Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Всички възможности за проекти и програми с финансиране от европейски и държавни институции за лято/есен 2013

КартаЗапознайте се с всички възможности за проекти и програми с финансиране от европейски и държавни институции за лято/есен 2013. Информацията е събрана на едно място специално за GlobusNews.Net

Програма „Вяра в децата и семейството”

Краен срок: 31 август 2013 г.

Фондация Лале и Фондация Оук започват нова тригодишна финансираща програма „Вяра в децата и семейството” за подкрепа на деца и семейства в България. Програмата цели да допринесе за изграждане на капацитета на местни организации и общности да защитават децата от недостатъчна грижа, малтретиране, изоставяне и последващо настаняване в институции като:

– се намалят случаите на недостатъчна грижа, насилие и изоставяне на деца и се предотврати последващото настаняване на деца в институции;

– стимулира адаптиране, въвеждане и прилагане на съвременни модели и практики за подкрепа за деца и семейства, основани на силните страни на децата, семействата и общността;

– стимулира ранно идентифициране и интервенция в случаи на риск от недостатъчна грижа или настаняване на деца в институции;

– насърчи промени в практиките за грижи за деца и позитивно родителство без насилие; – стимулира активно включване на бащите и мъже от семейния кръг в грижите за децата, като използване на сериозен наличен ресурс и превенция на насилие;

– демонстрира модели и подходи на работа с деца и семейства в риск в общността, които са приложими и в други населени места в България;

– стимулира развитието на политики, ориентирани към децата и семействата им;

– насърчи участието на местната общност в инициативи и дейности, насочени към добруването на децата и отглеждането им в семейна среда;

– стимулира ранно идентифициране и интервенция в случаите на риск от недостатъчно грижа или настаняване на деца в институции;

– насърчи промени в практиките за грижи за деца и позитивно родителство без насилие с активно включване на бащи и мъже от семейния кръг.

Максималният размер на финансовата подкрепа е до 66 000 лева за целия период на изпълнение на проекта. Очаква се допълнителен принос в размер на най-малко 20% от общата стойност на проекта да бъде осигурен от други източници. Приносът може да бъде финансов или остойностен не-финансов. Като не-финансов принос могат да се представят остойностени дарения, стоки и услуги, представени със съответен документ. Допълнителното финансиране следва да е планирано така, че да осигурява осъществяването на описаните планирани дейности в рамките на целия период на изпълнение на проекта. Очакваната продължителност на дейностите по проектите е между 24 и 30 месеца.

Асоциацията на парковете в България финансира подпомагащи биоразнообразието бизнеси в Западна и Централна Стара планина

Краен срок: 30 юли 2013 г.

Подкрепа на стопански дейности за възстановяване и опазване на ключови природни ресурси в територии в или граничещи с природните паркове “Врачански Балкан” и “Българка”, както и зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от Европейската мрежа Натура 2000. Кандидатите могат да са юридически лица – земеделски производители, НПО, бизнес организации, местни администрации, но и физически лица (при условие, че се регистрират преди сключване на договора с АПБ).

 Фонд за климата на ЕКОЕНЕРГИЯ за европейски неправителствени организации

Краен срок: 15 септември 2013 г.

ЕКОЕНЕРГИЯ е наскоро стартирала мрежа от европейски НПО, желаещи да насърчат използването на електроенергия от възобновяеми източници. За всеки MWh електроенергия, продаван като ЕКОЕНЕРГИЯ, 10 цента отиват във Фонда за климата на ЕКОЕНЕРГИЯ. Целта на парите на Фонда за климата е да финансира проекти за възобновяема електроенергия в развиващите се страни и се търсят подходящи проекти за финансиране между есента на 2013 и есента на 2014 г. Поканата е отворена за европейски организации или организации с активна комуникация (и мрежа) в Европа. Желателно е организацията да има 5 години опит с енергийни проекти в развиващите се страни.

 Конкурс за стажанти в ИПИ за периода август – октомври 2013

Краен срок: 23 юли 2013 г.

Кандидатите трябва да изпратят есе на една от следните теми:

– Какво пречи на българския бизнес?

– Трябва ли да бъдат регулирани стажовете и ако да – как?

– Как българското земеделие може да стане конкурентно?

Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 800 думи.

 СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА на Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“, октомври 2013 г. – януари 2014 г.

Краен срок: 30 юли 2013 г.

Целта на стажантската програма е да даде възможност на студенти по право и/или психология да придобият практически умения, както и да задълбочат познанията си относно медиацията.

 Православие.БГ обявява Конкурс за студентско есе на тема „Има ли място за Бог в нова Европа“

Краен срок: 10 октомври 2013 г.

Православие.БГ отправя предизвикателство към всички студенти, които се интересуват от духовните процеси в европейски и в глобален план, да споделят своята гледна точка за бъдещето на християнската традиция в една секуларна и мултирелигиозна Европа. И да дадат своя отговор на въпроса: „Има ли място за Бог в нова Европа“… В конкурса могат да участват български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в български и чуждестранни университети. Максимален обем: до 5 стандартни страници.

Фотоконкурс на тема „ЧетенеТо е …”

Краен срок: 1 октомври 2013 г.

Икономическата библиотека на ИПИ обяви фотоконкурс на тема: „ЧетенеТо е …”

Възрастови ограничения – няма.

Жанрови ограничения и категории – няма.

Необходими са ви:

– отношение към четенето и фотографията,

– много фантазия,

– находчивост,

– импровизация,

– желание за споделяне.

 Конкурс за общо лого на оперативните програми

Краен срок: 1 октомври 2013 г.

Всеки желаещ може да участва като:

– изработи проект на лого и слоган в програма за векторна графика

– представи цветен и черно-бял вариант на изображението на български и английски език

– представи предложението на хартиен и на електронен носител

– представи кратко описание на замисъла и идеята на изображението

 Конкурс „Светът в един флаг”

Краен срок: 15 юли 2013 г.

По случай 125-ата годишнина на Националното географско дружество списание National Geographic България, National Geographic Channel България и Обединена Българска Банка ви канят да вземете участие в конкурса „Светът в един флаг”. Станете част от нашия празник! Създайте най-интересния флаг, сглобен от три снимки, и спечелете екскурзия до централата на Националното географско дружество във Вашингтон! За да участвате в конкурса «Светът в един флаг», сглобете вашето предложение за флаг от три ваши снимки, като се придържате към цветовата схема на официалния флаг на Дружеството: синьо, кафяво, зелено!

Видеоконкурс на МДПС „Какво е да си млад гражданин в ЕС?”

Краен срок: 20 юли 2013 г.

Видеоконкурсът на тема „Какво е да си млад гражданин в ЕС?” се осъществява в контекста на Европейската година на гражданите – 2013 г. и по повод на Международния ден на младежта – 12 август. Конкурсът има за цел да даде платформа на младите хора да изкажат и защитят своите позиции по актуални проблеми, свързани с тяхното ежедневие, мечти и цели, по актуални теми от обществено-политическия живот. Клиповете ще бъдат пряко оценявани от посетителите на сайта, на който те ще бъдат качени в периода от 21 юли до 8 август. Първите три видеоклипа, получили най-много гласове от посетители на сайта, ще бъдат наградени на 12 август в Международния ден на младежта.

Конкурс за написване на оригинална куклена пиеса за възрастни

Краен срок: 31 октомври 2013 г.

Сдружение с нестопанска цел „Пиеро“ и Куклен театър – Стара Загора, организатори на Международен куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“ обявяват конкурс за написване на оригинална куклена пиеса за възрастни. Пиесите да са непубликувани, непоставени на сцена и неучаствали в други конкурси. Всеки автор може да участва с една творба.

 ОБЯВА на ЕК за провеждането през 2013 г. на конкурса „Млади преводачи“ (“Juvenes Translatores“)

Срокове:1 септември – 20 октомври 2013 г.

Конкурсът ще се проведе на 28 ноември 2013 г.

 Фотоконкурс „Снимай МЕ – бъди част от универсалния символ на правата на човека – направи го свой!“

Краен срок: 15 септември 2013 г.

Арт.Е и Фондация „Сила за живот Пламен Толев“ отправят предизвикателство към всички, които обичат фотографията и обявяват конкурс за снимки, в които по оригинален начин присъства Универсалния символ на правата на човека. Основни критерии за избора на журито ще бъдат нестандартната визия, творческият подход и свободата на въображението на участниците. Най-интересните и сполучливи снимки ще получат награди.

Конкурс за кратко видео, посветено на околната среда

Краен срок: 30 август 2013 г.

Ако имате оригинална, смешна или сериозна идея за кратко видео, посветено на околната среда, Tvebiomovies 2013 е възможност да споделите хрумванията си.

Конкурс за есе на тема „Моят университет“

Краен срок: 10 септември 2013 г.

По повод 125-годишнината от своето основаване Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за есе на тема „Моят университет“. В конкурса могат да участват студенти и докторанти в СУ „Св. Климент Охридски“.

Софийският университет обяви конкурс за най-добър млад учен

Краен срок: 31 юли 2013 г.

Кандидатурите се предлагат с решение на съответния факултетен съвет. За периода на присъждане на наградата един факултет може да прави предложение само за една кандидатура.

Фондация „Атанас Буров“ обяви конкурс за лятно училище на тема „Модерно банкиране“ за студенти, които се обучават в икономически специалности

Краен срок: 20 юли 2013 г.

Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят попълнена информационна карта и есе на една от следните теми: „България и Еврозоната: Пълен напред или ледена епоха?“, „Трябва ли правителствата да спасяват проблемните банки?“, „Помагат или пречат единните европейски правила при справянето с икономическите проблеми в ЕС?“.

Покана за представяне на предложения в рамките на Работната програма на Седма рамкова програма

Краен срок: 1 октомври 2013 г.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с поканата в рамките на Специфична програма „Сътрудничество“ – Храни, земеделие и рибарство, биотехнологии – FP7-KBBE-2013-FEEDTRIALS.

Общият бюджет по поканата възлиза на 3 000 000 EUR.

Покана за представяне на предложения в рамките на Работната програма на Седмата рамкова програма

Краен срок: 10 декември 2013 г.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с поканата в рамките на Специфична програма „Сътрудничество“ – Информационни и комуникационни технологии: FP7-2013-ICT-FI. Общият бюджет по поканата възлиза на 130 000 000 евро.

Улесняване на транснационален туристически обмен извън сезона в Европа, насърчаване на възрастните граждани да пътуват

Краен срок: 26 септември 2013 г.

Предложенията следва да:

– се съсредоточат върху целевата група на възрастните;

– Да се основават на транснационалните публично-частни партньорства;

– Да предложат модел или механизъм за транснационален обмен;

– Да бъдат технически и финансово устойчиви;

– Да бъдат измерими;

– Да правят видима подкрепата на Европейския съюз за този проект.

Максимален принос на общността на проект: 340 000 евро.

Бюджет: 1 000 000 евро

19 000 евро за социални иновации в областта на активното остаряване в добро здраве

Краен срок: 15 юли 2013 г.

King Baudouin Foundation заедно с La Caixa Foundation и Фондация УниКредит представя „Социалните иновации в живот на възрастните хора – Европейска награда“. Наградата ще отличи лица, организации и сдружения, разработили и реализирали социални иновации в областта на активното остаряване в добро здраве. Социалните иновации отговарят на социалните проблеми и нужди по устойчив и приет от обществото начин чрез нови или подобрени решения. Наградите ще бъдат използвани от социалните предприемачи за развитие, популяризиране и доразвиване на техните решения.

Международна младежка конференция „Европейските ценности за бъдещето на страните от ЮИЕ“

Краен срок: 10 септември 2013 г.

