнения и задачи, чрез които научават как по-добре да идентифицират, анализират и да се справят с проблемите в училище.
След приключване на семинара директорите разработват и предават детайлни планове за иновативност и подобряване на своите училища, сред които американското жури избира 15. Директорите, чиито проекти бъдат избрани, имат възможността да участват в десет-дневен професионален семинар в Ню Йорк, да посетят училища и да обменят опит с американски училищни директори.
o Joint Master Degree in Models and Methods of Quantitative Economics
Краен срок: 7 февруари 2016 г.
Master Erasmus Mundus QEM – Models and Methods of Quantitative Economics е магистратура по икономика, съфинансиран от програма Еразъм + на Европейския съюз. Преподава се на английски език, програмата се осъществява от консорциум от четири партниращи университета от 4 европейски страни: , Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne при сътрудничеството на Universitat Autonoma de Barcelona, IMW – Institute of Mathematical Economics на Universitat Bielefeld и Universita Ca’ Foscari Venezia.
За: студенти с бакалавърска степен (BA, бакалавър, и т.н.) или еквивалентна квалификация.
Стипендия: такса за обучение, пътни разходи, настаняване и месечна стипендия в размер на 1000 EUR.
o Лятна предприемаческа програма в САЩ
Краен срок: 23:59 ч. българско време на 14 февруари 2016 г.
Лятната предприемаческа програма (SEP) осигурява краткосрочно обучение за 30 български студенти от всички акредитирани университети в България и млади професионалисти под 35-годишна възраст.
По време на петте седмици на интензивно обучение по предприемачество участниците се учат на бизнес основите, необходими за успех на всяка предприемаческа дейност. Занятията се провеждат във водещи бизнес училища в САЩ като Babson College, с известни преподаватели и успешни предприемачи в САЩ.
o Конкурс на ЕК за училищна рисунка „Обединени деца – от ромски и неромски произход“ за деца на възраст от 7 до 10 г.
Краен срок: 16 февруари 2016 г.
Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия организира конкурс за рисунка на следната тема: Всички деца заедно — от ромски и неромски произход Дай пет! Пет неща, по които си приличаме.
Целта е да се накарат децата, учителите и родителите да помислят за това, което ни сближава и ни позволява да живеем заедно в едно приобщаващо общество с прослойки от смесен произход.
Рисунките трябва да са резултат на колективна работа в малки групи (от 3 до 5 деца), подкрепяни от техните учители. Участващите училища се насърчават да формират групи от деца, включващи деца от ромски и неромски произход. Разнообразието на групата ще бъде взето под внимание при оценяването на рисунките.
Всяко училище може да изпрати до пет рисунки/картини за конкурса.
o Joint Master Degree in AquaCulture, Environment and Society (ACES)
Краен срок: 19 февруари 2016 г.
Присъединете се към програма „Erasmus +“ и учете две години в три различни страни за получаване на магистърска степен в областта на аквакултурите, околната среда и обществото.
За студенти от всички краища на света (на ЕС и извън ЕС).
o Конкурс за млади фотографи (18 – 30 години) на ЕП
Краен срок: 28 февруари 2016 г.
Участниците следва да използват официалното лого на инициативата European Youth Event за 2016 г. (възпроизведено или принтирано) и да го снимат на свое любимо място. Всяка седмица редакторската комисия ще избира най-добрите снимки и ще ги публикува в специален албум на фейсбук страницата на EYE. Авторите на най-популярните снимки ще станат фоторепортери на European Youth Event.
o Созополски семинари по творческо писане, 09–13 юни 2016
Краен срок: 1 март 2016 г., 22:00 ч..
Фондация „Елизабет Костова” обяви своя девети годишен летен семинар по творческо писане, който ще се проведе в периода 09-13 юни 2016 г. в античния Созопол, България. Програмата на семинара включва интензивни всекидневни уъркшопове по творческо писане, дискусии под формата на кръгли маси, лекции, изнесени от гост-лекторите, и литературни четения на преподавателите и участниците в програмата. За участие в семинара могат да кандидатстват писатели от България и от англоговорящи страни, включващи, но неограничени до Великобритания и САЩ. До участие ще бъдат допуснати общо десет кандидати, които ще получат стипендии.
Събитията ще продължат в София между 14-15 юни 2016 г. в рамките на СтолицаЛитература, годишна литературна програма, организирана от фондация „Елизабет Костова“ в българската столица.
