Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Бургаска полиция търси да назначи 80 служители

ПолицияБургаската полиция обяви конкурс за назначаване на общо 80 служители. За обявените свободни длъжности се изисква задължителна първоначална професионална подготовка. Вакантните работни места са:

– 64 щатни бройки за „полицай-старши полицай”,

– 13 щатни бройки за „младши автоконтрольор ІІ-І степен”

– 3 щатни бройки за „водач на оперативен автомобил ІІ-І степен (домакин на РУ).

Освен стандартните изисквания за назначаване на държавна служба в МВР, кандидатите трябва:

– да не са по-възрастни от 40 години към датата на обявяване на конкурса;

– да притежават диплома за завършено средно образование;

– да отговарят на минималните изисквания за физическа годност и за психологическа пригодност /съгл. специализирани методики според Наредба №8121з-344/25.07.2014 г./;

– да отговарят на медицински изисквания за работа в МВР /съгл.Наредба №8121з-345/25.07.2014 г./;

– за длъжностите „младши автоконтрольор II – I степен” и „водач на оперативен автомобил ІІ-І степен (домакин на РУ), да притежават свидетелство за управление на МПС, а за длъжностите „младши автоконтрольор II – I степен” да притежават и удостоверителен документ за успешно завършен курс за оказване на долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия.

Документи за участие в конкурса по образец се получават и подават в сектор “Човешки ресурси” към ОДМВР – Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” № 46, всеки работен ден в 14.00 часа до 07.05.2019г. включително.

Теми: Бургас