Могат да кандидатстват младежки лидери, работници и активисти на възраст между 18-30 от Македония, Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Франция, Гърция, Германия, Косово, Черна гора, Италия, Румъния, Сърбия, Словения и Турция. Място на провеждане: 19-23 септември 2013 г., Крушево, Македония

 

 

 Покана за НПО

Краен срок: текущ

Youth Initiative на Отворено общество приема предложения на НПО за финансиране с до 10 000 щ.д. за, за да развиват и курират тематични страници на новия глобален портал за младежта youthpolicy.org.

Потенциални теми за страниците на включват, но не се ограничават до:

– Участие и гражданство

– Активизъм и доброволчество

– Децата и правата на младежите

– Глобалната политика по лекарствата

– Общественополезен труд

– Научни изследвания и знания

– Неформално обучение

– Околна среда и устойчиво развитие

– Мултикултурализма и малцинства

– Правосъдие

Организациите, търсещи финансиране, трябва да бъдат регистрирани НПО. Предложенията не трябва да надвишават 10 000 щ.д. или една година продължителност. Всички предложения трябва да бъдат представени на английски език.

Малки грантове за организиране на кампании за набиране на средства

Краен срок: текущ

Български център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейско право стартират програма за предоставяне на малки грантове за организиране на кампании за набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители. Грантовете ще бъдат предоставени на сдружения, фондации и читалища. Целта на предоставяните грантове ще бъде покриване на разходи по организиране на самите кампании (например наемане на зала за благотворителен концерт, отпечатване на промоционални материали и др.). Разходите, които ще бъдат покривани, трябва да са свързани с предварителното набиране на средства, а не с последващото изпълнение на каузата! Например, ако целта на набирането на средства е организиране на конференция, разходите които ще одобрим не трябва да са разходи по организирането на самата конференция, а разходи по набиране на средствата за реализирането й. Средствата, предоставени на една организация при едно кандидатстване, не могат да надхвърлят 1 000 лева. Организациите могат да кандидатстват отново само след отчитане на предишния грант, получен по тази програма. Независимо от предоставеното финансиране, окончателно одобрените разходи ще бъдат на стойност не повече от 1/3 от набраните средства. Това означава, че при отпуснати 1000 лева, а набрани от кампанията 1500 лева, за разходи ще бъдат признати само 500 лева, а останалите ще трябва да бъдат възстановени. За да кандидатствате за участие в обученията следва да попълните формуляр за кандидатстване. Попълненият формуляр, заедно с удостоверение за актуално състояние на организацията, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на кандидатстване, трябва да изпратите на ел. поща info@bcnl.org, по факс (02) 9888166 или по поща/куриер на адрес София 1000, ул. „Добруджа“ № 6, за БЦНП. Формулярът се попълва и изпраща от официалния представител на съответната нестопанска организация.

Срокът за приемане на формуляри за кандидатстване е текущ. Всеки кандидат ще получи отговор до 3 седмици след получаване на документите. Организаторите могат да поискат допълнителна информация от кандидатите. В такива случаи срокът се удължава с 10 дни от датата на получаване на исканата информация. За повече информация за програмата може да се обръщате към Елина Петкова, Български център за нестопанско право.

Резидентна програма на Център за съвременно изкуство – Пловдив

Краен срок: текущ

През годината един български и двама чуждестранни артисти пребивават и работят в Пловдив. Всеки един работи в продължение на един месец в мултимедиината лаборатория. Участниците се селектират от сдружение „Изкуство днес“. В лабораторията „Art Tоday Lab“ се реализира проект в областта на електронните форми: инсталация , видео арт , 2D и 3D, звук , нет арт. Проектът се представя пред пловдивска публика в изложбените пространтсва на Център за Съвременно Изкуство – Пловдив или на други избрани от артиста места. По време на престоя си артистите представят пред публика своята досегашна творческа дейност, както и етапи от проекта, който осъществяват в мултимедийната лаборатория.

Фонд „Социална закрила” очаква проекти

Краен срок: текущ

Фонд „Социална закрила” финансира проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на посочените целеви групи, и създаващи възможност за:

– предоставяне на нов вид социални услуги в общността;

– подобряване условията на живот в специализираните институции, в т.ч. и материалната база;

– подобряване условията на живот на лица в риск;

– деинституционализация на социалните услуги;

– подкрепа в кризисни, извънредни ситуации и положения.

Средства се отпускат само когато дейностите не са финансирани от републиканския бюджет, от програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове или други финансови механизми. Юридически лица и физически лица, регистрирани по търговския закон, могат да предоставят социални услуги само след вписване в регистър към Агенцията за социално подпомагане, а за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години – след издаване на лиценз от ДАЗД за тази дейност и вписване в регистъра на АСП. Юридически лица, физически лица, регистрирани по Търговския закон и общини могат да кандидатстват за финансови средства от Фонда след защита на проект. Проектът се разработва по утвърден формуляр. Разглеждането и оценяването на проектите преминава на два етапа. Проектите се разглеждат и оценяват от Експертен съвет, който изготвя доклад до Управителния съвет. Управителният съвет на Фонд “Социална закрила” взема решение за финансиране или отказ на проекта. За организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към социално включване на рисковите групи от населението, може да се отпускат веднъж годишно финансови средства на организации или общини.

Шести национален конкурс за учители с добри педагогически практики по гражданско образование на тема „Гражданската култура в училищна общност“

Краен срок: 12 юли 2013 г.

Конкурсът има за цел да повиши професионалната компетентност, да стимулира новаторството и творческата изява в областта на гражданското образование.

Стипендии „Ото Байер“

Краен срок: 15 юли 2013 г.

За стипендиите „Ото Байер“ на фондация „Байер“ могат да кандидатстват студенти по биология, химия, физика и други природни науки, а също и медицина или фармация. Финансовата помощ се отпуска за летни курсове, стажове, учебни проекти, дипломни работи и разработване на докторски тези в Германия. Срокът на подпомагане е не повече от година, а стипендиите покриват разходи за живот, път и такива, свързани с разработването на конкретния проект.

Конкурс „Играй безкрай“ на НЧ „Напредък-1871“ – Никопол

Краен срок: 15 юли 2013 г.

Регламент за участие:

– Първа възрастова група – 5 г. до 6 г.

– Втора възрастова група – 7 г. до 10 г.

– Трета възрастова група 11 г. до 15 г.

Изобразително изкуство:техника без ограничения и формат – блокче за рисуване и лист с размери – 35/50 см.

Приложно изкуство – техника и формат – без ограничение.

Грантове за селскостопанско развитие на HCD Connect

Краен срок: 15 юли 2013 г.

Микрогрантовете на HCD Connect са предназначени да катализират нови най-добри практики, за да се гарантира, че хората, които използват дизайн с фокус върху човека за справяне с предизвикателства по целия свят, свързани с бедността, получават подкрепа за своите решения.

Ще бъдат връчени микрогрантове в следните две категории:

– Грант за планиране на проект (5 000 щ.д.),

– Грант за реализация на проект (10 000 щ.д.).

Могат да кандидатстват представители на всички страни по света, като кандидатите работят за развитието на селското стопанство, с фокус върху човека.

Покана за представяне на предложения — EAC/S03/13 Подготвителна дейност: „Европейско партньорство в областта на спорта“

Краен срок: 19 юли 2013 г.

Ще бъдат подпомагани транснационални проекти, изготвени от публични органи или организации с нестопанска цел, които имат за цел да установят и изпробват подходящи мрежи и добри практики в областта на спорта. Допустимите кандидати са публични органи и организации с нестопанска цел. Те трябва да имат седалище, регистрирано в една от държавите членки на ЕС.

Яворови дни – Поморие – 2013

От  18 до 21 юли 2013 год. в гр. Поморие ще се проведат Националните  поетични празници “Яворови дни”. Община Поморие и Читалище “Просвета 1888” – Поморие организират  в рамките на “Яворови дни” – 2013 г.

В него могат да участват любители, изпълнители на художествено слово от всички възрасти.

Допускат се до участие само изпълнения по творби на Яворов (поезия, проза, драматургия).

Времетраене на изпълненията: Индивидуални  – до 5 мин.; Групови – до 10 мин.

Подборният етап на конкурса ще се проведе на 20 юли (събота) от 10.00 часа в Читалище “Просвета 1888”.

Заключителният етап на конкурса ще се проведе  на 20 юли /събота/.

Очакваме Вашата заявка за участие на aдрес:

8200 гр. Поморие, ул. “Княз Борис І” № 51

Читалище “Просвета 1888”

(за рецитал-конкурса)

или на тел. /0596/ 2 23 16 ; GSM 0888 95 16 15

E-mail : prosveta_pomorie@mail.bg

Danube Art Master 2013 – Международен конкурс за ученици

Краен срок: 20 юли 2013 г.

И тази година всички ученици и образователни организации са поканени да участват в традиционния конкурс, посветен на река Дунав и да създадат произведение, вдъхновено от природата, културното наследство и разнообразните форми на човешките дейности в басейна на реката. Предизвикателството Danube Art Master 2013 е за всички на възраст между 6 и 16 години. Те трябва да сътворят „екологична“ творба, вдъхновена от величествената река Дунав, нейните притоци и обитатели. Конкурсът се провежда под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR) и Институт по Глобално партньорство по водите за Централна и Източна Европа (GWP CEE). Целта на състезанието е младите творци да направят посещение на брега на река Дунав или на нейн приток, намиращ се в непосредствена близост до населеното място в което живеят. Направете разходка до брега на Дунав или по поречието на нейните притоци в близост до населеното място, в което живеете. Идеята е да се вдъхновите от всичко онова, което ви заобикаля и използвайки материали, събрани по брега на реката, да изработите уникална творба. Това могат да бъдат скулптури, мозайки или колажи, направени от различни материали, като например клони, камъни, кал, шума, дори отпадъци, изоставени около реката. Препоръчително е творбите да бъдат направени директно на брега на реката. Рисунки върху хартия, стени, паваж, или друга повърхност няма да бъдат допуснати до участие. Може да избирате от една от двете теми в конкурса тази година: „Бъди активен, защити реките!“ и „Бъди активен, защити есетровите риби!“

Направете цветна снимка на своята творба, с филмова или цифрова камера. Принтирайте снимката и ни я изпратете на пощенския ни адрес: 1421 София, ул. „Цанко Церковски“ 67 вх. В, за Информационен и учебен център по екология, или направо на e-mail адреса на Сдружението: ceie@ceie.org. Изискването за минимален формат на принтираните снимки е 15х20 см върху гланцова или матирана хартия. Минималният размер на дигиталните снимки е 1 MB, а формата им – JPEG. 

Seeing is Believing подкрепя иновации в подкрепа на здравето на очите

Краен срок: 22 юли 2013 г.

Seeing is Believing (SiB) е резултат от сътрудничеството между Standard Chartered и Международната агенция за превенция на слепотата, UK (IAPB). Иновационният фонд на SiB цели да финансира проекти, които развиват и тестват идеи, нови технологии или оперативни модели за предоставяне на грижа за очите с потенциал за висока степен на въздействие или дори системна промяна в една или повече от следните области:

1) Технологии

2) Информираност, образование, комуникация

3) Стойност за пари

4) Устойчивост

5) Първична грижа за очите и изграждане на местен капацитет за грижи

6) Достигане до отдалечените популации

7) Изследвания

Могат да кандидатстват:

– Неправителствени, нестопански групи (НПО)

– Организации, които работят в областта на слепотата / уврежданията

– Академични институции и университети

– Изследователски организации

– Компании от частния сектор (напр. технологични компании)

– Независими личности (в съответствие с разпоредбите с две препоръки от уважавана институция или организация и 5% ангажимент за финансиране).

Фондът е отворен за кандидати от всички страни. Въпреки това, във фокуса на иновационния проект трябва да бъдат бедните страни тези със средни доходи.

Покана за представяне на предложения

Краен срок: 22 юли 2013 г.

