Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

В Поморие стартира реконструкцията на пречиствателната станция

ПомориеВ Поморие стартира реконструкцията на пречиствателната станция. Първа копка за старта на строителните работи е на 29-ти май от 9 часа. Проектът е  „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/10/1.11/02/16. Официалната церемония ще е на ул. „Солна” 1, КПС № 3, до ОДЗ „Детелина”, Поморие.  Проектът представлява интегриран воден проект на гр. Поморие, в чийто обхват попадат следните обекти: Реконструкция и модернизация на ПСОВ и дълбоководно заустване;· Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Поморие.
Общата стойност на проекта е над 96 млн. лв., а продължителността му ще бъде до средата на 2015 г., като строителните дейности ще завършат до декември 2014 г.

Теми: Бургас, Поморие