Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

„Да върнем родителите в училище“ и в Бургас

11Днес в Бургас се проведе поредната среща, част от националната кампания „Да върнем родителите в училище“ инициирана от евродепутата Асим Адемов със съдействието на министерството на образованието и науката.

В залата а ОУ „Братя Миладинови“ присъстваха зам.-министър Таня Михайлова и над 120 представители на родителски и учителски асоциации и сдружения, директори, родители и учители обединени от идеята да се идентифицира и реши проблема с комуникацията между родители и учители и съпътстващата загуба на доверие в българската образователна система.

Г-н Адемов откри събитието изтъквайки, че в дългогодишния си професионален опит в сферата на образованието е имал възможността да се сблъска с лошата комуникация между родители и учители и подчерта, че е важно не да се търсят виновни, а решения.

Събитието започна с презентация на национално проучване на тема „Степента на отчужденост на родителите към училищния живот на своите деца“ от Анастас Стефанов, Изследователски център „Тренд“. Бяха представени актуални данни за цялата страна относно видовете канали за информация между училището и дома. Голям интерес предизвикаха цифрите представени от Тренд: 80% от родителите разчитат на децата си за информация свързана с учебния процес. Само 7% обаче, използват активно електронните пощи и дневници на училището.

Зам.-минисър Таня Михайлова изтъкна, че „ключов момент в разрушената комуникация е да се попитаме „Какво очакваме от училището? Дали само резултатност? А къде са доверието и уважението? Трябва да работим активно с учителите, така че децата ни да имат определени навици, които после да им помогнат да се реализират в живота“.

„Всяко училище е само по себе си уникално. Класът обаче е единствто в многообразието на характерите. Ако това успеем да се насочим в посока, в която да се акцентира на взаимоотношенията, а не само на знанията, училището ще свърши своята работа.“

Родители и учители взеха думата и споделиха своите притеснения и добри практики. Приятна изненада на събитието бяха множеството положителни инициативи на училищата в региона, сред които „Училище за родители“, „Очи в очи“, „Ела при нас, подавам ти ръка“ и други. Всички тези добри практики обединени от общата идея за комуникация и партньорство с цел да се предостави най-доброто образование за нашите деца.

Зам.-ректорът на педагогическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Силвия Цветанска, представи не само параметрите на проблема, но и изложи методики за неговото решаване. Малко по-късно бе представена и гледната точка на училищните психолози в лицето на г-жа Вилиана Калайджиева. Данните показват, че ролята на училищния психолог в българското училище е силно подценена: само 2% от родителите подтикват детето си към консултация с него при наличие на проблем.

22 3310

Теми: Бургас