Robert Carr civil society Networks Fund очаква предложения на глобални и регионални мрежи на гражданското общество, работещи въпроси, свързани с ХИВ. Глобални и регионални мрежи и консорциуми на мрежи, които отговарят на определенията и критериите, описани в поканата, могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за подкрепа на организационно развитие или програмни нужди на мрежата за до две години. Регионални мрежи могат да кандидатстват за минимум 100 000 щ.д.и не повече от 350 000 щ.д. годишно, за две години максимално. Глобални мрежи могат да кандидатстват за минимум 100 000 щ.д. и не повече от 500 000 щ.д. годишно, за две години максимално.Консорциум може да кандидатства за най-малко 200 хиляди щатски долара на година, две години максимално. Тъй като размерът на различни консорциуми могат да варират значително, не е фиксиран таван за подкрепа на консорциум.

Конкурсна процедура 33.12-2013 на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Краен срок: 17:30 часа на 26 юли 2013 г.

Приоритет 1. Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства. 

Теми:

1. Осигуряване на качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

2. Подобряване на учебната и възпитателна среда в приемните детски градини и училища.

3. Адаптацията на деца в детските градини и ученици в началните училища, за които българският език не е майчин.

Кандидатстващи институции: общини; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по приоритета – 481 500 лв.

Максимална стойност на един проект 24 075 лв.

Приоритет 2. Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при  деца и ученици.

Теми: 1. Развитие на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

2. Повишаване на квалификацията на учители.

3. Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование.

Кандидатстващи институции: общини; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по приоритета – 361 125 лв.

Максимална стойност на един проект – 15 047 лв.

Приоритет 3. Ефективна работа с родителите на децата и учениците от етническите малцинства, за превенция на отпадащите ученици и намаляване броя на безпричинните отсъствия. 

Теми:

1. Модел за работа с родители.

2. Изработване на методика за работа с родители на деца и ученици от етническите малцинства.

3. Мотивиране на ромските родители за подкрепа на техните деца и ученици.

4. Включването на родители при изработване на училищни стратегии, планове и програми и участието им в Училищното настоятелство.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по приоритета – 361 125 лв.

Максимална стойност на един проект – 24 075 лв.

Конкурс за стипендии за ученици в средните училища за учебната 2013/2014 година

Краен срок: 28 юли 2013 г.

Младежка фондация „Арете“ – България  с подкрепата на Тръст за Социална Алтернатива обяви Конкурс за стипендии за ученици в средните училища за учебната  2013/2014 година. Стипендията е в размер до 600 лева годишно. Одобрените ученици няма да получат пари в брой. Стипендията се отпуска за месечни карти за транспорт, учебници, учебни помагала, пособия и ученическа униформа.

1. Да са ученици от 9 до 12 клас през учебната 2013/2014 г.

2. Да учат в друго населеното место или в отдалечен квартал на града.

3. Да имат добър годишен успех за учебната 2012/2013 г.

4. Да са от семейства с ниски доходи.

5. Да са мотивирани да продължат образованието си.

Пощенска кутия за приказки на тема „Ето така се прави!“

Краен срок: 30 юли 2013 г.

Конкурсът е финалната инициатива по повод Европейската седмица на младежтаза 2013 г. 10-те най-добри творби ще бъдат представени на 12 август – Международен ден на младежта, когато ще се състои и награждаването на победителите! За най-впечатляващите приказки сме подготвили награди – електронни четци. Очакваме вашите творби на адрес kutiazaprikazki@abv.bg. Единственото изискване към творбите – критичен поглед към процесите за прилагане на демокрация и адаптиране на европейските ценности на родна земя. Заявете гражданската си позиция с интересни хрумвания и конкретни предложения.

Годишни награди за биоразнообразието 2012

Краен срок: 31 юли 2013 г.

По традиция Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) присъжда Годишни награди за биоразнообразието. Тази година бихме искали да определим Годишните награди за 2012 с вашето активно участие и да превърнем церемонията в истински празник за тези, които имат заслуга за опазването и популяризирането на природата, или са спомогнали за промяна на законодателството за биоразнообразието, така че да продължим да бъдем една от водещите Европейски държави по отношение богатство на запазени видове и местообитания.

Идеята ни е да се отличат най-ярките постижения в България, както и да се даде гласност на добрите практики, свързани с опазването на природата. Ние не раздаваме „отрицателни”, а само „положителни” награди. Желанието ни е българското общество да научи за успехите и усилията на тези, които се опитват да запазят българската природа – граждани, неправителствени организации, медии, институции.

Всички граждани, журналисти, неправителствени организации (НПО) и институции имат възможност да предложат своите номинации в следните категории:

1. Най-успешна кампания (акция/дейност), свързана с опазване на биоразнообразието

2. Най-добър журналистически материал, свързан със опазване на българската дива природа

3. Доброволец за природата

4. Политик с най-голямо внимание към българската природа

5. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси

6. Награда за дарение/дарител в областта на биоразнообразието

7. Институция/организация с принос в опазването на биоразнообразието

8. Награда за цялостен принос за опазване на българската природа

Кой може да бъде номиниран?

учени, общественици, граждани, организации, институции

Награда на името на Sofja Kovalevskaja за млади учени

Краен срок: 31 юли 2013 г.

Програмата е отворена за учени и учени от всички страни и научни дисциплини, които са завършили своите докторати с отличие по-малко от преди шест години. Фондация „Александър фон Хумболт” специално приветства заявления от квалифицирани жени, млади изследователи.

Писателска работилница, 11-18.08.2013, Китен

Краен срок: 31 юли 2013 г.

Сдружение „Професионален форум за образованието“ и фондация „Човешката библиотека“ организират едноседмична писателска работилница в Китен през август.

В писателската работилница ще си помагаме да:

– си изясним какво искаме да кажем;

– открием как да го изразим най-въздействащо;

– развием уменията си с конкретни задачи;

– обсъждаме плодотворно текстовете си с други хора;

– редактираме художествени текстове, свои и чужди.

Стипендии за студенти от ромски произход

Краен срок: RMUSP и LHP – 20 май 2013 г., RHSP – 31 май 2013 г., RISP – 31 юли 2013 г. Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) организира открит конкурс на база академични постижения за студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторантска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Молдова, Румъния, Русия, Словакия, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Хърватска, Черна гора и Чехия. Отворени за кандидатстване за учебната 2013/2014 вече са следните програми:

1. Стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP);

2. Стипендии за обучение по право и хуманитарни науки (LHP) – (отворена за граждани на Молдова, Русия и Украйна);

3. Стипендии за обучение в чужбина (RISP);

4. Програма за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи (Roma Health Scholarship Programme, РХСП (RHSP).

Фотоконкурс “ЗЕЛЕНА МЕЧТА”

Краен срок: 31 юли 2013 г.

Партньорите по проект SUM (Sustainable Urban Mobility, Устойчива градска мобилност) организират фотоконкурс на тема „ЗЕЛЕНА МЕЧТА” в който могат да участват всички жители на Европейския Съюз на възраст над 14 години. Фотоконкурсът има за цел да стимулира инициативността и информираността на участниците, като ги насърчи да изобразят влиянието на градската мобилност върху местата, където живеем, работим, учим и пътуваме. Чрез заснемането на тематични снимки участниците могат да покажат своята гледна точка по отношение на това: как може да се подобрят системите за градски транспорт или да покажат как проблемите на градската мобилност влияят върху условията на живот в населените места. Участниците могат свободно да интерпретират значението на думата транспорт (например: снимки на велосипеди, велоалеи, велосипедни състезания и т.н.), материалите могат да включват снимки на автомобилен, железопътен, воден транспорт, както и на иновативни транспортни системи. Фотоконкурсът започва на 01.06.2013 г., а крайната дата за изпращане на снимките (в цифров формат) е 31.07.2013. Те трябва да се изпратят по електронна поща на адрес: communicationsum@gmail.com

Всеки участник може да изпрати само една снимка. Oдобрените снимки ще бъдат публикувани на фейсбук страницата на проекта „Sustainable Urban Mobility” до 30.09.2013, където ще бъде предложена и online-система за гласуване (брой “Харесвания”). Първите 10 снимки с най-висок резултат ще преминат във втория етап на конкурса, където комисия от партньорите по проекта ще определи класирането на участниците. Спечелилите първо и второ място ще получат награди: електрически велосипед и комплект части за преработка на обикновен велосипед в електрически. Останалите участници, достигнали до втория етап ще получат наградна тениска.

Победителите ще бъдат обявени на 18.10.2013 г. Проектът стартира в през 2012 година и в него участват петнадесет организации от Испания, Португалия, Италия, Латвия, Полша, България, Франция, Швеция и Великобритания. Един от българските участници е Регионална енергийна агенция – Пазарджик (РЕАП). Някои от основите цели на този проект са повишаване информираността по отношение на градската мобилност, транспортните проблеми, влиянието на градския транспорт върху околната среда и др.

Конкурс за кратка проза – 2013

Краен срок: 31 юли 2013 г. Приемат се до три непубликувани кратки прози в обем до 1800 знака, изпратени по имейл. Няма изисквания за тема или за употреба на ключова дума.

Конкурсът е анонимен. Текстовете (във формат: *.doc / *.txt / *.rtf) да бъдат прикрепени към писмото в отделен файл, несъдържащ информация за автора. В имейла впишете трите имена на автора и имейл за обратна връзка. Не се допуска участие с псевдоним.

Проекти за сътрудничество за подпомагане на транснационалния туризъм въз основа на европейското културно и промишлено наследство – 69/G/ENT/PPA/13/411

Краен срок: 31 юли 2013 г.

Крайната цел на настоящата покана е да допълни регионалните и националните политики чрез подкрепа на транснационалното сътрудничество и съвместни инициативи, насочени към създаване на иновационни транснационални продукти в областта на културния и / или промишления туризъм, с цел да допринесе:

1) да се отличи европейското туристическо предлагане чрез извличане на полза и даване на стойност към общото културно наследство;

2) за икономическото възстановяване и създаването на работни места в постиндустриални региони чрез междурегионални и транснационални проекти за сътрудничество в областта на туризма.

Макс. бюджет, предвиден за финансиране от ЕС по настоящата покана: 1 000 000 евро.

Ориентировъчен брой на проектите: 5

Максимално финансиране от ЕС процент от приемливите разходи: 75%

Максимално финансиране от ЕС сума на проекта: 200 000 евро

Допустими кандидати: юридически лица, установени в държавите членки на ЕС.

Международна парламентарна стипендия (IPS)

Краен срок: 31 юли 2013 г.

Искате ли да участвате в германския парламент? Ако сте от Централна, Източна и Югоизточна Европа, Франция, Израел или САЩ, можете да се включите в програмата „Международната парламентарна стипендия“ (IPS). Deutsche Bundestag с Freien Universit?t Berlin, Humboldt-Universit?t zu Berlin и Technischen Universit?t Berlin присъждат ежегодно около 120 стипендии за млади специалисти от 28 страни. Програмата продължава всяка година от 1 март до 31 юли.

Програмата е под патронажа на председателя на Бундестага.

Целите са:

– Да се насърчат отношенията между Германия и страните-участнички;

– За укрепване на демократичните ценности и толерантност;

– Да се задълбочи разбирането на културното многообразие;

– Мирно съвместно съществуване в света.

Осми музикален фестивал на хора с физически увреждания 2013 – Поморие

Краен срок: 1 август 2013 г. Основната дейност на фондация „Сила за живот”  е организирането на музикален фестивал на хора с физически проблеми. Фестивалът е форма за преодоляване на социалната изолация на хората в неравностойно положение и постигане на трайното им социално включване и приобщаване към съвременните културни ценности чрез изразните средства на изкуството. Основната мисия на фестивала е нарастване на социалния капитал на обществото, чрез интеграция и реинтеграция на хората с увреждания, към преодоляване на тяхната социална изолация и постигане на трайното им социално включване, водещи до повишаване на обществената им значимост и личностното им самочувствие и  приобщаването им към съвременните културни ценности с изразните средства на  изкуството.

