Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Филиал на Националната художествена академия ще обучава 300 студенти в Бургас

магазия1

Министерски съвет одобри откриването на филиал на Националната художествена академия в Бургас. Решението е взето по предложение на ръководството на висшето училище и въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект.

Във филиала на академията ще може да се обучават 300 студенти по специалности от професионално направление „Изобразително изкуство“ за придобиване на висше образование на степените „бакалавър“ и „магистър“.
Откриването филиала е обосновано от изразената обществена потребност от творчески кадри в община като Бургас – културно средище с много млади хора, с динамично развиващи се туризъм, производство и услуги. Наличието на структура на висшето училище ще допринесе за задоволяване на нуждите от кадри с творчески професии – специалисти в областта на изящните и приложните изкуства, дизайна, консервацията, реставрацията и изкуствознанието.

Това е безспорен успех за кмета Димитър Николов, както и депутатите от ГЕРБ-Бургас, които се бореха за откриването на филиала. Той ще се помещава в сградата на Магазия 1 – част от новоизградената свободна зона на Пристанище Бургас.

Теми: Горещо, Култура, Образование