Всички Категории

BurgasCity.com

Етикети

Община Царево дарява три православни храма на Сливенската Митрополия

Царево ЦърквиНа провелото се шесто заседание на Общински съвет Царево на 20.02.2012г. Община Царево дари на Сливенската Митрополия православните храмове намиращи се в с.Резово, с.Варвара и с.Лозенец – досега частна общинска собственост. На заседанието присъства представител на Сливенската Митрополия – отец Йордан Петков.  Кметските наместници на с.Резово, с.Варевара и с.Лозенец изразиха своето положително становище на заседанието на Общински съвет, а именно, че са съгласни посочените в проекторешението сгради да бъдат дарени на Сливенска Митрополия. Това също е позицията и на местните хора, защото те живеят със съзнанието, че тези храмове са собственост на църквата, а не на общината.       Съгласно Устава на Българската православна църква освещаването на църкви и храмове се извършва след прехвърляне на собствеността им на Българската православна църква и нейните поделения. В случая тези храмове, построени изцяло  със средства на дарители, трябва да бъдат осветени по надлежния ред и да бъдат отворени за гражданите и гостите на Община Царево.

Теми: Бургас, Култура