Чрез фестивала се постига социализиране и включване на хората с увреждания в процеса на създаване на културни ценности чрез развитие на дарбите им и художествено-творческите им заложби за преодоляване на съществуващите за тях ограничения в тази област. Фестивалът няма конкурсен характер. За участие във фестивала се допускат талантливи певци, танцьори и инструменталисти с физически увреждания.

Участниците във фестивала се представят с изпълнение по свой избор без ограничение в музикалния жанр – народни песни, поп, рок, джаз, оперно изпълнение, авторски творби, танц или музикална композиция. Всеки участник трябва да представи предложението си за участие – авторски видео клип до 5 минути, илюстриращ музикалните и артистични способности на изпълнителя (музикална творба, танц, инструментално изпълнение), който се изпраща заедно с копие от решение на ТЕЛК на e-mail: zorido@abv.bg

Каунь 2013 – Международен хумористичен литературен конкурс и Kонкурс за любителски комедиен късометражен филм

Краен срок: 1 август 2013 г.

Община Хасково и „Ъкъдемия Каунь“ обявяват Седми международен хумористичен литературен конкурс на тема “Глупакът, глупостта и глупостите“ в раздели проза и поезия. Конкурсът е на български и сръбски език. В надпреварата се участва само по електронен път с непубликувани на хартиен носител произведения. Конкурсът е за хумористични, а не за сатирични творби.

Европейски инструмент за демокрация и права на човека (EIDHR): Подкрепа за правата на човека и техните защитници, където те са най-застрашени

Краен срок: 1 август 2013 г.

Общата цел на настоящата покана за представяне на предложения е да се подобри спазването на правата на човека и основните свободи в страните и ситуации, в които те са най-изложени на риск, и когато защитниците на човешките права и гражданското общество са в рамките на строги ограничения и са подложени на натиск. Специфичната цел на настоящата покана е да подкрепя и защитата на правата на човека и техните защитници чрез укрепване на капацитета им да си вършат работата в краткосрочен и дългосрочен план, както и осигуряване на реална подкрепа и средства за действие на местното гражданско общество в насърчаването на правата на човека и основните свободи в някои от най-трудните, опасни, репресивни и непредвидими политически ситуации и / или когато те са най-уязвими и застрашени.

ЛОТ 1: Национални действия

ЛОТ 2: Транснационални действия (регионални / глобални)

Стипендии на Фондациите Отворено общество

Краен срок: 1 август 2013 г.

Стипендии на Фондациите Отворено общество са основани през 2008 г. за подпомагане на онези, които прилагат иновативни и нетрадиционни подходи към основните предизвикателства пред обществото. Проектът за подкрепа може да идентифицира проблем, който преди това не е бил признаван, разработване на нови политически идеи за справяне с познати проблеми, или да предложи нова стратегия за застъпничество. Проектните теми трябва пресичат най-малко две области на интерес на Отворено общество. Сред тях са и правата на човека, прозрачността, достъпа до информация и до правосъдие, както и насърчаване на гражданското общество и социалното включване. На стипендиантите на пълен работен ден ще бъде предоставена стипендия в размер на 80 000 – 100 000 щ.д. в зависимост от професионалния опит, стаж и текущ доход.

На стажантите също така ще бъде предоставен бюджет на проекта. Този бюджет може да включва разходи за пътуване (включително самолетни билети и хотел), разходи за виза, сътрудник на непълно работно време, конферентни такси и здравно осигуряване. Отворено общество приема кандидатури от всяка точка на света. Кандидатите трябва да притежават дълбоко разбиране на избраната от тях тема и професионални постижения.

Програма за млади професионалисти на ООН

Краен срок: 2 август 2013 г.

Организацията на обединените нации търси висококвалифицирани кандидати, които са готови да започнат професионалната си кариера като международен държавен служител. Могат да кандидатстват лица, които притежават най-малко първо ниво висше образование, по-млади от 32 години, които говорят английски или френски език.

Конкурс за наградите на президента на Републиката „Джон Атанасов“, насочен към млади учени с постижения в областта на информационните и комуникационните технологии

Краен срок: 4 август 2013 г.

Президентската награда „Джон Атанасов“ за перспективен млад изследовател в сферата на информатиката и информационните и комуникационни технологии се връчва в подкрепа на личните постижения на младите български изследователи, работещи в тези направления, и с цел създаване на благодатна и стимулираща среда за развитието на младите таланти. През тази година държавният глава ще връчи отличия „Джон Атанасов“ в три категории:

– Награда „Джон Атанасов“ за перспективен млад изследовател в областта на информационните и комуникационните технологии

– Грамоти  „Джон Атанасов – за прилагане на научни постижения в практиката и за проекти с висока обществена значимост“

– Грамоти „Джон Атанасов- ученици и техните преподаватели“

Общите изисквания към кандидатите за носител на президентската награда за млад изследовател „Джон Атанасов“ за 2013 г. са да са:

– български граждани;

– на възраст до 35 навършени години.

Младежи от Европа могат да участват във видеоконкурс за мобилността в ЕС

Краен срок: 8 август 2013 г.

В конкурса могат да се включат млади европейци, които са участвали в програма за обучение, младежки или бизнес обмен, стаж в чужбина – във или извън Европа. Видеата трябва да са с дължина между една и три минути и да са на английски език или с английски субтитри.

Фестивал на духовите оркестри и мажоретни състави “Ритъмът на морето 2013”, 1 и 2 септември 2013 г.

Краен срок: 10 август 2013 г.

Община Поморие и Читалище “Просвета 1888” Ви канят на Фестивала на духовите оркестри и мажоретни състави “Ритъмът на морето 2013”.

Фестивалът има за цел да даде шанс за изява на значителен брой деца и младежи, и да допринесе за повишаване на мотивацията им да се занимават с конструктивна творческа дейност. Фестивалът няма конкурсен характер. Мероприятието е отворено за всички читалища, ЦРД, ОДК, частни школи и училища.

Фотоконкурс “Пазител на Традициите” 2013

Краен срок: 12 август 2013 г.

За втора поредна година в рамките на кампанията „Пазител на традициите” стартира едноименният конкурс за фотографии, посветен на българските традиции. Занаятите, фолклорът, кулинарните шедьоври, най-красивите кътчета на България, съхранили духа на родината – в конкурса могат да участват снимки, уловили в кадър това, което искаме да остане за поколенията след нас. Всеки, който желае да участва във фотоконкурса, може да изпрати снимки с тематика български бит, обичаи, традиции и култура, на е-адрес: contest@pazitelnatradiciite.com. Може да се участва най-малко с 1 (една) и най-много 10 (десет) броя авторски снимки. Фотографиите трябва да са с минимален размер 1024 х 768 пиксела, и във формат jpg.

Дейности „Мария Кюри“: Комисията ще предостави на изследователи стипендии на обща стойност 227 млн. евро

Краен срок: 14 август 2013 г.

Европейската комисия отправя покана за кандидатстване за последния етап на предоставяне на стипендии по дейности „Мария Кюри“ в рамките на Седмата рамкова програма за научни изследвания (7РП, 2007 – 2013 г.).Около 227 млн. евро, най-голямата сума отпускана по линия на дейности „Мария Кюри“, ще бъдат предоставени на около 1000 опитни изследователи през тази година.

Започва набирането на кандидати за Националната програма за 2013/2014 година на Българско училище за политика „Димитър Паница”

Краен срок: 15 август 2013 г.

Граждански организации могат да дават своите предложения за участници в Националната програма на Българско училище за политика „Димитър Паница” за 2014 година. Основната цел на програмата е да обучи и вдъхнови бъдещите създатели и изпълнители на обществени политики, да ги подготви с визия, знания и отговорност за ефективно управление и лидерство, основани на върховенството на закона, спазване на човешките права, отчетност и открит диалог. Кандидатстването става онлайн чрез страницата на училището. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю през септември. Те ще попълват и тестове. Първият курс на Националната програма 2014 ще започне в края на октомври.

Стипендии на Германската федерална фондация за околна среда

Краен срок: 16 август 2013 г. 

Програма на Германската федерална фондация за околна среда (DBU) отпуска стипендии за изследователски престой на млади учени от Централна и Източна Европа. Срокът на финансиране от е от 6 до 12 месеца, а институциите, където може да се проведе стаж, са университети, предприятия в областта на околната среда, консултантски фирми по екологичен мениджмънт, министерства и неправителствени организации.

Конкурс @Diversity European Idea

Краен срок: 19 август 2013 г.

Конкурсът търси 15 от най-оригиналните и иновативни идеи за културни проекти, които ползват информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за финансиране, производство, предоставяне, разпространяване и извличане на полза от културното съдържание. Могат да кандидатстват граждани и организации от ЕС-27 + Хърватия. Награда: 15 Победителите ще бъдат включени в обучение от избрани експерти чрез коучинг сесии, семинар в Лондон и заключителен семинар в Брюксел, и тяхната идея ще бъде представена пред заинтересовани от най-високо ниво.

Фотоконкурс „Европа в моя регион” 2013

Краен срок: 23 август 2013 г., 24:00 (обяд) Central European Summer Time Искаме да чуем (и да видим!) Как се използват инвестициите на ЕС? Кои са проектите, които водят до истинска промяна за местните общности? За да участвате, всичко, което трябва да направите, е да направите снимка на проект, получил финансиране от ЕС с табела с информация за финансиране и знамето на ЕС някъде в снимката. Споделете снимките си и ще имате шанс да спечелите 1 000 евро за цифров фотоапарат и екскурзия за двама до Брюксел през месец октомври 2013 година.

Програма „Марко Поло“

Краен срок: 23 август 2013 г.

Наличният бюджет по тази покана е 66,7 милиона евро. Приоритети за 2013-а ся специални екологосъобразни морски проекти, водни проекти за вътрешността и железопътни проекти с единични товари на вагони. Поканата е за дейности за преминаване към други видове транспорт, катализиране, морски магистрали, избягване на движението и съвместно обучение.

EAC/S05/13 Европейска мрежа от национални организации за насърчаване на грамотността

Краен срок: 29 август 2013 г.

Целта на поканата е да се окаже подкрепа за създаването на единна европейска мрежа, която ще повишава осведомеността, ще събира и анализира информация относно политиките и ще съдейства за обмена на стратегически подходи, добри практики и многообещаващи кампании и инициативи за насърчаване на грамотността, а в контекста на критериите от Рамката в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020 г.) ще намали броя на лицата със слаби основни умения за четене до 2020 г. В мрежата трябва да участват поне 20 от държавите, участващи в Програмата за учене през целия живот, като е нужен добър географски баланс. За постигането на такъв баланс е необходимо членовете на мрежата да представляват поне 15 държави-членки на ЕС. Максималният размер на общия бюджет, определен за съфинансирането на действието, е 3 000 000 евро за периода 2013—2015 г. Финансовото участие от страна на Комисията не може да надхвърля 75 % от общия размер на допустимите разходи.

Покана по програма за насърчаване на грамотността

Краен срок: 29 август 2013 г.

Целта на тази покана е да се укрепи трансевропейското сътрудничество между фондации, асоциации, министерства и други организации, които развиват дейности за насърчаване на грамотността сред децата, младежите и възрастните в Европа. Кандидатите трябва да представят работна програма, в която да опишат конкретните действия и резултати, предлагани за постигането на целите, посочени в поканата. Целта на поканата е да се окаже подкрепа за създаването на единна европейска мрежа, която ще повишава осведомеността, ще събира и анализира информация относно политиките в областта. Кандидатури се приемат единствено от юридически лица, установени в една от 27-те държави членки на Европейския съюз, Хърватия, Исландия, Черна гора, Сърбия, Македония, Турция, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария.