Петима кандидати, пишещи на английски език, и петима кандидати, пишещи на български език, ще получат стипендии за участие в програмата. Стипендията включва такса-участие, храна, настаняване и пътни разходи, които ще бъдат покрити от фондация „Елизабет Костова“.
o Втора покана за представяне на проекти по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“ 2014-2020 г.: по приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион“ и приоритетна ос 5 „Ефективен регион“
Краен срок: 15 март 2016 г., 16:00 ч.
Избираемата територия на Програмата включва 7 окръга от Румъния (Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Calarasi,Constanta) и 8 области от България (Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич).
Допустими кандидати са: румънски или български нестопански органи/организации; неправителствени организации /сдружения или фондации/, оператори в публичния сектор, местни/регионални/национални власти, които изпълняват един от следните критерии:
– имат седалище в избираемия трансграничен регион, или
– са организации, чието седалище не е разположено в избираемата територия, но е разположено в Румъния или България, и имат местни/регионални клонове с юридически статут (юридическо лице), учредено в избираемата територия, или
– са румънски или български национални публични власти, чиято област на компетентност, основана от нормативни актове, се простира върху избираемата територия на Програмата.
Кандидатите, разположени в Румъния и България, но чието седалище не е разположено в избираемата територия и не могат юридически да открият местен/регионален клон като юридическо лице в избираемата територия, и чиято област на компетентност не се простира върху избираемата територия, могат да участват в проекти, при условия, че бюджета за тях по проекта е ограничен до 20% от общия бюджет на проекта. В този случай кандидатът следва да бъде организацията-майка.
Проектите могат да бъдат с продължителност до 24 месеца. Финансирането за „мек“ проект е от 100 000 до 750 000 евро от Програмата. Финансирането за „твърд“ проект е от 200 000 до 1 500 000 евро от Програмата. Европейският фонд за регионално развитие покрива 85% от разходите, 13% покриват държавните бюджети на двете страни, а 2% от стойността на проекта е собствен принос на кандидата и/или партньорите в проекта.
Бюджетът на настоящата покана е 30 458 192 евро. Тъй като това е целият бюджет, определен за тези две оси, моля имайте предвид, че е възможно поканата да е последна в рамките на настоящата Програма. Обявената по-рано през т.г. първа покана бе за проекти по приоритетни оси 1, 2 и 3.
o Международен конкурс за класическа китара “Акад. Марин Големинов”
Краен срок: 30 март 2016 г.
Международният конкурс за класическа китара “Акад. Марин Големинов”, се организира ежегодно през месец април под патронажа на кмета на община Кюстендил. Художествен директор е г-н Иван Андонов.
Деветнадесетото издание ще се проведе от 1 до 4 април 2016 г. в гр. Кюстендил.
В конкурса могат да участват всички желаещи китаристи от страната и чужбина, подали анкетна карта за участие в определения срок.
o Manuel Rivera-Ortiz Foundation очаква кандидатури за Програмата си за документални филми и фотографии Short-Short Documentary Film 2016
Краен срок: 31 март 2016 г.
Документални режисьори от цял свят могат да представят своите “ Short-Short“ филмови документални проекти, завършени макс. преди 2 години, очертаващи човешките буни, забравените общности, експлоатираните хора и среди, засегнати от войни, бедност, глад, болести, експлоатация и глобално бедствие.
Manuel Rivera-Ortiz Foundation ще предостави грант от 5000 щ.д. на един документален филм.
o On y va – auf geht’s – let’s go! – конкурс за идеи на европейски граждани
Краен срок: първи кръг – 15 октомври 2015 г. за проекти, започващи между края на ноември 2015 г. и май 2016 г.; втори кръг – 31 март 2016 г. за проекти, започващи в периода юни 2016 г. и ноември 2016 г.
Ако живеете в страна членка на ЕС и искате да реализирате проектна идея с френски и немски партньори?
Конкурсът за идеи на европейски граждани подкрепя проекти, които обединяват участници от Германия, Франция и най-малко една друга страна от ЕС. По този начин участниците имат възможност да реализират своите проекти в международен мащаб и да станат част от една по-широка мрежа на европейски граждани.
Финансирането трябва да се използва за дейности, свързани с международно сътрудничество (например обмен на посещения, съвместни мероприятия, публичност).
Най-високата възможна сума за финаансиране е 5000 евро.
o BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“
Срокове: Втори срок за кандидатстване – не по-късно от 23:59 часа на 29 април 2016 г.
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 000 000 лева.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 25 000 000 лева
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %.
