Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Облекчават процедурата за получаване на постоянно и продължително пребиваване на чужденците в България

гишета
Министерски съвет подкрепи промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, с които се изпълнява решението за преглед на предоставяните от административните органи услуги и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.
Промените ще съкратят от три на два месеца срока за получаване на разрешение за постоянно и за дългосрочно пребиваване. Отпадат седем изисквани от лицата удостоверения, декларации и копия от документи, които ще се събират вече по административен път.
Отменя се и изискването за представяне на заверено копие от БУЛСТАТ и декларация за идентичност на имената, тъй като такава информация се съдържа в други документи, които чужденецът прилага.

Теми: България