В мрежата трябва да участват поне 20 от държавите, участващи в Програмата за учене през целия живот, като е нужен добър географски баланс. За постигането на такъв баланс е необходимо членовете на мрежата да представляват поне 15 държави членки на ЕС. Бюджет: 3 000 000 евро за периода 2013-2015 г. Финансовото участие от страна на Комисията не може да надхвърля 75% от общия размер на допустимите разходи.

Международна награда за граждански медии

Краен срок: 31 август 2013 г.

За трети път International Citizen Media Award ще отличи а национално и международно ниво усилията в областта на гражданските медии в категориите „Видео“ и „Аудио“, създадени от частни, нетърговски производители. Темата за 2013 г. е: Гражданските медии за демокрация и толерантност – срещу расизма и десния екстремизъм. Наградите за победителите са от 300 до 1000 евро.

CNN Heroes 2013: Номинирайте вашия герой!

Краен срок: 31 август 2013 г.

Ако познавате човек, който работи, за да промени света, можете да го номинирате, за да го превърнете в герой на CNN. Номинираните трябва да са на най-малко на 13-годишна възраст към 1 септември 2012-а и част от дейността на кандидата трябва да се е реализирала на 1 септември 2012 г. или да са текущи.

Национален конкурс за детска книга „Петя Караколева” 2013 за български автори с новоиздадени книги през 2012 година

Краен срок: 1 септември 2013 г. Съюзът на българските писатели, Община Кърджали и НЧ „Обединение 1913” – Кърджали, обявяват традиционния конкурс за детска книга „Петя Караколева“. Наградата е национална и се връчва всяка година през м. октомври, в навечерието на Деня на Кърджали. Право на участие имат всички български автори с новоиздадени книги през 2012 година. Книгите за участие се предоставят в два екземпляра до 1 септември 2013 г. на адрес:

Кърджали 6600

ул. „Републиканска” 47

НЧ „Обединение 1913”

За конкурса „Петя Караколева”,

след което се предоставят на 5-членно жури, излъчено от Съюза на българските писатели.

За справки: 0361/ 61179.

Втори международен конкурс за видеоклип „Посочете преводача“ за остроумен кратък видеоклип, насочващ вниманието към значението на литературните преводачи

Краен срок: 1 септември 2013 г. ЕСАЛП, Европейският съвет на асоциациите на литературните преводачи организира конкурс за остроумен кратък видеоклип, който да насочва вниманието към значението на литературните преводачи, към предизвикателствата, пред които те се изправят, и към ролята им в литературата. Приемат се видеоклипове с продължителност до 3 минути. На 16 септември 2013 г., преди Международния ден на преводача, 30 септември, победителят ще бъде обявен и награден с 1000 евро.

Млад европеец на годината

Краен срок: 1 септември

Всяка година фондация „Хайнц-Шварцкопф-Млада Европа“ в сътрудничество с Европейския младежки парламент връчва наградата „Млад европеец на годината“. За нея могат да бъдат номинирани млади хора на възраст между 18 и 26 години, които са допринесли за европейската интеграцията и общуване. Фондацията връчва също стипендии за пътувания с образователна и научна цел.

Стипендии за бакалаври, магистри и докторанти

Краен срок: 1 септември 2013 г. или 1 март 2014 г.

Германската фондация „Хайнрих Бьол“ (Heinrich B?ll Stiftung) отпуска около 1000 годишни стипендии за бакалаври, магистри и докторанти за следващата академична година. Конкурсът е отворен за хора в различни специалности и от различни националности, записани във вузове в Германия (Fachhochschule и Kunsthochschule). Освен отличен успех от досегашното си обучение, кандидатите трябва да докажат и че са социално и политически ангажирани и имат интереси в основните дейности на фондацията като екология и устойчиво развитие, демокрация и човешки права. Предимство ще имат например докторантите, които пишат труд по някоя от тези теми. Задължително е владеенето на немски език.

Грантове на Европейския център за журналистика (EJC) за журналистика в областта на международното развитие

Краен срок: 2 септември 2013 г.

Могат да кандидатстват журналисти и медии, насочени към публики във Франция, Германия, Италия, Холандия, Норвегия, Испания, Швеция и Обединеното кралство. Минималният размер на гранта е 8000 евро, като средната сума за безвъзмездни средства е 20 000 евро.

Стипендии за предприемачи на Европейското училище по мениджмънт

Краен срок: 2 септември 2013 г.

Европейското училище по мениджмънт и технологии ESMT в Берлин, Германия, отпуска частични стипендии на млади предприемачи за обучение в Executive MBA програма. По този проект училището си партнира с немския вестник Der Tagesspiegel. Финансовата помощ в размер на 40 хил. евро ще бъде отпусната на млади предприемачи, които или наскоро са основали фирма, или имат подготвен осъществим бизнес план. Обучението е с продължителност от 18 месеца и завършилите го успешно ще получат квалификацията “магистър по бизнес администрация”. Предприемачите ще имат възможност да работят, докато учат, и да специализират в едно от двете направления:“Международен мениджмънт“ и „Технологии и иновации“. Работният език е английски.

Програма за културни контакти „Мобилност” – ІI сесия

Краен срок: 3 септември 2013 г.

Конкурсът е за финансиране на:

– участия в международни културни форуми в чужбина на представители на българската култура и изкуство;

– посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата.

Средства по програмата се отпускат по два модула:

– индивидуални пътувания с професионална ориентираност;

– колективни пътувания на състави.

Награда от 2 милиона евро за пробив в технологиите в областта на ваксините

Краен срок: 3 септември 2013 г. Конкурсът е за разработване на новаторска алтернатива на съществуващите технологии, свързани с хладилната верига за съхранение и транспортиране на ваксини. Могат да участват всички, законно установени в страна от ЕС или в страна, асоциирана към Седма рамкова програма за научни изследвания.

Конкурс за финансиране на за превод на българска художествена литература 

Краен срок: 4 септември 2013 г.

Програмата дава подкрепа за еднократни проекти за превод на българска художествена литература.

BG06 „Деца и младежи в риск“

Краен срок: 5 септември 2013 г.

Операторът на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) Министерството на образованието и науката обяви началото на втория конкурс за набиране на проектни предложения. В рамките на процедурата общините или сдружения от общини ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения по компонент 2: Грижа за деца в риск. Минимална стойност на финансирането – 200 000 евро; Максимална стойност на финансирането – 250 000 евро.

Програма „Младежта в действие“: Поддейност 4.6 — Партньорства

Краен срок: 5 септември 2013 г. Настоящата покана за представяне на предложения цели да подкрепи партньорства с регионални или местни публични органи или други заинтересовани страни, осъществяващи дейност в младежкия сектор на европейско равнище с оглед разработване в дългосрочен план на проекти, съчетаващи различни мерки от програмата „Младежта в действие“.

Предложенията трябва да бъдат подадени от:

— публичен орган на регионално или местно равнище,

— сдружение или мрежа от регионални и/или местни публични органи,

— европейска група за териториално сътрудничество,

— орган с нестопанска цел, осъществяващ дейност в сектора на младежта на европейско равнище (ENGO) с членуващи организации в най-малко осем държави по програмата „Младежта в действие“,

— фондация, действаща на европейско ниво, в областта на младежта,

— дружество/предприятие/орган със стопанска цел, осъществяващо/осъществяващ дейност в сферата на корпоративната социална отговорност в полза на младежта.

Следните дейности са допустими по настоящата покана:

— транснационален младежки обмен,

— национални или транснационални младежки инициативи,

— Европейска доброволческа служба,

— обучение и работа в мрежа.

Сумата на безвъзмездните средства, отпуснати за всеки отделен проект, не може да надхвърля 100 000 евро.

Финансова помощ от Агенцията се предоставя за не повече от 50 % от общата стойност на допустимите разходи за проекта.

 Покана за представяне на предложения за иновативни проекти

Краен срок: 5 септември 2013 г. 

Предприятията в Европа трябва да представят предложенията си за извеждане на пазара на нови екологични решения в следните 5 области:

1. рециклиране на материали

2. вода

3. устойчиви строителни материали

4. екосъобразни дейности

5. храни и напитки.

Поканата е насочена на първо място към частния бизнес, основно МСП, които са разработили екологичен продукт, процес или услуга, но имат затруднения при въвеждането им на пазара.В поканата се предлага съфинансиране за покриване на до 50 % от разходите за проекта и по този начин през тази година ще бъдат подкрепени 45 нови проекта. Ще бъдат подкрепени до 45 проекта със сумата от 31,5 милиона евро.

ІI сесия на конкурса по програма за културни контакти „Мобилност”

Краен срок: 4 септември 2013 г.

Конкурсът е за финансиране на:

– участия в международни културни форуми в чужбина на представители на българската култура и изкуство;

– посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата.

Средства по програмата се отпускат по два модула:

– индивидуални пътувания с професионална ориентираност;

– колективни пътувания на състави.

Втората сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на месец октомври 2013 г. до края на месец март 2014 г. включително.

Награда за човешките права на френската Република „Свобода-равенство-братство“ за 2013 г.

Краен срок: 9 септември 2013 г. Основана през 1988 г., тази награда отличава индивидуални или колективни дейности на терен, без оглед на националност или граници, осъществени във Франция или в чужбина.

Тема 1: Обгрижване и поемане разходите на вътрешни бежанци.

Тема 2: Закрила правата на Човека в заведенията за лишаване от свобода.

Достъпен град 2014

Краен срок: 10 септември 2013 г.

Европейската комисия кани участници за наградата „Достъпен град“ 2014. Ежегодната награда отличава и дава признание на градове, които са отдадени на идеята да осигурят достъпна среда за всички, особено на хората с увреждания. Наградата е част от по-широките усилия на ЕС за създаване на Европа без бариери. Право на участие в конкурса имат градовете с население не по-малко от 50 000 жители. Те могат да подадат своите заявления за участие до 10 септември 2013 г. на английски, френски или немски език. Градовете-кандидати ще се оценяват за техния интегриран подход в четири ключови области: застроена околна среда и обществени пространства; транспорт и свързаната с него инфраструктура; информация и комуникации, включително нови технологии и обществено достъпни съоръжения и услуги. Приблизително 80 милиона са европейските граждани с увреждания. Със застаряването на нашето общество броят на хората с увреждания или на тези със затруднена подвижност нараства с всеки изминал ден. Осигуряването на достъпност на тези хора носи икономически и социални ползи и допринася за устойчивостта и целостта на градската среда. В съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, достъпността е един от стълбовете на Стратегията на Европейския съюз за уврежданията 2010-2020 г., която има за цел създаването на Европа без бариери за всички.

Фондове за намаляване на бедността за международни изследователи

Краен срок: 10 септември 2013 г.

Целта е да се осигури финансиране за нови изследвания върху критични, но все още непроучени теми в три области:

– Хората с увреждания, неравенството и бедността;

– Бедността в градски пространства;

– Урбанизация и риска в Африка.

Всички три изследователски програми са отворени за британски и не-британски изследователи във висши учебни заведения, научноизследователски организации и други организации с надежден капацитет за научни изследвания. Всяка програма ще продължи максимум от 3 години.

Покана за представяне на предложения – Дафне III – Механизми за сигнализиране на отвличане на деца – безвъзмездни средства за действие 2013

Краен срок: 12 септември 2013 г. Безвъзмездните средства ще се отпускат само на компетентните национални правоприлагащи органи / съдебната власт или организации с нестопанска цел, упълномощени да разработят и да стартират механизми за сигнализиране на отвличане на деца.

Покана за представяне на предложения на Института на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)

Краен срок: 13 септември 2013 г.

