Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Бургаските данъкоплатци са сред най-активните по електронно деклариране на доходите

НАП- Бургас

Справка на Националната агенция по приходите сочи, че бургаските данъкоплатци са сред най-активните в страната по електронно деклариране на доходите и същевременно сред най-желаещите да се възползват от 5-процентната отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация. Това показват междинните данни от кампанията за деклариране на доходите от страна на физическите лица и заплащане на дължимите данъци. Досега ползването на отстъпката от 5 % са заявили 11 000 физически лица от цялата страна, като от тях  2744 са подали декларации по електронен път в ТД на НАП Бургас.  Все повече бургазлии предпочитат алтернативните начини за контакт с приходната администрация и се възползват от персоналния идентификационен код (ПИК) на НАП, който се издава безплатно, за минути, от всеки един от офисите на Агенцията в страната. Досега от НАП Бургас са издадени над 40 000 ПИК-а.

Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2017 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 1000 лв. От НАП Бургас уточняват, че важно допълнително и задължително условие за ползването на отстъпката е, подалите декларации да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 2 май 2017 г. Тогава изтича срокът за подаване на декларацията и внасяне на подоходния данък.

На 31 март изтича и срокът за подаване на фирмените декларации. Ако бъдат подадени по електронен път, може да се ползва 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декларацията – 31 март 2017 г. Почти всички от подадените в НАП Бургас до момента фирмени декларации са получени по електронен път.

От приходното ведомство напомниха още, че годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2016 г. Те трябва да попълнят отделен формуляр – образец 1010а. В него се декларира, че през 2016 г.  фирмата не е имала дейност и не са отчетени приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.  Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg.

Теми: Бургас, Горещо