Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Община Бургас със зелена светлина за ремонта на ул. Крайезерна

kraiezerna

Ремонтът на улица „Крайезерна“ трябва да започне до месец. Проектът предвижда цялостна рехабилитация и разширяване на пътното платно. Ще се изградят две допълнителни ленти за движение, за да станат общо четири. Нова дъждовна канализация, подновяване на съществуващия водопровод за битови и промишлени нужди и поставянето на стълбове с енергоспестяващи LED лампи са част от мерките за подобряване на инфраструктурата. Инженерните дейности предвиждат преместване на цялата комуникационна мрежа и съществуващия газопровод.
Успоредно на пътя е предвидено да има велоалея и локално платно. Връзката на локалното с главния път ще се осъществява чрез две кръгови кръстовища. Излизането от него ще е възможно само с десен завой, а влизането – само от лявото платно на главното направление.
„Крайезерна“ ще свързва новоизградения пътен възел „Запад“ и бул. „Тодор Александров“. По този начин ще се осигури алтернативен маршрут за транзитно преминаващите през града автомобили. Това от своя страна ще облекчи чувствително движението по бургаските улици и ще намали замърсяването на въздуха с вредни емисии.
„Това е важен проект, който Община Бургас ще реализира по новата оперативна програма. С реконструкцията на „Крайезерна“ ще постигнем добри резултати в няколко посоки. Първо, тя ще свързва международни пътища с важни логистични обекти като пристанището, летището, индустриалните и промишлени зони. Това от своя страна ще създаде условия за привличане на нови инвестиции, нарастване на икономическия потенциал и инвестиционна активност в Бургас. След завършване на рехабилитацията, улицата ще поеме транзитния трафик към Южното Черноморие“, каза кметът Димитър Николов.
Освен облекчаването на трафика, отсечката ще е важна транспортна артерия за развитието на икономиката в Бургас. Тя ще осигурява лесен достъп до редица търговски и производствени обекти в Северната промишлена зона и Индустриалния логистичен парк.
Ремонтът на ул. „Крайезерна“ е част от проекта „Обновяване на градската жизнена среда в северна промишлена зона и южна промишлена зона“, договор № BG16RFOP001-1.004-0002-C01, одобрен по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039.
Миналата година Община Бургас осигури средства за ремонт на подлез СОМАТ. Той от години е сред инфраструктурните язви в града. Сред рехабилитацията обектът ще стане част от удобен транспортен маршрут за автомобили и камиони.

Теми: Бургас, Водеща