ЕИБ осъществява по-голямата част от своите институционални отношения с университетите чрез своята програма за знания. Тя се състои от три отделни програми:

– EIBURS – Програма на ЕИБ за финансиране на университетски изследвания;

– STAREBEI (Изследователски стажове на ЕИБ), Програма за финансиране на млади изследователи, работещи по съвместни проекти на университети и ЕИБ;

– Университетска мрежа на ЕИБ, механизъм за сътрудничество с университетски мрежи, чиито характеристики са с особено значение за подпомагане на целите на Групата на ЕИБ. EIBURS осигурява безвъзмездна помощ на университетски изследователски центрове, които работят по научни теми и области от особен интерес за банката. На конкурсни начала, ЕИБ предоставя средства в размер до 100 000 евро годишно, за срок от 3 години. Тази помощ се предоставя на заинтересованите университетски катедри или на научноизследователски центрове, асоциирани към университети в Европейския съюз, в страни-кандидати за членство или в страни, които са потенциални кандидати за присъединяване. Те трябва да имат признати постижения в избрани от ЕИБ, получавайки по този начин възможност да задълбочат своите дейности в тези области. В случай, че дадено предложение бъде одобрено, се очакват различни резултати (изследователска дейност, провеждане на курсове и семинари, изграждане на мрежи, разгласяване на резултатите и др.), които стават част от договора с банката.

През академичната 2013-2014 г. Програма EIBURS избра две нови насоки в научните изследвания:

1. Интелигентно развитие на градовете: Прилагане на европейския и международен опит в средиземноморския регион

Градското развитие стана ключов приоритет за страните от средиземноморския регион както на национално, така и на международно ниво и в рамките на ЕИБ чрез нейната Програма МЕИП (FEMIP).

Концепцията за „интелигентния град“ първоначално е дефинирана като „обмислено“ приложение на ИКТ за улесняване на ефективно, всеобхватно и интегрирано градско развитие. В по-широк смисъл, за да включи устойчивост, иновации и управление, както и инвестиции в обществения транспорт, енергийната ефективност и научно- изследователската база е потенциално важно измерение. Въпреки това e необходима рамка за обвързване на технологичните и публичните аспекти на политиката с реалностите на градското управление, финансирането на общините и програмирането на инвестиции в региона.

От университетския изследователски център, който ще получи подпомагане по програма EIBURS, се очаква да изготви програма. Тя трябва да бъде насочена към следните основни въпроси, като използва европейския и международния опит:

– Как инициативите за „интелигентен град“ могат да допринесат за осъществяване на приоритетите за градско развитие?

– Как най-точно да се разработи концепция за „интелигентен град“, подходяща за приложение в региона?

– Кои характерни черти и примери от най-добрата европейска и международна практика са най-подходящи за използване при такова приложение?

– Какъв е наборът от инвестиции в материални активи, които са потенциално осъществими по инвестиционната Програма „Интелигентен град“ и как да бъдат приоритизирани алтернативите?

– Как потенциалните инициативи по Програма „Интелигентен град“ се вписват в местните органи на властта, общинското управление и финансиране?

– Как да бъде оценен икономическия ефект от инвестициите по Програма „Интелигентен град“ в сравнение с алтернативни инвестиционни предложения, за да се гарантира, че те носят полза на обществото?

– Кой е най-добрият начин за разработване и осъществяване на инвестициите или инвестиционните Програми за „Интелигентен град“?

Регионалният акцент на предложенията трябва да е средиземноморския регион (FEMIP), но да не се ограничава само до него. Кандидатите се насърчават да установят партньорски отношения с други университети и изследователски центрове. Банката може да окаже помощ при привличане на избрания университет/изследователски център, благодарение на своите мрежи чрез Средиземноморския съюз или Центъра за интеграция на средиземноморския регион.

2. Изграждане на административен капацитет в Европа

Целта на това изследване са задълбочените познания за понятийни конструкции, диагностика, измерване и модели за ефективни ИАК на практика. Приемат се предложения за научни изследвания по всяка тема, която допълва познанията в тази област. Предпочитание ще бъде отдавано на предложения, които са с общоевропейска перспектива и разглеждат както теоретични, така и практически аспекти на ИАК. Те трябва да са свързани с планирането и предоставянето на инфраструктурни и свързаните с тях обществени услуги. С приоритет ще се ползват предложения, пряко свързани с вземането на оперативни решения, насочени към по-доброто усвояване на европейските фондове, използвани за висококачествени инвестиции. Предложенията трябва да са на английски или френски език.

Национален младежки конкурс за есе „Моята родина и моето бъдеще”

Краен срок: 14 септември 2013 г.

НЧ „Родина 1860” Стара Загора, Клуб „Млад писател”, вестник „TEEN’S PAPER”, Общинска библиотека „Родина” със съдействието на Община Стара Загора организират Национален младежки конкурс за есе „Моята родина и моето бъдеще”.

Конкурсът е в две възрастови групи:

Първа група – до 13 години.

Втора група – до 18 години.

Есетата ще бъдат приемани на e-mail: teen_stzagora@abv.bg до 14 септември 2013 година. Получените творби ще бъдат оценявани от тричленно жури. И в двете възрастови групи ще бъдат номинирани най-добрите три литературни творби. Организаторите ще раздадат и поощрителни награди. Награждаването ще бъде в навечерието на празника на Стара Загора – 5 октомври, 2013 година.

Четвърти национален конкурс за стихове на тема „Моето синьо лято“ за ученици на възраст от 7 до 19 години

Краен срок: 15 септември 2013 г.

Фондация „Астика“ – Бургас обяви Четвърти национален конкурс за стихове на тема „Моето синьо лято“. В конкурса могат да участват всички ученици от цялaта страна.

Участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории:

– Първа категория от 7 до 14 години

– Втора категория от 15 до 19 години.

Участниците в конкурса могат да участват с до две непубликувани стихотворения всяко с дължина не повече от една страница.

Стиховете трябва да са с тематика за морето и Странджа планина.

EACEA/04/2013 Изпълнение на европейските стратегически цели в образованието и обучението (ЕСЕТ 2020)

Краен срок: 16 септември 2013 г.

Настоящата покана за представяне на предложения се състои от две отделни части:

– Част A – Подкрепа за изпълнението на национално равнище и повишаване на осведомеността за целите на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020).

– Част Б – Подкрепа за внедряване на иновативни политически решения на институционално равнище за намаляване на преждевременното напускане на училище, в съответствие с приоритетите, заложени в – Europe 2020 и ET 2020.

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, възлиза на 4 милиона евро.

Финансовото участие от страна на Европейския съюз не може да надвишава 75% от общите допустими разходи.

Максималната субсидия за проект е 120 000 евро за част А и 800 000 евро за част Б.

В рамките на Програмата за учене през целия живот EACEA/04/13:Изпълнение на европейските стратегически цели в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020) (сътрудничество със заинтересовани страни, експерименти и иновации)

Краен срок: 16 септември 2013 г.

Част A — Подпомагане на национални дейности за изпълнение и повишаване на осведомеността относно целите на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020)

Част Б — Подпомагане на изпълнението на иновативни политически решения на институционално равнище за ограничаване на броя на преждевременно напускащите училище, в съответствие с целите, заложени в стратегиите Европа 2020 и ЕСЕТ 2020.

Покана за представяне на предложения — EACEA/04/13

В рамките на програмата за учене през целия живот. Изпълнение на европейските стратегически цели в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020) (сътрудничество със заинтересовани страни, експерименти и иновации)

Краен срок: 16 септември 2013 г.

Част A — Подпомагане на национални дейности за изпълнение и повишаване на осведомеността относно целите на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020)

Част Б — Подпомагане на изпълнението на иновативни политически решения на институционално равнище за ограничаване на броя на преждевременно напускащите училище, в съответствие с целите, заложени в стратегиите Европа 2020 и ЕСЕТ 2020.

Финансовото участие от страна на Европейския съюз не може да надвишава 75% от общата сума на допустимите разходи. Максималната сума на безвъзмездното финансиране за проект е 120 000 евро (част А) и 800 000 евро (част Б).

Литературен конкурс: „Когато хората пораснаха“

Краен срок: 27 септември 2013 г.

Марсианско общество – България обяви Международен литературен конкурс на тема „КОГАТО ХОРАТА ПОРАСНАХА“.

Тематично името на конкурса е свързано със сентенцията на Циолковски „Земята е люлка на човечеството, но не трябва вечно да се живее в люлката.“

(Препоръчително е творбите да са свързани с Марс, но не е задължително.)

Приемат се произведения в две категории: „Проза“ и „Поезия“.

Възрастови ограничения няма.

Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST)

Краен срок: 27 септември 2013 г. Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите обединява изследователи и експерти от различни страни, които работят по определени теми. По линия на Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите НЕ се финансират самите научни изследвания, а провеждането на срещи, конференции, краткосрочен научен обмен и информационни прояви, които допринасят за работата в мрежа. Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите е организирано в девет широки изследователски области (Биомедицина и молекулярни бионауки; Химия и молекулярни науки и технологии; Науки за Земята и управление на околната среда; Храни и земеделие; Гори, продукти и услуги, свързани с тях; Хора, общество, култура и здраве; Информационни и комуникационни технологии; Материали, физика и нанонауки; Транспорт и градско развитие). Авторите на предложения се приканват да посочат към коя изследователска област спада тяхната тема. Интердисциплинарните предложения, които не се вписват в една-единствена изследователска област, следва да се подават като мултидисциплинарни предложения и ще бъдат оценявани отделно.

Предложенията следва да включват изследователи от поне пет държави, участващи в Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите.

Трети конкурс за създаване на нови творби за духов оркестър – Монтана 2013

Краен срок: 30 септември 2013 г.

За трети път Община Монтана обявява началото на Националния конкурс за създаване на нови творби за духови оркестри. Всеки композитор може да се включи в него с не повече от една творба – хоро или марш, представени като партитура. Творбите трябва да бъдат изпратени на адреса на общината до 30 септември 2013 г. Конкурсът има за цел да стимулира развитието и да популяризира изявите на българската духова музика; да даде възможност за създаване на нови творби – хора на фолклорна основа и маршове, за духов оркестър и изпълнението на наградените творби на Празниците на духовите оркестри “Дико Илиев” – Монтана. Конкурсът се провежда на всеки две години в град Монтана. В него могат да участват композитори, без възрастови ограничения. Творбите, изпращани от участниците в конкурса трябва да бъдат специално създадени за конкурса, да не са публикувани и публично представяни. Изпращаните от авторите творби трябва да бъдат съобразени с възможностите за изпълнение от среден и голям духов оркестър.

Конкурсът е анонимен. Всеки композитор може да участва в него с не повече от една творба – едно хоро или един марш, представени като партитура. Желателно, но не задължително е към партитурата да бъде приложен демозапис на компактдиск в аудио формат. Участниците в конкурса изпращат по пощата творбите си на адрес: гр. Монтана, Община Монтана, ул. “Извора“ 1 Важи датата на пощенското клеймо.

ИПИ обяви конкурс за кратко видео на тема „Предприемачът като откривател”

Краен срок: 30 септември 2013 г. Конкурсът е насочен към младите, като участниците трябва да са на възраст 15-28 години. Участниците имат пълна свобода по отношение качеството, съдържанието и посланието на видеото – забавно, провокативно, поучително…

Използвайте въображението си. Дължината на видеото не е определяща за крайния резултат, но все пак придържайте се към общата формулировка „кратко”. Наградите за победителите са съответно 1000, 500 и 300 евро за първите трима. Конкурсът се провежда по проект „Образът на предприемача в посткомунистическите страни”. 

Седми Национален литературен конкурс за разказ „Яна Язова” – Лом 2013

Краен срок: 30 септември 2013 г.

Община Лом и Народно читалище „Постоянство 1856” – Лом обявяват Национален литературен конкурс „Яна Язова” – Лом 2013.

Конкурсът е анонимен.

Литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други конкурси.

Всеки участник може да представи до три литературни творби в три екземпляра.

Размер на творбат: до пет машинописни страници.