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са следните кандидати:
– общини (или райони на общини);
– училища, съгласно Закона за народната просвета;
– юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Допълнително обучение по български език за учениците (вкл. за учениците, търсещи или получили международна закрила), за които българският език не е майчин;
2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила;
3. Реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от училище;
4. Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски произход и учениците, търсещи или получили международна закрила, от обособените по етнически признак училища чрез поетапен прием в училища извън ромските квартали (вкл. транспортирането им при необходимост от ромските квартали/махали в градовете до училище);
5. Подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства и ученици, търсещи или получили международна закрила;
6. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда;
7. Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства и/или на учениците, търсещи или получили международна закрила;
8. Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за учениците от етническите малцинства и за учениците, търсещи или получили международна закрила;
9. Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование;
10. Насърчаване участието на родителите в образователния процес;
11. Работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия; 12. Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;
13. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност).
14. Разработване и приемане на общински годишни планове за действие, в съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите или общински програми за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (дейността следва да бъде финансирана за сметка на съответната община).
o Дигитален конкурс Small World in Motion на Nikon
Краен срок: 30 април 2016 г.
Международният конкурс на Никон Small World in Motion съществува от 1975 г. и отличава усилията на тези, които участват с фотография през светлинен микроскоп. Той е водещ за автори от широк спектър научни дисциплини.
За: Хора над 18-годишна възраст от всички краища на света.
Награда: първо място – 3000 щ.д., второ място – 2000 щ.д., трето място – 1000 щ.д. и Nikon оборудване.
o V НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА ”ПРИКАЗКИ ТЕ ”, ВАРНА, 2016 г., на тема: „Приказки на източните народи”
Краен срок: 10 май 2016 г.
Организатор: Общински детски комплекс-Варна. ЦЕЛ: Конкурсът е насочен към всички ученици в България и българските деца, които живеят извън пределите на страната. Има за цел да провокира желание у децата да се запознаят с богатия извор от приказки и детски книги, които носят много послания и поуки, но все по-малко се четат.
Конкурсът е ИНДИВИДУАЛЕН.
Всеки участник може да участва с една творба във всеки раздел.
І. Раздел КОМПЮТЪРНА РИСУНКА
Възрастови групи:
• Първа възрастова група – от І до ІV клас
• Втора възрастова група – от V до VІІ клас
• Трета възрастова група от VІІІ до ХІІ клас.
ІІ. Раздел РИСУНКА
Възрастови групи:
Първа възрастова група – предучилищна възраст от 5 години
Втора възрастова група – от І до ІV клас
Трета възрастова група – от V до VІІ клас
Четвърта възрастова група – от VІІІ до ХІІ клас.
Рисунките да бъдат нарисувани на картон 35х50 см. (без паспарту) с материали по избор, по една индивидуална рисунка на участник.
За участници извън границите на България при невъзможност да изпратят рисунката на хартиен носител се допуска рисунките да бъдат снимани с резолюция 300 dpi пиксела във формат *.jpg, с размер не по-голям от 10 МВ изпратени на адрес: e-mail: odk.picture@gmail.com във формат *.jpg.
Приемат се необработени с компютърни програми заснети рисунки.
За контакт: Григория Иванова
GSM: 0878126029
o BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”
Краен срок: 31 май 2016 г.
Конкретни бенефициенти: 28 общини на малки градове – опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система, съгласно раздел 1.1.1 на ОПРР 2014-2020 и Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Настоящата процедура е насочена към изпълнението на следния инвестиционен приоритет:
– Инвестиционен приоритет 4с: „Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор”.
o Грантове на National Geographic Gives за млади изследователи
Краен срок: текущ
Young Explorers Grants (YEG) дава възможности на изследователи на възраст от 18 до 25 години да се занимават с изследвания, консервация и проучвания. Грантовете са в размер от 2 000 до 5 000 щ.д.
o Европейски фонд за демокрация
Краен срок: текущ
Европейският фонд за демокрация приема предложения за проекти, допринасящи за развитието на плуралистични, многопартийни системи и демократични общества с фокус върху страните, влизащи в обхвата на политиката на ЕС за съседство. Могат да кандидатстват неправителствени организации, движения, както и физически лица, млади лидери и представители на независими медии. Първите решения за финансиране ще бъдат взети в края на м. септември 2013 г., но Фондът ще приема предложения целогодишно.
o Резидентна програма на Център за съвременно изкуство – Пловдив
Краен срок: текущ
През годината един български и двама чуждестранни артисти пребивават и работят в Пловдив. Всеки един работи в продължение на един месец в мултимедиината лаборатория. Участниците се селектират от сдружение „Изкуство днес“. В лабораторията „Art Tоday Lab“ се реализира проект в областта на електронните форми: инсталация , видео арт , 2D и 3D, звук , нет арт. Проектът се представя пред пловдивска публика в изложбените пространтсва на Център за Съвременно Изкуство – Пловдив или на други избрани от артиста места. По време на престоя си артистите представят пред публика своята досегашна творческа дейност, както и етапи от проекта, който осъществяват в мултимедийната лаборатория.
o Фонд „Социална закрила” очаква проекти
Краен срок: текущ
Фонд „Социална закрила” финансира проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на посочените целеви групи, и създаващи възможност за:
– предоставяне на нов вид социални услуги в общността;
– подобряване условията на живот в специализираните институции, в т.ч. и материалната база;
– подобряване условията на живот на лица в риск;
– деинституционализация на социалните услуги;
– подкрепа в кризисни, извънредни ситуации и положения.
