Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Ръководството на ГЕРБ в Несебър се разграничи от съветниците, които подкрепиха увеличението на данъците

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Общинското ръководство на ПП ГЕРБ – Несебър категорично се разграничава от гласуването на общинските съветници на партията, които подкрепиха увеличението на данъка върху недвижимите имоти.

По-рано, със своя декларация, ПП ГЕРБ се разграничи от така предложените промени, а на събрание на общинското ръководство на партията беше взето решение представителите на ГЕРБ в местния парламент да съобразят  с него.

Темата с данъците е изключително важна за нашите съграждани и смятаме, че като партия трябва да носим отговорност при вземането на решения при подобни казуси.

Неспазването на решенията на ръководството ще бъдат коментирани на следваща сбирка на партийната организация.

Относно промяната на данъка ние продължаваме да подкрепяме тезата,  че подобно необосновано и драстично увеличение ще доведе до по-ниска събираемост на приходите. Респективно и до високо ниво на задлъжнялост, сред местното население и бизнеса.

В мотивите си, кметът Николай Димитров, не дава ясна обосновка как е определена предложената ставка и какви ще са очакваните приходи. Също така не е отчетен и факта, как ще се отрази увеличението върху бизнеса и жителите на общината.

Преди да се стигне до увеличението на данъка общинската администрацията трябваше да предприеме всички действия по повишаването събираемостта на просрочените публични вземания и оптимизация на разходите

През 2015 г. от данъка върху недвижимите имоти са събрани 7 460 668 лв. Ако данъкът се увеличи само с 50%, това се равнява на допълнителни 3 730 334 лв., които никой не знае как ще бъдат разходвани.

 

Прилагаме справка за част от разходите на Община Несебър:

 

  • Фонд работна заплата за 2016 г. се равнява на близо 10 000 000 лв. за около 1400 служителя (в голямата си част служители от БКС). 30%

 

  • оптимизация на този фонд ще осигури нужните средства, без да се налага увеличение на данъка.
  • Програмата за проектиране за 2016 г. – 2 052 100 лв.
  • Годишна издръжка на туристически информационен център и конферентен център – 150 000 лв.
  • Годишна поддръжка на туристически сайт на Община Несебър – 50 000 лв.
  • Изграждане на сграда на БКС – 7 200 000 лв.
  • Изграждане на Културен център – 11 225 941 лв.
  • Изграждане на зрителска трибуна с козирка на стадиона в Несебър – 1 020 200 лв.

Обръщаме внимание и на голямата задлъжнялост на Община Несебър, която до тази дата е близо 30 000 000 лв.

 

Теми: Бургас, Несебър