Възраст на участниците: от 14 до 35 години.

Материалите да се изпращат в плик на следния адрес:

3600 гр. Лом

ул. Славянска № 1

НЧ „Постоянство 1856” – Лом

Йорданка Тушанска – главен библиотекар

За въпроси, свързани с конкурса, може да пишете на следния е-mail адрес:

biblioteka_lom@abv.bg и на тел: 0971/66472.

Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка.

Данните за участника да се поставят в отделен плик.

Конкурс за награда на ЕС за здравна журналистика 2013

Краен срок: 30 септември 2013 г. Във всяка държава — членка на Европейския съюз национално жури, съставено от журналисти и специалисти в областта на общественото здраве и председателствано от представител на Европейската комисия, ще избере един национален финалист. След това жури на ЕС ще избере трима победители на европейско равнище сред 28-те финалисти.28-те финалисти ще бъдат поканени в Брюксел в началото на 2014 г. за връчване на наградите.

Всеки участник може да представи най-много 2 статии, като е възможно и колективно участие, при условие че журналистическият екип не надхвърля 5 души. Всички статии трябва да са на един от официалните езици на ЕС и да са били първоначално публикувани в печатно или електронно издание между 1 август 2012 г. и 30 септември 2013 г. Статията не трябва да надвишава 20 000 печатни знака (в това число интервалите).

Конкурс за есе на WOLFoundation

Краен срок: 30 септември 2013 г.

WOLFoundation провежда ежегоден конкурс, като търси най-добрите не-технически, на английски език текстове на теми, свързани със социално-екологични проблеми.

Може да участва всеки, който представи есе на теми, свързани със социално-екологични проблеми.

Фотоконкурс „Лицата на пивоварството“

Краен срок: 30 септември 2013 г.  За трета поредна година „Пивоварите на Европа“ организират фотоконкурса „Лицата на пивоварството“. Темата на тазгодишното издание е „Да излезем на по бира“. В него могат да се включат фотографи от цяла Европа, които са над 21 годишна възраст. Участието в конкурса е напълно безплатно. Снимките могат да показват бирарии, заведения, места и събития, на които се предлага пиво – от бирфестове до малки местни кръчми. Също така те могат да показват и различните хора, работещи в този бранш – пивовари, бармани, собственици, сервитьори. Фотографиите трябва да бъдат съпроводени от кратък текст и да не са доминирани от рекламни изображения. Авторите на най-добрите три снимки ще получат награди на обща стойност 1 750 евро под формата на фотографско оборудване, съответно на стойност 1 000 евро – за първо място, 500 евро – за второ и 250 евро за трето място. Носителят на първа награда ще бъде поканен да получи наградата си на гала вечер в Брюксел през месец декември 2013 г., като разходите му за транспорт и една нощувка ще бъдат поети от организаторите.

Световна награда на децата

Краен срок: 1 октомври 2013 г.

Кое лице или организация смятате, че заслужава да бъде почетен/а с награда на децата за изключителен принос към правата на детето?

Номинирайте своя кандидат!

Конкурс за Източните Родопи

Краен срок: 1 октомври 2013 г.

За трети път се организира конкурс за най-интересен пътепис и най-хубавата фотография от Източните Родопи. Темата и на двете състезания е „Източни Родопи – вкуси дивата природа”. Пътеписите и фотографиите трябва да представят по един от трите елемента на проекта „Новото тракийско злато” – дива природа, екотуризъм или биоземеделие. Пътеписът трябва да е на български език, в размер до 6 000 знака (без интервали) и илюстриран с най-малко три и най-много пет фотографии (минимален размер 1000 пиксела по дългата страна). В конкурса за фотографии три е максималният брой кадри, с които може да участва един автор. Всеки кадър трябва да е с минимален размер 1000 пиксела по дългата страна и в jpg-формат. Снимките трябва да са придружени с информация за точното място, където са направени.

Грантове на Европейската младежка фондация

Краен срок: 1 октомври за категория А и В, които се провеждат между 1 април и 31 декември на следващата година

Дейности, които могат да бъдат финансирани

А. Международни младежки срещи (категория А)

В. Младежки дейности, различни от срещи (категория В)

C. Администрация на международни неправителствени младежки организации и мрежи (категория C)

D. пилотни проекти (категория D)

ERC Proof of Concept Grant – Тест на концепцията

Краен срок: 3 октомври 2013 г. Целта на поканата е да подпомогне спечелилите финансиране от Европейския съвет за научни изследвания (ERC) да докажат концепцията и да представят стратегия за защита на правата на интелектуална собственост и развитие на идеи, идващи от финансиранe от ERC.

Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ 2013

Краен срок: 4 октомври 2013 г.

Националният младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ е наследник на богатите литературни традиции на Стара Загора. Неговата цел е да открива млади поетични дарования и да подпомага творческите им изяви.

Конкурсът „Веселин Ханчев“ се организира и провежда от Община Стара Загора, Библиотека „Родина“ и Къща музей „Гео Милев“.

Участници в него могат да бъдат всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години към датата на отчитане на конкурса, които нямат издадена стихосбирка. Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в 3 еднообразни екземпляра. Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали години. Присъждат се три награди, като първата е издаване на самостоятелна стихосбирка и връчване на приза Златното яйце; втора и трета награди са парични премии. Присъждат се и поощрения. Отчитането на резултатите от Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ ще бъдат обявени на Гала вечер на отличените участници на 1 ноември 2013 г. (петък). Материалите се изпращат с препоръчана кореспонденция, по електронна поща или факс, придружени с точно посочени име, адрес, телефон и дата на раждане на участника, не по-късно от 4 октомври 2013 г. включително.

Награда за жени новатори 2014

Срокове: 15 април – 15 октомври 2013 г.

Конкурсът ще отличи приноса на жените изследователи към предприемачеството и иновациите.

Могат да кандидатстват жени, постоянно пребиваващи в страните от ЕС или в страни, асоциирани към Седмата рамкова програма.

Европейска зелена столица 2016

Краен срок: 17 октомври 2013 г.

За първи път европейски градове с повече от 100 000 жители могат да се кандидатират за наградата. Преди това бяха допускани само градове с население 200 000 души или повече. Промяната означава, че наградата вече е достъпна за над 400 града в цяла Европа.

Наградата има за цел:

– да отличи градовете, които уверено постигат високи екологични цели,

– да насърчи градовете да си поставят амбициозни цели за подобрение на екологията и устойчивото развитие в бъдеще, и

– да вдъхнови други градове чрез нови идеи, добри практики и опит.

Конкурс за Доброволческа инициатива 2013

Краен срок: 31 октомври 2013 г.

Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват конкурс за най-интересни и ефективни доброволчески инициативи в България през 2013 година. В конкурса са поканени да участват всички организации и групи, които през настоящата 2013 година реализират доброволческа инициатива, без значение на място и време на реализация, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание! Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността; броя и характеристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансовата ефективност. Очакваме номинации до 31 октомври 2013 г.

Програма „Застъпници за човешки права”, Ню Йорк

Краен срок: 1 ноември 2013 г.

Основана през 1989 г., Програма „Застъпници за човешки права”, (Human Rights Advocates Program – HRAP) е успешен модел за изграждане на капацитет в областта на човешките права. Могат да кандидатстват: юристи, журналисти, лекари, учители, социални работници, обществени организатори и други правозащитници.

Покана за участие PF – Тематичен фонд “ПАРТНЬОРСТВО”

Краен срок: текущо до 27 декември 2013 г.

Главната цел на Фонд „Партньорство” е установяване на нови или укрепване на съществуващи парнтьорства между швейцарски и български институции и организации, насочени към извличане на полза за българските партньори от постиженията на швейцарската страна в разрешаването на специфични предизвикателства на развитието. Фонд “Партньорство” няма секторни или регионални ограничения за типа и вида на възможните предизвикателства на развитието, които могат да бъдат предмет на проекта. В общия случай това могат да бъдат социални (здравни и образователни), културни, екологични, общински (обществени услуги), общностни и свързани с изграждане на демокрацията предизвикателства/услуги. Проектите, които ще получат подкрепа по схемата за безвъзмездна финансова помощ, се предвижда:

– да осигурят по-ефикасни и ефективни отговори на едно или повече предизвикателства на развитието на местно, регионално или национално ниво, като постигнат това със съдействие от швейцарска партньорска организация чрез трансфер на ноу-хау, методологии и евентуално оборудване;

– да подпомогнат и ускорят решаването на предизвикателства на развитието пред българските партньорски институции в условията на техния конкретен проект;

– да подобрят устойчивостта на решенията на предизвикателствата пред развитието, към които подкрепата на партньорството.

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел, учредени и регистрирани в България по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и други специфични нормативни актове: сдружения, фондации, читалища, мрежи, федерации, мозъчни тръстове, образователни институции, културни институции, териториални администрации (областни, общински и по населени места), национално признати и представителни социални партньори – синдикати и работодателски организации. Швейцарският принос към допустимите проекти се предоставя под формата на безвъзмездна финансова помощ в следните граници:

– минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 10 000 швейцарски франка;

– максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 100 000 швейцарски франка. Изключение се прави за максимум три проекта, които могат да получат до 250 000 швейцарски франка.

Продължителността на проектите е до 36 месеца.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 90% от общия размер на допустимите разходи по проекта в случаите на кандидатстващи НПО и на 85% от общия размер на допустимите разходи по проекта в случаите на кандидатстващи публични институции. Остатъкът от минимум 10%/15% от общия размер на допустимите разходи по проекта следва да бъде осигурен от кандидата за сметка на собствени средства или чрез финансов принос на трети страни.

Партньорството на български институции и организации с швейцарски партньорски структури е фокусът на схемата за безвъзмездна финансова помощ на Фонд „Партньорство”. Проектите следва задължително да предвиждат участието на швейцарски партньори, отговарящи на същите критерии за допустимост както кандидатите.

Финансиране на проекти по линия на инициативата JESSICA

Краен срок: 30 юни 2015 г.

Приоритетни области за финансиране на проектите за градско развитие:

– осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална, здравна и културна инфраструктура и подобряване на енергийната й ефективност;

– подобряване на физическата среда и превенция на риска чрез изграждане на нова или възстановяване на деградирана или декапитализирана градска инфраструктура, което може да включва всички допустими индикативни дейности по Приоритетна ос 1 на ОПРР, индустриални зони, бизнес, търговски и развлекателни центрове, спортни съоръжения;

– устойчиви градски транспортни системи чрез модернизация и развитие на мрежите от инфраструктура за обществен транспорт и комуникации, както и свързаната инфраструктура, включително системи за управление на трафика, паркинги и др. съоръжения за подобряване на транспортните системи;

– организация и подобряване на икономическите дейности чрез развитие и изграждане на нови институции на бизнес средата.

Грантове за превод на финландска литература

Краен срок: 1 април и 1 ноември

Всяка година на Консултативният комитет на Информационния център за финландска литература предоставя подкрепа за:

– превод на финландско-, финландско-шведско- и саами-езична литература на други езици;

– превод на художествена и нехудожествена литература на финландски;

– превод на академични публикации и нехудожествена литература на шведски.

Ще бъдат предоставени 500 000 евро за превод и отпечатване на повече от 300 различни проекта.

Могат да кандидатстват чужди и финландски издатели.

В допълнение към това се предоставят награди и пътни грантове за преводачи от чужбина.

Стипендии за магистратура в Германия срещу 3 години работа в България след завършването

Краен срок: 1 ноември

Германската фондация „Мумерт” търси кадърни и амбициозни млади българи с управленски потенциал. Тя предлага пълна издръжка от 1 000 евро на месец в продължение на две години и половина до получаване на магистърска степен. Кандидатите трябва да са последна година на бакалавърска степен в специалности от областта на туризма, икономическите, инженерните и естествените науки. Те трябва да имат висок успех и да владеят немски и английски език. Най-важното условие за получаване на стипендията „Мумерт”: всички кандидати подписват договор, съгласно който се задължават след завършване на магистърската си степен в Германия да работят в България поне 3 години.