Средства се отпускат само когато дейностите не са финансирани от републиканския бюджет, от програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове или други финансови механизми.
Юридически лица и физически лица, регистрирани по търговския закон, могат да предоставят социални услуги само след вписване в регистър към Агенцията за социално подпомагане, а за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години – след издаване на лиценз от ДАЗД за тази дейност и вписване в регистъра на АСП.
Юридически лица, физически лица, регистрирани по Търговския закон и общини могат да кандидатстват за финансови средства от Фонда след защита на проект. Проектът се разработва по утвърден формуляр.
Разглеждането и оценяването на проектите преминава на два етапа. Проектите се разглеждат и оценяват от Експертен съвет, който изготвя доклад до Управителния съвет. Управителният съвет на Фонд “Социална закрила” взема решение за финансиране или отказ на проекта.
За организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към социално включване на рисковите групи от населението, може да се отпускат веднъж годишно финансови средства на организации или общини.
o Тръст за социална алтернатива (ТСА)
Краен срок: текущ
ТСА осигурява финансова помощ за проекти, които допринасят за прекъсване порочния кръг на бедността в България, като помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. Дейностите на ТСА са със специален фокус върху ромите, които представляват голяма част от хората, живеещи в нищета. ТСА осигурява подкрепа в три основни направления:
– Ранно детско развитие – с фокус върху отглеждането на здрави деца и повишено присъствие в детската градина.
– Образователни постижения и предотвратяване на отпадането на деца от училище – с фокус върху подобряване участието и ученето в училище и повишаване на броя ученици, завършващи средно образование.
– Достъп до възможности за повишаване доходите на хора от рискови групи, което включва свързване с работодатели, предприемачество и жилищно устройство.
o Възможности от фондация Nippon
Краен срок: текущ
Области на финансиране:
1. Подобряване на основните човешки потребности
Инициативи за подпомагане на хората в целия свят, за да се отговори на техните основни човешки нужди, и да се допринесе за подобряване на благосъстоянието на хората чрез програми в области като здравеопазването, подкрепа на хората с увреждания и тези, които са социално уязвими, развитието на селското стопанство, проблемите на раждаемостта, развитие на общността, помощ за бежанци и помощ при бедствия. Проекти, включващи нови идеи, подходи и технологии, както и тези, които включват многостранни измерения, като например сътрудничеството юг -юг, ще получат по-висок приоритет.
2 . Развитие на човешките ресурси
Инициативи за насърчаване на ново поколение специалисти, учени и студенти със силен потенциал за бъдещо лидерство . Подкрепят се обучение и образователни програми, разработени и изпълнявани от организации с нестопанска цел и институции на висшето образование. Намерението е да се насърчи разработването на международна мрежа от професионалисти, които имат общи цели и интереси.
3 . Насърчаване на международни проекти за сътрудничество.
Инициативи за насърчаване на съвместни подходи, които да отговарят на променящите се нужди на световната общност. Подкрепят се културен, социален и интелектуален обмен и съвместни дейности, които допринасят за развитието на по-доброто взаимно разбиране и кооперативен начин на мислене, за да се допринесе за социални промени.
Кандидатите трябва да бъдат организации с нестопанска цел със седалище извън Япония. Те могат да бъдат местни, регионални или международни неправителствени организации, образователни и изследователски институции.
Кандидатства се поне половин година преди началото на планираните дейности.
o Стаж в Световната търговска организация
Краен срок: Текущ
Секретариатът на Световната търговска организация има стажантска следдипломна програма за студенти, които желаят да придобият практически опит и задълбочени познания на многостранната търговска система.
Продължителността на стажовете е до 24 месеца. Избираеми кандидати са всички граждани на страни, които са членове на Световната търговска организация, между които е и България.
Минималната възраст на стажантите трябва да 21 години, а максималната 30. Кандидатите трябва да имат завършена подходяща специалност в университет – икономика, политически науки, право, международни отношения.
