Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Чума по дребните преживни животни застрашава пограничните общини в Бургаско

Овце
Областната епизоотична комисия в Бургас обсъди и постанови мерки за предотвратяване проникването и разпространението на заболяването чума по дребните преживни животни. За огнище на болестта е обявено с.Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол.

Предстои незабавно провеждане на общински епизоотични комисии. В граничните общини Малко Търново, Средец и Царево се забранява търговията, придвижването и транспортът на дребни преживни животни с изключение на тези, предназначени за незабавно клане и след разрешение от официален ветеринарен лекар или на такива преминаващи транзит. Същите ограничения влизат в сила и за едрите преживни животни, отглеждани в обекти заедно с дребни такива. Изключение от забраната е за животните от държави членки, преминаващи транзит и за транспортирането на едри преживни животни след получаване на разрешение от централно управление на Българска агенция по безопасност на храните. Започват периодични клинични прегледи на дребните преживни животни в трите гранични общини и вземане на проби при съмнение за заболяване. Предвидени са проверки за нелегална търговия и придвижване на дребни преживни животни на територията на областта и предприемане на мерки съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност при констатиране на нарушения. Кметовете и кметските наместници на населените места имат ангажимента да уведомят собствениците на животновъдни обекти за възникване на заболяването в област Ямбол, и при съмнение за заразно заболяване да уведомяват незабавно обслужващият обекта регистриран ветеринарен лекар и официалния ветеринарен лекар за съответната община.

Теми: Бургас