Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Кметът на община Несебър инспектира усилената работа в Тънково

несебърПроектът е финансиран от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Държавния бюджет на Р. България по „Програма за развитие на селските райони” 2007 – 2013, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.
„Кметът на Община Несебър – Николай Димитров, за пореден път инспектира на място изпълнението на проекта, чиято обща стойност e 4 078 246 лв. На 4 от улиците се работи интензивно по доизграждането на канализационната мрежа, чиято обща дълж. е 6 046 м, а също така и по рехабилитацията на водопроводната мрежа с дълж. 5 006 м.“, информират от общинския пресцентър.
Основните дейности се извършват с механизирани машини, а в някои участъци се работи и с ръчни земекопни инструменти. Кметът проведе и неформален разговор с работници по благоустрояването, които го информираха за хода на работата по санирането на зелените площи.
Посещението на кмета предизвика и интереса на ученици, които прекарват лятната си ваканция в селото. От най-близкия дом, те доставиха в буркан своите летни трофеи по издирване на биологични видове, а след това догониха кмета и кмета на Тънково Христо Николов, за да покажат и хербарий с препарирани пеперуди.

несебър

Теми: Бургас, Несебър