Стажовете са платени, те се провеждат в Женева, Швейцария.
o Грантове за превод на финландска литература
Краен срок: 1 април и 1 ноември
Всяка година на Консултативният комитет на Информационния център за финландска литература предоставя подкрепа за:
– превод на финландско-, финландско-шведско- и саами-езична литература на други езици;
– превод на художествена и нехудожествена литература на финландски;
– превод на академични публикации и нехудожествена литература на шведски.
Ще бъдат предоставени 500 000 евро за превод и отпечатване на повече от 300 различни проекта.
Могат да кандидатстват чужди и финландски издатели.
В допълнение към това се предоставят награди и пътни грантове за преводачи от чужбина.
o Стипендии за магистратура в Германия срещу 3 години работа в България след завършването
Краен срок: 1 ноември
Германската фондация „Мумерт” търси кадърни и амбициозни млади българи с управленски потенциал. Тя предлага пълна издръжка от 1 000 евро на месец в продължение на две години и половина до получаване на магистърска степен.
Кандидатите трябва да са последна година на бакалавърска степен в специалности от областта на туризма, икономическите, инженерните и естествените науки. Те трябва да имат висок успех и да владеят немски и английски език.
Най-важното условие за получаване на стипендията „Мумерт”: всички кандидати подписват договор, съгласно който се задължават след завършване на магистърската си степен в Германия да работят в България поне 3 години.
o IHS Film & Fiction Стипендии (до 10 000 щ.д. за една академична година)
Краен срок: ежегодно до 15 януари
Стипендии до 10 000 щ.д. дава Institute for Humane Studies за подкрепа на студенти, които
– работят върху получаване на Master of Fine Arts (M.F.A.) в сферите на филмопроизводството, писане на проза/пиеси;
– са демонстрирали интерес към класическите либерални идеи и приложението им в съвременното общество;
– демонстрират желание, мотивираност и творчески способности да преуспеят в избраната професия.
www.theihs.org/subcategory.php/15.html
o Фондация Gottlieb Daimler и Karl Benz – стипендии за изследователи
Краен срок: 1 октомври, 1 март ежегодно
Могат да кандидатстват начинаещи докторанти. Кандидатите следва да не са над 30-годишни. Подкрепата е за не повече от 2 години.
o Конкурс за стипендии за изследователи
Краен срок: 1 октомври/1 март
Германската фондация „Даймлер-Бенц Щифтунг“ обяви конкурс за стипендии за младежи от различни държави, включително и България, които искат да направят докторантура и да реализират свой изследователски проект в Германия. За програмата могат да кандидатстват младежи с магистърска диплома, без значение в коя област е тя. Стипендиите са предназначени за индивидуални кандидати. Продължителността на стипендията зависи от изпълнението на проекта, но не може да надвишава две години.
o Петмесечен стаж в Комитета на регионите
Краен срок: 16 февруари и на 16 септември
Целта на стажа е да даде създаде представа относно същността и проблемите на европейската интеграция, да предаде практично познание за работата на отделите на Комитета на регионите, да даде възможност на служителите да добият опит и да развият и приложат на практика знанието, което са натрупали в течение на обучението или професионалната си кариера.
Стажантите трябва да са граждани на страните-членки на ЕС, като ограничен брой граждани на държави извън Съюза също може да бъде приет. Кандидатите трябва да са университетски дипломанти или да притежават диплома, отговаряща на университетските степени. Те могат да бъдат в края на обучението си или поне да са завършили трети курс, като докажат това със съответния документ. Стажът е отворен и за служители на обществения и частния сектор, които имат университетска степен или еквивалентна диплома, или са извършвали поне за три години консултантска работа. Възрастовата граница за стажантите е 30 години. Те трябва да владеят добре един официален език на ЕС и да имат задоволителни познания по втори. Кандидатите се избират въз основа на квалификациите им и на географско разпределение.
o Assembly of European Regions – стажове за студенти
Краен срок: текущ
Стажовете са от 3 до 6 месеца.
Няма определен формуляр.
При интерес изпратете писмо и CV на адрес:
Estelle Delangle
Assembly of European Regions
6, Rue Oberlin
F-67000 Strasbourg
Tel. : +33-(0)3-88.22.74.38
Fax : +33-(0)3-69.20.13.18
e.delangle@a-e-r.org
o Стаж в Световна банка
Краен срок: ежегодно – 31 януари и 31 октомври
Кандидатства се онлайн.
o Европейски център за права на ромите – Будапеща: стаж
Краен срок: текущ
Предлагат се стажове за срок от 6 седмици до 6 месеца на роми с добро владеене на английски език.
o UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize
Краен срок: 31 октомври всяка година
Тази награда всяка година отличава личност, организация или институция, допринесла за свободата на пресата по света.
o Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад фермер“
Краен срок: 10 декември
Фондация „Еврика” със съдействието на редакцията на вестник „Фермер-новият“ организират ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад фермер“. Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към 31 декември в годината, за която се присъжда наградата.
