Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Отлив от групата на БСП в ОбС-Айтос, един съветник я напусна

Деян Господинов

Деян Господинов

Близо месец след парламентарните избори, групата на БСП в Общинският съвет на Айтос намаля с един човек. Юристът Деян Господинов, който преди няколко месеца оглави АБВ в общината е подал заявление за напускане и вече ще бъде независим.
На днешната общинска сесия бе избран и нов управител на общинското търговско дружество „Медицински център I” ЕООД – д-р Светла Михова. Тази смяна бе продиктувана от излизането в пенсия на досегашния управител д-р Станка Илиева.

Общинските съветници гласуваха и актуализация на бюджета и капиталната програма на община Айтос за 2014 година. Това се налага от необходимостта за извършване на основен ремонт на отоплителната инсталация в Дома за стари хора и в ЦДГ „Радост”; основен ремонт на водопроводната инсталация на ОДЗ „Пролет”. Община Айтос има и 2 спечелени проекта към Министерството на младежта и спорта – „Обновяване на спортен терен в УПИ I,кв. 50, гр.Айтос/II и III етап/” и „Основен ремонт на спортна площадка в ОУ „Хр.Ботев” /УПИ VII-157, кв.28/ с.Мъглен”.

Поликлиниката в Айтос

Поликлиниката в Айтос

Строителството и строителния надзор за обектите се финансират от Министерството на младежта и спорта. Средствата за проектиране, оценка за съответствието на инвестиционните проекти и авторски надзор трябва да бъдат поети от община Айтос и поради това бе извършено актуализиране поименното разпределение на разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт и разчета за финансиране за 2014 г.
Днес бе създадена и Комисия от общински съветници, която в срок до 15 ноември ще приема предложения за съдебни заседатели и след тяхното разглеждане ще представи своето решение за избор на съдебни заседатели в град Айтос на следващото заседание на Общинския съвет .

Снимки: Faragency.bg

Теми: Айтос, Бургас