IHS Film & Fiction Стипендии (до 10 000 щ.д. за една академична година)

Краен срок: ежегодно до 15 януари

Стипендии до 10 000 щ.д. дава Institute for Humane Studies за подкрепа на студенти, които

– работят върху получаване на Master of Fine Arts (M.F.A.) в сферите на филмопроизводството, писане на проза/пиеси;

– са демонстрирали интерес към класическите либерални идеи и приложението им в съвременното общество;

– демонстрират желание, мотивираност и творчески способности да преуспеят в избраната професия.

www.theihs.org/subcategory.php/15.html

Фондация Gottlieb Daimler и Karl Benz – стипендии за изследователи

Краен срок: 1 октомври, 1 март ежегодно

Могат да кандидатстват начинаещи докторанти. Кандидатите следва да не са над 30-годишни. Подкрепата е за не повече от 2 години.

Конкурс за стипендии за изследователи

Краен срок: 1 октомври/1 март

Германската фондация „Даймлер-Бенц Щифтунг“ обяви конкурс за стипендии за младежи от различни държави, включително и България, които искат да направят докторантура и да реализират свой изследователски проект в Германия. За програмата могат да кандидатстват младежи с магистърска диплома, без значение в коя област е тя. Стипендиите са предназначени за индивидуални кандидати. Продължителността на стипендията зависи от изпълнението на проекта, но не може да надвишава две години.

Петмесечен стаж в Комитета на регионите

Краен срок: 16 февруари и на 16 септември

Целта на стажа е да даде създаде представа относно същността и проблемите на европейската интеграция, да предаде практично познание за работата на отделите на Комитета на регионите, да даде възможност на служителите да добият опит и да развият и приложат на практика знанието, което са натрупали в течение на обучението или професионалната си кариера. Стажантите трябва да са граждани на страните-членки на ЕС, като ограничен брой граждани на държави извън Съюза също може да бъде приет. Кандидатите трябва да са университетски дипломанти или да притежават диплома, отговаряща на университетските степени. Те могат да бъдат в края на обучението си или поне да са завършили трети курс, като докажат това със съответния документ. Стажът е отворен и за служители на обществения и частния сектор, които имат университетска степен или еквивалентна диплома, или са извършвали поне за три години консултантска работа. Възрастовата граница за стажантите е 30 години. Те трябва да владеят добре един официален език на ЕС и да имат задоволителни познания по втори. Кандидатите се избират въз основа на квалификациите им и на географско разпределение.

Assembly of European Regions – стажове за студенти

Краен срок: текущ

Стажовете са от 3 до 6 месеца.

Няма определен формуляр.

При интерес изпратете писмо и CV на адрес:

Estelle Delangle

Assembly of European Regions

6, Rue Oberlin

F-67000 Strasbourg

Tel. : +33-(0)3-88.22.74.38

Fax : +33-(0)3-69.20.13.18

e.delangle@a-e-r.org

Стаж в Световна банка

Краен срок: ежегодно – 31 януари и 31 октомври

Кандидатства се онлайн.

Европейски център за права на ромите – Будапеща: стаж

Краен срок: текущ

Предлагат се стажове за срок от 6 седмици до 6 месеца на роми с добро владеене на английски език.

UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize

Краен срок: 31 октомври всяка година Тази награда всяка година отличава личност, организация или институция, допринесла за свободата на пресата по света.

Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад фермер“

Краен срок: 10 декември

Фондация „Еврика” със съдействието на редакцията на вестник „Фермер-новият“ организират ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад фермер“. Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към 31 декември в годината, за която се присъжда наградата.

Заявките изпращайте във Фондация „ЕВРИКА” до 10 декември на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1,ет. 2.

За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад изобретател“

Краен срок: 10 декември

Фондация „Еврика”, Национално патентно ведомство и Съюза на изобретателите в България организират Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за „Млад изобретател“. Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към датата на подаване на заявката за патент и не са навършили 39 години към 31 декември на годината, за която се присъжда наградата. Те следва да представят свои изобретения и/или изобретения, в които са съавтори с принос по-голям от 50%. Представянето става чрез заявка, анотация и защитни документи от България или от чужбина, издадени през последната година и в период от 3 години, предхождащи присъждането на наградата. Заявките се изпращат във Фондация „ЕВРИКА” не по-късно от 10 декември на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1. За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

Ежегоден конкурс за наградата „Еврика“ за „Млад мениджър“

Краен срок: 15 декември

Фондация „Еврика” съвместно с Асоциация на индустриалния капитал в България, агенция „В Комуникация” и списание „Мениджър” организират Ежегоден конкурс за наградата „Еврика“ за „Млад мениджър“. Наградата ще получи този млад мениджър на възраст до 35 години, който е успял да постигне значими успехи през годината и е показал видими способности за самоусъвършенстване и развитие. Кандидатите могат да бъдат предложени от своите фирми, от редакции, обществени организации или сами да заявят участието си. Не пропускайте да изпратите заявките до 15 декември във фондация „Еврика” на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1. За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

Глобален фонд за децата

Краен срок: текущ

Глобалният фонд за децата (Вашингтон) предоставя финансиране на местни организации от цял свят, които:

– са местни организации, които решават общностни проблеми, с малък бюджет (под 100 000 щ.д. годишно);

– служат на най-уязвимите деца (социално-слаби, с увреждания, социално изолирани, членове на банди, роми, от рискови групи и др.);

– ползващи иновативни, бизнес подходи: нови подходи към стари проблеми;

– признати за източник на експертни знания в общността или на национално ниво;

– техни преки бенефициенти са деца и млади хора;

– имат отлично ръководство и визия;

– със солидни системи за управление – електронна поща, основни финансови и счетоводни системи;

– реализирали са ефективни програми.

Грантовете се предоставят на годишен принцип и са в размер от 5 000 до 20 000 щ.д.

Като първа крачка се кандидатства онлайн на адрес:

letter of inquiry

Ако вашата организация отговаря на приоритетите на ГФД и на критериите за подбор, процесът ще продължи с представяне на пълно проектопредложение.

Mama Cash

Краен срок: текущ

Mama Cash е женска организация, която подкрепя иновативни проекти на жени за жени по целия свят. Кандидатите следва: да са иновативни, да имат ограничен достъп до финансиране, да подкрепят предимно позитивни промени в полза на жените в областта на правото, политиките и практиките, да са организации на жени. Финансирането е в размер на 500 – 20 000 евро.

Стаж при европейския омбудсман

Краен срок: 31 август, 30 април ежегодно

Европейският омбудсман предлага стажове на граждани от ЕС. Стажовете продължат 4 месеца, но могат да бъдат удължени до 11 месеца. Кандидатите трябва да се завършили право и да имат познания по Европейско право. Те трябва да владеят един от официалните езици на ЕС и да имат добри познания по втори. Тъй като работните езици на Европейския омбудсман са английски и френски, владеенето им е основно изискване. Стажантите получават стипендия и финансова помощ за наем на жилище. Европейският омбудсман възстановява и разходите за транспорт за влак или самолет, но резервациите за билети трябва да бъдат одобрени предварително от институцията. Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят попълнена форма за кандидатстване, автобиография, мотивационно писмо, копие от дипломи, сертификати и лична карта, както и декларация за финансово състояние. Документите се изпращат до 30 април, за стажовете, които започват на 1 септември или 31 август, за стажовете, които започват на 1 януари.

Европейската агенция за основните права набира стажанти

Краен срок: 30 ноември, 31 май ежегодно

Агенцията на ЕС за основните права (FRA) предлага два пъти годишно платени стажове за период от три до пет месеца за млади дипломанти. Избираемите кандидати трябва да са граждани на страна членка на ЕС или страна със статут на кандидат за членство в съюза. Бъдещите стажанти трябва да имат завършено университетско образование към датата на кандидатстване. Изисква се също много добро владеене на поне два от официалните езици на общността. Не се допускат кандидати, които вече са имали обучение или са били наемани на работа в европейска институция. Стажовете се заплащат по 1000 евро на месец. На одобрените кандидати ще бъдат покрити разходите за път в началото и края на стажа. Предвидена е и специална добавка към заплащането за хората с увреждания, която може да достигне до 50% от основната сума.

Black Sea Trust for Regional Cooperation

Черноморски тръст за регионално сътрудничество

Краен срок: текущ

Черноморски тръст за регионално сътрудничество е публично-частно партньорство със седалище в Букурещ, което ще функционира в продължение на 10 години. За финансиране могат да кандидатстват НПО от Армения, Азербайджан, България, Грузия, Молдавия, Румъния, Турция, Украйна и Русия.

Поканата е за кандидатстване с проекти в три области:

– гражданско участие;

– трансгранично сътрудничество;

– сътрудничество изток – изток>.

Средно проектите се финансират с 18 000 щ.д. и са с продължителност до 12 месеца.

Конкурс за участие в Програмата на САЩ за ученици с високи постижения

Краен срок: 31 януари ежегодно

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурс за участие в Програмата на САЩ за ученици с високи постижения (USAP). Тази програма дава възможност на талантливи ученици с изявени лидерски качества и принос към обществото, да се обучават в престижни университети в САЩ, независимо от финансовото им състояние. Програмата е предназначена за ученици от 11 клас на държавните средно-образователни училища. Кандидатите трябва да имат високи академични постижения, силна мотивация и да се нуждаят от пълно или частично финансиране, за да могат да продължат образованието си в бакалавърски програми в САЩ.

Изисквания за участие в конкурса:

– да сте ученик в 11 клас на държавно средно-образователно училище

– да имате отличен успех

– да участвате активно в живота на училището и на общността

– да можете да докажете финансови затруднения

Документи за участие в конкурса:

– Попълнената апликационна форма

– Две есета (по едно от Група А и Група Б, стр. 3 на апликацията).

– Академична справка от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас и от първия срок на 11-ти клас, подписана от директора на гимназията и подпечатана с печата на училището.

– Копие от резултата (ако имате такъв ) от тестовете iBT TOEFL/SAT Reasoning Test/ SAT Subject Tests/ Cambridge AS , подпечатано от училището.

– Две препоръки.

 Фондация Gottlieb Daimler и Karl Benz – стипендии за изследователи

Краен срок: 1 март и 1 октомври ежегодно

Могат да кандидатстват начинаещи докторанти. Кандидатите следва да не са над 30-годишни. Подкрепата е за не повече от 2 години.

Аceartinc, Канада, финансира артистични проекти на малцинствени групи

Краен срок: 1 август ежегодно

Канадска организация за културно разнообразие Аceartinc финансиран проекти на съвременни артисти и куратори, членове на маргинални общности като хомосексуалисти, транссексуални, местни жители на колонии и други различни общности. Приемат се индивидуални и колективни проекти в сферата на визуалните изкуства и медиите.

Документите за кандидатстване са автобиография, мотивационно писмо, предложение за проект, план-график на изпълнението, списък с необходимите технически условия, аудио или видео материал в зависимост от вида на артистичния проект.

Грантове за пътуване на Schwarzkopf Foundation

Краен срок: 15 март и 1 септември

Фондация Schwarzkopf предлага туристически грантове на млади хора, които желаят да разследват политически и културни събития в съседните европейски страни.

Има два вида безвъзмездни средства: класически пътни субсидии и InterRail Global Pass.

Класически безвъзмездни средства за пътуване: за немски граждани или европейци на възраст между 18 и 26 години, които планират проучвателно пътуване до Германия, до 550 евро.

InterRail Global Pass: за европейци на възраст между 17 и 25 години, които са живели постоянно в ЕС, GUS или Турция, InterRail Global Pass за 30 европейски страни, включително Турция, до 422 евро.

Теми: Фондове