Заявките изпращайте във Фондация „ЕВРИКА” до 10 декември на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1,ет. 2.
За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org
o Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад изобретател“
Краен срок: 10 декември
Фондация „Еврика”, Национално патентно ведомство и Съюза на изобретателите в България организират Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад изобретател“. Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към датата на подаване на заявката за патент и не са навършили 39 години към 31 декември на годината, за която се присъжда наградата. Те следва да представят свои изобретения и/или изобретения, в които са съавтори с принос по-голям от 50%. Представянето става чрез заявка, анотация и защитни документи от България или от чужбина, издадени през последната година и в период от 3 години, предхождащи присъждането на наградата.
Заявките се изпращат във Фондация „ЕВРИКА” не по-късно от 10 декември на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1. За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org
o Ежегоден конкурс за наградата „Еврика“ за „Млад мениджър“
Краен срок: 15 декември
Фондация „Еврика” съвместно с Асоциация на индустриалния капитал в България, агенция „В Комуникация” и списание „Мениджър” организират Ежегоден конкурс за наградата „Еврика“ за „Млад мениджър“. Наградата ще получи този млад мениджър на възраст до 35 години, който е успял да постигне значими успехи през годината и е показал видими способности за самоусъвършенстване и развитие. Кандидатите могат да бъдат предложени от своите фирми, от редакции, обществени организации или сами да заявят участието си.
Не пропускайте да изпратите заявките до 15 декември във фондация „Еврика” на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1.
За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org
o Глобален фонд за децата
Краен срок: текущ
Глобалният фонд за децата (Вашингтон) предоставя финансиране на местни организации от цял свят, които:
– са местни организации, които решават общностни проблеми, с малък бюджет (под 100 000 щ.д. годишно);
– служат на най-уязвимите деца (социално-слаби, с увреждания, социално изолирани, членове на банди, роми, от рискови групи и др.);
– ползващи иновативни, бизнес подходи: нови подходи към стари проблеми;
– признати за източник на експертни знания в общността или на национално ниво;
– техни преки бенефициенти са деца и млади хора;
– имат отлично ръководство и визия;
– със солидни системи за управление – електронна поща, основни финансови и счетоводни системи;
– реализирали са ефективни програми.
Грантовете се предоставят на годишен принцип и са в размер от 5 000 до 20 000 щ.д.
Като първа крачка се кандидатства онлайн на адрес:
letter of inquiry
Ако вашата организация отговаря на приоритетите на ГФД и на критериите за подбор, процесът ще продължи с представяне на пълно проектопредложение.
o Mama Cash
Краен срок: текущ
Mama Cash е женска организация, която подкрепя иновативни проекти на жени за жени по целия свят. Кандидатите следва: да са иновативни, да имат ограничен достъп до финансиране, да подкрепят предимно позитивни промени в полза на жените в областта на правото, политиките и практиките, да са организации на жени. Финансирането е в размер на 500 – 20 000 евро.
Support grant > request sheet
Travel grant > request sheet
o Стаж при европейския омбудсман
Краен срок: 31 август, 30 април ежегодно
Европейският омбудсман предлага стажове на граждани от ЕС. Стажовете продължат 4 месеца, но могат да бъдат удължени до 11 месеца. Кандидатите трябва да се завършили право и да имат познания по Европейско право. Те трябва да владеят един от официалните езици на ЕС и да имат добри познания по втори. Тъй като работните езици на Европейския омбудсман са английски и френски, владеенето им е основно изискване. Стажантите получават стипендия и финансова помощ за наем на жилище. Европейският омбудсман възстановява и разходите за транспорт за влак или самолет, но резервациите за билети трябва да бъдат одобрени предварително от институцията. Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят попълнена форма за кандидатстване, автобиография, мотивационно писмо, копие от дипломи, сертификати и лична карта, както идекларация за финансово състояние. Документите се изпращат до 30 април, за стажовете, които започват на 1 септември или 31 август, за стажовете, които започват на 1 януари.
