Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2016 г.

Европейска комисияЕвропейската комисия публикува Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2016 г., в което се съдържа сравнителен преглед на ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи на държавите — членки на ЕС. Целта на Информационното табло е да се съдейства на националните органи в усилията им да подобрят своите правосъдни системи, като им бъдат предоставени сравнителни данни.

За първи път Информационното табло в областта на правосъдието включва резултатите от проучвания на Евробарометър, проведени, за да се изследва по-подробно усещането за независимост на съдебната власт в ЕС сред гражданите и предприятията. Настоящото издание включва също и нови показатели, по-специално относно съдебното обучение, проучванията сред потребителите в държавите членки, наличието на правна помощ и съществуването на стандарти за качество.

„Четвъртото информационно табло на ЕС в областта на правосъдието показва, че усилията на държавите членки за подобряване на правосъдните системи продължават да дават резултати. Тези усилия са напълно оправдани поради ключовата роля на националните правосъдни системи за укрепване на принципите на правовата държава, за прилагане на законодателството на ЕС и за създаване на благоприятна за инвестиции среда“, заяви Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.„Посредством Информационното табло можем да се учим едни от други, така че европейските правосъдни системи да станат по-ефективни“.

 

Теми: България