Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Как да се предпазим от пожар праз зимата

Пожар в Созопол

В предвид масовото използване на локално отопление посредством електрически отоплителни уреди, както и такива с твърдо и газообразно гориво, това води до засилване на опасността от възникване на пожари. От една страна е на лице претоварване на електрическите инсталации, а от там и до възникване на къси съединения. От друга страна един от най-уязвимите възли в структурата на отопление се оказват коминните тела, а именно: нередовното им почистване от насъбралите се сажди, неефикасна, а в някои случаи дори и липса на замазка, както и не на последно място облицоването им с горими материали с цел придобиване на по-естетичен вид в жилищата.

Затова сeга, в началото на отоплителния сезон не е лошо да си припомним тези важни за нашата сигурност правила:

  1. За ползвателите на печки с твърдо гориво.

1.Да бъде изправна и коминът да е почистен.

2.Да се монтира върху негорима подложка.

3.Да отстои на минимум 0,8 м. от горими предмети и материали.

4.Редовно да се почиства и да не се разпалва с бензин, нафта и други леснозапалими течности.

5.Горяща да не се оставя без наблюдение.

  1. За ползвателите на електрически печки.

1.Да се използват само стандартни и технически изправни ел. печки.

2.Ел.печки с открити нагреватели да се монтират върху негорима основа /плоча/.

3.Да не се оставят включени в мрежата без наблюдение.

4.Да се извърши проверка отговаря ли ел.инсталацията на инсталираната мощност.

5.На разстояние 0,8 м. да не се поставят горими материали и предмети.

  1. За ползвателите на газови печки и уреди.

1.Газовите уреди и бутилките да не се монтират на места по-ниски от околния терен.

2.Бутилките с газ “Пропан-бутан” да не са монтирани до източник на топлина.

3.Да се спазва определената последователност при палене и спиране на уреда.

4.Да се проверява редовно редуцир вентила.

И не забравяйте в случай на възникване на пожар незабавно се обадете на телефон 112 и подайте точен адрес и информация за пожара.

Теми: България, Горещо