Източник: Дневник.bg
o Европейската агенция за основните права набира стажанти
Краен срок: 30 ноември, 31 май ежегодно
Агенцията на ЕС за основните права (FRA) предлага два пъти годишно платени стажове за период от три до пет месеца за млади дипломанти. Избираемите кандидати трябва да са граждани на страна членка на ЕС или страна със статут на кандидат за членство в съюза. Бъдещите стажанти трябва да имат завършено университетско образование към датата на кандидатстване. Изисква се също много добро владеене на поне два от официалните езици на общността. Не се допускат кандидати, които вече са имали обучение или са били наемани на работа в европейска институция. Стажовете се заплащат по 1000 евро на месец. На одобрените кандидати ще бъдат покрити разходите за път в началото и края на стажа. Предвидена е и специална добавка към заплащането за хората с увреждания, която може да достигне до 50% от основната сума.
o Black Sea Trust for Regional Cooperation
Черноморски тръст за регионално сътрудничество
Краен срок: текущ
Черноморски тръст за регионално сътрудничество е публично-частно партньорство със седалище в Букурещ, което ще функционира в продължение на 10 години. За финансиране могат да кандидатстват НПО от Армения, Азербайджан, България, Грузия, Молдавия, Румъния, Турция, Украйна и Русия.
Поканата е за кандидатстване с проекти в три области:
– гражданско участие;
– трансгранично сътрудничество;
– сътрудничество изток – изток>.
Средно проектите се финансират с 18 000 щ.д. и са с продължителност до 12 месеца.
o Конкурс за участие в Програмата на САЩ за ученици с високи постижения
Краен срок: 31 януари ежегодно
Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурс за участие в Програмата на САЩ за ученици с високи постижения (USAP). Тази програма дава възможност на талантливи ученици с изявени лидерски качества и принос към обществото, да се обучават в престижни университети в САЩ, независимо от финансовото им състояние.
Програмата е предназначена за ученици от 11 клас на държавните средно-образователни училища. Кандидатите трябва да имат високи академични постижения, силна мотивация и да се нуждаят от пълно или частично финансиране, за да могат да продължат образованието си в бакалавърски програми в САЩ.
Изисквания за участие в конкурса:
– да сте ученик в 11 клас на държавно средно-образователно училище
– да имате отличен успех
– да участвате активно в живота на училището и на общността
– да можете да докажете финансови затруднения
Документи за участие в конкурса:
– Попълнената апликационна форма
– Две есета (по едно от Група А и Група Б, стр. 3 на апликацията).
– Академична справка от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас и от първия срок на 11-ти клас, подписана от директора на гимназията и подпечатана с печата на училището.
– Копие от резултата (ако имате такъв ) от тестовете iBT TOEFL/SAT Reasoning Test/ SAT Subject Tests/ Cambridge AS , подпечатано от училището.
– Две препоръки.
o Фондация Gottlieb Daimler и Karl Benz – стипендии за изследователи
Краен срок: 1 март и 1 октомври ежегодно
Могат да кандидатстват начинаещи докторанти. Кандидатите следва да не са над 30-годишни. Подкрепата е за не повече от 2 години.
o Аceartinc, Канада, финансира артистични проекти на малцинствени групи
Краен срок: 1 август ежегодно
Канадска организация за културно разнообразие Аceartinc финансиран проекти на съвременни артисти и куратори, членове на маргинални общности като хомосексуалисти, транссексуални, местни жители на колонии и други различни общности. Приемат се индивидуални и колективни проекти в сферата на визуалните изкуства и медиите.
Документите за кандидатстване са автобиография, мотивационно писмо, предложение за проект, план-график на изпълнението, списък с необходимите технически условия, аудио или видео материал в зависимост от вида на артистичния проект.
o Грантове за пътуване на Schwarzkopf Foundation
Краен срок: 15 март и 1 септември
Фондация Schwarzkopf предлага туристически грантове на млади хора, които желаят да разследват политически и културни събития в съседните европейски страни.
Има два вида безвъзмездни средства: класически пътни субсидии и InterRail Global Pass.
Класически безвъзмездни средства за пътуване: за немски граждани или европейци на възраст между 18 и 26 години, които планират проучвателно пътуване до Германия, до 550 евро.
InterRail Global Pass: за европейци на възраст между 17 и 25 години, които са живели постоянно в ЕС, GUS или Турция, InterRail Global Pass за 30 европейски страни, включително Турция, до 422 евро.
o Стипендия Mummert в областта на икономическите, инженерните и природните науки
Срокове: Ежегодно между 1 септември и 1 ноември за период на обучение от началото на зимния семестър на следващата година
Фондация „Rochus und Beatrice Mummert“ насърчава бъдещи потенциални топ мениджъри от страните в Централна и Източна Европа в областта на икономическите, инженерните и природните науки. Програмата включва стипендия за период от 2,5 години за завършване на магистърско обучение в университета в Кьолн (Universit?t zu K?ln), в Германската Спортна Академия, Кьолн (Deutsche Sporthochschule K?ln) или в Техническия университет в Аахен, Германия (RWTH Аachen) и се предлага в сътрудничество с фондация Robert Bosch.
o Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia
Краен срок: текущ за проекти до 25 000 шв. фр.
