Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

2018 е Европейска година на културното наследство

2018-европейска-културно-наследство
2018 е определена за Европейска година на културното наследство от Европейската комисия.
Културното наследство е формираща част от нашето ежедневие. То е навсякъде в градовете, природните ландшафти и археологическите обекти на Европа. То е не само в литературата, изкуството и предметите, но и в занаятите, които научаваме от нашите предци, приказките, които разказваме на нашите деца, храната, на която се наслаждаваме, и филмите, които гледаме и в които разпознаваме себе си. Културното наследство обединява Европа чрез общите ни история и ценности. То е и израз на богатството и разнообразието на нашите културни традиции. Нашето общо културно наследство трябва да бъде разбрано, ценено и чествано. Но то не е просто наследство от миналото. То ни помага и да градим бъдещето.
През 2018 г. в Европа ще се организират редица единствени по рода си инициативи и прояви, за да може хората да се доближат до своето културно наследство и да се чувстват по-съпричастни към него, да се поощрят споделянето и високото оценяване на богатото културно наследство на Европа, както и да се засили чувството на принадлежност към общо европейско пространство.

Защо?

Културното наследство спомага за създаването на по-сплотено общество. То е уникално в способността си да обедини хора от всички възрасти, социални класи, култури и държави. Това ясно личи и по резултатите от изследването на Евробарометър от септември- октомври 2017 г., което показва, че над 80% от европейските граждани смятат, че културното наследство е важно не само за тях лично, но и за техния регион, страна и за Европейския съюз като цяло.

Но ползите от културното наследство са и материални- то спомага за създаването на работни места и стимулира икономическия растеж. Към 2015 г. над 300 000 души са били наети в сектора пряко, а още 7.8 милиона са работели в сектори, които са непряко свързани с културното наследство като туризъм, превод и интерпретация и охрана.

Затова и Европейската комисия смята, че то заслужава своя тематична година, особено във времена, в които оцеляването на част от световното културно наследство в конфликтни зони е застрашено.

Как?

В тематичната година ще участват всички 28 държави членки чрез своите национални координатори, които ще бъдат отговорни за организирането на събития. За България това е Министерство на културата. Страни извън ЕС, които участват в програмата „Творческа Европа“, също ще бъдат поканени да се включат със свои събития. Годината ще бъде популяризирана и в световен мащаб чрез делегациите на ЕС в различните държави.

През 2018 ще бъдат организирани хиляди събития на европейско национално, регионални и локално ниво. Освен това специалното издание на Европейските дни на културното наследство през 2018 ще включва над 70 000 събития. Проектите и инициативите ще се ръководят на национално ниво, като ще бъдат допълнени от различни международни проекти, финансирани от ЕС.

Общият бюджет на годината е 8 милиона евро, повечето от които ще се използват за финансирането на международни мероприятия. В допълнение събитията, организирани като част от тематичната година ще получат подкрепа и от други програми на ЕС, включително „Творческа Европа“, „Хоризонт 2020“, „Еразъм +“ и „Европа за гражданите“.

Една от основните цели на тематичната година е да се достигне до младите хора, учениците и тези, които рядко имат досег с културното наследство. За да се случи това, са планирани редица инициативи в учебните заведения в страните членки, както и специални събития, част от Европейските дни на културното наследство, които насърчават опознаването на културното богатство. Идеята е да се насърчат повече хора да откриват и изучават културното наследство на Европа, както и да се засили чувството на принадлежност на европейците към общото европейско семейство.

Какво ще се случва след края на Годината?

Цел на Годината е тя да има положителен ефект и след 2018. Затова Комисията, в партньорство със Съвета, ЮНЕСКО и др., ще стартира и редица дългосрочни проекти, организирани около 10 основни теми. Те ще включват проекти в училищата, подкрепа за научни изследвания, свързани със опазването на културното наследство, борбата с трафика на културни артефакти. Комисията цели да промени начина, по който опазваме, популяризираме и общуваме с нашето културно наследство. Чрез десетте инициативи ще бъде извлечена максимална подкрепа за постигането на четири цели: участие, устойчивост, защита и иновации.

Теми: Култура, Светът