Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Студентите от НХА Бургас представят „Буквите говорят”

ИзложбаОбластна администрация Бургас и Национална художествена академия-Бургас организират изложба „Буквите говорят“. Изложбата е посветена на деня на българските будители и ще бъде открита на 5 ноември 2018, 17:00 часа. Изложбата „Буквите говорят“ представя млади автори от България, творящи в сферата на шрифта, типографията и калиграфията
Осланяйки се на традициите, те предлагат свой съвременен прочит на графичните форми на буквите и придават своеобразен творчески почерк във всяко едно от произведенията. Връзката минало-настояще-бъдеще тук е проследена и фиксирана от всяка една гледна точка.

Изложбата условно се разделя на три части: Класическа типография и рисувани шрифтове; Градски букви, обемни букви и Калиграфски експерименти. Всеки един човек от детството си подсъзнателно се асоциира с много различни неща от битието му – всички те са част от обкръжаващата го среда. Тези елементи са възприемани като нещо подразбиращо се от само себе си, и ние рядко си задаваме въпроси откъде идват и защо са такива, каквито са.

За държавите, използващи кирилица, и в частност България, тя (кирилицата) е непреходен фактор за формирането на самосъзнанието на индивида. След приемането на страната ни през 2007 за пълноправен член на ЕС, кирилицата става и третата официална азбука на съюза. От първостепенна важност е кирилицата да бъде представена пълноценно и достойно като несъмнен фактор за общото развитие на Европа.

Теми: Бургас, Култура