Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Министър Василева ще представи пред кметове от Югоизточния район за планиране възможностите да кандидатстват по екологични проекти

Ивелина ВасилеваМинистърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще представи пред кметове от целия Югоизточен район за планиране, в който влизат областите Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора възможностите да кандидатстват за екологични проекти през 2016 г.

Информационната среща ще е в Стара Загора на 6 юни от 11 ч. в сградата на общината.

На форума местните власти ще се запознаят подробно с финансовите инструменти, управлявани от МОСВ – Оперативна програма „Околна среда“,  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд (НДЕФ).

Теми: България