Инициативата покрива следните дисциплини:
– Визуални изкуства
– Музика
– Литература и общество
– Театър
– Танц
– Интер- и мултидисциплинарни проекти
За проекти с бюджет до 25 000 швейцарски франка може да се кандидатства по всяко време на годината и минимум осем седмици преди събитието.
За проекти с по-голям бюджет, сроковете са 1 март, 1 юни, 1 септември и 1 декември всяка година.
o Стаж в Съда на Европейските общности
Краен срок: 30 септември и 30 април всяка година
Всяка година Съдът на Европейския съюз предлага ограничен брой платени стажове с максимална продължителност от пет месеца. Стажовете обикновено се провеждат в Дирекцията за изследвания и документация, Информационната служба, Генералната дирекция за писмени преводи или Дирекция Устни преводи.
o Стажове Интерпол, в Лион, Франция
Краен срок: Текущ
За да бъдат допустими за стаж в Интерпол, кандидатите трябва:
– да бъдат граждани на страна-членка;
– да са по-възрастни от 18 години;
– да бъдат включени в, или да са завършили акредитирана академична институция
o Creative Europe Culture
Крайни срокове:
Проекти за европейско сътрудничество – малки и големи:
>> Втора покана – 01 октомври 2014
Европейските платформи:
>> Втора покана – 25 февруари 2015 г. (за двегодишни „рамкови споразумения за партньорство“)
>> Трета покана – 5 октомври 2016 г. (За четиригодишни „рамкови споразумения за партньорство“)
Европейски мрежи
>> Втора покана – 5 октомври 2016 г. (За четиригодишни „рамкови споразумения за партньорство“)
Литературни Проекти за превод
>> Втора покана – 1 февруари 2017 г.
o Платен стаж в Световната търговска организация
Краен срок: текущ
Всяка година Секретариатът на Световната търговска организация (СТО) предлага стаж за студенти в магистърски и докторски програми, които искат да придобият практически опит и по-задълбочени познания за многостранната търговска система.
Програмата е целогодишна и няма начален и краен срок за кандидатстване. Стажът е с продължителност до 24 седмици и се провежда в Женева, Швейцария. Стажантите трябва сами да поемат разходите си за път до и от Женева и тези за здравна застраховка.
Кандидатите трябва да са на възраст между 21 и 30 години, граждани на държава членка на СТО, сред които е и България, както и да имат бакалавърска степен в подходяща дисциплина.
o Програма за младежки екологични грантове на проект „Опрашване“ и Levi Strauss & Company
Краен срок: текущ
Предлаганата безвъзмездна финансова помощ е за семена и подкрепа на младите хора, които участват в широка гама от екологични програми от цял свят.
За първоначалните субсидиите за семена кандидатите могат да кандидатстват за до 1 000 щатски долара. За втори „транш“ безвъзмездни средства (които ще бъдат на разположение на всички успешно справили се на първия етап, на разположение в края на есента на 2015 г.) кандидатите могат да кандидатстват за до 5 хиляди щатски долара.
Могат да кандидатстват:
– Лица на възраст 22 или по-млади, които започват или водещи екологичен проект където и да е по света;
– Съществуващи организации с платен персонал не са допустими за финансиране.
o Еразъм за млади предприемачи
Краен срок: не е посочен
Програмата „Еразъм за млади предприемачи” е трансгранична програма за обмен, която предоставя на нови или бъдещи предприемачи възможността да се учат от опитни предприемачи, които управляват малки предприятия в други участващи в програмата държави. Обменът на опит се осъществява по време на престой при опитен предприемач, който помага на новия предприемач в придобиването на умения, необходими за управлението на малка фирма. Ползите за предприемача-домакин се изразяват в нови перспективи за развиване на собствения бизнес и възможността за установяване на сътрудничество с чуждестранни партньори или опознаване на нови пазари. Престоят е частично финансиран със средства от Европейския съюз.
Независимо дали сте нов или много опитен предприемач, програмата може да предложи огромна добавена стойност за вашия бизнес: възможните ползи включват обмен на знания и опит, контакти и сътрудничество на територията на цяла Европа, установяване на нови търговски отношения или намиране на международни пазари.
Кой може да участва?
– Нови предприемачи, които твърдо планират да започнат свой собствен бизнес или вече са стартирали такъв през последните три години.
– Предприемачи с опит, които притежават или управляват малки и средни предприятия в друга участваща в програмата държава.

Теми: Фондове