Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Министър Ивелина Василева ще участва в среща на високо ниво в Бургас по повод Международния ден на Черно море – 31 октомври

Ивелина Василева

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще участва в среща на високо ниво в Бургас по повод Международния ден на Черно море – 31 октомври. Форумът ще събере представители на страните по Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване – България, Грузия, Румъния, Руската федерация, Турция и Украйна. С международната конференция ще се отбележи 20-та годишнина от подписването на Стратегическия план за действие за Черно море.

Срещата в Бургас ще се състои на 31 октомври (понеделник), от 9.30 часа, в Експо център „Флора“.

Представителите на шестте черноморски държави ще потвърдят ангажимента на правителствата си за съвместни действия при постигането на  реални резултати по възстановяването и опазването на Черно море. Участниците ще обсъждат перспективите за обмен на знания и капацитет в подобряване състоянието на морската среда в дългосрочен аспект, и бъдещи инициативи за сътрудничество на регионално ниво чрез Черноморската комисия.

В конференцията ще участват представители на Черноморската комисия, ЕС, на Международната комисия за опазване на река Дунав, на българското правителство, на академичните среди, бизнеса и неправителствения сектор.

Форумът се организира от МОСВ, съвместно с община Бургас и Басейновата дирекция „Черноморски район“.

Теми: България