Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Ученици от ОУ „П. Р. Славейков” представиха проект „Училищна „Академия за млади учени”

slaveikovoto_uchilishteУчениците от ОУ „П. Р. Славейков” на пресконференция представиха проект „Училищна Академия за млади учени”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.” Събитието се състоя от 11:00 часа в залата на училището. Директорката Живка Дойнова запозна медиите с целите на проекта. Първата е за създаването на равни възможности за активно участие на учениците от


ОУ „П. Р. Славейков” – Бургас в разнообразни извънкласни форми на работа, основани на техните потребности и интереси. Втората цел на проекта е създаването на възможности за самоорганизация на учениците и поемане на инициатива и отговорност в управлението на училищния живот. И трета цел е формиране на разбиране за училището като общност, която обединява ученици, учители и родители в обща отговорност за качествен учебно-възпитателен процес. Бюджета на проекта е в размер на 89 079,92 лв. Г-жа Дойнова продължи slaveikovoto_uchilishte1да говори за основните дейности, които са осъществени до момента. Те са: създадена е  училищна „Академия за млади учени” и са сформирани клубове по интереси. Оборудвани са лаборатории за провеждане на занимания в рамките на училищната „Академия за млади учени”. Осъществяват се инициативи за училищните клубове: „Приятели на морето”, „Родолюбие”, „Математика за всеки”. Проведена е „Лятна академия за млади учени”, с участието на ученици и преподаватели от  ОУ „П. Р. Славейков”. След кратката презентация от страна на директора Живка Дойнова, учениците от различните клубове презентираха селекция на дейността, извършвана в техните клубове. От клуб „Родолюбие” са направили кукерски маски, които са подарили на стенографския музей. От клуб „Математика за всеки” всекидневно младите „учени” подготвят нови задачи, които се публикуват в сайта на училището. На пресконференцията стана ясно, че на 7 март тази година ОУ „П. Р. Славейков”, организира on-line състезание по математика за учениците от 2 до 7 клас. Учениците представиха първия брой на издавания от тях вестник „Академия”.

Теми: Култура